Det är visning på det nya bostadsområdet i Ludvigsborg och ytterligare en stump cykelväg har byggts. Tyvärr är osammanhängade cykelvägar är Ludvigsborgs förbannelse. Read More

Mark och VA håller på att slutföra entreprenaden att gräva ner vatten- och avloppsledningar på Röingeområdet. Kommunfullmäktige har klubbat att Read More

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av Read More

Tisdagen den 16 januari hade Hörbymoderaterna årsmöte i Folkets hus. Vad kan vara mer träffande än att det nya arbetarpartiet har Read More

På busshållplatsen i Osbyholm pratade jag med en annan resenär medan vi väntade på bussen. Det visade sig att hon Read More

Tidningen Dagens Samhälle genomför en undersökning hur nöjda invånarna i svenska kommuner är.  Tidningen konstaterar att ju rikare kommunen är Read More

Diskussionerna om mödravårdens vara eller icke vara i Hörby har varit en pinsam historia. I dagarna har verksamhetschefen Göran Lingman kommit Read More