Etikettarkiv: Immigration

Och vem tar hand om medeltidsmännen?

I Sverige och Tyskland förfäras människor över att kvinnor trakasseras av utländska män under nyårsfirandet. Frågan är varför det är någon som ens är förvånad? Om man bemödar sig att läsa BRÅs undersökning om brottsstatistik står det svart på vitt (BRÅs rapport): Andelen utrikes födda som skäligen misstänkts för något brott var som nämnts 2… Läs mer »

Social instabilitet eller nödvändig samhällsomdaning

Europa har länge drivit en politik för att göra våra murar runt Festung Europa så höga och oövervinnerliga att vi kunnat hållas oss utanför de konsekvenser som västvärldens ömsom aktivitet, ömsom passivitet i Mellanöstern har inneburit. De höga murarna har lett till en lika lukrativ som dödsbringande verksamhet att smuggla in människor i fästningen. Murarna… Läs mer »