Posts Tagged ‘Ludvigsborg’

Vad hände på kommunstyrelsemötet

onsdag, oktober 19th, 2011

Idag har jag som Ludvigsborgare nåtts av positiva besked från vägföreningens ordförande. Kommunstyrelsen anser på måndagen helt plötsligt att det nu finns pengar till att ta över väghållningen i Ludvigsborg. Intressant, eftersom det för två veckor sedan inte fanns några pengar alls till detta förrän 2013. Kommunens kassa måste ha vittjats djupare i prövningen denna gång.

Gissar att pengarna skall komma från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter. På något sätt kan det kännas bra att man nu konstaterat att en oförutsedd utgift metamorferat till en förutsedd utgift och därmed reducerat risken totalt. Samtidigt kan jag inte undgå att fundera om inte volymen av potentiella oförutsedda utgifter matematiskt tangerar oändligheten. Även om det är teoretiskt intressant, är dock de sannolika oförutsedda utgifterna konstant men dess budget nu mindre vilket ger en högre risk. Dessutom är det jobbigt att i kalkylerna (speciellt för en liten kommun) kalkylera med oändligheten som en parameter.

Jag var tyvärr förhindrad att deltaga på kommunstyrelsesammanträdet på måndagen, men jag tror att en motsvarande argumentation som Donald Rumsfeldt förde om Irakiska massförstörelsevapen, drogs på sammanträdet om budgeten för sannolika utgifter och vad man vet om dem. 

Den resulterande klarheten i den ekonomiska situationen lär vara lika talande som närvaron av eventuella massförstörelsevapen i Irak. Ytterligare en likhet mellan Irakiska massförstörelsevapen och kommunkassan kan komma på utfallet också; väldigt nära noll i båda fallen.

Uppdaterad artikel i SkD 2011-11-19

Ny adress på snöfakturan: Fulltofta

lördag, oktober 8th, 2011

Frånvaro eller inte, resultatet blev det samma. När sveket inträffade förra gången lät man påskina att väghållningen skulle ordnas under ordnade former (min kursivering nedan):

Ja, nåt gick uppenbarligen fel i min frånvaro. Hittills har det varit en konsensus om det viktiga i ett övertagande av ansvaret i kommunens regi.

Räknar med att det går att landa i det igen, och har pratat med vägföreningens ordförande om hur jag avser driva detta vidare. Utvecklar det inte här mer än så, av olika skäl som jag berättat för Dig tidigare. Viktigt att hålla isär olika intressen!

Viktigt också att vi behandlar olika kommuninvånare lika. Så, i min värld skäl att hoppas på en bra utgång när frågan kommer upp i ordnade former nästa gång.

Har det gått för snabbt någonstans?

Nu verkar det oordnas under oordnade former – vilken soppa. Tre frågor:

1. Vad var det som gick fel – försvann hela kommunkassan under frånvaron i samband Turkietsemestern?

2. Har vi enkla medborgare missförstått det hela – i varje fall verkar det inte ha varit någon konsensus om att behandla kommunmedborgarna lika. Vilken konsensus är det som omtalas?

3. Har hela programmet, om att vi skall leva upp till kommunallagens krav om likabehandling, varit en one man show i en egen värld eller eget universum? Frågan är, kommer ESS anläggningen skapa ett maskhål till detta paralella universum så att vi andra också kan se vad som händer där? Vi är 15000 invånare som desperat undrar…

Som det till slut visade sig, löftet var inte vatten värt när det kom till kritan, det är lika tungt att uppleva det oavsett om det handlar om vinkraftspark i Svensköp eller asfalt i Ludvigsborg. I Ludvigsborg är vi djupt besvikna över detta svek och löftesbrott. I och med löftet sattes vägföreningen på en räls om oundvikligen kommer leda till konkurs – vems är det ansvaret?

Det är tydligt att fixar- och trixarkulturen inte funkar längre; gång efter annan stöts det på patrull i verkligheten när man inte kan trolla bort domstolsbeslut eller gräva fram pengar ur kassan för oväntade utgifter nu när pengarna är slut.

Vad som dessutom är slut är mitt tålamod. Jag vill inte höra mer skit som det ställts till med, oavsett om det gäller idiotavtal om  nedsmutsad tomtmark eller fullständigt vanvettiga anmälningar mot partivänner som har andra åsikter. Det får vara slut nu – vi har kommit till vägs ände.

Idag har jag pratat med entreprenören som skötte vinterväghållningen förra året kostade det 3500 kronor, per gång. Skall man räkna in kostnaden för gång- och cykelvägarna här ute så ökar kostnaden med 1300 kronor per gång, men dessa kanske ansvarig kan skotta för hand själv.

Länk till artikel från SkD.

Utmaningen av driften av Skogsgläntan

söndag, oktober 2nd, 2011

Det är sällan man läser så mycket desinformation på Facebook och i tidningsartiklar som i samband med utmaningen av driften av Skogsgläntans förskola i Ludvigsborg.

Man kan läsa i den vänsterskruvade webb-tidningen Efter Arbetet (del av ETC) följande:

Risken finns att ”fel” företag tar över. Men Hörbys ledande femklöver har bestämt sig. Den kommunala förskolan Skogsgläntan läggs på entreprenad.

Skånska dagbladet hävdar att kommunen skall sälja ut trots att invånarantalet skall växa i Ludvigsborg. Det finns ingen sådan koppling – det är ren och skär oppinionsbildning i redaktionell text.

Det finns inget beslut om att Skogsgläntan skall läggas ut på entreprenad. Vad är det för desinformation som tidningarna ängar sig åt?

Det som har hänt, är att en intressent, i detta fallet Friskolan i Ludvigsborg, tycker sig kunna erbjuda bättre kvalitet och bättre ekonomi än kommunen i driften av förskolan. Eftersom vi har utmaningsrätt i kommunen kan man, BUN i detta fallet, välja och se om det är lämpligt att undersöka om marknaden kan driva verksamheten på ett sätt som är billigare och med högre kvalitet. Barn och utbildningsnämnden har funnit att det är intressant. Just nu håller barn och utbildningsnämnden på att ta fram upphandlingsunderlaget för en kommande budgivning på verksamheten.

Det finns inget beslut taget på att man kommer gå vidare med att anta ett eventuellt bud.

Skånska Dagbladet skriver (2011-09-26) att det råder en bräckligt politisk vilja att pröva detta enligt utmaningsrätten. Vad får man det ifrån? Att Socialdemokraterna säger nej är ju inte så förvånanden då de inte ser fördelarna med privat verksamhet över huvud taget. Inom femklövern i Hörby har vi i programmet, att vi bejakar utmaningsrätten. Så sent som förra måndagen blev det tydligt att majoriteten står bakom utmaningsrätten i en votering i Fullmäktige.

Det är lite förvånande att Centerpartiets representant så tydligt går ut i ett kapp-vändarutttalande. Nog är det så att jag gärna ser lite mer ledarskap från Centern för att leva upp till de principer som de nationellt bejakar , däribland privat förtagandes vitalisering. Är det så att man är så rädd för utveckligen att man backar vi minsta lilla oppinionstyttring. Då är det inte förvånande att man som parti ligger och skvalpar runt 4% spärren tillsammans med de andra missnöjespartierna. Jag förväntar mig mer av ett alliansparti! Per Erik Andersson (C) säger i tidningen:

Centern står för verkligheten och verkligheten ska på bordet först innan vi fattar några beslut. Jag vill veta vad det här handlar om, och få en fullständig redovisning från förvaltningen. Vi är till för kommuninvånarna och måste lyssna på vad de har att säga.

Hur kan man vara del i BUNs presidium utan att veta vad utmaningen handlar om – det är smått otroligt. Visst skall upphandlingsunderlaget fram innan man tar beslut, men om pricipen och värderingen är det bara så att man står upp för. Är det inte så, att de är valda av dem som man är så rädda för att köra över – har man varit så otydlig i sin kommunikation, och dessutom vet om det, att man inte vågar leda?

Personalen säger i artikel i Skånska dagbladet att det inte finns något att spara på eller göra något bättre, ändå så är man oroliga för en kommande privat drift av verksamheten – det går i mitt huvud inte riktigt ihop – antingen är verksamheten optimal och då kommer ingen att kunna bräcka kommunen, eller så går det driva verksamheten bättre och billigare och då kommer en privat entreprenör in och optimerar.

Själv skulle jag med spänning se att ett kooperativ med de anställda på Skogsgläntan lämna in ett anbud. Min dotter har gått på dagiset och jag vet att personalen på Skogsgläntan är mycket kompetent och engagerad. Det är två grundstenar för att just denna lösning skulle vara mycket tilltalande. 

Det som är det verkligt intressanta är inte vem som kör verksamheten utan vilka kvalitetsregler som gäller för densamma. Är det så att personalen har fått in all kvalitet i upphandlingsunderlaget och man har optimerat så gott man kunnat, då borde det inte finnas utrymme för en privat entreprenör. Tiden kommer att utvisa vad som gäller.

Beslutssnurra som kan bli ett svek mot Ludvigsborgarna

torsdag, september 15th, 2011

Jag vet knappt var jag skall börja vad gäller övertagandet av driften av vägföreningen här i Ludvigsborg. Men låt oss snurra upp detta i omvänd kronoligi.

På senaste kommunstyrelsemötet 2011-09-12 kunde man inte ta upp ärendet för att det inte var berett, trots att kommunalrådet innan han gick på semester skickade ut en notering till alla om att ärendet kommer in som ett extra ärende. Det fanns ingen acceptans på KS mötet att ta upp ärendet trots att alla vet vad som behövs göras.

Hur kommer sig det då att det blev så här? I förvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 skriver man att “tekniska nämnden bemyndigas att teckna särskilt avtal, i enlighet med ovanstående principer, med berörd vägförening” samt att “de ekonomiska konsekvenserna av övertagande hanteras i budgetberedningen och budgetbeslut för 2012”.

KSAU beslut blev att endast hänskjuta det hela till budgetberedningen. Det beslutet innebar att tekniska nämnden inte får i uppdrag att gå vidare med att tekna avtal, och att inga pengar allokeras för perioden från 2011-11-01 till 2011-12-31. Fullständigt haveri, trots att kommunens högsta politiska församling, kommunfullmäktige, läst att tekniska nämnden i sitt förarbete föreslår att övertagandet skall ske 2011-11-01.  

På vägföreningens årsmöte beslutades att årets avgift för medlemskapet skulle vara 0 kronor, detta eftersom tydliga löften kommunicerats från ansvarit håll till vägföreningen. Ansvarigt håll har nu en månad på sig att reda ut denna soppa för att sveket inte skall manifestera sig.

Många som inte bor här ute förstår ofta inte vad som det här handlar om. Här ute i Ludvigsborg bor det grannar där den ena får avgiften betald av kommunen medan den andra måste betala avgiften själv. Detta är ett brott mot kommunallagens 2 kap, §2

Länk till artikel i Skd 2011-09-14.

Korsningen upprioriterad

måndag, augusti 8th, 2011

Idag var det nytt samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Denna gång var det 47 besökare som trotsat regnet. Maja Löfgren gjorde återigen ett utmärkt jobb att presentera planen. 

Rv13/23 vållade mest känslor och visst är det sunt att kritiken riktas mot en trafiklösning som man med svårigheter kan klämma ner bland husen. Men vad kan man göra om inte få ut den utanför byn.

Att satsa på Trafikverkets alternativ A är inget alternativ som är överväldigande positivt för Ludvigsborg. Då går inte investeringspengarna till miljöförbättrande åtgärder i Ludvigsborg för RV13. En kombination av C2 och C1 vore det bästa för Höör och Hörby samt tillfredsställa de nationella kraven på körtider.

Återigen var det en positiv diskussion om kollektivtrafiken. Ludvigsborg är ett samhälle som har närmare anknytning till Höör än Hörby (oavsett vad politiker i Hörby tycker om det) så det är viktigt att ringbusslinjen knyts tightare mot Höör via Sätofta och Sätofta hed till stationen. Jag är helt övertygad om att Ludvigsborgs attraktivitet kommer öka kraftigt om Skåneexpressen 2 fortsätter till Höör efter stoppet i Hörby. Med bra anslutning till tågen i Höör och Skåneexpressen 1 i Hörby, blir Ludvigsborg en fantastisk pendlarort. 

Denna gång var det även debatt om dragningen av cykelvägen till Hörby/Höör, Röingevägens nivå och hastighet, samt hur realistik lösningen med avsmalningen av Fulltoftavägen är.

Hur kommer detta att funka?

Positivt var att korsningen vid Enevången har högsta prioritet både för biltrafiken och de oskyddade trafikanterna. Många kommentarer på byn efter förra mötet handlade om att, om man gör något nu så måste man bygga vägen mellan Enevången och Södra Rörumsvägen också. Detta eskalerar helt plötsligt insatsen från brobygge till den kompletta trafiklösningen. Detta förutsätter dock man inte bygger temporära av- och påfartsramper, vilket torde vara som att stå i duschen och riva tusenlappar.  

En boende på Röinge tomtområde konstaterade mot slutet att det är de som bor i området som kör fort och har makten att ändra trafikmiljön – samma sak gäller planens implementering;  Resultatet blir så bra vi gör det.

Välbesökt samrådsmöte i Ludvigsborg

måndag, juli 11th, 2011

Maja Löfgren från Hörby kommun presenterade

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på fördjupad översiktsplan. Förra måndagen och onsdagen hade jag lagt inbjudan i alla brevlådor jag hittat i byn för att så många som möjligt skall vara delaktiga i planarbetet. Höll i taktpinnen gjorde Maja Löfgren. Tillsammans med Björn Bäckström och Ingmar Tykesson var vi 88 personer i den stora samlingssalen i Byahuset.

Som vanligt var det riksväg 13/23 som var det som vållade mest känslor och debatt. Eftersom utbyggnaden, och dess konsekvenser, är själva grundbulten i planen, är det klart att, om man inte är överens om planeringsförutsättningarna, så blir det svårt att diskutera planen.

Min åsikt i frågan om 13/23 är att 23:ans vara eller inte vara öster om Ringsjön är sekundär till frågan om vägens dragingen öster om Kronekull och Enevången. Även om 23 inte skulle förläggas öster om Ringsjön kommer Rv13 fortfarande att gå här mitt genom byn. Därför borde diskussionen handla mindre om 23:an och mer om 13/23 dragning runt byn. Vid en sådan ombyggnation är det vitalt att budgeten från 23 kommer med i ekvationen. Som jag sa på mötet har jag varit i kontakt med Höörs kommun utan att fått gehör då Fogdarödsskogen och fastigheterna i Bokeslund hindrar denna dragning. Hörby kommun måste ta ett omtag i frågan och etablera ett ordentligt samarbete med Höör.

Fler parkeringsplatser anläggs på pendlarpakeringen i Osbyholm där många Ludvigsborgsbor hoppar på bussen mot Malmö/Lund

Själv har jag gått och grunnat på att Skåneexpressen 2 skall fortsätta till Höör, via Ludvigsborg, och därmed göra vår ort till en utmärkt pendlarort både mot stationen i Höör och direkt mot Malmö/Lund. Detta borde kommunen ta upp med Skånetrafiken.

Centralt i trafiksäkerhetsdiskussionen är avfarten på 13 mot Röingeborg och Enevången. Att en vägtunnel med gång och cykelväg behövs fortare än eventuell utbyggnad av 13/23, står klart.  

En annan fråga som diskuterades var bollhallens vara i tiden. Ludvigsborgs friskola skall byggas ut och för att täcka lokalbehovet, dels hos friskolan, men även för ludvigsborgarna själva, är det dag att se till så att bollhallen byggs i Ludvigsborg. Byn är den i särklass största byn utanför Hörby tätort och situtationen är inte acceptabel med nuvarande prioritering i lokalförsörjningsplanen.

Men det är inte utan att Ludvigsborgarna är luttrade; många inofficiella kommentarer som fälldes var i linjen med “när det händer är jag död”. Utan att kommentera levnadsvanorna här i Ludvigsborg, så med nuvarande takt kan det nog stämma för en del av oss. De nya räckena utmed 13 som installeras just nu bekräftar farhågan.

Ingmar Tykesson hade fått kommentarer om tidpunkten för arrangemanget var illa vald, då det var mitt i semestern. En ny dragning planeras i början av augusti, närmare bestämt när jag kollat tillgängligheten av byahuset. Samrådstiden pågår fram till den 15e september, så passa på och skicka in dina kommentarer till kommunen.   

Länk till kommunens informations sida om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg; klicka här.

Årsmöte i vägföreningen

söndag, juni 19th, 2011

Årets stora höjdpunkt i vägföreningen – årsmötet. Mötet inleddes med att samhällsbyggnadschefen Stefan Winberg kom och berättade om processen för kommunens övertagande av driften och betalningsansvaret. Än så länge har inga beslut fattats men enligt Stefan finns det en viljeriktning inom politiken att så skall ske.

Jag har under en tid mailledes haft en fråga till Stefan angående avtalet mellan kommunen och fastighetsägarna på Blågullsvägen angående vägföreningsavgiften. Vid närmare efterforskning visade det sig att kommunen skulle varit väghållare. Detta hade glömts bort och vägföreningen röjt gatorna även där i vintras.

På podiet från vänster: Carl-Gustav Olofsson, Torbjörn Malvå och Eva Karlsson

Efter den informationen startade årsmötet med Torbjörn Malvå som mötesordförande. Torbjörn väljs som ny ordförande för vägföreningen och Elisabet Ekborg går upp som ordinarie. Alla väljs på ett år, trots att stadgan stipulerar två-års-val.

Årsavgiften för 2011 beslutas att vara 0 kronor. Med 100kkr på kassan räcker det till början på vintern, sedan är det kommunen som måste ta över.

Till min dotters stora besvikelse var det inga kakor på detta årsmötet.

Ludvigsborgs byförening håller årsmöte med ett leende på läpparna

söndag, mars 20th, 2011

Sittande ordförande i Ludvigsborgs byförening valdes om efter en kortare kris på årsmötet. Då valberedningen, personifierad av Gunilla Jansson, berättade om de prekära läget om en akut brist av villiga styrelsemedlemmar rådde under några minuter. Med lite övertalning och en stor applåd fortsätter Lasse Persson som ordförande i byföreningen. Övriga styrelseposter blev också tillsatta. 

Det råder ingen tvekan om att det är rätt ordförande som valdes;  med mycket humor och självdistans fick Lasse alla att känna sig välkomna.

Stämningen på mötet var mycket god och uppsluppet, även om deltagarantalet var endast runt 30. En god tårta satte en guldkant på årsmötet som var en mycket lyckad tillställning.

Nytt och gammalt på februaris kommunfullmäktigemöte

tisdag, mars 1st, 2011

Linnea Cimmerbeck och Sissel Breakhus. Foto: Lars Ahlkvist

Det var ett stillsamt fullmäktigemöte den 28 februari. Det hela hettade till när medborgarförslaget om en ungdomstyrelse skulle beslutats om. En lång pseudodiskussion om var stadgarn för undomstyrelsen skulle hanteras (antingen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen) visade med all tydlighet på politikens begränsningar jämfört med facebook generationens lättrörlighet. Linnea och Sissel måste ha vridigt sig fördärvade i sina stolar.

Efter en omrösting (11 för att stadgarn skall hanteras i kommunfullmäktige, 29 för att stadgarn skall hanteras i kommunstyrelsen och en avstod). Stor heder till Roy Nilsson (sd) som konstaterade att han inte förstod frågan, och med en sådan ickefråga som drevs av Tommy Hall (s) är det kanske den mest riktiga rösten av alla – genom att avstå att rösta.

Åke Hansson (s). Foto: Lars Ahlkvist

Åke Hansson (s) avsade sig sitt fullmäktigeuppdrag. Oklart varför detta hände och de socialdemokrater jag pratade med kunde inte ange varför så skedde. Göte Andersson (fp) hade gjort en djupdykning i arkiven och listade Åke Hanssons alla uppdrag sedan 1971 (samma år som jag föddes). Åkes avslutningstal rymde många roliga episoder som praktisk politik när blockpolitik inte var den dominerade faktorn inom den kommunala politiken.

Två andra medborgarförslag om busslinje i sydväst och bollhall i Östraby passerade utan debatt. Kan notera att avsaknad av bollhall i Ludvigsborg inte har renderat i ett medborgarförslag. Kommunen jobbar med en lokalförsörjningsplan, så i den kommer bollhallen på den nyinköpta tomten vid Ludvigsborgs friskola säker att komma in – realiserandes förhoppningsvis denna mandatperioden.

Atrikel i Skånskan: “Tror ungdomsrådet blir Ahlkvists fan club

Vägförening bättre än kommunal väghållning

fredag, december 24th, 2010

Efter två veckor i Taiwan med lagom temperatur på mellan 18-20 grader (alltså plus-grader) var man tillbaka till Kung Bores rike.  När jag anländer med taxi är det snödrivor upp till en meter på min tomt. Min granne Henrik på Röinge schakt kommer ut med sin minigrävare och skottar fram min garageinfart som ligger någonstans under snön

I Hörby samhälle, där kommunen är väghållare, var snömodden minst sagt omfattande på vägarna. Men när jag kom ut till Ludvigsborg så var vägarna relativt välskottade av Jonas Svensson på JSC Gräv.

Så kanske det inte är så dumt att ha en vägförening här ute, där vi själva kan bestämma snödjupet på vägarna.

Hade det inte varit för orättvisan, att vissa betalar vägavgiften medan grannen får sin betald av kommunen, så hade vägföreningen varit en bra ide. Denna princip om kommunalt sponsrade fastigheter tillämpas med ett allt större och finmaskigare lapptäcke i Ludvigsborg. Detta är ju naturligtvis stridande mot kommunallagens skrivning om likabehandling av kommuninvånarna.

Efter nyår kommer det en motion till Hörby komunfullmäktige att kommunen betalar alla eller inga fastigheters avgifter i Ludvigsborg. Kommunen kan inte säga nej på grund av ovan lag. Säger kommunen nej, så kommer kammarrätten lätt avgöra ärendet till rättvisans fördel.