Posts Tagged ‘Kommunfullmäktige’

Den tiden är förbi.. utom i Hörby

tisdag, december 20th, 2016

Det är dagen efter fullmäktige. I stället för att bränna iväg ett referat som jag brukar tänkte jag istället peka ut ett beteendemönster som den styrande Socialdemokratiska regnbågen har och som tydligt visade sig i går kväll.

Mönstret går i princip ut på att det som har med flyktingar att göra är inte så noga med, utan det är mest att köra på “så att vi har något att jobba med” som kommunalrådet uttrycker det gång efter annan.

Man kan plocka upp tråden i somras när regnbågen ville få igenom rätten att låta Susanne Meijer och hennes kompisar i kommunstyrelsen shoppa villor för 10 miljoner utan ytterligare krav på förankring. Det var paniksituationen i flyktingmottagningen som rättfärdigade den agendan.

Nästa exempel som kan tas är socialnämndens ordförande som hals över huvud, utan nämndens vetskap, tecknade avtal med HVB hem för att få platser i början av året som sedan stod tomma till augusti. Paniken rättfärdigades med flyktingsituation krävde det.

Igår på mötet kom så dessa ärenden igen.

Första exemplet är att Socialnämnden ville täcka sitt underskott genom att äska mer pengar från kommunens resultat. I grunden vill majoriteten i nästa val visa trofén att man har en ekonomi i balans i Socialnämnden. En politisk manöver, men det material som redovisades förklarade inte vad det var som drivit på underskottet.

borg122016

Stefan Borg(sd) spänner ögonen i Hans Frank(l) under debatten om Socialnämndens underskott, kort tid efter att Borg väckt misstroendeärendet i Socialnämnden.

Stefan Borg(sd) ifrågasatte upphandlingen och undrade till vilken del är underskottet beroende på avtalen som Socialnämndens ordförande tecknade. Ordföranden själv går då upp i talarstolen och konstaterar att “kommunen har inte förlorat en enda krona på avtalen”. Allt berodde dock på situationen med ensamkommande flyktingbarn!

Det låter helt otroligt att massor med tomma HVB platser inte kostat något.

Dessutom hävdades att ensamkommande inte var fullt finansierade från staten, något som återigen står i bjärt kontrast till vad kommunalrådets sagt innan: att flyktingmottagandet inte kostar kommunen något. Är det någon som tror på det längre när ärende efter ärende hanteras just för att täcka kostnaderna?

Det fanns inte tillräckligt med information i ärendet om tilläggsäskande för att kunna tränga igenom dimmorna. Det var helt enkelt inte så noga när det gällde flyktingsituationen att  reda ut vad som kostar vad.

Inte långt efter att fullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, skickat tillbaka ärendet för förtydligande kommer ärende nummer två upp som pekar på beteendemönstret: Köp av gammalt fuktskadat hus för flyktingboende.

Ordförande Tommy Hall öppnade med att just boendet var inget man behövde debattera utan ärendet handlade om att förvärva en strategisk markbit. Trots det pekade underlaget på att det primära syftet var att snabbt finna ett boende för en flyktingfamilj.

Naturligtvis plockade oppositionspartierna ner planen att renovera upp huset för endast 300.000 kronor. Besiktningsmannens rapport sågade huset, bestående av lättbetong och läckande tak.

Gert Nygren ifrågasatte om kommunen har råd att köpa på sig ytterligare ett renoveringsobjekt efter äventyret med det fuktskadade mingelhuset:

Det finns inga driftskostnader eller energideklarationer i underlaget. Pengarna till renoveringen räcker endast till att sätta upp byggnadsställningarna, inte den faktiska renoveringen.

Hafsverk nummer två för kvällen presenterades för fullmäktige med hänvisning till flyktingsituationen. Det var inte så noga att reda ut de faktiska kostnaderna. Även detta ärende skickades tillbaka till kommunstyrelsen för kompletteringar om energideklaration, radonmätningar och kostnadsberäkningar, återigen med en minoritetsåterremittering.

Mönstret som ni ser är “att det är inte så noga” och att just frånvaron av noggrannhet är som tydligast när det gäller flyktingåtgärder.

susannemeijer122016

Susanne Meijer anklagade oppositionen för att vara främlingsfientlig när renoveringsbehovet diskuterades.

Susanne Meijer började debatten med frågan om fullmäktige var “mogna” för beslutet. Mogenheten handlar uppenbarligen om när fullmäktige resignerar inför hafsverken och trycker igenom ärendena eftersom det är meningslöst att få majoritet mot mönstret att skylla på flyktingar för ett dåligt beredningsjobb.

Så i all denna uttryckta goda vilja till att stå för en accelererad integrationen uppnår Susanne Meijers regim motsatsen:

  • Genom att förklara alla hafsverk som jobb för flyktingarna så kommer dessas integration försvåras.
  • Hon bidrar ytterligare till polarisering av politiken när ifrågasättande av dessa hafsigt förberedda förslag och beredningar klassificeras som främlingsfientlighet.
  • Flyktingarna kommer få bära hundhuvudet för kostnadsrusningarna som kommer vara resultatet av mönstret att inte arbeta igenom förslagen ordentligt innan man tar stegen över till implementation.

Birger Larsson(l) går upp i talarstolen och pratar om att man “har ett ansvar och en plikt att anskaffa marken”. Frågan jag ställer mig är vilket ansvar man anser sig ha för den pågående polariseringen av samhället genom att tillsammans med Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister passivt låta det etiska förfallet och polariseringen fortgå under Socialdemokratins ledarskap?

Tiden när samhället såg mellan fingrarna vad gäller flyktingmottagandets kostnader är förbi… fast inte i Hörbys regnbågskoalition.

Ny spännande giv i budgetärendet

lördag, december 3rd, 2016

Förra måndagen så klubbades budgeten för 2017 av fullmäktige i Hörby. Odramatiskt och enligt förväntan blev det kommunstyrelsens förslag som antogs – fortsatt samma låga överskottsmål och fortsatt samma höga skatt.

Jag är alltid lika fascinerad över den ständiga debatten om refomutrymmet – om vad eventuella ökade intäkter enligt skatteprognosen skall användas till. Det är politikernas julafton. Detta år fanns det 12 miljoner i syltburken och alla partier var nere med fingrarna och fiskade till hjärteprojekten.

Men denna burk med 12 miljoner är bara imaginär – egentligen finns den inte utan det mutgods som “reform utrymmet” utgör tas från kommunens marginaler. Att inte kunna återställa skattesatsen, som man lovat eftersom det var en “temporär skattehöjning” om man få tro vårt ärade kommunalråd, var heller inte aktuellt.

Vad som är ännu mera intressant är att alla partier som hade en åsikt om det budgeterade resultatet konstaterade, likt översta kommunala bönräknare, att den enprocentiga marginalen var alldeles för liten givet de stora osäkerheterna i omvärlden. Trots det var det bara Sverigedemokraterna som hade förmåga att tänka tanken om att riskminimera genom ett högre överskott i kommunens finanser.

Att sätta sprätt på reformutrymmet är som sagt legio på alla politiska nivåer. Vi som är intresserade av kommunal hushållning vi får vända våra blickar åt andra håll för att se tendenserna om någon form av politisk tankekraft.

dsc_0111-3

Eva Lindholm(m) kräver besparingar på kommunledningskontoret

Mest intressant var Moderaternas förslag om en generell och till viss del ospecificerad besparing i kommunledningen. Som jag har berättat om här på bloggen sväller överdelen av kommunadministrationen medan folket på golvet går under konstanta sparkrav.

Som ett tecken i tiden presenterade sig den nyrekryterade kanslichefen innan budgetdebatten. Jag trodde att Björne skojade med mig här på bloggen när han berättade om att en kanslichef tillsatts för att komplettera heltidskommunchefen. Helt plötsligt satt denna kanslichef jämte mig på åhörarplats i måndags.

Hans uppgift verkade vara att få ordning på systemet  som skapades under förra mandatperioden och som det investerades så mycket pengar i: att pappren till kommunpolitikerna skall försvinna. Man är inte förvånad över att det komplicerade systemet slutade fungerade hos den stora gruppen IT-illiterater bland kommunpolitikerna. Omtag och mer pengar som skall malas ner i kapitalförstöringen.

På tal om den växande overheaden så poängterade Kristina Holmqvist(m) tillväxten av IT samordnaren, ett behov som helt plötsligt uppstod för att rätt samla in och formulera IT behovet mot det nya IT samarbetet.

1165000 kronor skall sparas på dels IT samordnare och andra, både specifika och generella besparingar. Mycket bra – mer sådant!

Jag vill inte missa tillfället att poängtera att alla dessa samordningstjänster har i stort med att göra att kommunen är liten. Jag har flera gånger poängtera behovet att slå samman kommunen med andra kringliggande kommuner för att komma tillrätta med verksamheter, till exempel IT, som skalar bra i stora organisationer.

Den styrande majoriteten var obeveklig mot det moderata förslaget; kommunen skall växa i toppen, där med basta! Det som är bäst med besparingsförslaget är dock arbetet med att hitta scope-creepet av IT samordnaren. För första gången kommer det fram en oppositionsbudget. Mer av den stilen i stället för bänkvärmning.

mandat

Partier sorterade på storlek. Utgråade partier deltog inte i budgetdebatten.

Slutligen vill jag själv komma med ett reformförslag. Min tolkning av reformutrymmet är möjligheten att reformera antalet politiker – redundansen är betydande. Flera av partierna gick inte ens upp och debatterade budgetens prioriteringar och allokeringar.

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet kom inte med egna bidrag till debatten. Socialdemokraternas regnbågskollegor verkar vara så mentalt och politiskt utmattade att de inte profilerar sig i årets viktigaste debatt. Tråkigt att se men ack så förutsägbart.

Det är uppenbart att ett utrymme finns att dra ner antalet politiker i fullmäktige då inte ens en representant från varje parti yttrade sig. Mina erfarenheter från nämnderna är att det sitter för mycket dödkött där med.

Om man tittar på tabellen ovan är det tydligt småpartierna har inget att komma med. Frågan är hur mycket de tillför alls? Det skulle inte vara några som helst problem att dra ner antalet ledamöter i fullmäktige till 31 och att rensa ordentligt i nämnderna där många sitter på dubbla stolar som space-fillers.

Faktiskt ytterligare ett argument till kommunsammanslagning – det finns inte tillräckligt många dugliga politiker i kommunen.

Det är bloggarna och pressens fel

måndag, november 28th, 2016

Ikväll var det fullmäktige. Som vanligt lämnar dramat ingen besviken. Och även som vanligt numera, är första punkten en predikan från vårt kommunalråd. Denna gång fann hon det för gott att läxa upp oppositionen… och pressen… och bloggaren.

En ny medieform lanserades: “den digitala pressen” – nej, jag har inget utgivningstillstånd. Har Skånskan slutat med papperstidning? Är det SPIs hemsida? Ja, det är nog inte bara jag som är undrande vad som sades eller avsågs. Men en sak var dock tydlig: Vi som tycker något skall ha “is i magen och prata gott om kommunen”. Det var i alla fall instruktionen från talarstolen.

Avsågade granar, skenavrättningar, kritik mot samarbete med kriminella – ja, allt skrivande skapar en dålig stämning och det är en plikt att som Hörby-bo att prata positivt om Hörby. Vi som har något att skriva, vi skall hänge oss åt att beskriva de trygghetskoncept som kommunen tagit fram.

Halleluja! Det är inte utan att man får lite vibbar från förr. Vi kommer väl alla ihåg konsensussången från Rinkeby:

Kommunalrådet hävdade att det är ett uppdrag som man “har lagt till kommunmedborgarna”, att prata positivt. Upplysningsvis så fungerar världen precis tvärt om; det är medborgarna som ger uppdrag till politikerna, inte tvärt om. Det pressen som granskar politiken och inte tvärt om. Till sist är det allas rätt och skyldighet att berätta om sina åsikter och inte tvärt om.

400 000 kronor har avsatts till projektet “Trygga Hörby” – kommande möten är rena informationsmöten, ej några diskussionsmöte, fick vi oss till dels. Det är inte aktuellt med någon negativ debatt och det manades till god ton på mötet.

Det betyder, kära invånare, att det inte är läge att kritisera regimen för då genomför regnbågskoalitionen ytterligare en översyn av lokalförsörjningsplanen och de gamla fängelsehålorna i museets källare renoveras. Projektet kommer gå under benämningen HVO vilket betyder  “Hem för Vård av Oppositionella”.

På tal om investeringar, så har tekniska armerat granen en bra bit upp mot toppen för att hindra fler nedsågningar. Men det får man väl inte fnissa åt, att det skall vara nödvändigt att armera julgranen i Hörby – ber om ursäkt i så fall.

Jag får återkomma med mer seriösa inslag om budgeten senare i veckan – nu är det läggdags; i morgon är det jobb på riktigt så att jag kan betala skatt för att dra runt cirkusen i kommunhuset.

Kommun för vem?

tisdag, november 15th, 2016

Vårt kommunalråd anställer 30% mer kommunchef på eget bevåg. Som anledning angavs att det finns så mycket att göra. Visst kan det uppfattas vara så, men var någonstans skall man prioriterar om det inte är i toppen? Det är så mycket svårare att prioritera mellan att lägga om ett bensår eller att vända på en pensionär med liggsår, än att välja bort ytterligare en politiker-inducerad utredning.

Nej, enligt kommunalrådet skall kommunen vara en bra arbetsgivare, speciellt för kommunchefer som tjänar vad tre undersköterskor tjänar i månaden. Tveksamt om det är en lyckomaximering eller om det gynnar utfästelserna som kommunalrådet gav fackförbundet Kommunals medlemmar om de röstade rätt i valet?

Det är med kommunchefers utrymme som med hårddiskutrymme – de kommer förr eller senare att vara fullutnyttjade. Även om kommunalrådet anställde ytterligare en kommunchef på heltid kommer båda om ett tag ha för mycket att göra. Om inte chefen kan prioritera sin egen vardag, hur skall denne då kunna prioritera kommunens verksamhet?

Detta är  något som bara kan pågå under längre tid i offentlig verksamhet – hade detta varit privat verksamhet hade man blivit ekonomiskt tvingad till att prioritera och effektivisera för att inte gå under.

Det är så lätt att växa i toppen när kommunalrådet existerar som en politisk eremit bland sina arbetskamrater på kommunledningskontoret. Där sitter kommunalrådet i mental fångenskap hos administrationen. Uppdraget som medborgarna ger politikerna är att leverera mer kvalitativ och kvantitativ verksamhet i första linjen. Uppdraget är inte att ordna mer administration i toppen.

För det är ju inte bara kommunchefen som har blivit utvidgad i toppen, vi har till exempel en ny kommunsekreterare. Ytterligare en sekreterare kontra hur det var förra mandatperioden.

Ett tredje exempel är att på senaste fullmäktigemötet investeras tre miljoner i en ny propagandamaskin opererad av en kommunikatör som i sin jakt på nya invånare skall spackla över kommunens alla defekter vad bottenplaceringar på olika rankinglistor. I stället för att fixa de faktiska problemen i leveransförmågan inom kommunens uppdrag skall man genom fina hemsidor sälja den konserverade kommunalagröten. Tillåt mig tvivla på strategin.

Ibland blir det dock olycksfall i arbetet. Våra överförmyndare i Höör och Hörby kommun är så gamla att de måste gå i pension innan de dör på sina poster. Av tvång behöver man slå ihop de båda kommunernas överförmyndarfunktioner för att uppbringa tillräckligt med specialkompetens på funktionen. Detta ger i grunden en mycket bra effekt men tyvärr är det inte drivet av en vision utan av just tvång.

Men det är just denna anomalitet som visar på möjligheterna med samordningen mellan kommunerna; att med samma resurser, och en omorganisation, kan man få ut mer effekt ur samma mängd skattepengar.

Detta var endast möjligt när följande kriterium för möjlig effektivisering är uppfyllda:

  • topp-politikern eller utredningspersonal inte hade några lojaliteter till en tjänstemannakår som genom en naturkraft vill växa och göra mer.
  • varken politiker eller tjänsteman förlorar någon prestige i omorganisationen.

Varje normalt funtad person begriper att möjligheterna till minskning av kommunorganisationen  är mycket begränsad; banden mellan tjänstemän och politiker är många och starka.

Jag har själv föreslagit en kommunsammanslagning bara för att erfara hur det politiska etablissemanget reagerade kraftigt, som om hela demokratin var hotad av en större kommun, när det egentliga hotet var en möjlighet att få massa arbetslösa politiker och ledig administrativ personal.

När pensionärspartisten Jan Möller går upp i talarstolen på förra fullmäktigemötet och gör samma observation angående det nyföreslagna samarbetet, att det är dags att slå ihop kommunerna, då sätter ordförande Hall igång med ett okontrollerat grymtande där man kan höra mellan frustningarna att några sådana tankar får man inte dryfta från talarstolen i Hörby minsann.

dsc_0115

Ett självspelande piano i den skyddade verkstaden innanför kommunhusets väggar

Det är lite av ödets ironi att det är pensionärspartiet som står för framåtdrivandet i kommunen både vad gäller kommunsammanslagning och solceller. Detta till skillnad från den styrande reaktionära regnbågen som önskar sig tillbaka till den tid när staten var allenarådande, när individen skulle underordna sig och när sossarna hade egen majoritet.

Detta leder fram till den fundamentala frågan i rubriken: För vem existerar kommunen egentligen?

Jag är övertygad om att om alla kommuninvånare i en norrländsk inlandskommun försvann så skulle kommunförvaltningen i den folktomma kommunen likt förbannat vara fullt upptagen med allehanda utredningar och jobba för att få nyanställa mer administrativ personal.

Den nuvarande politiska majoriteten i Hörby kommer inte att på något sätt göra kommunens förvaltning mindre och vassare. Snarare kommer vi få en kommun som är mer och mer invasiv i människors liv, bara för den ha kapacitet till det.

Konsekvensen av det är att invånarna blir passiva i väntan på att kommunen skall gripa in och lösa allehanda uppgifter i samhället. Mer skattepengar kommer gå till verksamhet som ersätter individens ansvar och förmåga, ett ersättande som väldigt få människor egentligen vill skall inträffa om de bara såg mönstret i utvecklingen och om de förstod att det kom till kostnaden av en sämre operativ effekt i form av vård, skola och omsorg samt en högre skatt.

Tyvärr finns det inget politiskt parti som har kraft att driva denna så för medborgarna centrala fråga. Det är för sorgligt att se, att med så mycket partistöd lyckas man inte få mer nyskapande politik. Pengarna mals likt kaffebönorna ner i en oändlig mängd fikastunder för personer utan varken vision, kraft eller organisation.

Jag kan bara konstatera att inget parti finns till för att primärt tillvarata invånarnas intressen i kommunen angående service i form av skola, vård och omsorg. Vidare konstaterar jag att majoriteten av krafterna går till ränksmidande inom de särintressen som finns innanför kommunens väggar.

Som epilog vill jag förgylla er vardag kring möjligheterna med den nya kommunikatören, som skall ha hand om kommunikationsplanen och “marknadsföringen” av kommunen. Kommunikatören skall bland annat se till så att Höör och Hörby inte förväxlas, något som kommunerna riskerar att göra idag enligt utredningen som presenterades på fullmäktige.

För Hörbys del är dock förväxlingen något bra eftersom vi har chansen att förväxlas med en superkommun – det är kanske det som kommunikatören skulle jobba med. Finns den titeln på arbetsförmedlingen: “desinformatör”? Det är en sådan vi behöver i Hörby – det är vår chans att lura hit lite folk.

desinformator

Ännu så länge ger sökningen noll träffar på platsbanken…

Kommunala gungor och karuseller

lördag, oktober 29th, 2016

Mitt liv har varit rätt så hektiskt det senaste året med pendling till Kina och telefonkonferenser på konstiga tider. Med fem stycken containrar på väg över Stilla havet enligt tidplan har jobbet lugnat ned sig lite. Nu har jag tid att snegla på andra områden som intresserar skribenten.

Eftersom det är i slutet på månaden är det dags för kommunfullmäktige den 31 oktober i kommunhuset. Jag går in på kommunens hemsida för att se vad som händer i kommunen; en massa informationsärenden står på dagordningen. HERREGUD vad tråkigt! Inget intressant.

Andra tertialets bokslut kanske kan vara något, men om man skall tro vad som står i tidningen så är det inga överraskningar där heller – Socialnämnden går back i vanlig ordning och tekniska brottas med kostnader – och det redan innan första snön har kommit.

Förr om åren var det kostnader för socialbidrag som skenade i Socialnämnden. Efter ett tillskott på 18 miljoner har hålet flyttat sig till ensamkommande flyktingbarn. Trots kommunalrådet Susanne Meijers försäkringar nere i Östraby om att anstormningen av ensamkommande inte skulle kosta kommunen en krona, så lik förbannat härleds Socialnämndens ekonomiska slukhål just till de ensamkommande flyktingbarnen som kommunen har spridit på HVB-hem runt om i landet.

dsc_0110

Susanne Meijer

13 miljoner kronor har budgetavvikelsen blivit helt plötsligt och det verkar vara konsistent med att det inte skulle kosta något, d.v.s att budgeten för detta var noll kronor enligt kommunalrådets överslag nere i Östraby. Ja, man vet inte om man skall skratta eller gråta över naiviteten.

Mest kanske man är rädd, rädd för att vi har ett kommunalråd som verkar lida av dyskalkyli. Jag tänker att kanske har hon utbildat sig vid någon av kommunens skolor. För när jag skummar igenom Skånskan webb-nyheter ser jag en annan artikel som handlar om gymnasiebehörigheten hos de som går ut grundskolan i Hörby.

Vart femte barn som lämnar skolan i Hörby har inte fullgod kunskap för att kunna gå vidare i livet och fortsätta sin utbildning. VAR FEMTE ELEV!!! Man tror inte det är sant.

Politiker och tjänstemän är inte sena med att förklara hur det kunde bli så, eller snarare bortförklara. Det visar sig att det är ingen fara på taket – andra kommuners placerade barn på HVB-hem i Hörby kommun är de som drar ner studieresultaten.

Socialdemokraten Lena Rosvall är dock hoppfull när hon kommenterar i tidningen:

“Hon betonar att läget inte är så dystert som det kan verka och att det finns goda möjligheter för kommunen att kliva uppåt i statistiken igen.”

Men då har inte den ena hjärnhalvan pratat med med den andra. Socialnämnden skall nämligen lösa underskottet i nämndens budget genom att skapa fler HVB-hem i kommunen. Situationen kommer snarare att bli värre innan det kommer att bli bättre.

Sannolikheten att de “goda möjligheterna” som Lena Rosvall pratar om skall inträffa är lika sannolika som att socialnämndens budget kommer i balans, d.v.s. så otroligt nära noll att det kommer inträffa efter ett oändligt antal socialdemokratiska mandatperioder framåt i tiden. Alternativt kan man säga att det är osannolikt i sann Tage Danielsson-anda.

Och det är här som gungorna och karusellerna kommer in, och då handlar det inte om tekniska nämndens lekplatser utan sambanden mellan de olika systemen. Utbildningsförvaltningens chef Thomas Ringborg konstaterar att det finns ett underskott på akademiska föräldrar vilket  drar ner studieresultaten.

Vad är det som talar för att akademiker i Lund skall bosätta sig i en kommun med dåliga skolresultat? Vad är sannolikheten att skatteintäkterna kommer att öka med utebliven inflyttning av högavlönade? Vad är då sannolikheten att med ett vikande skatteunderlag att vi kan undvika skattehöjningar?

För en vanlig familj har HVB historien kostat  4000 kronor genom socialnämndens underskott. Varje Hörbybo har tappat 1000 kronor och ändå så har Susanne Meijer fått stå oemotsagd om att situationen inte kostar kommunen något, samtidigt som varje invånare är med och betalar för den ekonomiska naiviteten.

På måndag kommer jag igen bli rädd, inte bara när jag hör Susanne Meijer beskriva hur fantastiskt bra det går för kommunen, utan jag kommer bli minst lika rädd när jag ser 40 andra fullmäktigeledamöter som inte säger något i opposition mot verklighetsbeskrivningen.

Happy scary Halloween!

På besök i Östraby – en kultplats som växer av egen kraft?

måndag, oktober 26th, 2015

Jag har precis kommit hem från fullmäktigemöte i Östraby. Det är långt att köra, men inte lika långt som till Svensköp som stoltserar med att utgöra världens ände.

janerikpersson

Jan-Erik Persson i en enmans demonstration

Hur som helst så möttes vi av en demonstration bestående av en demonstrant. Jan Erik Persson tyckte det var dags att de besökande blev påminda om det faktum att Socialnämnden inte fick ansvarsfrihet för fjolåret.

Med det enkla budskapet “Avgå” krävdes socialnämndens ledamöter att avträda sina poster. Men så fungerar det inte i politiken i Hörby. Där fick den tjänsteman som utförde politiken avgå och nästan alla de andra politikerna blev befordrade.

Jag kan bara konstatera att Hörby kanske har sin egen variant av The Dilbert principle. Principen går i grova drag ut på att befordra den som är minst kompetent för att få undan denne från positioner där denna kan göra skada.

Nåja, kvällen började med en introduktion till byn Östraby. Även Östraby visade sig var en handelsort med gamla anor… ända tillbaka till 1100-talet upplyste bygdeföreningens ordförande oss om. Går man ännu längre tillbaka så finns det spår av att det var en kultplats.

Under måndagskvällen gick det dock mycket lugnare till även om en del tungotalande hördes från podiet. Ett antal bredsidor levererades av bygdeföreningen om hur förfördelade man var ute på landet, detta trots att det största partiet i den styrande regnbågen har deklarerat att man står på landsbygdens sida.

Vi fick oss till dels vad det i praktiken innebar när man i den gamla översiktsplanen kunde läsa att “Östraby skall växa av egen kraft”. Det betydde att man får odla i sina blomlådor själva och att blommorna får växa av egen kraft till skillnad mot centralorten där kommunen tar hand om blomlådorna och dess växtlighet.

Skall man göra en förutsägelse baserat på historien så kan Östrabyborna förvänta sig att blomlådorna även de dras in till centralorten då dessa inte fungerar som blomlådor på landsorten, precis som slöjdbänkarna i Svensköp inte fungerade som slöjdbänkar i Svensköp men väl inne i Hörby var de helt funktionella.

Under den nya punkten “kommunalrådet berättar” så fanns det idag bara en punkt på dagordningen: Invandringen. Magnus Lennartsson hade blivit utsedd till flyktingminister; att hantera flyktingsituationen i kommunen… och det verkar vara mycket att hantera.

44 nya ensamkommande flyktingbarn och de utgjorde en fjärdedel av flyktingmottagandet. Kommunalrådet prisade privata entreprenörer som konverterar sina hus och lokaler till asylboende… säkert helt altruistiskt.

Fascinerande kovändning av kommunalrådet att helt plötsligt omfamna det privata näringslivet som tills nyligen bespottades när man pratade om dem som leverantörer inom ramen för LOVen. För att inte tala om det privatdrivna boendet Vallgården, som kommunalrådet i Socialnämnden förra mandatperioden aldrig missade en chans att kritisera.

För de som blivit beviljade uppehållstillstånd letar kommunen med ljus och lykta efter nya lägenheter att placera flyktingar i. Hörbybostäders VD berättade senare under kvällen att de nyproducerade marklägenheterna i Ludvigsborg tidigare har varit svåra att hyra ut men att de går åt som smör helt plötsligt. Dock framgick det inte om det var på grund av att de skall vara flyktingboende eller inte, men man funderar ju.

Faktiskt så var det lite konstigt, för när kommunstyrelsen informerades om Hörbybostäders beslut att bygga lägenheter i Ludvigsborg så var det på grund av att det fanns en lång bostadskö till eventuella marklägenheter i Ludvigsborg, i alla fall enligt markägaren. Om det nu blir flyktingboende i Ludvigsborg så skall det bli intressant att se om de omgivande tomterna blir lättare att sälja för samma markägare.

Vad som var positivt var att kommunalrådet informerade om att immigrationen till Hörby kommun var kostnadsneutral för kommunens budget. Det känns ju bra att bo i en kommun som löst alla eventuella ekonomiska problem kopplade till flyktingsituationen. Till skillnad mot nästan alla andra kommuner, som går på knäna på grund av flyktingsituationen, har Hörby kommun hittat lösningen. Kanske finns det hopp för socialnämnden också, att även det svarta hålet magiskt skall försvinna.

På tal om ekonomin, så ser det bra ut för kommunen. Återigen så räddas slutresultatet av att kommunen får tillbaka AFA pengar. Som åskådare var det lite problematiskt att tillgodogöra sig budgetredovisningen då man endast hade kopierat upp varannan sida, men det var väl inte menat att man skulle läsa handlingen eller så var det en besparingsåtgärd, vad vet jag?

Efter det så var det inte mycket mer som hände på fullmäktigemötet. Det var mest en lång väntan på att få åka hem igen. Ibland önskar man Ahlkvist tillbaka så att det blevo lite liv i luckan igen.

risan_gick_ner_i_ostraby

Ridån gick ner i Östraby

 

Vad berättar budgetprinciperna?

måndag, oktober 5th, 2015

På måndagens fullmäktige äskade barn- och utbildningsnämnden om mer pengar för att täcka upp de extra pengar som nämnden spenderat på stödundervisning. Pengar har tagits från fritidshemmen.

Kommunfullmäktige sa till nämnden att det är inte aktuellt att kompensera nämnden för de 3,9 miljoner i utgifter som man haft för den extra stödundervisningen. Jag undrar vad det betyder?

sdw

Jörgen Wihlborg (SD) argumenterade ensam för stöd till fritidshemmen.

Med fler nyanlända som kommer till skolorna kommer behoven av stödundervisning öka. D.v.s. förväntningen är att dessa kostnader kommer öka.

Då är det lite av ödets ironi att en Sverigedemokrat står på barrikaderna för att inom årets budgetram flytta pengar till BUN för att kunna täcka upp kostnaderna för stödundervisningen utan att drabba fritidshemmen.

Representant efter representant från den styrande regnbågen går upp i talarstolen och basunerar ut att vi har budgetprinciper i kommunen och därmed basta.

BUNs ordförande Lena Rosvall röstade i BUN för begäran om mer pengar. När ärendet kom till fullmäktige så hänvisade även hon till budgetprinciper. Är det olika budgetprinciper i BUN och i fullmäktige?

Regnbågen och Moderaterna upprepade mantrat om budgetprinciper och att underskottet skall lösas inom nämnden. Ett förväntat underskott på 2,9 miljoner skall hanteras under det sista kvartalet – hur sannolikt är det?

Fullmäktige ställer grupper mot varandra inom BUN – barn på fritidshemmen mot barn med extra undervisning. Är det speciellt klokt, då det konkreta resultatet i vilket fall kommer vara ett minus på sista raden i kommunens resultat.

Jag vet inte om jag var den enda som upplevde en form av avsmak efter att hört de fattiga resonemangen. Det hade varit betydligt smakligare om fullmäktige noterat underskottet i nämnden och att underskottet tas mot kommunens resultat utan att påverka varken kvaliteten eller kvantiteten på produktionen inom fritidshemmen och stödundervisningen.

Jörgen Wihlborg avslutade debatten debatten med en fråga om konsultrullningen i kommunen ligger inom budgetprinciperna. Frågan förblev obesvarad och kanske är det mest talande. Besparingarna drabbar inte de “happy go lucky”-näringarna så som politiska korståg och totempålar. Budgetprinciperna verkar bara gälla kärnverksamheterna.

Tidernas ickebeslut – skillnaden mellan orden “om” och “att”

fredag, oktober 2nd, 2015

På måndagens fullmäktige debatterades om Hörby kommun skall erbjuda kommunalt vårdnadsbidrag om det blir olagligt att erbjuda ett kommunalt vårdnadsbidrag. Varför i hela friden debatterades det ärendet i fullmäktige?

Bisarrheten i ärendet visade sig när tre ledamöter yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag att följa en eventuell lagändring. Ordföranden konstaterade att man inte kan rösta nej till kommunstyrelsens förslag.

Att det kommunala vårdnadsersättningen kommer att tas bort torde vara en lågoddsare – bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är positiva till det kommunala vårdnadsbidraget i riksdagen. Att det är rätt och riktigt kan man läsa i departementspromemorian (avsnittet om bakgrunden till slopandet) då beaktandes bland annat de  inlåsningseffekter som hindrande inträde på arbetsmarknaden.

khansen

Kristina Hansen (Kd) säger nej till avskaffande av vårdnadsbidrag.

Det är lätt att även förstå Kristdemokraternas argument om föräldrarnas valfrihet. Men detta argument väger lätt mot den sociala agenda som vi har en gemensam vision om i Sverige.

Så det är med all respekt man hör Kristina Hansen argumentera för den idealiserade stereotypiska kärnfamiljens valfrihet. Men samhällets skyldighet är att skydda de svaga, och inte de med alla möjligheter, och det går alltid först.

Efter en votering konstaterade fullmäktige att man vid en eventuell lagändring tänker följa lagen. Vilka andra lagar kan man rösta om i kommunen? Kanske socialtjänstlagen för att spara pengar, vad vet jag?

 

 

En titt bakom kulisserna med filmtajm

onsdag, september 30th, 2015

Återigen har Hörbybornas vardag förgyllts av ett spännande kommunfullmäktige. Nytt för dagen var en punkt när kommunalrådet fick berätta om regimens förträffliga exekvering.

Bland annat berättades det om kommunens internationella engagemang som verkar gå som tåget, om än ljusår från kärnverksamheten som jag tidigare berättat om. För att ytterligare få bekräftelse på vår kommunala storhet så har det producerats en film om kommunens internationella sopsortering i demokratins tjänst.

Filmen avslutades med kommunalrådets kommentar “jag stänger ner nu – det blev inte så bra” – tyvärr gällde det bara filmvisningen, som inte heller den fungerade. Nedstängning av utrikespolitiken verkar inte ligga i farans riktning.

Närmare kärnverksamheten låg dock raset i näringslivsundersökningen där Hörby kommun åker jojo i rankingen. Kontentan var att varken energiregler eller kompetensförsörjning var inom kompetensen för kommunen, två områden där kommunen hamnade på låga poäng.

Om man läser Svensk Näringslivs ranking för Hörby och sorterar på förändringarna så är det andra saker som sticker ut som ligger inom kommunala kompetensen

sn_horby1

Sortering på de största tappen och de av kommunalrådet markerade fokusområdena. Tabells källdata

Det statistiska signifikansen är låg men det finns två områden där man kan se en trend över tiden som kontinuerligt försämras är skolans attityder till företagande samt politikernas attityder till företagande, två områden som ligger mycket nära politiken och kommunen.

Varken kommunalrådet eller näringslivschef lyfter dessa eller andra kommunalnära områden. Detta tycker jag är intressanta attityder.

Så om denna dagordningspunkt med en predikan är en återkommande företeelse så har vi kommuninvånare fått ett gyllene tillfälle att att titta in bakom kulisserna vad som händer i huvudet på ytterligare ett kommunalråd, blogg eller inte.

Nästa blogg om KF-mötet handlar om tidernas ickebeslut. Men nu blir det filmtajm.

Rosornas krig?

torsdag, april 23rd, 2015

Ikväll kom den första indikationen om hur fullmäktige kommer besluta i ansvarsfrågan för socialnämnden. Genom kommunens utmärkta prenumerationstjänst för protokoll damp protokollet för fullmäktiges presidium ner i min inbox.

tommy_hall

Tommy Hall i fullmäktiges talarstol

Efter att visat ut Sverigedemokraten Gerty Holst från mötet som jävig på grund av hennes närvaro i nämnden 2014, fattade de två kvarvarande beslut i frågan. Det är inte svårt att förstå vad beslutet skulle bli med tanke på Tommy Halls kommentarer i tidningen.

Jag kan inte undgå att fundera på varför Tommy Hall var så ivrig att hävda att de som inte får ansvarsfrihet skall avgå. Speciellt intressant är det utifrån perspektivet att det var en mycket hård debatt och jämn omröstning inom arbetarkommunen huruvida det var Tommy Hall eller Susanne Meijer som skulle vara det första socialdemokratiska kommunalrådet i Hörbys historia.

Susanne Meijers inkallade stödtrupper fick mötet att gå i hennes favör och resten är historia… tills nu när imperiet slår tillbaka.

Kommunalrådet var inte sen i tidningen att hävda att hon minsann var helt oskyldig till nämndens resultat. Vidare hävdar hon att hon har lagt fram massor med sparförslag.

Visst kan man investera sig ur ett underskott men då måste man visa att de ökade kostnaderna leder till besparingar. Jag har inte en enda gång sett en sådan kalkyl eller analys från Sossarna de senaste fyra åren.

Att hon sedan i samma tidningsartikel hävdade att hon har stått för stabiliteten i nämnden är direkt skrattretande. Sossarna röstade mangrant på det havererande kommunalrådets linje om att lösa upp nämnden och därmed skapa ännu mer kommunalt kaos.

Om fullmäktige går på presidiets linje så är situationen för Susanne Meijer mycket bekymmersam. Ahlkvisten lyckades klamra sig kvar ett år; tre år för Meijer utan förtroende vore inte ansvarigt för kommunen.

Men med Susanne Meijers definition av ansvarstagande enligt ovan är det säkert logiskt för henne själv att sitta kvar. Kan bara konstatera att Tommy Hall har ett ypperligt läge att nocka ut Meijer och själv beträda tronen efter måndagens möte i Svensköp.