Posts Tagged ‘Kommunfullmäktige’

Politik och logik använder inte alltid samma ramar

måndag, februari 23rd, 2015

Förra fullmäktigemötet i januari avverkades på blott 28 minuter med en pigg ordförande. Idag hade vi växlat tillbaka till den gamla stammen ordföranden igen. Tiden tycks vara längre då alla ärenden fylls ut tidsmässigt med långa fraser av ohörbart mummel från ordförarens sida.

Konstigt med privata kommentarer och reflektioner om vem som säger vad eller, som i fallet med Percy Hallquists uteblivna kommentar, vem som inte säger något. Utan en lång utläggning från affärsområdeschef Lars Hellström från Region Skånes serviceresor hade februaris möte varit ännu kortare, inklusive mummel från ordförande Hall.

Nä, dramatiken handlar mer om vad som inte hände på mötet. På mötet blev det inte debatt om två Socialdemokratiska motioner om förstärkt socialverksamhet. Det socialdemokratiska kommunalrådet argumenterade inte för, utan emot, sina motioner. Minsann är det brytningstider vi upplever… eller inte.

Den första Socialdemokratiska motionen som avslogs handlade om att sätta upp speciella bidrag för vårdföreningar. Det är inte helt enkelt att förstå vad Socialdemokraterna egentligen avsåg i motionen med algoritmer som skulle bygga upp ersättningsmodellen till dessa vårdföreningar.

Nu försvann intresset för ersättningsmodellen i motionen när kamratföreningen länken till sist fick sina pengar av kommunstyrelsen för 2015 års hyra. Därmed kunde motionen uppenbarligen klubbas av. Motionen verkade varit skriven för att finansieringen av Kamratföreningen länken och inte en principiellt stöd till föreningar som sänker kommunens sociala kostnader.

Kommunstyrelsen skickar kostnaden för Länken vidare till budgetberedningen för 2016 års budget där man av någon anledning skall runda BUNs utdelning av föreningspengar. Är det klokt och rättssäkert att specialhantera en förening på grund av dess goda förbindelser in i Socialdemokraternas fullmäktigegrupp?

Uppenbarligen tyckte 41 ledamöter från både opposition och majoritet att det var en alldeles utmärkt lösning och därmed vad den motionens saga all.

Den andra Socialdemokratiska motionen som skulle avslås för kvällen handlade om fältarna. Jag har tidigare skrivit om dubbelbokföringen när motionen hanterades i kommunstyrelsen. Projektet HESTIA, som enligt den officiella linjen ersatte fältarna konstaterar efter en miljon i projektpengar att fältarna behövs som en långsiktig lösning och rekommenderar att fältverksamheten återinförs igen.

Kommunalrådet Susanne Meijer konstaterade att motionen har “kommit till vägs ände” och avslår sin egna motion om ett återupptagande av fältverksamheten i samband med att förvaltningen konstaterar att verksamheten behövs.

Johan Månsson och Susanne Meijer konstaterade i samband med motionens skrivande att

“avskaffa fältsekreterarverksamheten (fältarna) är ett svek mot ungdomarna och föräldrar/närstående som kämpar för att motverka droger i ungas liv. Detta är en borgerlig, enkelspårig och kortsiktig politik och inget som Socialdemokraterna kan stå för.

Är det någon mer än jag som har problem med att få logiken i detta att stämma?

Faktum är att man kan inte driva långsiktiga sociala verksamheter i projektform. Frågan är nu tillbaka till ruta ett, d.v.s. tilldelningen av pengar till socialnämnden för att bedriva kostnadsbesparande social verksamhet. En fråga för budgetberedningen helt enkelt.

Jag kan bara förundras över kapitalförstöringen som skett på vägen. En kapitalförstöring som jag varit med och bidragit till genom att inte ordentlig ifrågasatt beslutsunderlaget.

Några saker undrade jag dock över när jag lämnade fullmäktigesalen och gick ut i det råa februarivädret:

  1. Hur många socialdemokratiska motioner snurrar runt i den politiska ärende-tombolan som skall avslås innan Socialdemokraterna kan sluta avslå sina egna motioner?
  2. Hur kommer det sig att Socialdemokraterna avslår fler socialdemokratiska motioner än vad moderaterna gjorde, vilka bara besvarade dem?
  3. Hur mycket resurser går det åt att hantera dessa motioner som till sist bara skall avslås?
  4. Får vi som kommunmedborgarna ut något värde ur detta politiska spel?

Det kan du som läsare också fundera på.

Inte rekord, men bra nära…

måndag, januari 26th, 2015

På måndagens fullmäktigemöte gick det undan. På 28 minuter avverkades mötet, bara tre minuter längre än ett årsmöte i Moderaterna 2011. Men det var ordning och reda för det mesta trots att det var en nybörjare som höll i klubban. Kanske kan vi hitta orsaken till hastigheten där när en icke-pensionär släpptes fram.

Mötet inleddes med att publiken uppmanades att stänga av mobiltelefonerna och hålla tyst, och visst blev det så också, även bland ledamöterna som inte heller de formulerade något.

Det hettade till lite när major Hedlund i SPI hade hittat en tvetydighet i en regel – något som Bengt, om någon, är expert på. Man kunde tolka en regel som, att om förvaltningen ställde in ett möte, så kunde man trots det fakturera 405kr.

Ett trevande kommunalråd kontrade med att det inträffade så få gånger att det fanns ingen anledning till oro… en princip som renderade i en reservation från SPI. Roy Nilsson kommenterade att det inte omvänt fanns någon straffavgift om förvaltningen ställde in ett möte – en mycket bra kommentar, men i vanlig ordning var den alldeles för dåligt förankrat för att komma hela vägen fram till något konkret. Även det kanske inträffar så få gånger att den inte behövs…

Poängen här är att oppositionen får ta och snäppa upp några steg för att fullgöra rollen som opposition. Kanske man kan hoppas på en Moderat som vågar säga något också?

Nej, den stora behållningen kom, under de 28 minutrarna, från eleverna på Friskolan i Ludvigsborg som hade skickat iväg ett antal medborgarförslag. Dessa handlade om självklarheter som man som barn kan förvänta sig ha in sin närmiljö men som fattas i en by där infrastrukturen inte har hängt med när byn har växt.

20150126_180632

Barn från friskolan i Ludvigsborg (i första raden)

Trafiksäker skolväg kan väl vara en lämplig sammanfattning. En kommentar som var oslagbar var från killen bakom planskild korsning över Rv13:

“Det är rätt jobbigt om man blir påkörd”

Oslagbart!!!

Majoriteten av medborgarförslagen skickades in i översiktsplanstombolan. Låt oss se hur förslagen hanteras där och om något kommer ur verksamheten denna mandatperiod.

Länk till artikel i Skånskan.

Tom kassa 2018

måndag, november 24th, 2014

Idag var det fullmäktigemöte i Hörby. Som vanligt i november så är det budgeten som är huvudattraktionen på dagordningen. Och visst så bjöd den på många överraskningar och en del utropstecken.

20141124_185921

Percy Nilsson(SPI) i bryderi om hur man skall ta sig ur en tilltrasslad situation.

Det största utropstecknet vad det som inte hördes – budgetdebatten var slut redan efter en timma och mycket till debatt var det inte. Endast Percy Nilsson (eller var det Hallqvist?) bråkade lite men slutade i en form av inverterad Jujutsu – att denne slår ned sig själv med sin egen kraft.

Tankeloopen började redan i kommunstyrelsen där SPI ville öka skatteintaget med 10 miljoner. Nu blev det nedröstat där, men skam den som ger sig. Till fullmäktige kommer SPI tillbaka med ett yrkande om att öka budgeten för Socialnämnden med med 20 miljoner!

Ordförande Tommy Hall frågade då vart de pengarna skulle tas. Percy går då fram och tänker högt från talarstolen…. “Spara, det går inte…. underfinansiera, nej går inte… hmmm, det måste bli skattehöjning.”

Med insats från ordföranden i fullmäktige får bönräknare Hallkvist hjälp med att räkna ut att det blir ett skattehöjning på 74 öre…. och så yrkades till allas munterhet i publiken.

Det verkar om om gruppledaren för SPI har lite stora befogenheter att formulera budgetförslagen i realtid under budgetdebatten. Men om man sitter i fullmäktige för att ikläda sig rollen som clown då är uppdraget klockrent.

Men åter till något viktigt och mer allvarligt. Magdalena Andersson sa när hon debatterade med Anders Borg på riksnivå att ladorna var tomma. Mycket kritik fick hon för detta uttalande , men här i Hörby kommer det valåret 2018 vara sant om vi fortsätter så här. Just nu har vi en rätt så hyfsad likviditet men det är något som den nyantagna budgeten tänker ändra på.

likviditet

Grå kolumn är 2015 (29M), till vänster kommer 2016 (18M) och sedan 2017 (8M). Gissa hur stora likvida medel det kommer finnas i kassan 2018?

Jag var på anställningsintervju för ett år sedan och rekryteringsfirman testade hur jag kunde se mönster i nummerserier. Det visade sig att jag var briljant på det (också). Samma förmåga har jag nu använt för att kika in i framtiden och ser att kommunen kassa kommer att vara tom 2018.

Jag noterar att ett enigt fullmäktige tycket det var en jättebra plan och klubbade igenom budgeten utan förbehåll. Skall vi luta oss tillbaka och njuta av resan eller skall vi sätta oss till motvärn? Vad sysslar oppositionen med? Inte så mycket med tanke på att stora delar av den har varit med och tagit fram budgeten.

Skall man vara orolig?

[poll id=”9″]

Regeringsdugligheten prövades bland agnarna

måndag, september 1st, 2014

Det är aldrig roligt att höja en avgift men få saker som just avgiftshöjning är ett lackmuspapper på ansvarstagande om den bakomliggande argumentationen finns där. Precis innan valet kom ärendet om höjda avgifter för matdistribution upp på fullmäktiges bord och agnarna skulle sållas från vetet.

Socialdemokraterna, SPI, SD, V och Kd tyckte att ärendet fortfarande var outrett och ville utreda mer. Faktum var att det var väldigt tydligt vad kostnaderna var, både per portion och för vilka grupper samt vilka tjänster som berördes. Det var tydligt att det låg något annat bakom. En nära liggande orsak skulle kunna vara valet 2014 som spökade.

I underlaget fanns konsekvenserna för förbehållsbelopp och maxtaxa angivna. Trots det så går Tommy Hall upp och argumenterar att underlag saknas. Kristdemokraterna yrkar till och med om återremiss trots att man varit med om att i Socialnämnden röstat fram förslaget till Fullmäktige efter att kompletteringarna bifogats till ärendet.  Motsatsen till att ärendet inte var utrett visades i underlaget och dess tjänsteskrivelse.

I Socialdemokraternas reservation kritiseras att individer på boende inte får någon höjning på grund av maxtaxa och förbehållsbelopp som är reglerad enligt lag. Det är staten som avgör detta och inte Hörby kommun. Detta är enligt Socialdemokraterna orättvist då det finns personer som inte ligger inom maxtaxa och förbehållsbelopp och därmed missgynnas.

Henrik Andersson, Socialdemokraternas nummer 4 skriver så här på sin blogg där ”fattigpensionärer” används som socialdemokratiska retoriska slagträn:

Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Övriga går fria, utan höjning. Ännu ett hårt slag mot pensionärerna signerat moderater, miljöpartister, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater.

Nej, övriga går inte fria; kommunanställda och individer utan bistånd får betala självkostnadspriset. Är det orimligt eller skall kommunen konkurrera ut privata näringsidkare genom att servera lunch till allmänheten för skattepengar? Är det socialdemokratisk rättvisa?

Efter att kostchefen har räknat ut kostnaderna per portion till 68 kronor. Då överför Socialdemokraterna det till att personer med matdistribution får betala all höjning, detta trots att denna grupp är subventionerad mest, undantaget personer på boendena.

Sverigedemokraten röstade fel när denne lade ner sin röst och avgjorde hela omröstningen. Jag säger det igen – vad gör Sverigedemokraterna i fullmäktige över huvud taget?

Sverigedemokraternas förstanamn på listan i valet 2014 lovar här på bloggen att komma tillbaka efter valet med att man skall rulla tillbaka beslutet. Min fråga är då hur många år det skall vara ett moratorium på avgiftshöjningar?

Detta med antalet år är intressant: Ej heller under förra mandatperioden justerades mattaxan enligt uppgift från dem som var med. 1,02 upphöjt i 9 gånger 50 kronor ger 59,75 kr. Den enda kritiken som hade varit berättigad från ett ansvarstagande parti hade varit varför det inte finns rutiner för att uppdatera taxan för att motsvara kostnadsökningar.

Med detta sagt så kommer ovan missnöjespopulister angripa mig både från höger och vänster, men betänk då vilka skattehöjningar Hörbyborna har att vänta om skattsedeln med ovan konsekvens används som ett anonymiseringsverktyg för att maskera minsta lilla kontroversiella beslut.

Ett visselblåsande som skulle få Jerikos murar att rämna

onsdag, augusti 27th, 2014

Det var en lång kväll uppe i Lybys församlingshem på måndagen. Uppräkning av avgifterna för maten och parkeringen på Nya torg engagerade många talare. Jag får återkomma till det första ämnet, men först om parkeringen och därefter blåsningen.

Min bloggarkollega Lars Eriksson har tydligt belyst diskussionen om parkeringen och trängseln. Formellt så var anledningen att säga nej till förslaget var att det inte fanns pengar till en utredning.

På min fråga så fick fullmäktige reda på hörsägen att utredningen kulle kosta 200-250 tusen kronor. “Hur svårt kan det vara” var det någon som frågade, och jag kan bara hålla med.

Det är inte bara viktigt för oss som kommer utifrån att få parkeringsplats, men även att underlätta för centrumhandeln som är så viktig för att hålla Hörby centrum levande. Alla Centerpartister på den nya listan röstade för förslaget!

Socialdemokraterna föreslog genom Anita Ullmann att den butik som drar mest trafik och besökare till centrum skulle flyttas från centrum. Därmed skulle man riskera ännu mer att kundunderlaget i centrum minskas.

Både Moderater och Socialdemokrater ställde sig mangrant på tvärs för att hjälpa till i centrum genom att låta torget nyttjas då det ändå inte används. Tråkigt att se att de två största partierna inte har det bästa för ögonen vare sig det gäller tillgängligheten från Hörbys landsbygd eller centrumhandeln.

Som ett av de sista ämnena, faktiskt under hela mandatperioden, kom en motion från firma Cimmerbeck-Ahlkvist. Motionen säger att man skall införa en visselblåsarfunktion för oegentligheter.

Det är så dags säger jag!

vuvuzela

En änglakör med vuvuzelor, men vad skulle det hjälpa om ingen lyssnar

Om man skulle lagt förslaget i början på mandatperioden hade kommunhusets väggar rämnat i visselblåsandet som föranletts av samma firma som lämnade in motionen. I måndags möttes förslaget av en gäspning  och jag var mest nöjd över att få gå hem och sova inför tidig tisdagsmorgon.

Regeringsdugligheten prövades bland agnarna

fredag, augusti 1st, 2014

Det är aldrig roligt att höja en avgift men få saker som just avgiftshöjning är ett lackmuspapper på ansvarstagande om argumentationen finns där. Precis innan valet kom ärendet om höjda avgifter för matdistribution upp på fullmäktiges bord och agnarna skulle sållas från vetet.

Socialdemokraterna, SPI, SD, V och Kd tyckte att ärendet fortfarande var outrett och ville utreda mer. Faktum var att det var väldigt tydligt vad kostnaderna var, både per portion och för vilka grupper och tjänster. Det var tydligt att det låg något annat bakom, gissar att det var valet 2014 som spökade.

I underlaget fanns konsekvenserna för förbehållsbelopp och maxtaxa angivna. Trots det så går Tommy Hall upp och argumenterar att underlag saknas. Kristdemokraterna yrkar till och med om återremiss trots att man varit med om att i Socialnämnden röstat fram förslaget till Fullmäktige efter att kompletteringarna bifogats ärendet.  Motsatsen till att ärendet inte var utrett visades i underlaget och dess tjänsteskrivelse.

I Socialdemokraternas reservation kritiseras att individer på boende inte får någon höjning på grund av maxtaxa och förbehållsbelopp som är reglerad enligt lag. Det är staten som avgör detta och inte Hörby kommun. Detta är enligt Socialdemokraterna orättvist då det finns personer som inte ligger inom maxtaxa och förbehållsbelopp och därmed missgynnas.

Henrik Andersson, Socialdemokraternas nummer 4 skriver så här på sin blogg där “fattigpensionärer” används som socialdemokratiska retoriska slagträn:

Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Övriga går fria, utan höjning. Ännu ett hårt slag mot pensionärerna signerat moderater, miljöpartister, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater.

Nej, övriga går inte fria; kommunanställda och individer utan bistånd får betala självkostnadspriset. Är det orimligt eller skall kommunen konkurrera ut privata näringsidkare genom att servera lunch till allmänheten för skattepengar? Är det socialdemokratisk rättvisa?

Efter att kostchefen har räknat ut kostnaderna per portion till 68 kronor. Då överför Socialdemokraterna det till att personer med matdistribution får betala all höjning, detta trots att denna grupp är subventionerad mest, undantaget personer på boendena.

Sverigedemokraten röstade fel när denne lade ner sin röst och avgjorde hela omröstningen. Jag säger det igen – vad gör Sverigedemokraterna i fullmäktige över huvud taget?

Sverigedemokraternas förstanamn på listan i valet lovar här på bloggen att komma tillbaka efter valet med att man skall rulla tillbaka beslutet. Min fråga är då hur många år det skall vara ett moratorium på avgiftshöjningar?

Detta med antalet år är intressant: Ej heller under förra mandatperioden justerades mattaxan. 1,02 upphöjt i 9 gånger 50 kronor ger 59,75 kr. Den enda kritiken som hade varit berättigad från ett ansvarstagande parti hade varit varför det inte finns rutiner för att uppdatera taxan för att motsvara kostnadsökningar.

Med detta sagt så kommer ovan missnöjespopulister angripa mig både från höger och vänster, men betänk då vilka skattehöjningar Hörbyborna har att vänta om skattsedeln med ovan konsekvens används som ett anonymiseringsverktyg för att maskera minsta lilla kontroversiella beslut.

En självklarhet, men etablissemanget slår tillbaka

måndag, juni 23rd, 2014

Nu ikväll var det fullmäktigemöte. Det sista innan sommaren och det näst sista innan valet. Det var mycket ekonomi idag. Som jag skrev i tidigare inlägg så var det en tillbakablick på historien med delårsrapport och en resa in framtiden med planeringsförutsättningarna 2015.

Efter att herrarna Ahlkvist och Hall hade levererat sina konstateranden var talarlistan tom. Tidigt i debatten var jag tvungen att hoppa in för mitt inlägg. Läs mitt inlägg här på denna länk.

I kort så begär jag att nämndens situation och skarpa förslag skall avspeglas i budgetarbetet. Situationen i Socialnämnden måste få genomslag i arbetet med att ta fram den nya budgeten och ett strukturerat reformarbete genomföras.

En självklarhet kan man tycka, så här formulerade jag mitt tilläggsyrkande:

”Att budgetberedningen hanterar Socialnämndens underskott formellt i budgetprocessen med de konkreta planer som finns i nämnden och får effekt under 2015”

Då reser sig budgetberedningen som en man och anför hur olämpligt det är. I ena stunden var jag en pessimist som inte hittade lösningar i PWC rapporten, i den andra stunden så hävdade man att jag ville ge ett carte blanche äskande till nämnden. Lars Ahlkvist, Kjell-Åke Persson och Thommy Hall bombarderade mig om hur man kommer till rätta med finanserna.

Hur kom det sig att budgetberedningen genom dessa tre herrar reagerade så kraftigt på mitt yrkande? Vad var det som var så olämpligt?

Till sist kom Tommy Hall från socialdemokraterna fram till att “Jag tror inte att Per Elis resonemang är hållbart”.

Kanske var det så, men då var det inte frågan om hållbarheten för kommunen utan hållbarheten för budgetberedningen som avsågs – det skulle vara en vettig tolkning åtminstone. Jag är övertygad om att det som behövs i nämnden är mer ekonomistyrning runt realistiska mål – inte mindre.

Susanne Meijer berättade att man på senaste Socialnämndens arbetsutskott inte hade haft tillgång till en ekonom. Kommunens största problem är läckan i Socialnämnden och man prioriterar inte ekonomifunktionen till nämnden!

Jag har sagt det förr men kan inte nog påtala problemet med att det fattas ekonomisk support till Socialförvaltningen. Detta troligtvis för att ekonomifunktionen ligger under budgetberedningen (KSAU) och lånas ut till nämnderna. Därigenom blir prioriteringen toppstyrd och felaktig.

Vad som behövs i Socialnämnden är inte mer av samma medicin som har skickats in i nämnden de senaste åren i form av chockterapi – fortsätt spara för att komma till den fantasibudget som nu gäller.

Vad blir resultatet av det? Ett exempel är att ledarskapet naggas i kanten när ledningen visar på en plan som omöjligt kan gälla på marken hos de enskilda medarbetarna. Resultatet blir mindre engagerade medarbetare, frustration och chefer som tappar förtroende bland personalen.

Ett annat exempel kom på fullmäktigemötet – höjningar av taxorna för matportionerna. En höjning på 20-30% till de svagaste i samhället som skulle träda i kraft redan vid månadsskiftet. Visst, Socialnämnden levererade besparingsförslag (på 800kkr) – men fullmäktige ville inte veta av det och skickade ärendet tillbaka.

Det är inte på kosten som vi kommer hitta de stora besparingarna, utan förmågan att minska bidragsberoendet med arbetsmarknadsåtgärder samt att få utväxling på förmågan installerad genom hemmaplanslösningarna.

Om budgetberedningen fick ansvaret genom ekonomikontoret att säkerställa den ekonomiska kontrollen och att medverka till realistisk ekonomistyrning, ja då skulle nämnden ha förutsättningarna att minska problemen och vi skulle konvergera både organisatoriskt och ekonomiskt. Ansvarsfördelningen som vi har nu mellan kommunledningen och nämnden är otroligt skadlig för kommunen.

Hur skadlig kan vi alla se i de röda siffrorna för nämnden.  Men just den aspekten var det ingen som ville diskutera på mötet.

Uppdaterat:

Läs mer i artiklarna i Skånskan om budgeten och missnöjet om socialnämnden.

Relationen mellan karta och verklighet

lördag, juni 21st, 2014

På måndag är det kommunfullmäktigemöte. Handlingarna utskickade via post så jag kan sitta i trädgården och läsa dessa utan paddan. Tack för det! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det då jag på jobbet sällan har mer papper än en post-it. Systemet som introducerats är onödigt bökigt med en massa klickande fram och tillbaka.

Just hur bra det kunde vara kan man uppleva med kommunstyrelsens handlingar som skickas ut med e-post. Tre mail (på grund av storleken) rakt ner i datorn direkt. Perfekt! Nu är det väl så mycket stolthet investerat i det befintliga systemet att vi inte kan kasta ut det innan valet.

Hur som helst så är det två bilder av verkligheten som beskrivs i handlingarna till fullmäktigemötet. I ärende “5 – delårsrapport” så har vi en helårsprognos för kommunen på -27,9Mkr. Inget annat än vad vi till vardags refererar till som en brakförlust. Största problemet är resultatet för Socialnämnden som kontra budgeten ligger på ett prognostiserat underskott på 37,7Mkr.

Vi är väl bekanta med underskottet och orsakerna för det. Liten ekonomistyrning i verksamheten, låg förmåga till planering och prognostisering. Var finns orsakerna till att det ser ut så?

Under tiden som du som läsare funderar på den frågan hoppar vi vidare till nästa ärende på dagordningen: “6 – Budget 2015 och planer 2016-2017”. I stycket “Ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i planeringsunderlaget målas en positiv bild upp med att kommunens resultat, med den nya skatteprognosen från SKL, beräknas bli +23 240kkr.

20140620_125848

Sidan 7 i planerna med de ekonomiska förutsättningarna

För att vi skall ha ett tvåprocentigt överskott dras 14Mkr av från ovan belopp. Kvar finns det möjligheter om 8Mkr i ramförstärkningar till nämnderna. Det låter ju bra att vi kan hålla jämna steg med kostnaderna i barn och utbildningsnämnden, att vi kan lappa ihop vägarna för 1 miljon mer.

Vi noterar även att ramen för Socialnämnden är fortsatt oförändrad. Jag vet inte om jag är naiv men är det verkligen realistiskt att det prognostiserade underskottet för 2014 på minus 38Mkr kommer att vara borta redan nästa år?

Uppenbarligen så anser budgetberedningen att underskottet kommer vara borta tills nästa år. Vad är det budgetberedningen vet som vi i Socialnämnden inte vet? Finns det några periodiseringar att ta till som vi inte vet om i år heller? Eller är jag helt fel ute när jag anser att det skall finnas realism i budgetarbetet?

Som om inte detta vore nog så kommer nästa ärende: “7 – Reviderad budget 2014 – Socialnämnden”. I det ärendet begär Socialnämnden ett tilläggsanslag till årets budget om 13 757kkr.

Förslaget till beslut är en uppmaning till nämnden att fortsätta spara. 38 -14 = 24Mkr planerar nämnden spara på eget initiativ. Är det ens teoretiskt möjligt, realistiskt är det i vart fall inte. Det blir inte bättre av ytterligare 14Mkr.  Kommunstyrelsen ville 2014-05-21 §129 berätta följande:

“Kommunstyrelsen vill informera Socialnämnden om att de medel som nämnden begär inte kan tillföras utan att kommunens budget blir underfinansierad.”

No shit Sherlock – kommunens budget ÄR underfinansierad. Underskottet är en realitet och det är den verkligheten som vi borde förhålla oss till och inte ett överskott på 8Mkr.

Därför blir man mer och mer förvånad över förnekandet när man sist i ärende 6 skriver att:

“Eventuell fördelning av återstående utrymme, 638tkr, behandlas i samband med höstens budgetberedning i oktober”

Det enda som är realistiskt och verklighetsnära med den skrivningen är att oktober infaller under hösten. Kommer verkligen kommunfullmäktige i Hörby ställa sig bakom denna kalkyl och planering på måndagens fullmäktigemöte? Både ärende 6 och 7 borde skickas på återremiss till kommunstyrelsen för att få en realistisk behandling med lösningar som förhåller sig till verkligheten.

Risk finns att, förutom Socialnämndsledarmötena i fullmäktige som drabbas innevarande år, alla de som inte siktar på ett politiskt liv efter valet försöka förneka problemen. Frågan är om man kan periodiserad diskussionen om en skattehöjning?

Avslagen boksluts- och revisionsdebatt

tisdag, april 29th, 2014
DSC_0055

En diger lunta men mycket läsvärd

Igår på fullmäktige diskuterades bokslutet och revisionsrapporten. Notabelt är att utgifterna ökar i större omfattning än inkomsterna. Utan AFA pengarna hade kommunen gått plus-minus noll i år så det var ren tur att det inte blev en brakförlust. I år 2014 kan det vara fatalt att ha en gökunge i boet. Speaking of the devil; notabelt är även att Socialnämnden fick en anmärkning för underskottet på 30 miljoner.

Jag håller med om anmärkningen, men inte på samma grundvalar som revisionen. Jag pekar på att majoriteten av underskottet i nämnden var okänt för nämnden självt och att det låg dolt i ekonomisystemet.

Min argumentation var att det är kommunstyrelsen som inte gör jobbet när ekonomifunktionen som supportar Socialförvaltningen är underbemannad och rapporterar fel beslutsunderlag. Trots att nämnden kommunicerat behovet av mer hjälp till kommunstyrelsens arbetsutskott ser vi ingen upprampning av supporten.

Kritiken som jag riktar mot oss i Socialnämnden är av naturen att vi har misslyckats att se till så att hemmaplanslösningarna sätter igång att spara pengar. Trots att vi har ökat bemanningen så köper vi fortfarande platser i lika stor utsträckning som innan.

Det betyder att vi har både kostnader för de köpta platserna OCH för vår ökade organisation. Socialförvaltningen måste börja leverera på denna punkt – vi kan inte ha handläggare som inte utnyttjar de interna strukturer som vi byggt upp.

När jag i Fullmäktige framför detta så kommer Susanne Meijer upp och är förvånad över min kritik över hemmaplanslösningarna som hon tycker funkar bra. I bokslutet kommenteras under årets resultat för Socialnämnden (s. 47):

“Väsentliga avvikelser mot budget är ökade kostnader för placeringar med 12,4Mkr.”

Visst är det dåligt genomfört, men med tanke på förvåningen och frågan kanske vi skall vara glada för att Socialdemokraterna och Susanne Meijer hålls långt bort från den kommunala kassakistan.

Men allt är inte dåligt med Susanne. Susanne Meijer visar sig vara en integrerad del i kommunikationsvägarna i kommunen genom att få ut budskapet om underskottet först på sin blogg där hon skrev:

“När jag är på badet i Hörby brukar det ofta ge möjlighet till bra samtal med intresserade vänner och bekanta. Senast ett långt samtal om just det som folk talar om, tillståndet i Socialnämnden. Det är ett digert arbete att lyfta Socialnämnden och få struktur på den …..nu flödar informationen om minussiffror som är 10 miljoner mer än för 4 veckor sedan och vi landar på mellan 20-25 minus.”

Attans att Meijers blogg, via bastun på Lågedammsbadet, är en sådan integrerad del i kommunikationsflödena i kommunen.

En stor del av kritiken i mitt tal handlade om koordineringen från KSAU beredning. Faktum var att denna beredning hade ett andra äskande att ta ställning till från Socialnämnden men att det släpptes aldrig fram från kommunstyrelsens ordförandes sida.

Kan tyckas vara en detalj, men faktum kvarstår att ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande vars intresse vid det laget gick ut på att hänga Pelle Skerup från en lyktstople nere på gatukontoret. Förutom korståget mot partibrodern så var Mittskåne-äventyret högt på agendan vilket fullständigt förblindade ärendehanteringen i kommunen.

En annat ärende verkar även det förblinda och det är de oändliga utredningarna för att lyckas etablera en industriell bakgård i form av vindkraftspark i den småbrutna terrängen i de östliga delarna av kommunen.  Birger Torkildsen hjälpte mig att peka ut kommunstyrelsens arbetsutskott som drivande även i den processen när jag felaktigt i mitt tal associerade byggnadsnämnden med fladdermusinventeringarna. Tack för den Birger!

Det är förvånande att inte fler av ledamöterna i KSAU väljer att ta avstånd från den destruktiva agendan som har sin utgångspunkt i det avgående kommunalrådets agerande. Varför är det så tyst från KSAU ledamöterna? Vad är man rädd för?

Läs mitt tal här.

It takes two to tango

onsdag, februari 26th, 2014

Efter det allvarliga med turistsamarbetet “Mittskåne” på måndagskvällen var det dags för lite lättare underhållning. Susanne Meijer ställde interpellationer till socialnämndens ordföranden Birger Larsson.

I princip handlade frågorna om meningar som Susanne hade, eller trodde sig ha, snappat upp på arbetsutskottet eller på nämnden. Lite remarkabelt att be ordföranden kommentera hörsägen, men Birger hanterade frågorna på ett respektfullt sätt.

20140224_211909

Birger och Susanne under holmgången på fullmäktige

Speciellt bra av Birger att erkänna det felaktigt formulerade beslutet om semestrarna. Visst kunde Susanne gotta sig åt det i 4 sekunder, men starkare var ödmjukheten att den som fattar beslut gör fel ibland. Den som aldrig fattar några beslut kommer ej heller fatta några felaktiga beslut heller.

Mikrofonen skickades fram och tillbaka upprepade gången. Visst var det underhållande, men förutom den vet jag inte vad behållningen blev till slut. Positivt är initiativet till den politiska debatten av Susanne Meijer.

Susanne är en duktig oppositionspolitiker – låt henne fortsätta med det även efter valet 2014.