Posts Tagged ‘skatt’

Ideologisk skillnad runt rättvisebegreppet i valet 2010

fredag, april 2nd, 2010

Rättvisa, jämlikhet och broderskap. Det är fascinerande hur orden kan vara så lika, men vilken skillnad i verklighet som Moderaternas och Socialdemokraternas politik betyder.

För mig kokar det hela ner till ideologi. Ideologin är mångfacetterad, men rättvisebegreppet är centralt. När alternativen i årets val har samma vokabulär, då är det viktigt att förstå denna ideologi, speciellt när overifierbara siffror bollas i TV-sofforna fram till valdagen.

Rättvisebegreppet

Vad är rättvisa? SAOL säger ”Opartiskhet” – ett rättvist samhälle är opartiskt. Vad betyder det då? Samhället gör inte skillnad på olika invånare, alla skall ha samma chanser/skyldigheter/rättigheter. Detta är visionen, men när det handlar om hur samhället, som tillhandahåller rättvisan, ser ut, är det intressant att se hur det skiljer sig i synen på rättigheterna runt arbetet.

Rätt till dig själv

Förvånande nog har Moderat rättighetssyn likheter med Marxismens syn på människan. Marxisterna talar om att man skall äga sin egen kropp, och i detta avseende har moderaterna samma vy; arbetarna skall återta makten över sitt arbete som under socialdemokratin ligger hos staten (till skillnad mot kapitalet under Marx’ 1800-tal). Där socialdemokratin fokuserar på skyldigheten att betala skatt och rättigheten till bidrag, talar moderaterna om skyldigheten att ta ansvar för sitt eget liv. Men för att individen skall ha möjlighet till att ta detta ansvar måste individen också får möjlighet. Det betyder att man som enskild skall ha rättigheten till resultatet av det tagna ansvaret. Poulärt sägs detta vara sin egen lyckas smed, som av en outgrundlig anledning har en negativ klang.

Konkret politik

Så när det talas om skattesänkningar för låginkomsttagare så är det bland annat friheten som det handlar om. Naturligtvis finns det trovärdighetsproblem inom den borgerliga lågskattepolitiken. Mycket olyckligt blev det när fastighetsskatten slopades, vilket hade en ofördelaktig fördelningspolitisk konsekvens. Även skattesänkningarna för höginkomsttagare, en grupp som redan är fria från staten, drar man inte bara undan resurser från det offentliga, men den största skadan är att trovärdigheten för rättighetsperspektivet ovan minskar, då det uppfattas som en generell lågskattepolitik.

Länkat från interssant.se

Varför RUT och ROT behövs

torsdag, mars 4th, 2010

Debatten om RUT och ROTs vara eller inte vara tuffar på, men varför finns idén om skatteavdrag över huvud taget? Hade svaret varit enkelt och precist, så hade diskussionen på bloggosfären inte varit så intensiv.

Jag tror att RUT och ROT finns på grund av att vissa tjänster inte klaras av att utföras med det skattesystem som vi har i Sverige. Är inte detta fundamentalt, Watson?

Kort om skatterna: hur mycket av lönen kommer oss direkt till del; vi har arbetsgivaravgifter, skatt (landstings-, kommunal- och ibland statsskatt). När vi sedan skall köpa något, så kommer det moms på det och de som  säljer skall betala samma skatter samt dessutom företagsskatter. Någonstans känner den enskilde att det blir för lite renovering eller städning för pengarna och verksamheten löses på den svarta markanden. Även detta är fundamentalt.

Så jobben finns, även om ingen vet hur många de är, varken nu eller i framtiden. Frågan är om de skall vara svarta eller vita. Vi har tre perspektiv på detta (varav det sista är mest allvarligt och dessutom odebatterat):

1. Skattesubventionen för köparen. Här är det mest komplicerade momentet för att hantera borgarna då argumentet är att man subventinerar redan välbeställda som har råd att köpa. De röd-gröna har en poäng i sin kritik vilket också visas på statestiken om vem som köper tjänsterna.

2. Entrén på en vit arbetsmarknad för säljaren. Individen som städat svart hemma hos privatpersonerna innan bjuds in till gemenskapen av officiellt sysselsatta människor. Därmed erhåller han eller hon den respekt som det innebär att ha ett jobb och vara en del av den närande delen av samhället.  Till skillnad mot många röd-gröna kommentarer (som Ingemar på Västerbottenskuriren) så finns dessa jobb – frågan är bara om de som utför dem skall få synas eller inte.

3. Nationens skattemoral. I Italien är 25% av inkomsterna svarta. Vad gör det med ett land att det är så acceptablet av alla samhällsklasser att verka i, och använda den svarta sektorn? I Sverige har vi hög etik, men låg moral, men inte till närmelsevis så låg som i Italien. Att ha ett öppet samhälle där dubbelmoral inte är norm är en tillgång som jag värdesätter mycket högt.

Baserat på det ovan vill jag nog hålla med alliansen om att fördelarna överväger nackdelarna och som Skånska Dagbladet skriver “detta blir en vinnare för alliansen” vilket även DN sluter sig till. Vi ser redan idag borgarna siktar in sig på oppinionsmässiga strupgrepp på Socialdemoraterna (DN). Det verkar som om Ohly har vunnit någon form av maktkamp inom de rödgröna, då även Sahlin har varit för avdraget (Aftonbladet, SvD) och dessutom så har nga sossar använt sig av det.

Otroligt nog hänvisar Ohly till att RUT konkurrerar ut hemtjänsten… go figure…

Pingat till Intressant.se