Posts Tagged ‘Politik’

Gott nytt år eller vad fan får jag för pengarna?

söndag, december 31st, 2017

Ytterligare ett år läggs till handlingarna när jag skriver detta på Nyårsafton 2017. Det är dags att summera den stora trenden samt att snegla lite på vad som ligger i korten nästa år.

2017 har för mig personligen varit ytterst hektiskt med resorna till Tyskland och min huvudsakliga sysselsättning där nere som verksamhetsansvarig. De helger jag varit hemma avslutas med att jag tar tåget från Höörs Station till Kastrup 04.44. Varje måndag så ser jag hjältar i sina skyddskläder på väg till sina jobb för att säkra sin försörjning och hjälpa till att finansiera samhället.

Det är med stor vördnad och respekt jag ser denna skara av människor som är tillräckligt motiverad för att fortsätta framåt utan att förvänta sig en trissvinst varje gång denna dyker upp på arbetsplatsen. Dessa människor manifesterar min grundläggande värdering om att arbeta för att göra rätt för sig.

Samtidigt så pågår det andra processer i landet som inte backar upp hjältarna. Aldrig någonsin tidigare har inkomstskillnaderna varit så stora mellan de som jobbar på golvet och VD-posterna. Att nå ett finansiellt oberoende genom arbete blir svårare.

Det tydligaste exemplet på detta kan vara pensionsöverenskommelsen där pensionsåldern höjs successivt, även för individer som jobbat hårt och fysiskt, vars kroppar går på övertid redan. En tryggad försörjning när man blir gammal bygger på att man har ett privat sparande men minsta lilla störning i livet, som barn, sjukdom eller separation, kan omöjliggöra sparande, speciellt för ovannämnda hjältar.

Men det är inte bara pensionerna.  De övriga trygghetssystemen är urholkade, jag tänker på sjukförsäkringssystemet, arbetslöshetssystemet och socialförsäkringssystemet. Statens trygghetsorganisationer som polis och försvarsmakt är även de urholkade. Kriminella på våra gator dominerar med skjutningar och våldtäkter samtidigt som ”Rysskräcken” återkommit i brist på försvarsförmåga.

Sjukvårdens hjältar går på knäna under arbetsbördan och vi har aldrig haft så få vårdplatser trots att landstingsskatterna höjs. Den kommunala skatten höjs för att finansiera en åldrande befolkning som kräver mer vård. Dessutom behövs mer skatt för att betala för det ökande antalet personer som faktiskt inte går till ett arbete varje morgon. Detta trots att vi har arbetskraftsbrist i landet. Skolan är åderlåten på resurser och har transformerats till ett integrationsprojekt.

Det är tydligt att vi som medborgare måste börja se om vårt eget hus genom sparande i brist på den gemensamt finansierade tryggheten i framtiden. Dock straffbeskattas besparingarna av staten genom ny skatt på investeringssparkontona, samtidigt som räntorna hålls låga för att hålla hjulen snurrande. Ett sjukt system av ränteavdrag gör lönearbetande människor livegna hos banker och finansieringsinstitut som därmed indirekt är sponsrade av staten. Detta sker samtidigt som ägarklassen kasserar ut börsbolagens vinster till låga kapitalskatter på 30% utan progressiv beskattning som för en vanlig lönearbetare.

Jag har under 2017 än tydligare sett att mina hjältar i samhället, de hårt arbetande individerna, är de stora förlorarna. Fler än Leif Östling borde säga ”Vad fan får jag för pengarna?”. Skillnaden mellan mina hjältar och Leif Östling är att mina hjältar inte kan öppna skalbolag i Nederländerna, Luxemburg och Malta och ”lösa problemet”. Samhällskontraktet som vi trodde var i fara har nu definitivt upplösts. Jag undrar hur lång tid det tar innan massorna, vilka jag tror anar att något har skett, inser konsekvenserna av upphörandet av välfärdsstatens trygghetssystem?

Valåret 2018 kommer bli intressant för diskussionen kommer att föras på en annan nivå. Magdalena Anderssons valbudget adresserar inte något av problemen med välfärdsstatens upphörande. Jag tror inte att valet kommer att handla om skattesatser denna gång. Givet att den svenska medelklassen får upp ögonen för ”kejsarens nya kläder”, att samhällskontraktet har upphört, så kommer valet handla om värderingar. Vad är OK, och inte, vad gäller vad våra gemensamma resurser används till – vad ingår i kontraktet helt enkelt och hur upprätthåller man det på en Europeisk nivå.

Har jag fel om medelklassens uppvaknande 2018 så kommer en mer revolutionsartad förändring inträffa när dagens 90-talister, som aldrig kommer i närheten av att kunna förledas av trygghetssystemens chimärer, vägrar betala höga skatter när man trots det sitter med alla risker kring arbetslöshet, sjukdom och pension.

Låt oss hoppas att svensken vill ta tjuren i hornen redan 2018 och undvika framtida revolt – då kan det i sanning bli ett…

Gott nytt år!

fireworks

Vilka är kvalifikationerna för att marschera i åsiktskorridoren?

tisdag, oktober 3rd, 2017

Nordiska motståndsrörelsen har marscherat i Göteborg förra veckan. Under demonstationståget så tänkte de bryta mot tillståndet de fått av polisen och därmed var sagan all för den så kallade Nazidemonstrationen i Göteborg när de omhändertogs.

I veckor har proffstyckare i media ojat sig för att demonstrationstillståndet givits. Judiska församlingen likaså har drivit kampanj – till och med den israeliska ambassadören var på TV och kommenterade att “det är ju en svensk inrikespolitisk fråga, men…”. Regeringen har vajat – Morgan Johansson som skall se över lagar så att man kan hindra att nazister tågar på våra gator.

Den radikala vänstern hade helt plötsligt hamnat i mittfåran av svensk opinionsbildning och hotade med motdemonstrationer som av hävd brukar bli rätt våldsamma. Dessa var indirekt påhejade etablissemanget i åsiktskorridoren. Polisen fann det för gott att ändra demonstrationstillståndet för nazisterna så att det fick marschera en kortare och mindre central väg i Göteborg.

Ingen har några rosenskimrande tankar om vilka nazisterna är, om det råder ingen kontrovers. Läs på Nordiska Motståndsrörelsen om deras “plan” och tankar – speciellt avdelningen om “filosofi”.  Det luktar inte hallon om kommunikationen.

Men det är inte det som är intressant; Vad som är intressantare är hur etablissemanget tillsammans med vänsterradikala och andra våldsamma element arbetar mot de demokratiska principer som vårt samhälle grundar sig på.

Genom att hota med att skapa så mycket oreda kring nazistdemonstrationen att den allmänna ordningen inte kunde upprätthållas av polisen, har personerna i åsiktskorridoren varit mycket verksamma mot de demokratiska rättigheterna som tillhör varje medborgare i vårt land. Resultatet av dessas arbete inträffade då nazisternas demonstrationstillstånd var tvunget att ändras.

Detta etablissemang som basunerade ut, i en tid av upphetsade stämning, att lagar måste ändras. De är kort sagt en samling av duktiga idioter.

Frågan man måste ställa sig är om etablissemanget själva anser sig ha hamnat i fel säng när de gör gemensam sak med våldsverkare och inte har kraft och mod nog att intellektuellt förhålla sig nyktert till de värderingar som vårt samhälle bygger.

Proffstyckarna och politiker har inte fundamenta klart för sig innan de kommer in i ett skarpt läge. Just när behovet av demokratiska ryggradsreflexer är som starkast, då vacklar samhällets “intellektuella”.

Det stora problemet är att dessa individer, som saknar intellektuell förmåga till dylik analys, redan sitter vid makten… till skillnad mot nazisterna.

Gott nytt år!

lördag, december 31st, 2016

Kära läsare.

Ytterligare ett år har nått sin ända och visst har det varit oss förunnat att ha upplevt året på första parkett. Både i stort och  smått har händelserna givit många tankar som formar oss, våra bilder och idéer om hur världen är beskaffad.

20161231_171603

En rogivande möbel tillika värmande sällskap.

Även om det inte har varit så mycket tid över utanför jobbet så har det ändå funnits tillfälle under långa flygningar och hotellkvällar att kontemplera över händelserna. Vad som blivit lidande är skrivandet här på bloggen men även författandet av boken kring lokalpolitiken premisser har legat i träda.

Efter en hårddiskkrasch vet jag inte om jag kan få tillbaka det sextio sidor långa dokumentet som boken i dag utgör (eller utgjorde?). Hårddisken är ivägsänd till Holland för att se om materialet på den går att rädda. Den som lever får se.

Även på andra områden har det varit två steg framåt och sedan ett steg tillbaka; under hösten blev vårt hus officiellt färdigrenoverat när gruset utmed sockeln kom på plats för att förhindrar fukt krypa upp i putsen. Då dröjde det inte mer än en månad innan en läckande rörskarv gav en vattenskada i köksgolvet.

Det är som om det är en strid ström av problem som skall hanteras i snabb takt. Det höga tempot rättfärdigas enkom för att vara redo när nästa problem dyker upp. Nåja, det kanske är det som kallas “livet”, vad vet jag?

Professionellt har jag under året drivit ett globalt högprofilprojekt. Det är med stor tillfredsställelse jag nu ser container efter container lämna fabriken i sydöstra Kina mot världens konsumenter. Projektet visade mig hur viktigt ett urstarkt mandat och distribuerat beslutsfattande, skapat genom ledarskap och förtroende, är för att nå ett gemensamt mål under kort tid.

Nästa uppdrag tar mig från Kina till Tyskland. Jag har än en gång förmånen att vara med om ett paradigmskifte i teknikutvecklingen – förra gången det hände var på Ericsson när 3G och data centriska mobiler lanserades.

Det nya paradigmskiftet är att gå från fossila bränslen till förnybara. Även detta går med rasande fart som konsumenterna kanske inte förstått vidden av ännu. Min del är att möjliggöra en tät integration mellan energibärarna (batteriet) och slutprodukten så att ergonomi och användbarhet fortsätter vara i första rummet i produktcykler som bara går fortare och fortare.

Just insikten om energiomställningen gör mig så frustrerad över beslutet om solpanelerna i Hörby. Sällan har politisk taktiserande varit så tydligt men samtidigt så moraliskt förkastligt. Politiker med ett gott hjärta får i realtid i talarstolen stå tillbaka för makten och härligheten. Detta är kärnan i ovan nämnda bok och här ser vi ett beslut som går mot mänsklighetens överlevnad till förmån för ränksmidande. Prioriteringen är besynnerlig och tragisk men ack så fascinerande.

Min lokalisering i Tyskland gör det lite lättare att följa dramat i lokalpolitiken. För visst kommer det fortsätta att vara dramatiskt. Oppositionen har ännu inte förmått att forma en politik som visar på den oheliga allians som ger, den i stort borgerligt röstande kommunen Hörby, en socialdemokratisk hegemoni över agendan. Men denna politik måste formuleras.

Om Moderaterna i Hörby fortsätter att titta inåt efter sina problem, i stället för att formulera en framåtriktad kraft, så är vi dömda till ytterligare socialdemokratiskt styre med hjälp av lydpartier som ger avkall på allt vad deras politiska identitet består av.

Moderaterna är nycken för ett maktskifte. Genom att tillhandahålla visionen för den allmänborgerliga väljarskaran kan den borgerliga kannibalismen till Moderaternas förmån initieras. Dessa väljare kan då välja något annat än en fortsatt socialdemokratisk politik som syftar till att växa offentligheten på den enskildes bekostnad.

Hittills har dock Moderaterna inte förmått visa den kraften, även om man kort i budgetdebatten visade på ett nytänk i sakfrågan om besparing i kommunledningen. Partiets näringslivsförankring, ideologer, kommunikatörer och folkliga företrädare kommer att saknas stort i detta arbete.

Det kommer i slutändan bli väljarkårens medvetenhet om det gigantiska och totala svek som regnbågens stödpartier gjort sig skyldiga till. Detta mer än något annat kommer fälla avgörandet huruvida vi även nästa mandatperiod kommer ha en socialdemokratisk ledd regnbågsallians.

Därför kommer det bli spännande att se under året hur regnbågens stödparter hanterar detta hot och hur Moderaterna förbereder övertaget av mittens väljargrupper – lyckas man kommer mellanåret fram till valet 2018 bli ett…

Gott nytt år!

fireworks

 

Inte bara svarta penseldrag – ett och annat magplask blev det också…

lördag, januari 25th, 2014

Just i denna stund sitter jag på en vilstol på Lågedammsbadet. Jag har precis läst igenom utredningen om tekniska nämndens skötsel och konstaterar att det är en partsinlaga i det lokala dramat i politiken. Mer om denna “rapport” senare.

Visst är det en ankdamm – de som anklagat mig för att vara en drivande del i cirkusen har fått på tafsen. Det självspelande pianot bara fortsätter att generera rubriker i lokalpressen utan att jag spenderat många timmar politiskt de senaste veckorna.

Samtidigt som jag läser rapporten pekar mitt sällskap ut att en av kombattanterna simmar fram och tillbaka i 25 meters bassängen och det är inte Skerup. Vem vet – han kanske bowlar i andra sidan av sportcentrumet?

20140125_120325

Fortfarande torr bakom öronen men kasserar in sin politiska bedrift.

Nåja, de tre barn som vi har med oss in i badhallen idag leker i de två andra bassängerna. Jag tänker tillbaka på förra mandatperioden och det stora beslutet att bygga badhuset för hisnande 100 miljoner. Själv var jag tvekande, men när jag nu ser resultatet konstaterar jag att det är mycket ändamålsenligt.

20140125_120419

Sälkolonin i Hörby – någonstans i gyttret finns min dotter med kompis och har jättekul.

Förvisso, kanske ekonomi är ett problem med den havererade försäljningen och de fördyringar som skedde under genomförandet. Men när jag ser många Hörbybor, och tillresta Skåningar, så inser jag att detta var ett väldigt bra och rätt beslut.

Och det som är mest ironiskt är att detta beslut var de båda herrarna Skerup/Ahlkvists stora bedrift under sina åtta år vid makten. Att kunna tråckla igenom det genom den dåvarande konservativa politikerkåren var ett stordåd.

20140125_121045

Tvekar att blöta ner min räv bakom örat, men vi båda kan njuta av badtemplet i Hörby – skrivandes just på detta blogginlägg.

Till skillnad mot kommunalrådet så badar jag inte själv, men livet i poolerna, hoppen, skratten – tja, det är obetalbart.

Tvekar att blöta ner min räv bakom örat.

Att kunna njuta av en svensk höststorm på distans till priset av svensk skattefinansierad välfärd

fredag, november 1st, 2013

I gårdagens bloggning lovade jag att jag skulle berätta hur man kan undvika höststormarna här i Sverige. Ett löfte som är synnerligen förpliktigande i min samhällstjänst.

När alla andra Hörbybor hukar sig inför nyheten att det är en storm med orkanbyar får jag reda på deltagarna vårt lokala utrikespolitiska projekt Hörby i lönndom har smugit sig iväg. Vad trevligt för dem tänker jag och fortsätter kratta mina löv som blåser bort snabbare än jag hinner samla ihop dem.

Mr. Livingstone, I presume

Så, för att undvika dåligt höstväder här hemma, varför inte göra som vår kommunala Afrika-expedition; Bege dig tillsammans med vårt kommunalråd till sydligare breddgrader i missionerandets tecken och på skattekollektivets bekostnad.

Nu när staketet runt soptippen i Karasburg är uppe, har ett nytt demokratiprojekt startats. Nu är det ungdomsutbyte som skall skapa lokal demokrati.

Ungdomsstyrelsen i Karasburg verkar fungera bättre än vad den gör här i Hörby så då är det dags att åka till Namibia och diskutera följande:

Spännande diskussioner om aids-problematik, tonårsgraviditeter användande av kondomer respektive inget sex före äktenskapet kommer med säkerhet att ske.

… allt enligt ansökan till SIDA om bidragspengar.

Drygt två miljoner kronor kommer för övrigt kommunens Afrikaäventyr kosta skattebetalarna. Jag förstår helt enkelt inte vad detta skall vara bra för. Det är nog inte för inte som SIDA under Gunilla Karlssons ledning fått utstå mycket kritik för verksamheten.

Jag tänker att det måste vara olidligt varmt där nere i vårvärmen. Det måste vara en utmaning att verka nere i Afrika dessa tider – låt oss kolla vädret:

Det är lätt att kåsera runt dessa aktiviteter. Det hela har ett löjets skimmer över sig, både kåseriet och verkligheten… men hade inte verkligheten stått och knackat på min axen och gjort sig påmind, hade det kunnat stanna där.

En stund efter att jag nåtts av nyheten om den nya expeditionen slår det mig att man alltid får reda på resebyråaktiviteten i en bisats till annan rapportering. Hur kommer det sig att man inte slår upp detta på kommunens hemsida eller på annonsen i Lokaltidningen? Varför är detta inget man är stolt över och försöker pusha ut, som med många andra positiva projekt vi bedriver i kommunen?

Så sent som för några månader sedan läste jag i Ystads allehanda om att Moderaterna i Tomelilla nu tvekar till att dra igång liknande projekt. Anledningen var att det anses ta för mycket tid från tjänstemännen.

Jag ställer mig frågan: Vad är det som tar tid i Tomelilla kommun som inte tar någon tid i Hörby kommun? Vi har mer än en gång fått höra att att detta inte kostar oss i kommunen en enda krona. Vad är det som Moderaterna i Tomelilla har upptäckt som Moderaterna i Hörby inte sett?

I detta ungdomsprojekt kan jag bara gratulera ungdomarna som får hänga med på dessa resor till fjärran länder för att bidra med lokal demokratiutveckling.

Men det är bara i Namibia man har förutsättning till demokratiutveckling, och då troligtvis helt orelaterat till Hörby kommuns aktiviteter. Här i Hörby kommer precis motsatt effekt att uppstå när man som skattebetalare ser att pengarna rinner iväg på dylika projekt.

Prioritet nummer ett är att värna om den gemensamma välfärdens finansiering, inte att på mest kreativa vi sätta sprätt på biståndsbudgeten.

Trovärdigheten i förvaltandet av våra gemensamma resurser är det som är mest centralt i vår vilja att betala skatt till skola, vård och omsorg. Jag vill mena att ICLD-projekt, som det vi bedriver i Namibia, är direkt skadliga för vårt samhällsbyggande.

KD: Tankar om förstatligande som en messiaskultur

fredag, september 27th, 2013

Kristdemokraternas partiledare lanserade idén att man skall förstatliga landstingen. Tidigare har folkpartiledaren umgåtts med tankarna att förstatliga den kommunala skolan.

Fast å andra sidan, håller båda partierna valfriheten högt att välja skola och att kunna välja vårdgivare. Varför är det så att en centralisering kommer lösa problemen? Inget av partierna kan visa på att att en centralisering faktisk kommer lösa några problem.

Jag tror på små dynamiska system, med förändringar i Kaizen ordning. Revolutioner med stora förändringar tror jag mycket lite på då det tar lång tid att svänga in ett system så att dess olika delar oscillerar i harmoni.

Kristdemokraterna och Folkpartiet lanserar dessa förslag trots att de är deras partiledare som är ansvariga för den politiska riktningen. Efter att ha styrt i sju år, hur kommer det sig att det nu är läge för en revolutionär omorganisation?

Landstingen och kommunerna är demokratiskt valda församlingar som man inte hyser tilltro till. Vad betyder det? Att dessa organisationer är för små för att uppfylla sina åtaganden? Vad är då inte de privata skolor och vårdgivare som är ännu mindre än kommunerna?

Men så kanske livet är runt fyra-procents strecket. Har man något existensberättigande när man jobbar med skuggorna på väggen? Hoppas de att verbala rörelsen skall ge en appellerande bild för väljarkåren. I bästa fall är resultatet förvånade, men troligtvis mer förvirrade.

(s) förslag om flyktingbonus kontraproduktivt

fredag, mars 15th, 2013

Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag om att kommuner som tar emot flyktingar skall få en bonus som betalas av kommuner som inte gör det.

Mitt radikala förslag är att “staten skall betala vad det kostar” och sluta skicka pengar in en utjämningscentrifug som gör alla kostnad och dess finansiering otydliga. Det låter kanske inte så radikalt, men faktum är att inom ett område, där man inte får nämna ordet kostnader innan man blir kallad främlingsfientlig, är det än mer viktigt att se till de faktiska kostnaderna.

Vi kan inte ha kvar dessa osäkerheter och därmed låta diskussionerna föras av fördomar, önskedrömmar och gissningar. Få områden attraherar så många dilettanter som just detta. De flyktingar som placeras i kommunerna skall finansieras full ut inom staten. Om man delfinansierar även detta inom ytterligare utjämningssystem kommer det bli än mer svårt att reda ut vad flyktingmottagningen faktiskt kostar.

Det är dålig ekonomi i det långa loppet om man inte kan mäta effektiviteten i systemet.

I Hörby socialnämnd har jag försökt att få fram vad det faktisk kostar. Med tanke på att ärendet nu har cirkulerat i över ett år så verkar det inte vara helt trivialt att ta fram fakta.

Andra kommuner verkar redan ha koll på kostnaderna och som en konsekvens av detta kräver dessa kommuner staten på högre kostnadstäckning. För med vilken rätt transfererar staten kostnaderna till kommunerna men samtidig säger att det inte är en ytterligare kostnad förknippad med detta?

Troligtvis är det så (jag vet inte) att de kommuner som har en stor flyktingmottagning har högre kostnaderna i det långa loppet för det, eftersom integrationen (låt definiera integration som inträdet på arbetsmarknaden och självförsörjning) tar längre tid i dessa kommuner. Staten torde därmed få större incitament att placera nyanlända i kommuner med få flyktingar, och sålunda kommer systemet vara självreglerande.

Inför denna Socialdemokratiska morotspiska från statens sida och vi jobbar övertid med att urholka det kommunala självbestämmandet. Det finns bättre sätt att visa solidaritet än att betala andra kommuner för att ha ett generöst flyktingmottagande.

Relaterade artiklar i media:
Expressen, SvD, DN, Aaftonbladet, SR, AiPJohan WesterholmSR, SR2Martin Moberg.

Trovärdigheten – kan det vara intressant

onsdag, december 5th, 2012

I veckan så har kommunens industrifastighetsbolag (HIFAB) mottagit en postväxel på 100 000 kronor som sponsring av tavlan. Givaren är anonym. På Skånskans webb pågår en livlig debatt om vem som är donator. Är det kopplat till konstnärens mecenat eller är det en leverantör till fastighetsbolaget som vill hjälpa bolaget att reda ut opinionsstormen?

Är det helt oproblematiskt att ta emot gåvan? SkL:s representant är rätt så tydlig i tidningen 2012-11-30:

Enligt Helena Linde, jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL), måste det fattas ett formellt beslut om att en gåva ska tas emot av en kommun eller kommunalt bolag.

– Den allmänna rättsuppfattningen är att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tar beslutet.
En gåva förutsätter både ett givande och ett mottagande, säger Helena Linde som menar att gåvan till Hörby bara är en utfästelse om en gåva så länge inget beslut har fattats.
– Det kan ju finnas ett problem i att ta emot gåvor från anonyma donatorer eftersom alla donatorer inte är önskvärda.

Om man bortser från den infekterade debatten om tavlan, vilken tenderar att ge ett svart och vitt svar där alla har en bestämd uppfattning, och fokuserar på beteendet – vad hittar man då?

Vad betyder hemlighållandet av donatorn för klimatet i Hörby där vi skall försöka vara öppna med vad vår kommun håller på med? Om inte för annat, så för slippa debatter när sanningen förr eller senare läcker ut?

Ernst and Young har levererat en rapport i ämnet: “Den svenska korruptionen – En undersökning om svensk korruption 2012” och är en intressant läsning. Under sammanfattningen kan man läsa följande:

1. Förtroendet för politikers etiska agerande är lågt

Av de som besvarat enkäten tror 50 % att politiker tar emot mutor. Av dessa 50 % anser 82 % att det påverkar deras beteende. Vi vet givetvis inte hur många av våra folkvalda politiker på kommunal, landsting/region eller riksdagsnivå som tar emot mutor. Men det låga förtroendet i sig är ett problem. Om svenska chefer tror att politiker tar emot mutor kan det påverka en stor del av affärsklimatet mellan det offentliga och det privata näringslivet. Det finns till exempel ett flertal fall där det misstänks att Lagen om Offentlig Upphandling inte har följts.

Visst är det ett problem – hur ser marknaden ut för, till exempel, bostadsanpassningar i Hörby? Nu skall vi ju inte nämna processen om tavlan och frånvaro av upphandling där, men vilka signaler skickar detta till näringslivet i Hörby? Lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer tillbaka; Hur skall en företagare i Hörby agera för att vinna kommunala kontrakt eller komma på “the short list” för att undgå att behöva gå genom upphandlingen?

Från ovan rapport kan man läsa att offentligt ägda bolag utmärker sig på ett område: de tror att korruptionen i Sverige är mindre problem än motsvarande offentliga och privata organisationer.

Från Ernst and Youngs rapport om den svenska korruptionen

Är det så att man inom dessa bolag har en mer naiv hållning till hur det verkligen ser ut och/eller kanske en mer tillåtande attityd till vad korruption verkligen är. Med en tillåtande attityd kommer man ej heller se behoven att ifrågasätta sin egen verksamhet.

Förtroendet för politikerna är som sagt lågt och lägst är det bland unga människor:

Tror du att Svenska politiker tar emot mutor?

Varje generation måste vinnas brukar det ju heta. Det kanske inte är så förvånande att det är de unga som har svårast för att komma till de politiska partierna, att det är de unga som vänder politiken ryggen, när man ser och känner att systemet är korrupt. “Varför bry sig”, svarar ungdomen med en axelryckning och fortsätter spela WoW.

Är detta ens ett problem för Hörbys politikerkår? Är 50% förtroende tillräckligt? Vad ligger den siffran på i Hörby?

Keep going

lördag, november 10th, 2012

Från årsskiftet kommer lokaltidningen här i Hörby att ha en ny chefredaktör (i alla fall enligt Skånskan själv). Lars J Eriksson har tidigare rumsterat på näst sista sidan och tycker jag gjort ett bra jobb med diskussionerna om politik.

Med honom som chefredaktör hoppas jag att Skånskan fortsätter att vara tuff i granskningarna av politiken. Jag har flera gånger frågat mig själv hur Skånskan vågar vara så tuff i granskningen av makten här i Hörby just nu. Vad är kostnaden för tidningen i form av uteblivna annonsintäkter när man sätter en hel bygd i brand? Vad blir Skånskans image när man ändrar självbilden av det lilla samhällets harmoni och gemyt?  Vad innebär det att när vissa politiker i Hörby mer och mer se media som ett externt hot och sluter sig till nackdel för öppenheten?

Flera gånger har jag läst “anonyma” kommentarer från politiker som kritiserar Skånska Dagbladet för granskningen av tavlan. Pseudonymerna är ibland väldigt lätta att avkoda och mappa till politiker som är som mest aktiva i soppan som granskas. Vem är det som inte vet vem pseudonymen “Landsortsbo” är till exempel? Det är nog bara “Landsortsbo” som inte vet att alla vet.

Inte nog med det, även på tu man hand går politiker ut och tycker artiklarna är vinklade, när det är uppenbart att besluten balanserar på moralens kant till avgrunden. När till och med politiker blir utsatta för påtryckningar att inte engagera sig i diskussionerna, för att inte skapa mer badwill runt varumärket Hörby, vart har vi då kommit och var är tidningens renommé då?

Just det faktum att delar av politikerkåren uppfattar situationen som alldeles för turbulent och okontrollerbar, måste vara något bra. När spelarna inte kan kontrollera situationen betyder det att systemet med nödvändighet kommer att landa på gemensamma värderingarna som demokratin innebär. Jag hoppas att folkstyret återkommer och barriärerna mellan folket och styret bryts ner när barriärerna är så kostsamma att upphålla. Demokrati borde inte vara något som återkommer vart fjärde år när politikerna går ut på gatan med medborgaren i styrkeposition.

Så låt oss välkomna Lars J Eriksson på hans nya post, och önska honom lycka till i granskningen av makten. Låt oss hoppas att de kommersiella mål som tidningen har inte går på tvärs med den viktiga rollen som en demokratisk maktspelare. Låt oss önska oss en djupare granskning av makten då makten så uppenbart inte klarar av att granska sig själv.

Reptiliernas revansch – men en dinosaurie är alltid en dinosaurie

måndag, januari 23rd, 2012

Reptilens tunga är tvekluven för att lukta av omgivningen – även våra socialdemokrater i Hörby luktar av på samma sätt. Försiktigt viftande på  tungan till ljudet av en väsning, avkännandes vindens innehåll. Sedan en snabb indragning för en analys av omgivningens tillstånd. Baserat på detta, agerar socialdemokraten lika förutbestämt som reptilen.
 
Med stark tro på att kunna välta mandatfördelningen i socialnämnden till sin fördel, är det dags för socialdemokraten att peka finger. Man börjar med att säga ”vi har försök hålla oss borta, men nu är måttet rågat.” Men så har det inte varit; det var faktiskt facket och socialdemokraterna som satte elden till fnösket i somras och nu hoppas man att detta är glömt. Med ett enkelt trix fick de femklöveretablissemanget i kommunen på kroken och hos dem bröt paniken ut på grund av det skakiga ledarskapet. Brandkårsutryckningen tog genast fart – här skulle det ”spolas”, snabbt och urskiljningslöst.
 
Historien känner vi allt för väl, med konstanta angrepp på moderata ledamöter i socialnämnden, från fack och opposition. Socialnämndens moderater backar inte och fortsätter aktivt driva kraven på ekonomisk styrning i socialförvaltningen, oavsett hur obekvämt detta än må verka vara. Men kommunens diarium ljuger inte – cirkusen sattes igång med ovan socialistiska skrivelse.

Så när vi i socialnämnden skulle ta ställning till ordförandens bisarra förslag till upplösning av den egna nämnden, som denne hade förlorat kontrollen över, så drogs huvudet in mellan de socialistiska axlarna. Man sa att man inte ville ta ställning, ity ”detta var ett majoritetsproblem” som det hette.
 
När man kommer tillbaka till kommunstyrelsen kommer de tvekluvna tungorna fram, för nu var det upplagt för smash. På mötet är socialdemokraterna naturligtsvis förtjusta, mangrant (föga förvånande med den partipiskan) röstar man för det odemokratiska beslutet, men garderar sig själva med en protokollsanteckning som motsäger beslutet självt.
 
Nu i dagarna går de socialdemokratiska bloggarna igång på att jag ville ha en genomlysning av sekretessanmälan från flera håll än ett. Då var det helt plötsligt olämpligt att ställa den frågan, precis som om jag angrep en av deras partikamrater… När ”partikamratens” anmälan skulle behandlas i höstas sades inget. Var fanns då ifrågasättandet? När man kommer att kunna lösa detta till kostnaden av ett e-mail ojar sig Heidi Laine Lundgren på sin blogg för kostnaderna, samtidigt som hon matar kommunens snöslungor med skattepengar.

Så ser ni samma mönster som jag? Att belysa ärenden, må det vara den politiska styrningen av socialförvaltningen eller ärenden om sekretessanmälan, så tar man väldigt lätt på det – endast i ord värnas demokrati och öppenhet, i handling lämnar de mycket att önska. Tvekluvet var det…

Nästa socialdemokrat vill samma dag göra sig skyldig till något som verkar nära besläktat med ministerstyre. På Susanne Meijers blogg kan man läsa följande:

Näväl, i detta läge tog jag tillbaka mitt avslagsyrkande på vidare utredning gällande förtal som Per Elis (M) ville föra vidare tillsammans med Maria (C). Grunden till att jag tog tillbaka mitt avslagsyrkande var att de 2 frågor som yrkades av Per Alis istället skulle ställas via epost till juristen som  skrivit svaret till nämnden.

När jag nu läser protokollet som Maria Danielsson (C) och Staffan Salomonsson (M) justerat framkommer det inte att uppdraget skall ske via en epostkontakt.

(Susanne avser protokoll från SNAU 2012-01-09, §10)

Är det så här man som politiker skall agera? Skall förvaltningen instrueras om huruvuda man skall skicka e-mail eller någon annan form av korrepondens. Inte konstigt att det behövs tillfälligt höjda arvoden.
 
Ja, det är tydligt att våra socialdemokrater i Hörby är politiskt växelvarma – när det börjar hetta till i Hörbypolitiken vaknar de  socialdemokratiska reptilerna till liv. Reptilhjärnan sprätter till höger och vänster (fast mest till vänster) utan koordination eller sofistikation.
 
Men, även en blind höna träffar rätt ibland, och då tänker jag på Juholt på riksplanet – om ändå fler hade haft förmågan att veta när det är dags att kasta in handduken, hade mellanvalsdvalan kunnat fortsätta hos våra socialdemokrater.