Posts Tagged ‘Socialnämnden’

Övergång från opposition till regering inte helt lätt

söndag, januari 25th, 2015

Skånskan skriver om att Socialdemokraterna röstade nej till sin egna motion om Fältgruppen som Socialdemokraterna själva  lade när de var i opposition.

För första gången har jag varit med om att avslå en egen motion. Det kändes väldigt ovanligt, säger kommunalrådet Susanne Meijer.

Nja, det var väl inte helt sant, för det hände även på december månads fullmäktigemöte. Då handlade det om att en Demens/Psykiatri-sjuksköterska skulle anställas. I oktober röstade Sossarna för motionen i Socialnämnden §200. I kommunstyrelsen (Protokoll KS 141201 §183) yrkade Tommy Hall bifall till motionen så sent som den första december.

Två veckor senare på fullmäktiges decembermöte yrkade Susanne Meijer bifall till motsatsen, att inte bifalla motionen (Protokoll KF 141215 §181).  Även Tommy Hall på podiet hade inga problem med att svänga 180 grader på 14 dagar. Vad kan då förklara detta beteende?

Jag gissar att det har med ansvarstagandets behov att göra. För i december var sossarna i opposition i kommunstyrelsen medan man var i majoritet i fullmäktige. Detta berodde på att den nya kommunstyrelsen tillträdde först efter årsskiftet. Det är alltid roligt att titta lite extra i brytningstider för då är fasaderna som mest beströdda med glipor.

Förutom att roa sig med att titta genom springorna kan ni kära läsare få er en lektion i empirisk realpolitik. För när det dyker upp ett snömos-beslut, som beslutet ovan, kan man lära sig något och det är följande:

I en värld där svart är vitt och vitt är svart så säger man varken “ja” eller “nej” till något utan man “besvarar” motionen. Detta gör man för att inte bränna några broar till regeringsunderlaget, oavsett om det ingår i en koalition eller inte. Så var fallet med Socialdemokraterna som var en integrerad del av toppstyret under den förra mandatperioden, d.v.s. en integrerad del i Ahlkvists maktkonstellation. Det är något som ni kan grunna på nästa gång ni hör att det är viktigt att peka ut skiljelinjerna mellan alternativen i politiken.

Efter denna empiriska uflykt kör vi ner näsan i dagspolitiken. Låt oss titta på den nya motionen som skall röstas ned i Fullmäktige: motionen handlar om den så kallade fältverksamheten. Efter lite budgettrixande försvann den verksamheten som vi kände den från förr eftersom det fanns pengar att söka till ett projekt. Tyvärr var jag med och fattade det felaktiga beslutet i spariverns namn. Därmed ändrades finansieringen till ett kortsiktigt projektanslag.

När vi fattade beslutet i nämnden fick vi dock reda på, efter explicit fråga från mig, att fältverksamheten skulle finnas kvar. Tyvärr visade det sig att fältarnas ordinarie personal i realiteten fick andra arbetsuppgifter och verksamheten imploderade.

faltgruppen

Är det långsiktiga behovet tillgodosett i och med anslaget eller är det en reträtt inför budgetmässiga realiteter på måndag?

Nu är fältverksamhet, som Socialdemokraterna ville ha tillbaka efter omorganisationen, ett minne blott. En av eldsjälarna bakom verksamheten har först omplacerats och sedan tvingats bort från sin anställning i kommunen.

Efter den organisatoriska rockaden har nu ungdomsverksamheten, som bedrives i projektform, konstaterat att man trots allt  behöver vara ute på fältet. Kortsiktiga pengar har skickats ut till projektet för att bygga upp organisationen igen, och därmed är behovet tillfredsställt enligt Meijer.

Jag har svårt att se hur uppsökande ungdomsverksamhet kan skötas i projektform under en tidsbegränsad period med en tillfällig arbetsorganisation. Om något, så borde ordet kontinuitet vara centralt inom detta område. Första att-satsen i motionen borde definitivt bifallas.

Men jag gissar att behovet att ta ansvar budgetmässig innebär att man inte tar ansvar för kontinuiteten i en värld där tidshorisonten sällan sträcker sig över budgetens livslängd.

Läs mer om min blöta natt med fältarna: På besök i verkligheten – rotblöta på Jägers väcker tankar

Den konspiratoriska kan fråga sig varför motionen inte dyker upp på fullmäktiges dagordning på måndagen samt varför kommunstyrelseprotokollet endast består av en direktjusterad paragraf.

Vindomslag vittnar om en vänstervriden kuling de kommande fyra åren

tisdag, september 30th, 2014

Igårkväll var det dags för mitt sista kommunfullmäktigemöte. Nästa gång Fullmäktige sammanträder så är det med en ny konstellation. Men man kunde tro att delar av den nya konstellationen var på plats redan igår.

Det märktes tydligt när församlingen kom till ärende 6, en socialdemokratisk motion om förenklad biståndsbedömning för äldre. I stort handlade det om att personer över 75 kan fylla i ett webbformulär för att få hjälp med enklare saker. En one stop shop för hushållsnära tjänster ala socialdemokratisk modell.

Så Socialdemokraterna vill att Socialförvaltningen skall agera RUT-förmedlare i expressfart stället för att jobba med kärnverksamheten. Samtidigt så vet vi att det finns en tjänstesektor som håller på med precis samma sak i det privata näringslivet.

Och det är här det borde ringa varningsklockor hos var och en som tror på ett fritt näringsliv. Detta borde gällt hos alla icke-socialistiska partier i Fullmäktige i alla fall. Jag gick upp i talarstolen och höll mitt tal om hur ideologiskt förslaget var.

Vad Socialdemokraterna föreslår är att staten sätts mer i centrum för att ta bort nätverkandet mellan människorna. Och inte nog med det, det är staten i form av kommunen som skall bestämma vem som skall städa hemma hos dig. Susanne Meijer går upp i fullmäktige och deklarerar att detta är en valfrihetsreform.

Läs mitt tal till fullmäktige på denna länk. Jag yrkade avslag på motionen för jag tror på individen och på en mindre stat.

Så när det blir omröstning så tänker man att borgarna i alla fall skall säga nej till förslaget. Men icke. Folkpartisterna gick man ur huse för stötta det Socialdemokratiska förslaget. Helt otroligt.

Jag visste att femklövern hade kollapsat för ett halvår sedan men att folkpartisternas ideologiska kompass även den hade kollapsat var jag omedveten om… tills igår. Tillsammans med Sossarna, pensionärspartiet SPI och Sverigedemokraterna dunkade man igenom förslaget med en rösts övervikt.

20140929_200255

Överlämnandet av klubban från en ålderman till en annan ålderman. Den avgående folkpartistiska fullmäktigeordföranden Göte Andersson (till höger på bilden) befanns lika mycket till vänster som den mottagande socialdemokraten Tommy Hall. Till vänster på bilden den lokala paparazzin dokumenterandes det historiska ögonblicket.

Så vad var det som hände – hade folkpartisterna redan kastat sin ideologi överbord för att anpassa sig till rollen som dörrmatta inför intåget av den Socialdemokratiska agendan?

Att med höjda skatter skall man se till så att offentlig förvaltning blir större och blir en mer central makt i människors liv än vad som annars skulle vara nödvändigt. Inte visste jag att det var folkpartistisk politik. Troligtvis inte många folkpartister heller… tills igår.

Och som inte det vore nog så tar man detta beslut utan att veta vilka ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär. Hur stämmer det med den folkpartistiska agendan om sparåtgärder i Socialnämnden.

Om detta är jag mycket bekymrad då det inte alls förefaller osannolikt att det blir en folkpartistisk ordförande i Socialnämnden även kommande mandatperiod. Är vi på väg mot 300 miljoners strecket?

Läget känns än mer mardrömslik dag för dag. Var så goda, kära Hörbybor, nu börjar det.

Uppdaterat: Artikel i Skånskan.

En självklarhet, men etablissemanget slår tillbaka

måndag, juni 23rd, 2014

Nu ikväll var det fullmäktigemöte. Det sista innan sommaren och det näst sista innan valet. Det var mycket ekonomi idag. Som jag skrev i tidigare inlägg så var det en tillbakablick på historien med delårsrapport och en resa in framtiden med planeringsförutsättningarna 2015.

Efter att herrarna Ahlkvist och Hall hade levererat sina konstateranden var talarlistan tom. Tidigt i debatten var jag tvungen att hoppa in för mitt inlägg. Läs mitt inlägg här på denna länk.

I kort så begär jag att nämndens situation och skarpa förslag skall avspeglas i budgetarbetet. Situationen i Socialnämnden måste få genomslag i arbetet med att ta fram den nya budgeten och ett strukturerat reformarbete genomföras.

En självklarhet kan man tycka, så här formulerade jag mitt tilläggsyrkande:

”Att budgetberedningen hanterar Socialnämndens underskott formellt i budgetprocessen med de konkreta planer som finns i nämnden och får effekt under 2015”

Då reser sig budgetberedningen som en man och anför hur olämpligt det är. I ena stunden var jag en pessimist som inte hittade lösningar i PWC rapporten, i den andra stunden så hävdade man att jag ville ge ett carte blanche äskande till nämnden. Lars Ahlkvist, Kjell-Åke Persson och Thommy Hall bombarderade mig om hur man kommer till rätta med finanserna.

Hur kom det sig att budgetberedningen genom dessa tre herrar reagerade så kraftigt på mitt yrkande? Vad var det som var så olämpligt?

Till sist kom Tommy Hall från socialdemokraterna fram till att “Jag tror inte att Per Elis resonemang är hållbart”.

Kanske var det så, men då var det inte frågan om hållbarheten för kommunen utan hållbarheten för budgetberedningen som avsågs – det skulle vara en vettig tolkning åtminstone. Jag är övertygad om att det som behövs i nämnden är mer ekonomistyrning runt realistiska mål – inte mindre.

Susanne Meijer berättade att man på senaste Socialnämndens arbetsutskott inte hade haft tillgång till en ekonom. Kommunens största problem är läckan i Socialnämnden och man prioriterar inte ekonomifunktionen till nämnden!

Jag har sagt det förr men kan inte nog påtala problemet med att det fattas ekonomisk support till Socialförvaltningen. Detta troligtvis för att ekonomifunktionen ligger under budgetberedningen (KSAU) och lånas ut till nämnderna. Därigenom blir prioriteringen toppstyrd och felaktig.

Vad som behövs i Socialnämnden är inte mer av samma medicin som har skickats in i nämnden de senaste åren i form av chockterapi – fortsätt spara för att komma till den fantasibudget som nu gäller.

Vad blir resultatet av det? Ett exempel är att ledarskapet naggas i kanten när ledningen visar på en plan som omöjligt kan gälla på marken hos de enskilda medarbetarna. Resultatet blir mindre engagerade medarbetare, frustration och chefer som tappar förtroende bland personalen.

Ett annat exempel kom på fullmäktigemötet – höjningar av taxorna för matportionerna. En höjning på 20-30% till de svagaste i samhället som skulle träda i kraft redan vid månadsskiftet. Visst, Socialnämnden levererade besparingsförslag (på 800kkr) – men fullmäktige ville inte veta av det och skickade ärendet tillbaka.

Det är inte på kosten som vi kommer hitta de stora besparingarna, utan förmågan att minska bidragsberoendet med arbetsmarknadsåtgärder samt att få utväxling på förmågan installerad genom hemmaplanslösningarna.

Om budgetberedningen fick ansvaret genom ekonomikontoret att säkerställa den ekonomiska kontrollen och att medverka till realistisk ekonomistyrning, ja då skulle nämnden ha förutsättningarna att minska problemen och vi skulle konvergera både organisatoriskt och ekonomiskt. Ansvarsfördelningen som vi har nu mellan kommunledningen och nämnden är otroligt skadlig för kommunen.

Hur skadlig kan vi alla se i de röda siffrorna för nämnden.  Men just den aspekten var det ingen som ville diskutera på mötet.

Uppdaterat:

Läs mer i artiklarna i Skånskan om budgeten och missnöjet om socialnämnden.

Relationen mellan karta och verklighet

lördag, juni 21st, 2014

På måndag är det kommunfullmäktigemöte. Handlingarna utskickade via post så jag kan sitta i trädgården och läsa dessa utan paddan. Tack för det! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det då jag på jobbet sällan har mer papper än en post-it. Systemet som introducerats är onödigt bökigt med en massa klickande fram och tillbaka.

Just hur bra det kunde vara kan man uppleva med kommunstyrelsens handlingar som skickas ut med e-post. Tre mail (på grund av storleken) rakt ner i datorn direkt. Perfekt! Nu är det väl så mycket stolthet investerat i det befintliga systemet att vi inte kan kasta ut det innan valet.

Hur som helst så är det två bilder av verkligheten som beskrivs i handlingarna till fullmäktigemötet. I ärende “5 – delårsrapport” så har vi en helårsprognos för kommunen på -27,9Mkr. Inget annat än vad vi till vardags refererar till som en brakförlust. Största problemet är resultatet för Socialnämnden som kontra budgeten ligger på ett prognostiserat underskott på 37,7Mkr.

Vi är väl bekanta med underskottet och orsakerna för det. Liten ekonomistyrning i verksamheten, låg förmåga till planering och prognostisering. Var finns orsakerna till att det ser ut så?

Under tiden som du som läsare funderar på den frågan hoppar vi vidare till nästa ärende på dagordningen: “6 – Budget 2015 och planer 2016-2017”. I stycket “Ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i planeringsunderlaget målas en positiv bild upp med att kommunens resultat, med den nya skatteprognosen från SKL, beräknas bli +23 240kkr.

20140620_125848

Sidan 7 i planerna med de ekonomiska förutsättningarna

För att vi skall ha ett tvåprocentigt överskott dras 14Mkr av från ovan belopp. Kvar finns det möjligheter om 8Mkr i ramförstärkningar till nämnderna. Det låter ju bra att vi kan hålla jämna steg med kostnaderna i barn och utbildningsnämnden, att vi kan lappa ihop vägarna för 1 miljon mer.

Vi noterar även att ramen för Socialnämnden är fortsatt oförändrad. Jag vet inte om jag är naiv men är det verkligen realistiskt att det prognostiserade underskottet för 2014 på minus 38Mkr kommer att vara borta redan nästa år?

Uppenbarligen så anser budgetberedningen att underskottet kommer vara borta tills nästa år. Vad är det budgetberedningen vet som vi i Socialnämnden inte vet? Finns det några periodiseringar att ta till som vi inte vet om i år heller? Eller är jag helt fel ute när jag anser att det skall finnas realism i budgetarbetet?

Som om inte detta vore nog så kommer nästa ärende: “7 – Reviderad budget 2014 – Socialnämnden”. I det ärendet begär Socialnämnden ett tilläggsanslag till årets budget om 13 757kkr.

Förslaget till beslut är en uppmaning till nämnden att fortsätta spara. 38 -14 = 24Mkr planerar nämnden spara på eget initiativ. Är det ens teoretiskt möjligt, realistiskt är det i vart fall inte. Det blir inte bättre av ytterligare 14Mkr.  Kommunstyrelsen ville 2014-05-21 §129 berätta följande:

“Kommunstyrelsen vill informera Socialnämnden om att de medel som nämnden begär inte kan tillföras utan att kommunens budget blir underfinansierad.”

No shit Sherlock – kommunens budget ÄR underfinansierad. Underskottet är en realitet och det är den verkligheten som vi borde förhålla oss till och inte ett överskott på 8Mkr.

Därför blir man mer och mer förvånad över förnekandet när man sist i ärende 6 skriver att:

“Eventuell fördelning av återstående utrymme, 638tkr, behandlas i samband med höstens budgetberedning i oktober”

Det enda som är realistiskt och verklighetsnära med den skrivningen är att oktober infaller under hösten. Kommer verkligen kommunfullmäktige i Hörby ställa sig bakom denna kalkyl och planering på måndagens fullmäktigemöte? Både ärende 6 och 7 borde skickas på återremiss till kommunstyrelsen för att få en realistisk behandling med lösningar som förhåller sig till verkligheten.

Risk finns att, förutom Socialnämndsledarmötena i fullmäktige som drabbas innevarande år, alla de som inte siktar på ett politiskt liv efter valet försöka förneka problemen. Frågan är om man kan periodiserad diskussionen om en skattehöjning?

Nu kastar de ut sig själva – the noble art of self ejection

måndag, juni 16th, 2014
leon

Leon – städaren

Eva Lindholm har fått ikläda sig, om än frivilligt, rollen som städare i Moderaterna. Med stor frenesi har hon angripit alla inom den egna partigruppen som har haft en förmåga att bilda sig en åsikt om politiska sakfrågor i kommunen.

Det har varit ett systematiskt utkastande av individer från Moderaterna för att få bort varje tillstymmelse till åsiktsmotsättningar. Homogeniseringen är total och kvar finns lättmjölkspartiet som jag skrivit om innan.

När vi nu trodde att det inte var möjligt att kasta ut fler ur partiet, då händer det igen. Denna gång med en lite twist, men det gör det hela bara ännu mer intressant.

Förra veckan fick vi ytterligare en pusselbit till hur Moderaterna fungerar i Hörby. Susanne Meijer berättar på sin blogg:

“… moderata gruppen inte var eniga, mitt i diskussionerna och efter ajourneringen så reser sig första namnet Eva Lindholm samt Martin Nilsson även han högt upp på deras fullmäktigelista. De går under förhandlingen utan att säga ett ord. Ingen förstår någonting.”

Lars Eriksson, även han på mötet och med på ajourneringen, skriver så här på sin blogg:

“Efter en ganska lång diskussion i ajourneringen kommer gruppen fram till ett gemensamt förslag i frågan. När mötet återupptas får de två Moderaterna kalla fötter ocn lämnar hastigt mötet.”

När Eva Lindholm och Martin Nilsson skjuter ut sig från ett socialnämndsmöte är det bara en exemplifiering om hur Moderat konfliklösningsmetodik fungerar i praktiken. Finns det åsiktsmotsättningar, då måste någon kastas ut för att få lugn och ro. Det låter lite som 6-6A anmälan från gatukontoret.

Fokusera på personfrågorna och strunta i politiken är melodin. Naturligtvis är konsekvensen ett oändligt intrigerande. När sedan intrigerandet används som förklaringsmodell för den kommunala verksamheten, ja då kommer man fram till att det pågår en konspiration mot Moderater i Socialnämnden.

Så här kommenterar man i Skånskan:

“– Det här var droppen. Vi hoppar av från socialnämnden och lämnar in våra avsägelser till kommunen. Vi kandiderar dock fortfarande i valet, säger Eva Lindholm.”

dock fortfarande” – För mig så låter det som om man redan umgås med tankarna att även skjuta ut sig från kandidaturen till fullmäktige i höst.

Frågan är vad Martin Nilsson gjorde som tjänstgörande på ärendet över huvud taget. Han borde anmält jäv med tanke på relationen mellan fältarna och aktivitetshuset där herr Nilsson är anställd.

Det är inte lätt att vara rookie inom politiken när man inte förstår att jävsinstitutet finns inte bara för att skydda beslutet utan även skydda sin egen privata sfär och misstankar om egenintresse.

bergbaneforaren

Föraren sitter längs bak på gamla bergbanan på Liseberg och bjuder på en hisnande färd.

Nu har Moderaterna satt dessa båda rookies i toppen på listan och det är nu den verkliga resan startar. Likheterna mellan den gamla bergbanan på Liseberg och Moderatlistan i Hörby är slående. Sitter man längst fram är det en sjujävlars resa upp och ner, men längre bak i tåget sitter den som kör alltihop.

Nåja, i korten ligger att Skerup inte skall sitta på sjätte plats efter valet. Hur skulle det se ut om de andra partierna skulle söka upp marionetten för att diskutera kommunens framtid? Hela planen torde bygga på att Skerup kryssas förbi hela startfältet på moderatlistan. Denna händelseutveckling synes vara en lågoddsare med tanke på de många nöjda hyresgästerna.

Men den stora fienden finns alltid utanför det egna laget. Så här står det i Skånskan i ovan artikel:

Hon [Eva Lindholm] och Martin Nilsson hoppar nu av från socialnämnden. De uppfattar det som att de andra borgerliga partierna i allt högre utsträckning fryser ute Moderaterna och kör sitt eget race.

Det är ju helt paradoxalt – faktum är att de moderater som de själva har fryst ut från Moderaterna har mottagits varmt av de andra partierna.

  • Jag och Lars Eriksson har gått till Centern och välkomnats med öppna famnar,
  • Louise Hedlund är nu tvåa på Kristdemokraternas lista
  • Staffan Salomonsson återfinns i Folkpartiet och
  • Bengt Hedlund står högt upp på SPIs lista, både kommunalt och regionalt.

Det kan man kalla allt annat än utfrysning. Bilden av utfrysning av Moderater av andra partier stämmer bevisligen inte.

Men låt mig lansera en teori:

Är det så att man är för politiskt insignifikant för att frysas ut, så måste man frysa ut sig själv för att bevisa för sig själv att man spelar roll.

Vad tror ni om den teorin?

Demens – “störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande”

söndag, maj 25th, 2014

Idag läser jag i tidningen att det nya demenscentrument Kärrhaga i Eslöv kommer kosta mer än vad det budgeteras för. Problem med schemaläggningen gör att man har svårt att kapa toppar på grund av den Socialdemokratiska käpphästen att det bara skall finnas heltidsjobb är en av orsakerna. 900 000 skattekronor kostar det. Blir det så när man gifter ihop Moderater med Socialdemokrater? Vi får väl hoppas att det inte händer oss här i Hörby.

I torsdags var Socialnämnd igen. Minus 37 miljoner är den dagsaktuella helårsprognosen. Nu skall man dock säga att prognosen är mer osäker än den brukar vara – prognosen räknas fram genom att dividera aktuellt underskott med månadens nummer för att sedan multiplicera med antalet månader på året.

Skärmklipp_uppföljningDenna prognosticeringsmetod använder vi enligt uppgift för att vi inte vill “skapa för optimistiska prognoser”. Nej, minus 37 miljoner är inte möjligt att på något sätt få till att det är en optimistisk prognos, så i den meningen har vi väl lyckats.

Enligt en annan uppgift har nämndledningen tagit upp underskottet med budgetberedningen men budgetberedningen vill vänta till att ytterligare en konsultutredning skall bli klar – prognosen för färdigställandet av rapporten är “till hösten”.

Är det någon som undrar så är det 2014 års budgetberedning som avses. Otroligt att den ens finns en budget att bereda fortfarande, ett halvår efter att budgeten blivit tagen i fullmäktige. Men det är väl så när man inte vill, kan eller vågar ta tag i de problem som finns i kommunen.

Hur skall man få till en känsla av lite engagemang angående Socialnämnden? Det är en fråga som jag funderat mycket på. En möjlighet uppenbarade sig dock på Socialnämndsmötet när nämnden skulle besluta om ett demensteam, som skall höja kvaliteten på demensvården i kommunen. Dessutom är kvaliteten lagstiftad från och med årsskiftet 2015 så det var inte mycket att spela på.

Likt som i Eslöv kostar en bättre demensvård pengar. Kostnadsökningen är på en miljon kronor per år i Hörby. Men jag frågar mig själv hur vi kan fatta beslut om kostnadsökningar när fullmäktige säger att vi skall spara? Det skulle vara intressant att höra 2015 års budgetberedning i ärendet om utökad ram. Är det OK att öka kostnaderna med en miljon när vi skall spara? Tänka att lyfta upp huvudet ur sanden, om än bara för någon minut, och få ett svar hur vi skall finansiera lagstiftad social verksamhet.

Så därför yrkade jag på att godkänna förslaget att inrätta ett demensteam till en ökad kostnad av en miljon kronor under förutsättning att budgetberedningen för 2015 (d.v.s. KSAU) beslutar att medlen tilldelas för detta.

Kommentarer hördes att man inte kan göra så för då skulle vi bryta mot lagen. No shit, Sherlock! Gäller inte samma sak med all annan lagstiftad verksamhet som vi bedriver inom Socialnämnden? Mitt yrkande refuserades till förmånen för att fortsätta att spendera pengar som vi inte har.

Så trots att vi har 37 miljoner problem i Socialnämnden så har vi så dåligt minne från revisionen, eller att vi inte ens kommer ihåg budgetrapporten, att vi bara fortsätter. Jag vet inte om jag var ologisk här ovan i mitt resonemang, men har vi inte demens allihop om vi bara fortsätter?

Avslagen boksluts- och revisionsdebatt

tisdag, april 29th, 2014
DSC_0055

En diger lunta men mycket läsvärd

Igår på fullmäktige diskuterades bokslutet och revisionsrapporten. Notabelt är att utgifterna ökar i större omfattning än inkomsterna. Utan AFA pengarna hade kommunen gått plus-minus noll i år så det var ren tur att det inte blev en brakförlust. I år 2014 kan det vara fatalt att ha en gökunge i boet. Speaking of the devil; notabelt är även att Socialnämnden fick en anmärkning för underskottet på 30 miljoner.

Jag håller med om anmärkningen, men inte på samma grundvalar som revisionen. Jag pekar på att majoriteten av underskottet i nämnden var okänt för nämnden självt och att det låg dolt i ekonomisystemet.

Min argumentation var att det är kommunstyrelsen som inte gör jobbet när ekonomifunktionen som supportar Socialförvaltningen är underbemannad och rapporterar fel beslutsunderlag. Trots att nämnden kommunicerat behovet av mer hjälp till kommunstyrelsens arbetsutskott ser vi ingen upprampning av supporten.

Kritiken som jag riktar mot oss i Socialnämnden är av naturen att vi har misslyckats att se till så att hemmaplanslösningarna sätter igång att spara pengar. Trots att vi har ökat bemanningen så köper vi fortfarande platser i lika stor utsträckning som innan.

Det betyder att vi har både kostnader för de köpta platserna OCH för vår ökade organisation. Socialförvaltningen måste börja leverera på denna punkt – vi kan inte ha handläggare som inte utnyttjar de interna strukturer som vi byggt upp.

När jag i Fullmäktige framför detta så kommer Susanne Meijer upp och är förvånad över min kritik över hemmaplanslösningarna som hon tycker funkar bra. I bokslutet kommenteras under årets resultat för Socialnämnden (s. 47):

“Väsentliga avvikelser mot budget är ökade kostnader för placeringar med 12,4Mkr.”

Visst är det dåligt genomfört, men med tanke på förvåningen och frågan kanske vi skall vara glada för att Socialdemokraterna och Susanne Meijer hålls långt bort från den kommunala kassakistan.

Men allt är inte dåligt med Susanne. Susanne Meijer visar sig vara en integrerad del i kommunikationsvägarna i kommunen genom att få ut budskapet om underskottet först på sin blogg där hon skrev:

“När jag är på badet i Hörby brukar det ofta ge möjlighet till bra samtal med intresserade vänner och bekanta. Senast ett långt samtal om just det som folk talar om, tillståndet i Socialnämnden. Det är ett digert arbete att lyfta Socialnämnden och få struktur på den …..nu flödar informationen om minussiffror som är 10 miljoner mer än för 4 veckor sedan och vi landar på mellan 20-25 minus.”

Attans att Meijers blogg, via bastun på Lågedammsbadet, är en sådan integrerad del i kommunikationsflödena i kommunen.

En stor del av kritiken i mitt tal handlade om koordineringen från KSAU beredning. Faktum var att denna beredning hade ett andra äskande att ta ställning till från Socialnämnden men att det släpptes aldrig fram från kommunstyrelsens ordförandes sida.

Kan tyckas vara en detalj, men faktum kvarstår att ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande vars intresse vid det laget gick ut på att hänga Pelle Skerup från en lyktstople nere på gatukontoret. Förutom korståget mot partibrodern så var Mittskåne-äventyret högt på agendan vilket fullständigt förblindade ärendehanteringen i kommunen.

En annat ärende verkar även det förblinda och det är de oändliga utredningarna för att lyckas etablera en industriell bakgård i form av vindkraftspark i den småbrutna terrängen i de östliga delarna av kommunen.  Birger Torkildsen hjälpte mig att peka ut kommunstyrelsens arbetsutskott som drivande även i den processen när jag felaktigt i mitt tal associerade byggnadsnämnden med fladdermusinventeringarna. Tack för den Birger!

Det är förvånande att inte fler av ledamöterna i KSAU väljer att ta avstånd från den destruktiva agendan som har sin utgångspunkt i det avgående kommunalrådets agerande. Varför är det så tyst från KSAU ledamöterna? Vad är man rädd för?

Läs mitt tal här.

Bra fnurr på magnolian – den enes död den andres bröd

söndag, april 27th, 2014

Våren har tagit ytterligare stormsteg efter den starka öppningen vid påsktid. Det var så varmt vid påsk att mina dahlior planterades ut redan då.

Ett antal frostnätter senare synes inget liv från dessa. Möjligen har jag tagit död på dem genom min vårentusiasm. Får se om situationen ändrar sig några veckor framåt.

Min granne förgror dahliorna på altanen och rapporterade retsamt att hans är flera decimeter höga nu. Nåja, jag får glädja mig åt andra saker, bland annat min Magnolia.

DSC_0051

Magnolia

Min Magnolia blommar som den aldrig gjort förr. Stor del på grund att att rådjuren inte har beskurit knopparna under den tidigare våren. Jag hoppas dock att min gödsling för dahliorna (som bor i samma rabatt) har hjälp till att få ordentlig fnurr på magnoliablommorna. Den enes död den andres bröd, kanske.

Nu är det dags för att få ordning på dammen. Vattnet är lite brunskimrande så att börja med filtreringen känns prioriterat. Som ett lite för-jobb har jag rensat brunnen där det trycksatta filtret är placerat på sommaren.

Rensningen består av att plocka upp löven och annat som ramlat ner däri sedan hösten. Under löven är botten full av salamandrar och grodor som inte för egen maskin orkat hoppa upp ur hålet. I återkommande maner känns det som en Indiana Jones-film att sticka ner handen i det mörka hålet som är fullt av kräldjur.

Ett mörkt hål fullt med slamkrypare känns som revisionsrapporten från kommunen som jag roade mig med att läsa på lördagskvällen. Det känns så otroligt tråkigt att man måste läsa mellan raderna om den skandal son inträffade när kommunens ekonomisystem missade att 15 miljoner hade försvunnit utan att detta noterats.

I revisionsrapporten står det skrivet

“Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för kommunens samlade ekonomiska förvaltning varför vi är kritiska mot att socialnämndens underskott inte upptäckts under 2013”

Så kritiken mot att Socialnämnden inte upptäckte 15 miljonershålet, vilket renderade i en anmärkning mot nämnden, renderar i kritik mot kommunstyrelsen. Kritik trots att det är kommunstyrelsen som håller med ekonomer och ekonomisystem som matar socialnämnden med beslutsinformation.

Det har mer än en gång framförts att myndighetsenheten behövt mer ekonomiskt stöd för att bättre förstå vad som hände redan i september. Trots det så ökades inte head counten från kommunstyrelsen/ekonomifunktionen för att hjälpa till.

Ingen notering om detta faktum står att läsa i revisionsrapporten, trots att vi här har nyckeln till att faktiskt komma till rätta med problemet. Jag konstaterar att man gör det väldigt lätt för sig när man i vanlig ordning bankar på Socialnämnden men låter resten behandlas med silkesvantarna.

Ta bara Byggnadsnämndens avvikelse på 20%. Revisionen noterar avvikelsen. Konsult för bygglov, nytt ärendehanteringssystem och översiktlig planering. Noteras bör att vi väntar fortfarande med spänning på den omarbetade översiktsplanen som vi inte sett röken av. Enligt kommunallagen skall översiktsplanen uppdateras en gång per mandatperiod och i september är det val.

Socialnämndens avvikelse är på 11% vilket ger en anmärkning. Jag står bakom anmärkningen, men det får inte vara så att problemen inom Socialnämnden låter överskugga andra problem som det nu verkar göra. Det får inte vara så att en enes död blir den andres bröd, precis som i Magnolia rabatten.

Äpplen och päron svarar inte på frågan vad solidaritet får kosta

söndag, april 13th, 2014

Nu på söndagsmorgonen sitter jag och läser DN debatt. Där har det pågått en diskussion om migrationen under rubriken “Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen” börjandes den 21 mars. En namnkunnig grupp som kallar sig “Oss Alla” kommunicerar ett migrationsvänligt budskap. Reflexmässigt kommer det svar från SD och någon professor på avlägset universitet.

Jag vill så gärna läsa om att flyktingmottagandet, vår mest påfallande del i solidariteten, är bra för Sverige. Jag tror att ett land som visar på stor solidaritet och medmänsklighet är ett bättre samhälle. Så det är med stort engagemang jag läser rapporten som är utgångspunkten för diskussionen. Rapporten lämnar dock mycket att önska.

Det finns två typer av invandring, arbetskraftsmigration och flyktingmottagning. För den första kategorin är det otvetydigt att arbetskraftsinvandringen är positivt för Sverige. Ju mer kompetens vi lyckas locka hit desto bättre kommer det gå för oss som land. Jag har haft fördelen att på Ericsson jobba med dessa individer och kan säga att de oftast är väldigt ambitiösa.

Smolket i glädjebägaren skulle kunna vara att om vi plockar russinen ur världskompetenskakan så uppstår det brain drain någon annanstans. Jag känner ingen solidaritet med nationer som inte låter sina medborgare utvecklas till sin fulla potential. Jag uppskattar dessa personers närvaro i Sverige.

Ingen tvekar troligtvis om det positiva med arbetskraftsinvandringen. Därför var det till exempel så positivt med det dagaktuella beskedet om lagändringen att det skall bli lättare för doktorander att stanna i landet.

Mina Iranska vänner på Karolinska Institutet och på KTH kommer få större möjlighet bidra till Sverige när de avslutat sina doktorandutbildningar.  Samma sak med mina rumänska vänner som jobbar som veterinärer i Sverige och hjälper till att ta bort arbetskraftsbristen på detta område.

Detta tror jag är en mycket okontroversiell ståndpunkt – kontroversiell kanske den blir när man säger att vi skall ha fri arbetskraftsinvandring, men inte heller där backar jag – låt oss införa det till kollektivavtalsenliga löner.

När vi då kommer till flyktingmottagandet har vi en annan situation med det sociala och ekonomiska ansvaret. Solidariteten att hjälpa personer som drabbats av krig och naturkatastrofer är i grund och botten god. Problemet är att debatten som förs inte stämmer med verkligheten. Människor, inte ens jag har förmåga att mappa debatten till hur läget är på marken. Gruppen “Oss Alla” och dess rapport speglar väldigt tydligt hur korten försöks kollras bort.

Mitt eget parti Centerpartiet har inget klockrent recept för den sociala mottagningen för att nå ekonomiskt oberoende. På Centerns hemsida beskriver partiet hur man skall gå till väga och konkret lämnar det mycket att önska. Hur vågar jag skriva det kanske ni frågar? Enkelt, de andra partierna är om möjligt ännu sämre och om möjligt ännu mindre konkreta.

Flyktingmottagning kostar pengar. Efter de två första årens introduktionsersättning så är det upp till kommunen att lösa problemet och här slutar både de politiska visionerna och de statliga pengarna. Här kommer den intressanta skärningen mellan pengar och etik – vad får solidariteten kosta? Ingen tar upp denna viktiga etiska diskussion utan man lämnar fältet fritt för lågpannade teser både från höger, vänster och mitten.

Efter fyra år finns de individer kvar i systemet som är långt från arbetsmarknaden, utan att kunna språket, utan socialt nätverk och utan hopp om att bli en del av samhället. Personerna bollas runt mellan försörjningsstöd och aktivitetsersättning. Kort sagt, samma problem som vilken annan svensk inom FAS3 har.

Ni som har orkat hänga med så här långt i texten kanske har förhoppningen om att jag skall leverera “the silver bullet” vad gäller flyktingintegrationen. Tyvärr måste jag göra er besvikna. Förutom att konstatera vikten av att kunna god svenska samt att ha ett svenskklingande efternamn så har jag lika få konkreta lösningar som partierna. Det jag dock har en uppfattning om är debatten:

Det finns ett systematiskt trollande med begreppen migration och flyktingintegration som används för att bevisa sina egna teser, från alla håll och kanter, så väl från “Oss Alla” som från Sverigedemokraterna. Den totala stigmatiseringen av ämnet gör att innovationsgraden i politiken är otroligt låg. Och här någonstans tror jag problemet ligger.

Om man skall koppla det till aktuell kommunpolitik i Hörby så arbetar en arvodes- och organisationsgrupp inom kommunen. På senaste mötet verkade det som (om man skall lita på anteckningarna som kommit ut) att kommunen vill knyta arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen.

En majoritet verkar vilja följa det gamla socialdemokratiska förslaget om att Kommunstyrelsen kan hantera den komplicerade korsningen mellan ekonomi, social problematik och kontakter med arbetsförmedlingen. Det är inte nödvändigtvis så att ju fler kockar i soppan desto bättre blir det. Definitivt gäller inte det i denna frågan i all fall – troligtvis är det tvärt om.

Kanske man i stället skulle överge strategin om en anorektiskt finansierad socialförvaltning utan hjälp med ekonomisk styrning. Vad skulle hända om man tog till faktiska vetenskapliga metoder genom en öppen diskussion och handlingsplan? Nu känns det trist att problemet blir reducerat till ett intrakommunalt politiskt intrigmakande.

Men det är ju val snart så hoppet är väl inte ute ännu!

It takes two to tango

onsdag, februari 26th, 2014

Efter det allvarliga med turistsamarbetet “Mittskåne” på måndagskvällen var det dags för lite lättare underhållning. Susanne Meijer ställde interpellationer till socialnämndens ordföranden Birger Larsson.

I princip handlade frågorna om meningar som Susanne hade, eller trodde sig ha, snappat upp på arbetsutskottet eller på nämnden. Lite remarkabelt att be ordföranden kommentera hörsägen, men Birger hanterade frågorna på ett respektfullt sätt.

20140224_211909

Birger och Susanne under holmgången på fullmäktige

Speciellt bra av Birger att erkänna det felaktigt formulerade beslutet om semestrarna. Visst kunde Susanne gotta sig åt det i 4 sekunder, men starkare var ödmjukheten att den som fattar beslut gör fel ibland. Den som aldrig fattar några beslut kommer ej heller fatta några felaktiga beslut heller.

Mikrofonen skickades fram och tillbaka upprepade gången. Visst var det underhållande, men förutom den vet jag inte vad behållningen blev till slut. Positivt är initiativet till den politiska debatten av Susanne Meijer.

Susanne är en duktig oppositionspolitiker – låt henne fortsätta med det även efter valet 2014.