Idag har jag som Ludvigsborgare nåtts av positiva besked från vägföreningens ordförande. Kommunstyrelsen anser på måndagen helt plötsligt att det nu finns Read More

Frånvaro eller inte, resultatet blev det samma. När sveket inträffade förra gången lät man påskina att väghållningen skulle ordnas under ordnade Read More

Det är sällan man läser så mycket desinformation på Facebook och i tidningsartiklar som i samband med utmaningen av driften av Read More

Jag vet knappt var jag skall börja vad gäller övertagandet av driften av vägföreningen här i Ludvigsborg. Men låt oss Read More

Idag var det nytt samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Denna gång var det 47 besökare som trotsat regnet. Read More

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på Read More

Årets stora höjdpunkt i vägföreningen – årsmötet. Mötet inleddes med att samhällsbyggnadschefen Stefan Winberg kom och berättade om processen för Read More

Sittande ordförande i Ludvigsborgs byförening valdes om efter en kortare kris på årsmötet. Då valberedningen, personifierad av Gunilla Jansson, berättade Read More

Det var ett stillsamt fullmäktigemöte den 28 februari. Det hela hettade till när medborgarförslaget om en ungdomstyrelse skulle beslutats om. Read More

Efter två veckor i Taiwan med lagom temperatur på mellan 18-20 grader (alltså plus-grader) var man tillbaka till Kung Bores Read More