Posts Tagged ‘Socialnämnden’

Men nu måste väl måttet ändå vara rågat?!?!

tisdag, februari 7th, 2017

Som den pliktskyldiga samhällsmedborgare som jag är (…) så prenumererar jag på socialnämndens protokoll. Oftast så kollar man protokollet lite sporadiskt men sällan blir mina ögon stora som tefat.

sn_prot_mail

Mail från kommunen

Men nu har detta inträffat två gånger på 10 minuter. När jag läser Protokoll Socialnämnden 2017-02-06 så undrar jag om gudarna på kommunhuset har blivit tokiga.

§32 om att en boende koordinator skall anställas för att hantera kommunplacerade flyktningar som kommunstyrelsen skall finansiera. 56 lägenheter skall fram – det måste vara som att pressa vatten ur en sten att fixa fram det i attraktiva lägen i Hörby. Det måste vara den första kommunanställda trollkarlen i Sverige!

Men det var väl inte mer än väntat att ytterligare administrativ personal skall anställas i en tid när kommunen egentligen behöver göra precis tvärt om. Men det tar inte slut där; Boendekoordinatorn skall även arbeta med att “alla fastighetsägare i kommunen upprätthåller en god standard, rimliga hyror och deltar i kommunens inkluderande social och integrationsmål.”

Detta måste vara sista steget i socialismen, att kommunen ålägger alla fastighetsägare att jobba för kommunen. Otroligt!

Ärende nummer två i samma protokoll under rubriken “§33 Pågående avtal” så säger man upp avtalet med Strandpärlan som driver HVB hem. Ägarna är före detta kriminella och nu visar det sig att barn på boendet i januari blivit utsatt för övergrepp och att verksamhetsledningen sedan hotat barnet med repressalier om händelsen polisanmäldes.

Helt rätt att säga upp det avtal som ordföranden i nämnden, Hans Frank från Liberalerna, på eget bevåg tecknade med brottslingarna. Vad som är anmärkningsvärt är att samma Hans Frank har stått i Fullmäktige och prisat samma verksamhet för att deras organisation är professionell. Speciellt så var verksamhetsledningen bra, enligt Frank.

DSC_0019

Hans Frank från Liberalerna i fullmäktige i Hörby prisade Strandpärlan

Det är fullständigt obegripligt hur man kan ens tänka sig att stanna kvar efter denna serie av misstag, övertramp och sedan levererade desinformation till kommunens högsta demokratiska organ. Själv säger Hans Frank att han inte ångrar någonting (Skd 2017-02-07). Och det är inte bara äventyret med Strandpärlan som Hans Frank är ansvarig för, utan även för det faktum att Socialnämnden går back återigen trots en budgetinjektion inför förra året som man inte sett maken till.

Med vilken trovärdighet kommer Hans Frank nästa gång stå i talarstolen och berätta om Socialnämndens verksamhet, om hur ekonomin är på rätt väg när den är på villovägar, om hur bostadsförsörjningen kan säkras med ytterligare en tjänsteman, hur bra personalen uppfattar verksamheten när det skall sparas 8,4 miljoner.

Det är inte ofta jag säger det, men Hans Frank måste avgå från sin poster – förtroendekapitalet är lika slut som Socialnämndsbudgeten.

Den tiden är förbi.. utom i Hörby

tisdag, december 20th, 2016

Det är dagen efter fullmäktige. I stället för att bränna iväg ett referat som jag brukar tänkte jag istället peka ut ett beteendemönster som den styrande Socialdemokratiska regnbågen har och som tydligt visade sig i går kväll.

Mönstret går i princip ut på att det som har med flyktingar att göra är inte så noga med, utan det är mest att köra på “så att vi har något att jobba med” som kommunalrådet uttrycker det gång efter annan.

Man kan plocka upp tråden i somras när regnbågen ville få igenom rätten att låta Susanne Meijer och hennes kompisar i kommunstyrelsen shoppa villor för 10 miljoner utan ytterligare krav på förankring. Det var paniksituationen i flyktingmottagningen som rättfärdigade den agendan.

Nästa exempel som kan tas är socialnämndens ordförande som hals över huvud, utan nämndens vetskap, tecknade avtal med HVB hem för att få platser i början av året som sedan stod tomma till augusti. Paniken rättfärdigades med flyktingsituation krävde det.

Igår på mötet kom så dessa ärenden igen.

Första exemplet är att Socialnämnden ville täcka sitt underskott genom att äska mer pengar från kommunens resultat. I grunden vill majoriteten i nästa val visa trofén att man har en ekonomi i balans i Socialnämnden. En politisk manöver, men det material som redovisades förklarade inte vad det var som drivit på underskottet.

borg122016

Stefan Borg(sd) spänner ögonen i Hans Frank(l) under debatten om Socialnämndens underskott, kort tid efter att Borg väckt misstroendeärendet i Socialnämnden.

Stefan Borg(sd) ifrågasatte upphandlingen och undrade till vilken del är underskottet beroende på avtalen som Socialnämndens ordförande tecknade. Ordföranden själv går då upp i talarstolen och konstaterar att “kommunen har inte förlorat en enda krona på avtalen”. Allt berodde dock på situationen med ensamkommande flyktingbarn!

Det låter helt otroligt att massor med tomma HVB platser inte kostat något.

Dessutom hävdades att ensamkommande inte var fullt finansierade från staten, något som återigen står i bjärt kontrast till vad kommunalrådets sagt innan: att flyktingmottagandet inte kostar kommunen något. Är det någon som tror på det längre när ärende efter ärende hanteras just för att täcka kostnaderna?

Det fanns inte tillräckligt med information i ärendet om tilläggsäskande för att kunna tränga igenom dimmorna. Det var helt enkelt inte så noga när det gällde flyktingsituationen att  reda ut vad som kostar vad.

Inte långt efter att fullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, skickat tillbaka ärendet för förtydligande kommer ärende nummer två upp som pekar på beteendemönstret: Köp av gammalt fuktskadat hus för flyktingboende.

Ordförande Tommy Hall öppnade med att just boendet var inget man behövde debattera utan ärendet handlade om att förvärva en strategisk markbit. Trots det pekade underlaget på att det primära syftet var att snabbt finna ett boende för en flyktingfamilj.

Naturligtvis plockade oppositionspartierna ner planen att renovera upp huset för endast 300.000 kronor. Besiktningsmannens rapport sågade huset, bestående av lättbetong och läckande tak.

Gert Nygren ifrågasatte om kommunen har råd att köpa på sig ytterligare ett renoveringsobjekt efter äventyret med det fuktskadade mingelhuset:

Det finns inga driftskostnader eller energideklarationer i underlaget. Pengarna till renoveringen räcker endast till att sätta upp byggnadsställningarna, inte den faktiska renoveringen.

Hafsverk nummer två för kvällen presenterades för fullmäktige med hänvisning till flyktingsituationen. Det var inte så noga att reda ut de faktiska kostnaderna. Även detta ärende skickades tillbaka till kommunstyrelsen för kompletteringar om energideklaration, radonmätningar och kostnadsberäkningar, återigen med en minoritetsåterremittering.

Mönstret som ni ser är “att det är inte så noga” och att just frånvaron av noggrannhet är som tydligast när det gäller flyktingåtgärder.

susannemeijer122016

Susanne Meijer anklagade oppositionen för att vara främlingsfientlig när renoveringsbehovet diskuterades.

Susanne Meijer började debatten med frågan om fullmäktige var “mogna” för beslutet. Mogenheten handlar uppenbarligen om när fullmäktige resignerar inför hafsverken och trycker igenom ärendena eftersom det är meningslöst att få majoritet mot mönstret att skylla på flyktingar för ett dåligt beredningsjobb.

Så i all denna uttryckta goda vilja till att stå för en accelererad integrationen uppnår Susanne Meijers regim motsatsen:

  • Genom att förklara alla hafsverk som jobb för flyktingarna så kommer dessas integration försvåras.
  • Hon bidrar ytterligare till polarisering av politiken när ifrågasättande av dessa hafsigt förberedda förslag och beredningar klassificeras som främlingsfientlighet.
  • Flyktingarna kommer få bära hundhuvudet för kostnadsrusningarna som kommer vara resultatet av mönstret att inte arbeta igenom förslagen ordentligt innan man tar stegen över till implementation.

Birger Larsson(l) går upp i talarstolen och pratar om att man “har ett ansvar och en plikt att anskaffa marken”. Frågan jag ställer mig är vilket ansvar man anser sig ha för den pågående polariseringen av samhället genom att tillsammans med Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister passivt låta det etiska förfallet och polariseringen fortgå under Socialdemokratins ledarskap?

Tiden när samhället såg mellan fingrarna vad gäller flyktingmottagandets kostnader är förbi… fast inte i Hörbys regnbågskoalition.

Något med vattnet… eller inte.

onsdag, november 23rd, 2016
DSC_0019

Business-business as usual

Ikväll ligger jag i hotellsängen i en stad utan för Frankfurt och tittar på SVT nyheter. Helt plötsligt dyker lilla Hörby upp i nyhetsflödet. Otroligt, först Trump och presidentval i USA och nu Hörby. Vad kan det vara?

Naturligtvis är det någon av våra fantastiska politiker som varit framme och satt kommunen på kartan igen. Denna gång var det bråttom att ta hem afghanska barn till HVB-boende i kommunen – kosta vad det kosta vill. Här gällde det att till varje pris fixa fram platser – gissar att det är någon ogenomtänkt variant av hemmaplanslösning. Socialnämndens ordföranden singerade miljonkontrakt med glada entreprenörer utan att informera nämnden.

Just det faktum att HVB hemmet drivs av spritsmugglare från Blekinge och att chefen varit dömd för bokföringsbrott verkade vara av underordnad betydelse. Eftersom den reguljära arbetsmarknaden ändå är stängd för stora delen för utrikes födda så varför inte; kan de inte bli något annat, så kan barnen i alla fall bli kriminella.

Fantastiskt att växa upp med sådan förebilder… eller inte. Nu verkar lyckligtvis de flesta platserna ha stått tomma om man skall tro på kommunikationen från kommunen:

–  Vi har framför allt tagit hem barn som tidigare varit placerade till stora kostnader över hela landet, till de 41 platser vi har upphandlade på de tre HVB-hemmen. Platser som stod tomma och som vi ändå var tvungna att betala för, berättar Eva Klang Vänerklint.

Kommunen utropar att “minus blir plus” i flyktingbarnskarusellen. Min erfarenhet av socialförvaltningens räkenskaper är att man inte ar en aning vad som händer finansiellt. I kalkylen säger Vänerklint att allt blir bra när barnen blir 18 och kommer utanför kommunens ansvar… om det inte hade varit för de enkla faktumet att de då flyttar över från att vara delfinansierade av staten till att bli helfinansierade av kommunen genom försörjningsstöd. Det som såg ut att bli plus kommer bli minus.

Om de nu var så nära 18 strecket torde det varit korkat att ta hem “barnen”  till kommunen över huvud taget. Ett barn som aldrig varit i kommunen skulle man svårligen kunna hävda ha en anknytning till kommunen och därmed borde unge herr afghan vara boendekommunens ansvar. Genom kommunens handlande så blir minus ännu mera minus. Bra jobbat… eller inte.

Innan jag släcker lampan för ikväll tänker jag ändå att det är skönt att igen få bekräftelse på att det var inte mig det var fel på, att jag inte vållade turbulensen förra mandatperioden som vissa påstod. Kanske är det som kommunalrådet i Höör, Anna Palm, säger: “det måste vara något med vattnet i Hörby”.

God natt kära skattebetalare i Hörby… eller inte.

Kommunala gungor och karuseller

lördag, oktober 29th, 2016

Mitt liv har varit rätt så hektiskt det senaste året med pendling till Kina och telefonkonferenser på konstiga tider. Med fem stycken containrar på väg över Stilla havet enligt tidplan har jobbet lugnat ned sig lite. Nu har jag tid att snegla på andra områden som intresserar skribenten.

Eftersom det är i slutet på månaden är det dags för kommunfullmäktige den 31 oktober i kommunhuset. Jag går in på kommunens hemsida för att se vad som händer i kommunen; en massa informationsärenden står på dagordningen. HERREGUD vad tråkigt! Inget intressant.

Andra tertialets bokslut kanske kan vara något, men om man skall tro vad som står i tidningen så är det inga överraskningar där heller – Socialnämnden går back i vanlig ordning och tekniska brottas med kostnader – och det redan innan första snön har kommit.

Förr om åren var det kostnader för socialbidrag som skenade i Socialnämnden. Efter ett tillskott på 18 miljoner har hålet flyttat sig till ensamkommande flyktingbarn. Trots kommunalrådet Susanne Meijers försäkringar nere i Östraby om att anstormningen av ensamkommande inte skulle kosta kommunen en krona, så lik förbannat härleds Socialnämndens ekonomiska slukhål just till de ensamkommande flyktingbarnen som kommunen har spridit på HVB-hem runt om i landet.

dsc_0110

Susanne Meijer

13 miljoner kronor har budgetavvikelsen blivit helt plötsligt och det verkar vara konsistent med att det inte skulle kosta något, d.v.s att budgeten för detta var noll kronor enligt kommunalrådets överslag nere i Östraby. Ja, man vet inte om man skall skratta eller gråta över naiviteten.

Mest kanske man är rädd, rädd för att vi har ett kommunalråd som verkar lida av dyskalkyli. Jag tänker att kanske har hon utbildat sig vid någon av kommunens skolor. För när jag skummar igenom Skånskan webb-nyheter ser jag en annan artikel som handlar om gymnasiebehörigheten hos de som går ut grundskolan i Hörby.

Vart femte barn som lämnar skolan i Hörby har inte fullgod kunskap för att kunna gå vidare i livet och fortsätta sin utbildning. VAR FEMTE ELEV!!! Man tror inte det är sant.

Politiker och tjänstemän är inte sena med att förklara hur det kunde bli så, eller snarare bortförklara. Det visar sig att det är ingen fara på taket – andra kommuners placerade barn på HVB-hem i Hörby kommun är de som drar ner studieresultaten.

Socialdemokraten Lena Rosvall är dock hoppfull när hon kommenterar i tidningen:

“Hon betonar att läget inte är så dystert som det kan verka och att det finns goda möjligheter för kommunen att kliva uppåt i statistiken igen.”

Men då har inte den ena hjärnhalvan pratat med med den andra. Socialnämnden skall nämligen lösa underskottet i nämndens budget genom att skapa fler HVB-hem i kommunen. Situationen kommer snarare att bli värre innan det kommer att bli bättre.

Sannolikheten att de “goda möjligheterna” som Lena Rosvall pratar om skall inträffa är lika sannolika som att socialnämndens budget kommer i balans, d.v.s. så otroligt nära noll att det kommer inträffa efter ett oändligt antal socialdemokratiska mandatperioder framåt i tiden. Alternativt kan man säga att det är osannolikt i sann Tage Danielsson-anda.

Och det är här som gungorna och karusellerna kommer in, och då handlar det inte om tekniska nämndens lekplatser utan sambanden mellan de olika systemen. Utbildningsförvaltningens chef Thomas Ringborg konstaterar att det finns ett underskott på akademiska föräldrar vilket  drar ner studieresultaten.

Vad är det som talar för att akademiker i Lund skall bosätta sig i en kommun med dåliga skolresultat? Vad är sannolikheten att skatteintäkterna kommer att öka med utebliven inflyttning av högavlönade? Vad är då sannolikheten att med ett vikande skatteunderlag att vi kan undvika skattehöjningar?

För en vanlig familj har HVB historien kostat  4000 kronor genom socialnämndens underskott. Varje Hörbybo har tappat 1000 kronor och ändå så har Susanne Meijer fått stå oemotsagd om att situationen inte kostar kommunen något, samtidigt som varje invånare är med och betalar för den ekonomiska naiviteten.

På måndag kommer jag igen bli rädd, inte bara när jag hör Susanne Meijer beskriva hur fantastiskt bra det går för kommunen, utan jag kommer bli minst lika rädd när jag ser 40 andra fullmäktigeledamöter som inte säger något i opposition mot verklighetsbeskrivningen.

Happy scary Halloween!

Trygghetsboende för vem?

söndag, april 10th, 2016

Historien är dömd att upprepa sig heter det, men varför ta det som sin mission att få upprepningen till stånd? Varför har man inte lärt sig något om den oro och den uppslitande debatt som inträffade förra gången efter att mopedåkning, höga ljudnivåer och droger gjorde sitt inträde på pensionärsområdet?

Förra gången var det den dynamiska duon Ahlkvist-Cimmerbeck som tyckte att det spelade ingen roll att blanda pensionärer med ungdomar med missbruksproblem. Genom att runda socialnämnden och direktstyra tjänstemännen skapades den kris som definierade mycket av förra mandatperioden.

20160408_143523

Omdebatterade marklägenheter på Byggmästargatan.

Det var inte förrän förre fullmäktigeordföranden Göte Andersson satte ner foten som Ahlkvist motvilligt backade. Ordföranden i Socialnämnden Cimmerbeck satte sig på läktaren och en enorm turbulens uppstod på nämndsammanträdena när ordföranden passivt motsatte sig nämnden vilja.

Att det dessutom var politiskt sprängstoff även på oppositionssidan förstod jag när jag såg Susanne Meijers agerande på möte.  Ett AU möte var tvunget att ajourneras för att hon skulle ringa till partikollegor innan beslut fattades.

Social ingenjörskonst behövdes trianguleras med risken att stöta sig med väljargrupper. Att Sossarna backade in i överenskommelsen var tydligt, speciellt med Susannes historia att i nämnden prioritera LSS över allt annat.

För den som vill uppleva debatterna som utspelades sommaren 2011 kan följa länken här: https://www.perelis.se/?p=1392. Läs speciellt kommentarerna.

Så det är från detta perspektivet man skall se på veckans nyhet som slog ner som en bomb för de boende på Byggmästargatan i Hörby. Återigen försöker den politiska ledningen rasera tryggheten bland de boenden i marklägenheterna.

Att det inte skall finnas något behov av pensionärslägenheter förefaller som osannolikt. Givet de demografiska förändringar vi som samhälle genomlever och kommer stå inför, kommer behovet garanterat finnas framgent.

20160408_143432

Stopp för politisk klåfingrighet på Byggmästargatan

Vi som nämnd fick för övrigt höra samma sak 2011, att det inte fanns någon kö. Men efter att en inventering gjorts visade det sig att det faktisk fanns äldre som köade till de populära lägenheterna.

När jag läser artikeln i tidningen förstår jag att sprängstoffet fortfarande finns kvar, varför annars hänvisar ordföranden till tillfälliga LSS behov, detta trots att behoven redan fanns där 2011?

Frågorna är

  • om Göte Andersson har vänner eller släktingar kvar på Byggmästargatan,
  • om Göte Andersson fortfarande är en grå eminens inom Folkpartiet, eller
  • om det är Sossarna eller Folkpartiet håller i rodret i Socialnämnden.

Speciellt svaret på den sista frågan är intressant, för med ett socialdemokratiskt kommunalråd och med stödpartier utan varken vilja eller kraft, är beslutet nu ett lackmuspapper som visar det jag har sagt sedan valet 2014 – att sossarna styr själva i kommunen.

Det är otroligt att de “borgerliga” partierna i Regnbågen, som gick till val på trygghetsboende till de äldre, inte står upp för vad de lovade 2014. För trygghet och långsiktighet skall inte bara gälla speciella nya boenden utan alla befintliga, även marklägenheterna på Byggmästargatan.

Så i stället för att skapa otrygghet för kommunens äldre så borde samma ordförande som en vecka tidigare hänvisade i tidningen till det pågående lokalförsörjningsprogrammet långsiktigt lösa det verkliga problemet med LSS boendet inom ramen för det programmet.

Kristdemokrater, Centerpartister och Folkpartister måste förstå att man måste kunna lita på beslut som tas. Bara för att man bor i en kommunal marklägenhet för äldre skall man inte vara rädd för att hamna i Susanne Meijers sociala petriskål.

petriskål

Märkligt tyst om Susanne Meijers utrensning och miljonrullning

onsdag, september 9th, 2015

Idag uppmärksammar även Skånska dagbladet i två artiklar sparkningen av förre socialchefen och tillsättandet av en konsult under en obestämd övergångsperiod.

Jag har har tidigare skrivit om miljonrullningen, men vad som slår mig nu är att det är otroligt tyst om detta – hur i hela friden kan resten av regnbågen och oppositionen sitta tysta under detta vanstyre?

Socialchefen har haft en månadslön på 55000 i månaden. Med arbetsgivaravgifter blir det en kostnad för kommunen på runt 72000 kronor blir kommunens totalkostnad 1,3 miljoner för fallskärmen. Under sommaren och framgent har man haft en tillförordnad chef  på posten som även denne kostat pengar.

Det kommer vara otroligt svårt att rekrytera en ny socialchef med tanke på historien. Så därför är det inte orimligt att räkna med att den nya socialchefskonsulten kommer sitta ett år på 75%  till den facila kostnaden av 1,6 miljoner.

Totalt landar vi på 3 miljoner kronor ( plus några hundra tusen i interna lönekostnader) för detta enskilda beslut.

Är det någon som känner igen sig? Om ni drar er till minnes så hände precis samma sak förra mandatperioden så kostnaderna och tidsutdräkten för dylikt beslut är väl kända.

DSC00263

Here we go again – konsult och tillförordnad socialchef 2011 när förra socialchefen sparkades.

Skillnaden mot förra mandatperioden var att Eva Carlström hade med radikala principer skapat en dysfunktionell organisation. Peter Hansson hade endast följt politikernas beslut och levererat vad som beställdes.

Sparkningen av Peter Hansson var ett fullständigt politiskt avskedande. Droppen för Susanne Meijer var nog när förvaltningen kom fram till att man kunde spara spara bort frivilligsamordnaren/anhörigstödjaren, vilken defacto hade låg beläggning.

Vad som är än mer konstigt är att fyra av de i regnbågen ingående partierna (Folkpartiet (som då liksom nu är ordförande i nämnden) Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) har gått med på denna miljonrullning trots att Peter Hansson levererade deras politik.

Detta föranleder ett antal frågor:

  • Hur är det möjligt att gå med på en utrensning av en individ på dessa premisser?
  • Hur kommer det sig att det inte blev ett ramaskri från oppositionen?
  • Vem var det av de gamla femklöverpolitikerna som hade råg i ryggen och stod upp för Peter Hansson och det han gjort i deras namn?
  • Och det mest uppenbara av allt – godkände de alla kostnaden på minst 3 miljoner för att bli av med en person som gjort sitt jobb?

Igår kommenterade Susanne Meijer inom ramen för rosornas krig och diskussionerna om toarullen:

– Det är hans ordval, och det får stå för honom. Ett olyckligt ordval, kan jag tycka. Det stämmer inte överens med vår målsättning i majoriteten där vi jobbar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik, säger Susanne Meijer.

Frågan är om det är en god personalpolitik att sparka medarbetare för att de gör sitt jobb som de har av politiken blivit instruerade att göra?

Here we go again

lördag, juni 20th, 2015

På junis fullmäktigemöte i Hörby kommer det klassiska ärendet upp om ramförstärkning av Socialnämndens budget. Nämnden själv begär 12,5 miljoner kronor. Just nu ligger man back med en helårsprognos på 19,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår på sitt möte 2015-06-08 att socialnämnden skall få 2.2 miljoner “för omstruktureringar”. Gissar att hela denna summa kommer att gå åt till att täcka det stora hål som Susanne Meijer lyckades gräva i nämndens budget genom att kicka socialchefen.

Till nämndens faktiska underskott, som var känt innan avskedandet, kommer inte en enda krona. Vi drar oss alla till minnes juni-mötet 2014 med fullmäktige. Mot praxis beslutade fullmäktige att underskottet inte skall tas mot resultatet. I år är det bara 2.2 miljoner kronor som får tas mot resultatet. Resten då?

Nu har halva året gått och om nämnden skall hämta upp detta så krävs det besparingar på andra halvåret på 40 miljoner. Eller skall man vara realistisk så kommer inga beslut att effektueras innan Q4 så sparbeloppet är nog närmare 80 miljoner.

Nä, det förefaller osannolikt att något i den riktningen kommer hända. Så fattar inte fullmäktige beslut om att underskottet tas mot resultatet så kommer nämnden inte att få ansvarsfrihet. Detta givet att revisionen har modet nog att fälla en nämnd som fortfarande existerar.

Fast å andra sidan kan inte fullmäktige fatta ett beslut att täcka upp de 19,5 miljonerna eftersom det prognostiserade resultatet för hela kommunen redan är nere på minus 10,5 miljoner. Faktum är att fullmäktige kan inte lägga en underbalanserad budget utan “synnerliga skäl”. De nu aktuella problemen inom socialnämnden torde näppeligen vara synnerliga.

Utifrån det resonemanget verkar det då konstigt att om man har minus 10,5 miljoner i prognos, hur kan man då ens allokera 2.2 av dessa miljoner som inte finns som kommunstyrelsen föreslår att man skall göra. Detta, mina kära läsare, är den högre skolan inom kommunal ekonomi. Om man nu tänker sig prova det i alla fall så kan säkert Jan-Erik Persson, som kickat igång sitt Medborgarparti igen, få det beslutet laglighetsprövat.

Styr eller avgå säger Axel Danielsson. Har nämndens ledamöter tagit kursen?

Jag kan bara, återigen, konstatera att Socialnämnden inte har förutsättningarna att driva den verksamhet som fullmäktige gett nämnden i uppdrag att utföra. Nämndens ledamöter borde inse detta och avgå innan de blir fällda av revisionen.

katapult

Katapultstolen i Hörby är ledig – intresserad?

Jag leker med tanken att även nuvarande nämnd skulle bli fälld. Då finns det inget som säger att det skulle få några som helst konsekvenser med tanke på vad som hände förra gången ansvarsfrihet nekades.

Vad man dock snarast måste tillse är att rekrytera en Socialchef så att man har någon tjänsteman att sparka. Låt mig göra en förutsägelse – den rekryteringen kommer ta tid om Susanne Meijer tänker besätta posten med någon annan än en målvakt.

Ett bondeoffer blev resultatet av nekad ansvarsfrihet

måndag, juni 8th, 2015

Lär vi oss inte av vår historia så är vi dömda att uppleva den igen. Förra mandatperioden klarade Eva Carlström sig några månader innan hon fick sparken. Nu ikväll får vi läsa i Skånskan att socialchefen i Hörby får sparken… igen.

Jag måste nog konstatera att det var nog lite väl fort marscherat av den nya socialnämnden att kicka förvaltningschefen bland det första man gör. Nej, denna åtgärd kom troligtvis inte från Hans Frank och det nya teamet i nämnden. Troligtvis kom det från annat håll.

Så var skall man då söka orsaken till konflikten? Kanske finns den inom förvaltningen eller en konflikt mot staben. Inte helt otroligt att det skurit sig i den redan väldigt ansträngda relationen där ekonomikontoret inte givit ett bra stöd till Socialförvaltningen och dess ekonomistyrning.

Omvänt kan det vara så att man från kommunledningen inte känner sig ha kontroll på Socialförvaltningens verksamhet och söker något sätt att försvaga förvaltningens position

Eller är det de anställda som revolterar under de ständigt pågående besparingsåtgärderna. Är det så att fackförbundet kommunal ligger bakom. Man sitter i toppen både i det politiska systemet i skepnaden av Socialdemokraterna och agerar genom arbetstagarorganisationernas möjlighet till påverkan.

Säg inte att ni inte var informerade om detta scenario innan. Det enda som är säkert är att notan för chefsturbulensen skickas till skattebetalarna, ett års uppsägning, konsulter som back-fillar och till sist en nyrekrytering kostar minst 2 miljoner – en politisk kostnad.

Det är dock talande att Tommy Hall satt ute i Svensköp och sa att ingen politiker skulle få ta några konsekvenser för problemen med underskotten inom  det sociala i Hörby. Nu förstår vi vad det betydde; skulden skickas ner till tjänstemännen.

pawn

Bondeoffer eller svart får

Skånskan kopplar ihop det faktum att den politiska kommunledningen sitter i orubbat bo i kommunstyrelsen; Susanne Meijer, Eva Lindholm, Kristina Hansen, Gerty Holst, Gunvor Håkansson, Birger Larsson, Lars-Evald Svensson.

Lite intressant är det att alla dessa politiker har dessutom konstaterat att nämnden är underfinansierad. Detta är något som torde tala för att man inte kan lasta socialchefen för underskottet. Att utkräva ansvar från politikerkåren verkar vara lika svårt som att försöka dränka en frigolitbit.

Men om vi nu skall hänga tjänstemän för det politiska debaclet i nämnden, varför skall vi då stanna på toppnivån? Varför inte göra upp med tjänstemannen som på nämndmötet blev påkommen med att visa statistik från året innan. Efter att detta påtalats kom tjänstemannen tillbaka på nästa möte en månad senare med samma bild.

Jag ler fortfarande åt incidenten, men kontentan här är att det kan inte vara lätt att vara socialchef – speciellt om man inte har en fungerande dialog med ekonomikontoret. Varför inte städa på ekonomikontoret också när man ändå är igång, så att tillförlitliga ekonomiska prognoser inom socialförvaltningen kan levereras före årsbokslutet.

Tittar vi framåt så kan vi konstatera att den snabbaste och mest kostnadseffektiva åtgärden vi kan göra nu är att rekrytera nästa socialchef på en tidsbegränsad anställning på 4 år – fasförskjuten på 4-6 månader jämfört med mandatperioden. Eva Rehnlund, Eva Carlsson och nu Peter Hansson – det är mer än en tillfällighet att mönstret upprepas med periodiciteten 4 år.

Peter Hansson har varit lojal med den förra regimen. Förklaringen till händelsen är nog så enkel att det är Susanne Meijer som till det facila priset av 3 miljoner blivit av med en förvaltningschef som är lojal med en politisk agenda som inte gäller längre.

Kan en kamikazenämnd kraschas fler än en gång?

tisdag, april 28th, 2015

Revisionen gjorde en korrekt bedömning – resten är historia… och politik. Men låt mig visa skillnaden mellan 2013 och 2014… och förutsägelsen för 2015.

I samband med fullmäktiges behandling av delårsprognos II i november 2013 kommer Socialnämndens regelmässiga skrivelse upp om att man behöver mer pengar. Så här såg beslutet ut:

kf_om_sn2013Det centrala är “prognostiserat underskott kan mötas genom årets resultat”. Om man rullar vidare fullmäktigebandet till motsvarande beslut för 2014 så ser det ut så här:

kf_om_sn2014

I beslutsmotiveringen finns följande skrivning:

ks_om_sn_2014

livingstone

Budget-taliban

Socialnämnden återkom till kommunfullmäktige i november med en begäran om medel. Efter tre månaders beredning i kommunstyrelsen kom kommunstyrelsen fram till att samma förutsättningar fanns som i juni.

Nu sitter vi med årsbokslutet och konstaterar att kommunen gick med en blygsam vinst på 3,7 miljoner trots socialnämndens underskott. Så sent som i november 2014 hade kommunens ekonomikontor uppenbarligen ingen aning om det eftersom samma förutsättningar förelåg som i juni – Verkar det rimligt?

Antingen så visste man inte och det betyder att vårt ekonomikontor inte har koll på pengarna eller så beslutades det politiskt att inte kommunicera det prognostiserade resultatet till kommunfullmäktige inför beslutet om socialnämndens tilläggsäskande.

Båda scenarierna pekar tungt ut det gamla kommunalrådet Lars Ahlkvist som ansvarig för tingens tillstånd.

Vad som talar för att ekonomikontoret har brister är de många exemplen med dålig förmåga till rättvisande prognoser. Som exempel kan man ta ekonomikontorets prognoser under 2013; Augusti 2013 var prognosen -10Mkr. Så sent som i december var prognosen -17Mkr. När bokslutet kom var underskottet -30Mkr! Snacka om undermålig förmåga till ekonomisk kontroll.

Det andra scenariot handlar om det politiska motivet till att hänga socialnämnden. Ingen mer än kommunalrådet hade ett större motiv till att slutgiltigt krossa den nämnd som hindrat honom i hans totala hegemoni i kommunen. Nämnden hade vägrat att bli toppstyrd av kommunalrådet och dennes proxy i form av väninnan Cimmerbeck.

DSC_0064

F.d. revisor Håkan Hansson

Troligtvis är det så att den dåliga ekonomiska kontrollen har varit verktyget som kommunalrådet behövde för att genomföra sin plan. Tyvärr har inte revisionen lyckats knäcka detta mysterium men tankarna har säkert funnits där.

På gårdagens fullmäktigemöte gick före detta ordförande i kommunrevisionen upp i talarstolen och sa att man “offrat Socialnämnden för att få andra nämnder i balans”.

Håkan Hansson kallade Socialnämnden för en “Kamikazenämnd”. På det beryktade juni-mötet i fullmäktige 2014 yrkade jag på att budgetberedningen för 2015 skulle ta hänsyn till Socialnämndens underbudgetering.

I protokollet för mötet står det följande:

kf_om_budgetberedning

Som jag beskrev i min bloggning efter mötet så blev det kalla handen från resten av fullmäktige att blanda in verkligheten och de besparingsförslag i budgetberedningen… and here we go again. Nu är vi i 2015 med en underfinansierad budget, vilket alla talare på fullmäktigemötet konstaterade. Dessutom har vi inga marginaler i den kommunglobala budgeten.

Så om samma principer gäller som förra året så kommer även innevarande nämnd bli fälld eftersom om man gör något kommer kommunens totala budget bli underfinansierad. Var det någon som pratade om Kamikazenämnd? Nytt kommunalråd, nya principer.

Vålnaden lever vidare i revisionen

söndag, april 19th, 2015

Uppdaterad: Nedan artikel innehåller sakfel – Fullmäktige har tagit ställning till underskottet, första gången 20140623. Fullmäktiges svar var att fortsätta spara. Min kritik av revisionen i nedan artikel är felaktig. Läs revisionsrapporten: Revisionsberättelse.

De politiska skådeprocesserna, som vi upplevde så många av under den förra mandatperioden, lever vidare på övertid. Tiden med den politiska trollkarlen, som kunde svinga sitt spö och lura varje församling upp på läktaren (eller åhörarplats som det heter in om politiken) ger ifrån sig sin dödsryckning. Förutom att leva med arvet av kulturen och verksamhetsunderskotten som etablerades, är revisionsrapporten och fullmäktigebeslutet angående nämnder- och styrelsens ansvarsfrihet det sista som händer innan epoken går i graven.

Socialnämnden har gått med underskott under mannaminnes tider och så gick det med resultatet även 2014. Resultatet blev något bättre än förra året men fortfarande är underskottet signifikant. Det är svårt att säga något om hur stort det verkliga underskottet är på grund av den bristfälliga ekonomistyrningen inom kommunen. Men att nämnden är underfinansierad råder det varken tveksamheter eller politisk delade meningar om.

De nya revisorerna som valts har tydligen tagit sitt uppdrag på den bokstavstrognes sätt. Visst kan man konstatera att Socialnämnden har dragit över budgeten signifikant, så som den beskrevs i den ram som fullmäktige delade ut i november 2013. Så det är inte mer än rätt att rikta kritik, eller som nu är fallet, anse att nämnden inte skall beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Tidigare om åren har Socialnämndens faktiska utfall kontra budget hanterats politiskt genom att fullmäktige har under året godkänt överdraget och bett nämnden fortsätta jobba med underskottet. Men så skedde inte 2014. Vad var det då som hände detta år?

Som vanligt skickade Socialnämnden tidigt information om att budgeten skulle överskridas till kommunstyrelsen. Skillnaden 2014 var att dessa skrivelser stoppades i kommunstyrelsen. Där förblev skrivelserna liggande och fullmäktige fick inte formellt ta ställning till problemen i Socialnämnden under 2014. Vi vet ju alla att vid detta laget att det var trollkarlen som rumsterade i kommunstyrelsen och på detta sätt lyckades Lars Ahlkvist retroaktivt utkräva sin hämnd på den nämnd som vägrades att bli toppstyrd av honom själv och sin väninna.

Revisionen har nu fallit varggropen utan att veta om det. Även om revisionen kanske formellt har fog för sin bedömning om att inte bevilja ansvarsfrihet, så faller de på grund av att de inte beaktat hela kommunallagen utan bara delar av den.

Antingen är det av okunskap eller har man blivit ledda till vattenskålen av dåliga rådgivare. Så här står det i kommunallagen kapitel 6 om styrelsens uppgifter:

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

För alla och en var som observerade att det inte kom någon framställa om Socialnämndens finansiella situation till fullmäktige är det tydligt att kommunstyrelsen inte har fullgjort sina plikter. Genom att inte fullgöra sina plikter sätter kommunstyrelsen Socialnämnden i en omöjlig situation.

När det råder konsensus i Fullmäktige om att Socialnämnden är underfinansierad redan när budgetbeslutet tas 2013 är det konstigt att fullmäktige inte tillåts att ha en åsikt om att hantera den ekonomiska situationen.

Alla åtgärder som skulle kunna vidtagas för att bringa nämndens budget i balans torde vara av sådan hög principiell betydelse att ärendet måste till fullmäktige för att avgöras. Inget mindre än lagbrott mot Socialtjänstlagen eller arbetsmiljölagar skulle kunna lösa situationen kortsiktigt under året. Om inte det är en fullmäktigefråga, ja då kan vi lägga ner fullmäktige helt och hållet.

Fullmäktiges revisorer har ett smalt utredningsområde för att komma fram till sin rekommendation. Missar man viktiga delar av sitt uppdrag, ja då är det inte konstigt att revisionsrapporten inte riktigt speglar verkligheten.

Nästa steg i detta drama är den politiska processen. Rapporten skall hanteras av fullmäktigt och då kommer politiken in och förhoppningsvis en mer balanserad bild kan skapas.

Lars Eriksson har redan kommenterat Susanne Meijers perspektiv på sin roll och jag återkommer med mer här inom kort, förty ärendet i sig är jättespännande.