Posts Tagged ‘Moderatarna’

Konsistens är alltid bra för tydligheten

torsdag, februari 26th, 2015

Det har varit mycket om Pelle Skerup i tidningen på sistone. Det började med att bygga nya lägenheter på hotellet, sedan att det mest fantastiska har hänt på länge i Hörby med en ny vårdcentral.

Nu senast handlar om att Skerup har blivit persona non grata inom Moderaterna i Hörby. Tre positiva och konsistenta besked som ger tydlighet.

Hälften av alla personkryss till Moderaterna hamnade hos Skerup och som vanligt var han en lokomotiv. I valet 2014 bromsade han upp ett ännu större tapp av Moderaterna. Nu anser delar av den moderata gruppen i Hörby att det är dags att kicka ut Skerup.

ecorcisten

Moderat ombudsman hjälper säkert till med utdrivningen i vanlig ordning

Förbrukad för partiets syften att vinna platser. Det är inte svårt att gissa hur det hela gick till. Vid ett gruppmöte med rätt närvaro kallar man in en moderat ombudsman från partikansliet i Malmö för att med auktoritet stötta den lokala exorcisten.

Med en förevändning av cirkusen på december månads fullmäktige, där SPI försökte kuppa in Skerup i kommunstyrelsen, var det dags att sätta den sedan länge planerade utdrivningen i verket.

Det förefaller osannolikt att det finns något bevis att Skerup orkestrerat det hela själv så något formellt stöd från förbundet har man troligtvis inte haft. Men rättssäkerhet är inget som tyngt moderaterna i Malmö tidigare, så ej den här gången heller.

Med alla dessa faktorer blev resultatet av SPIs kupp att i stället för kuppad in Skerup i kommunstyrelsen så blev Skerup utkuppad ur Moderaterna.

Inte nog att Moderaterna blir av med Skerup, man blir även av med sin legitimitet som folkvald församling. Men om jag känner övervintrarna inom den moderata gruppen rätt så är inte frånvaro av legitimitet ett problem.

När existensen är viktigare än vad man representerar, ja då är det inte något problem att skicka ut Skerup. Det övergripande målet är att sitta kvar till varje pris. Det logiska agerandet för ledamöterna att dra in svansen mellan benen och att medverka  i utdrivningen oavsett om man håller med om riktigheten eller inte.

Jag är faktiskt imponerad över Moderaternas personalpolitik, att man lyckas bli av med alla talanger som faktiskt vill något. Men det är väl så om man har en erfaren företagsledare vi rodret.

 

Hur kan det som är fel i Skurup vara rätt och effektivt i Hörby?

söndag, juli 20th, 2014

I Skurups kommun pågår en diskussion om huruvuda man skall ha kvar det kommunala fastighetsbolaget SKAB. Den moderata politikern och kommunstyrelsens ordförande Niklas Sjöberg håller inte med om den Socialdemokratiska kritiken.

fel_ks_o_ordf_satidigt

Skd 2014-07-17

Det moderata kommunalrådet i Skurup konstaterar även på en fråga i Skånskan 2014-07-17 att det inte är lämpligt att vara kommunstyrelseordförande och ordförande i kommunalt bolag samtidigt. Niklas Sjöberg konstaterar med emfas att det är olämpligt att sitta på två stolar vilket innebär jävssituationer.

Här i Hörby har vi två bolag med konstellationen att kommunstyrelsen ordförande är ordförande i båda bolagen. Som skäl för det angavs att det är en effektiv styrning. Jag har dock samma uppfattning som kommunalrådet i Skurup om att det innebär jävsproblem. 2012 skrev jag en motion om problemet.

Jag motionerade om att vi borde sluta upp med toppstyrningen och föra in i kommunens författning att samma person inte kan sitta som kommunstyrelses ordförande OCH vara ordförande i de kommunala bolagen samtidigt. Det var viktigt att formulera det skriftligt eftersom den skadliga praxisen nu har satt sig i Hörby.

Naturligtvis så kom Lars Ahlkvist och hans kumpaner fram till att det var juridiskt omöjligt att formulera detta och väldigt ineffektivt att ha olika personer på posterna. Vad som är jäv i Skurup är effektivt i Hörby.

Motionen kom efter skandalhösten när tavelaffären blossade upp. Där framkom det hur Lars Ahlkvist hade beställt konst från sin kompis utan upphandling. Det gjorde han inom ramen för det kommunala fastighetsbolagets HIFAB och med finansieringen kommandes från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter. Så himla effektivt i Hörby – troligtvis jäv i Skurup.

Det förslag som var moraliskt riktigt att rösta “Ja” till visade sig vara enkel biljett ur Moderaterna i Hörby. Alla Moderater som röstade för förslaget att formellt skilja posterna åt har blivit utkastade ur partiet. Just den voteringen har, i alla fallen jag känner till, anförts som orsak av Eva Lindholm(M) till kandidaterna för att man inte har varit lämplig som kandidat på Moderatlistan inför 2014.

Med ett och samma argument har de personer i besittning av en etisk förmåga sållats bort från Moderatlistan i Hörby. Det som är ett “Absolut inte!” hos andra Moderater i Skåne är “Effektivt” hos Moderaterna i Hörby. Effektivt både vad gäller toppstyrning av kommunen samt att bli av med etiska principer i de interna diskussionerna.

Efter konstaterandet att Moderaterna i Hörby inte är vanlig moderater kan vi även konstatera att den vanlige moderaten i Skurup har rätt:

“Kommunstyrelsens ordförande skall hålla ihop ekonomi. Ordföranden i SKAB [fastighetsbolaget] skall ha fastigheterna som prio ett.”

Här i Hörby så lyckas kommunstyrelsens ordförande inte hålla ihop ekonomin med miljonförluster. Ordföranden i fastighetsbolaget å sin sida har konstinköp som prio ett.

Dags för förändring månntro? Val 2014…

Sitter de kvar nu? – The noble art of self demens

tisdag, juni 17th, 2014

Igår skrev jag om “the nobel art of self ejection”. I lördags kunde man läsa i tidningen om hur topp-moderaterna sköt ut sig ur Socialnämnden:

“– Under mötet initierade de andra borgerliga partierna ett ärende om att utreda en privatisering av Hagadals äldreboende. Vi [Eva Lindholm och Martin Nilsson] fick inte veta något om det i förväg.
– Det här var droppen. Vi hoppar av från socialnämnden och lämnar in våra avsägelser till kommunen.”

Jag får ändra min parafras av boxningsbeskrivningen till en närmare variant av originalet: “the nobel art of self demens”. Idag i tidningen visade det sig att man hade “glömt” äldreboendet på eget initiativ.

Venche Larsson, den sista Moderaten i Socialnämnden kommenterar i tidningen:

“– Det var jag som initierade ärendet. Jag tog upp det på ett gruppmöte med hela M-gruppen i våras. Ingen hade några invändningar vid det tillfället.
– Det var alltså väl känt i partiet att detta skulle komma upp i socialnämnden, betonar Venche Larsson.”

På mötet förra torsdagen handlade det om att ta ansvar och ingen av de “nya” Moderaterna var beredda att göra det. I stället så fegade man ur och sprang iväg.

För att hävda någon heder tog man till en liten lögn om att man blivit utfrusna och inte fått information om Hagadal. Detta var inte sant, visade det sig.

Hur skall man komma ut ur detta? Skall man officiellt gå ut och förneka att informationen har lämnats på moderatmötet och gräva graven ännu djupare? Medielogiken säger att man skall knipa. Håller man tyst så går det över. Vi får se hur man väljer att göra.

Pinocchio-ImageNu när lögnen har spruckit står där Eva Lindholm med brallorna nere och lång näsa. På vägen ner drogs partikollegan och listtrean, Martin Nilsson, med i fallet. Kanske inte en så bra ledaregenskap för en listetta på Moderatlistan.

Kommer de övriga 26 på Moderatlistan stå bi på vägen ner eller var det den omtalade droppen, som Eva Lindholm refererar till, som gör att man inser att man kanske behöver möblera om redan innan valet? Vem kan kasta ut utkastaren?

Frågan är om ens tusen Pelle-kryss kan lösa situationen för Moderaterna när trådarna till marionettdockan har trasslat till sig. Situationen blir ännu svårare när den politiska trollkarlen Ahlkvist inte är med och kan hålla ihop bygget.

Vad som var en brist på ansvar förra torsdagen när Eva Lindholm lämnade mötet är kanske precis tvärt om när hon väljer att sitta kvar på moderatlistan. Vad var det jag skrev: The nobel art of self ejection kanske behöver tillämpas igen?

Nu kastar de ut sig själva – the noble art of self ejection

måndag, juni 16th, 2014
leon

Leon – städaren

Eva Lindholm har fått ikläda sig, om än frivilligt, rollen som städare i Moderaterna. Med stor frenesi har hon angripit alla inom den egna partigruppen som har haft en förmåga att bilda sig en åsikt om politiska sakfrågor i kommunen.

Det har varit ett systematiskt utkastande av individer från Moderaterna för att få bort varje tillstymmelse till åsiktsmotsättningar. Homogeniseringen är total och kvar finns lättmjölkspartiet som jag skrivit om innan.

När vi nu trodde att det inte var möjligt att kasta ut fler ur partiet, då händer det igen. Denna gång med en lite twist, men det gör det hela bara ännu mer intressant.

Förra veckan fick vi ytterligare en pusselbit till hur Moderaterna fungerar i Hörby. Susanne Meijer berättar på sin blogg:

“… moderata gruppen inte var eniga, mitt i diskussionerna och efter ajourneringen så reser sig första namnet Eva Lindholm samt Martin Nilsson även han högt upp på deras fullmäktigelista. De går under förhandlingen utan att säga ett ord. Ingen förstår någonting.”

Lars Eriksson, även han på mötet och med på ajourneringen, skriver så här på sin blogg:

“Efter en ganska lång diskussion i ajourneringen kommer gruppen fram till ett gemensamt förslag i frågan. När mötet återupptas får de två Moderaterna kalla fötter ocn lämnar hastigt mötet.”

När Eva Lindholm och Martin Nilsson skjuter ut sig från ett socialnämndsmöte är det bara en exemplifiering om hur Moderat konfliklösningsmetodik fungerar i praktiken. Finns det åsiktsmotsättningar, då måste någon kastas ut för att få lugn och ro. Det låter lite som 6-6A anmälan från gatukontoret.

Fokusera på personfrågorna och strunta i politiken är melodin. Naturligtvis är konsekvensen ett oändligt intrigerande. När sedan intrigerandet används som förklaringsmodell för den kommunala verksamheten, ja då kommer man fram till att det pågår en konspiration mot Moderater i Socialnämnden.

Så här kommenterar man i Skånskan:

“– Det här var droppen. Vi hoppar av från socialnämnden och lämnar in våra avsägelser till kommunen. Vi kandiderar dock fortfarande i valet, säger Eva Lindholm.”

dock fortfarande” – För mig så låter det som om man redan umgås med tankarna att även skjuta ut sig från kandidaturen till fullmäktige i höst.

Frågan är vad Martin Nilsson gjorde som tjänstgörande på ärendet över huvud taget. Han borde anmält jäv med tanke på relationen mellan fältarna och aktivitetshuset där herr Nilsson är anställd.

Det är inte lätt att vara rookie inom politiken när man inte förstår att jävsinstitutet finns inte bara för att skydda beslutet utan även skydda sin egen privata sfär och misstankar om egenintresse.

bergbaneforaren

Föraren sitter längs bak på gamla bergbanan på Liseberg och bjuder på en hisnande färd.

Nu har Moderaterna satt dessa båda rookies i toppen på listan och det är nu den verkliga resan startar. Likheterna mellan den gamla bergbanan på Liseberg och Moderatlistan i Hörby är slående. Sitter man längst fram är det en sjujävlars resa upp och ner, men längre bak i tåget sitter den som kör alltihop.

Nåja, i korten ligger att Skerup inte skall sitta på sjätte plats efter valet. Hur skulle det se ut om de andra partierna skulle söka upp marionetten för att diskutera kommunens framtid? Hela planen torde bygga på att Skerup kryssas förbi hela startfältet på moderatlistan. Denna händelseutveckling synes vara en lågoddsare med tanke på de många nöjda hyresgästerna.

Men den stora fienden finns alltid utanför det egna laget. Så här står det i Skånskan i ovan artikel:

Hon [Eva Lindholm] och Martin Nilsson hoppar nu av från socialnämnden. De uppfattar det som att de andra borgerliga partierna i allt högre utsträckning fryser ute Moderaterna och kör sitt eget race.

Det är ju helt paradoxalt – faktum är att de moderater som de själva har fryst ut från Moderaterna har mottagits varmt av de andra partierna.

 • Jag och Lars Eriksson har gått till Centern och välkomnats med öppna famnar,
 • Louise Hedlund är nu tvåa på Kristdemokraternas lista
 • Staffan Salomonsson återfinns i Folkpartiet och
 • Bengt Hedlund står högt upp på SPIs lista, både kommunalt och regionalt.

Det kan man kalla allt annat än utfrysning. Bilden av utfrysning av Moderater av andra partier stämmer bevisligen inte.

Men låt mig lansera en teori:

Är det så att man är för politiskt insignifikant för att frysas ut, så måste man frysa ut sig själv för att bevisa för sig själv att man spelar roll.

Vad tror ni om den teorin?

Det som är kvar är som ett paket med lättmjölk

fredag, maj 9th, 2014

I en välregisserad skådeprocess har nu även Lars Ahlkvist kickats ut från Moderaterna i Hörby. Bara timmar efter Moderatgruppens begäran om avstängning kommer svaret från Skånemoderaterna att ytterligare en medlem skall uteslutas från att delta i den interna diskussionen.

Jag kan med fog påstå att Lars Ahlkvist var den sista kvarvarande moderaten som hade förmågan att formulera en officiell åsikt. Alla som haft förmågan att formulera en personlig åsikt har skickats ut till kylan för att snabbt assimileras i andra partier eller ge upp ett politisk engagemang.

Den politiska intellektuella höjden är högre i varje annan politisk organisation än hos Moderaterna i Hörby. När de pliktskyldiga bekännelserna om “högt i tak” kommer är det viktigt att komma ihåg att man befinner sig i en mental krypgrund. Förutsättningarna för förmågan till politik, att bryta åsikter och idéer och därigenom komma fram till ett resultat som är större än den ingående summan, finns helt enkelt inte där.

lättmjölk

Moderaterna i Hörby utan Lars Ahlkvist, eller någon av de andra som haft en politisk åsikt, är som ett paket lättmjölk. Totalt homogeniserad, med all smakgivande grädde avskiljd. Den är så urvattnat på vad mjölk egentligen är att man är tvungen att tillsätta vitaminer för att den skall fylla någon funktion alls förutom den rent utfyllande funktionen som vattnet utgör.

Liksom lättmjölkens vitamin A och D kommer moderaterna behöva vitaminberikas. Vitaminer komma från förbundskansliet i form av andra politiska broilers i frånvaro av broilern Ahlkvist. Denna vitamin M, som kommer att agera bakom kulisserna, är nödvändig för moderatkroppen skall fungera över huvud taget och inte kollapsa direkt.

Men politik handlar inte om att överleva – det handlar om att genom passion och engagemang skapa förutsättningar för en idé om ett bättre samhälle. Jag är fullständigt övertygad om att man inte kan växa enbart på vitamintillskott, så vi utanför den moderata bunkern har en spännande tid framför oss. Vi har att se om den konstgjorda andningen från förbundet hjälper. Vi har att se om den totala blodtransfusionen på moderatlistan kan få Moderaterna i Hörby att leva som en självständig organism.

Det stora frågetecknet är vem fanbäraren kommer bli. När Eva Lindholm refuserar Lars Ahlkvist som Moderatföreträdare, vem kommer då att ta upp flaggan och springa vidare? Vilken moderat är det som kommer gå upp i fullmäktige och leverera en politik eller en intellektuell analys? Kanske får vi svar på fullmäktigemötet i maj?

Den Moderata gruppen har politiskt levt ett bekvämt liv i kölvattnet till kommunalrådets racerbåt som flugit fram över den kommunala gölen med moderatgruppen surfandes på svallvågorna. Ingen har utmanats till politik utan man har haft tid att totalt fokusera på personintrigerna och intern administration.

När nu racerbåten så uppenbart är på väg att gå på grund, då kapar Moderaterna linan och helt plötsligt skall Moderaterna själva simma och själva formulera en riktning för att rädda sig upp på land. Jag skulle inte bli förvånad om det moderata förslaget på lösning är att tömma gölen på vatten så att man slipper göra något över huvud taget.

Läs Lars Erikssons analys av situationen på sin blogg: “Är det färdigspolat i Moderaterna nu

Artiklar i SkD:

Lars Ahlkvist stängs av

Planerade att bojkotta M-mötena

Jag avgår inte

Inget hindrar övergången till Mp nu

onsdag, april 2nd, 2014

Idag kom beskedet som vi har väntat på i tre år från Moderaterna i Skåne. Skånskan skriver 2/4 2014 att Lars-Ingvar Ljungman kräver att Lars Ahlkvist skall lämna kommunalrådsjobbet i Hörby.

Lars Ahlkvist är förvånad att det kom en reaktion över huvud taget… i vanlig ordning. Kanske det kan formuleras som en “hat-kampanj” från det moderata förbundets sida om man skall applicera den Ahlkvistiska analys- och kommunikationsmodellen.

Efter att fått hela alliansen mot sig i fullmäktige i måndags så säger han i tidningen:

“Om man samlar upp alla frågor där vi har varit eniga genom åren så känner jag ett väldigt stöd från Femklöverpartierna.”

Hur skall man förklara det? Vad är det för femklöver som han är med i kan man fråga sig? Kanske det ser de fem klöver bladet ut så här:

 1. Lars Ahlkvist
 2. La Famiglia
 3. Kjell Åke Persson
 4. Socialdemokraterna
 5. Birgitta Andersson

Nåja, det får vara hur det vill med det, men det finns en praktisk konsekvens av att det Moderata förbundets beslutat att ta sin hand ifrån Ahlkvisten. Det är nu formellt kommunicerat att Ahlkvisten inte kan gå tillbaka till sitt gamla jobb och han kan inte sitta kvar i Moderaterna efter valet.

Nu finns det inget som hindrar att han går över till Miljöpartiet. Det ligger en obesvarad inbjudan från förra Mp-ordföranden Jane Cimmerbeck sägandes att Lars Ahlkvist är välkommen. Kärleken är ömsesidig.

La Famiglia har stött ut alla oliktänkare inom Miljöpartiet så det är rensat och klart för den store ledarens ankomst på den spelplanen. Med tanke på hur den nya ordföranden positionerat Miljöpartiet väldigt nära Sossarna och det faktum att det är Sossarna som jobbar bäst med Ahlkvisten så är ringen av ryggkliare sluten.

Läs mer på Lars Erikssons blogg hur den moderata fullmäktigegruppen fintade ut Ahlkvisten från värmen.

Ryktet om turbulens lätt överdrivet

lördag, mars 15th, 2014
DSC_0220

Anders Larsson till vänster och Maria Danielsson, andra från höger men etta på listan.

I onsdags var det dags för fortsättningen av det omskrivna ajournerade nomineringsmötet/årsmötet i Centern i Hörby. Det var klart att man blev lite nyfiken som nybliven Centerpartist om centermötena var lika turbulenta som moderatmötena.

Trots att jag befann mig på annan ort bestämde jag mig för att närvara för att få förstahandsinformation om vad som hände. Mitt första Center-möte blev en positiv upplevelse. Men moderatmötena är dock bättre på en sak…

Efter information om Gunnars avsägelse som som det stod om i tidningen återupptogs mötet och nomineringen för listan sattes igång. Plats efter plats gicks igenom och tillsattes i demokratisk ordning.

En stor eloge till mötesordföranden Karl-Gustav Olsson från Härröd som behandlade alla yrkanden med respekt och korrekthet. Även om jag inte skall yppa något om listan innan protokollet är justerat så kan jag säga att jag är nöjd med min placering som nybliven partimedlem.

Så jag kan nog säga att rykten om turbulenta Centermöten är betydligt överdrivna, i alla fall jämfört med möten som jag är van vid.

Efter mötet bjöds det på kaffe och bulle och här kommer man lite till korta jämfört med moderaterna: De Moderata smörgåstårtorna som jag recenserat genom åren var en order bättre än centerbullen. Men det är ju klart, man måste ju fylla på reserverna ordentligt om man skall orka bråka; en kanelbulle i moderatmage räcker ju inte långt.

Vet inte om det finns någon sensmoral i detta. Men två saker konstaterar jag:

 1. Jag uppskattar demokratiskt sinnelag betydligt bättre än smarrig smörgåstårta så det verkar ju lovande inför framtiden.
 2. Centerlistan tycker jag verka lovande för att bryta upp den så för kommunen skadliga toppstyrningen.