Posts Tagged ‘Folkpartiet’

Den tiden är förbi.. utom i Hörby

tisdag, december 20th, 2016

Det är dagen efter fullmäktige. I stället för att bränna iväg ett referat som jag brukar tänkte jag istället peka ut ett beteendemönster som den styrande Socialdemokratiska regnbågen har och som tydligt visade sig i går kväll.

Mönstret går i princip ut på att det som har med flyktingar att göra är inte så noga med, utan det är mest att köra på “så att vi har något att jobba med” som kommunalrådet uttrycker det gång efter annan.

Man kan plocka upp tråden i somras när regnbågen ville få igenom rätten att låta Susanne Meijer och hennes kompisar i kommunstyrelsen shoppa villor för 10 miljoner utan ytterligare krav på förankring. Det var paniksituationen i flyktingmottagningen som rättfärdigade den agendan.

Nästa exempel som kan tas är socialnämndens ordförande som hals över huvud, utan nämndens vetskap, tecknade avtal med HVB hem för att få platser i början av året som sedan stod tomma till augusti. Paniken rättfärdigades med flyktingsituation krävde det.

Igår på mötet kom så dessa ärenden igen.

Första exemplet är att Socialnämnden ville täcka sitt underskott genom att äska mer pengar från kommunens resultat. I grunden vill majoriteten i nästa val visa trofén att man har en ekonomi i balans i Socialnämnden. En politisk manöver, men det material som redovisades förklarade inte vad det var som drivit på underskottet.

borg122016

Stefan Borg(sd) spänner ögonen i Hans Frank(l) under debatten om Socialnämndens underskott, kort tid efter att Borg väckt misstroendeärendet i Socialnämnden.

Stefan Borg(sd) ifrågasatte upphandlingen och undrade till vilken del är underskottet beroende på avtalen som Socialnämndens ordförande tecknade. Ordföranden själv går då upp i talarstolen och konstaterar att “kommunen har inte förlorat en enda krona på avtalen”. Allt berodde dock på situationen med ensamkommande flyktingbarn!

Det låter helt otroligt att massor med tomma HVB platser inte kostat något.

Dessutom hävdades att ensamkommande inte var fullt finansierade från staten, något som återigen står i bjärt kontrast till vad kommunalrådets sagt innan: att flyktingmottagandet inte kostar kommunen något. Är det någon som tror på det längre när ärende efter ärende hanteras just för att täcka kostnaderna?

Det fanns inte tillräckligt med information i ärendet om tilläggsäskande för att kunna tränga igenom dimmorna. Det var helt enkelt inte så noga när det gällde flyktingsituationen att  reda ut vad som kostar vad.

Inte långt efter att fullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, skickat tillbaka ärendet för förtydligande kommer ärende nummer två upp som pekar på beteendemönstret: Köp av gammalt fuktskadat hus för flyktingboende.

Ordförande Tommy Hall öppnade med att just boendet var inget man behövde debattera utan ärendet handlade om att förvärva en strategisk markbit. Trots det pekade underlaget på att det primära syftet var att snabbt finna ett boende för en flyktingfamilj.

Naturligtvis plockade oppositionspartierna ner planen att renovera upp huset för endast 300.000 kronor. Besiktningsmannens rapport sågade huset, bestående av lättbetong och läckande tak.

Gert Nygren ifrågasatte om kommunen har råd att köpa på sig ytterligare ett renoveringsobjekt efter äventyret med det fuktskadade mingelhuset:

Det finns inga driftskostnader eller energideklarationer i underlaget. Pengarna till renoveringen räcker endast till att sätta upp byggnadsställningarna, inte den faktiska renoveringen.

Hafsverk nummer två för kvällen presenterades för fullmäktige med hänvisning till flyktingsituationen. Det var inte så noga att reda ut de faktiska kostnaderna. Även detta ärende skickades tillbaka till kommunstyrelsen för kompletteringar om energideklaration, radonmätningar och kostnadsberäkningar, återigen med en minoritetsåterremittering.

Mönstret som ni ser är “att det är inte så noga” och att just frånvaron av noggrannhet är som tydligast när det gäller flyktingåtgärder.

susannemeijer122016

Susanne Meijer anklagade oppositionen för att vara främlingsfientlig när renoveringsbehovet diskuterades.

Susanne Meijer började debatten med frågan om fullmäktige var “mogna” för beslutet. Mogenheten handlar uppenbarligen om när fullmäktige resignerar inför hafsverken och trycker igenom ärendena eftersom det är meningslöst att få majoritet mot mönstret att skylla på flyktingar för ett dåligt beredningsjobb.

Så i all denna uttryckta goda vilja till att stå för en accelererad integrationen uppnår Susanne Meijers regim motsatsen:

 • Genom att förklara alla hafsverk som jobb för flyktingarna så kommer dessas integration försvåras.
 • Hon bidrar ytterligare till polarisering av politiken när ifrågasättande av dessa hafsigt förberedda förslag och beredningar klassificeras som främlingsfientlighet.
 • Flyktingarna kommer få bära hundhuvudet för kostnadsrusningarna som kommer vara resultatet av mönstret att inte arbeta igenom förslagen ordentligt innan man tar stegen över till implementation.

Birger Larsson(l) går upp i talarstolen och pratar om att man “har ett ansvar och en plikt att anskaffa marken”. Frågan jag ställer mig är vilket ansvar man anser sig ha för den pågående polariseringen av samhället genom att tillsammans med Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister passivt låta det etiska förfallet och polariseringen fortgå under Socialdemokratins ledarskap?

Tiden när samhället såg mellan fingrarna vad gäller flyktingmottagandets kostnader är förbi… fast inte i Hörbys regnbågskoalition.

Trygghetsboende för vem?

söndag, april 10th, 2016

Historien är dömd att upprepa sig heter det, men varför ta det som sin mission att få upprepningen till stånd? Varför har man inte lärt sig något om den oro och den uppslitande debatt som inträffade förra gången efter att mopedåkning, höga ljudnivåer och droger gjorde sitt inträde på pensionärsområdet?

Förra gången var det den dynamiska duon Ahlkvist-Cimmerbeck som tyckte att det spelade ingen roll att blanda pensionärer med ungdomar med missbruksproblem. Genom att runda socialnämnden och direktstyra tjänstemännen skapades den kris som definierade mycket av förra mandatperioden.

20160408_143523

Omdebatterade marklägenheter på Byggmästargatan.

Det var inte förrän förre fullmäktigeordföranden Göte Andersson satte ner foten som Ahlkvist motvilligt backade. Ordföranden i Socialnämnden Cimmerbeck satte sig på läktaren och en enorm turbulens uppstod på nämndsammanträdena när ordföranden passivt motsatte sig nämnden vilja.

Att det dessutom var politiskt sprängstoff även på oppositionssidan förstod jag när jag såg Susanne Meijers agerande på möte.  Ett AU möte var tvunget att ajourneras för att hon skulle ringa till partikollegor innan beslut fattades.

Social ingenjörskonst behövdes trianguleras med risken att stöta sig med väljargrupper. Att Sossarna backade in i överenskommelsen var tydligt, speciellt med Susannes historia att i nämnden prioritera LSS över allt annat.

För den som vill uppleva debatterna som utspelades sommaren 2011 kan följa länken här: https://www.perelis.se/?p=1392. Läs speciellt kommentarerna.

Så det är från detta perspektivet man skall se på veckans nyhet som slog ner som en bomb för de boende på Byggmästargatan i Hörby. Återigen försöker den politiska ledningen rasera tryggheten bland de boenden i marklägenheterna.

Att det inte skall finnas något behov av pensionärslägenheter förefaller som osannolikt. Givet de demografiska förändringar vi som samhälle genomlever och kommer stå inför, kommer behovet garanterat finnas framgent.

20160408_143432

Stopp för politisk klåfingrighet på Byggmästargatan

Vi som nämnd fick för övrigt höra samma sak 2011, att det inte fanns någon kö. Men efter att en inventering gjorts visade det sig att det faktisk fanns äldre som köade till de populära lägenheterna.

När jag läser artikeln i tidningen förstår jag att sprängstoffet fortfarande finns kvar, varför annars hänvisar ordföranden till tillfälliga LSS behov, detta trots att behoven redan fanns där 2011?

Frågorna är

 • om Göte Andersson har vänner eller släktingar kvar på Byggmästargatan,
 • om Göte Andersson fortfarande är en grå eminens inom Folkpartiet, eller
 • om det är Sossarna eller Folkpartiet håller i rodret i Socialnämnden.

Speciellt svaret på den sista frågan är intressant, för med ett socialdemokratiskt kommunalråd och med stödpartier utan varken vilja eller kraft, är beslutet nu ett lackmuspapper som visar det jag har sagt sedan valet 2014 – att sossarna styr själva i kommunen.

Det är otroligt att de “borgerliga” partierna i Regnbågen, som gick till val på trygghetsboende till de äldre, inte står upp för vad de lovade 2014. För trygghet och långsiktighet skall inte bara gälla speciella nya boenden utan alla befintliga, även marklägenheterna på Byggmästargatan.

Så i stället för att skapa otrygghet för kommunens äldre så borde samma ordförande som en vecka tidigare hänvisade i tidningen till det pågående lokalförsörjningsprogrammet långsiktigt lösa det verkliga problemet med LSS boendet inom ramen för det programmet.

Kristdemokrater, Centerpartister och Folkpartister måste förstå att man måste kunna lita på beslut som tas. Bara för att man bor i en kommunal marklägenhet för äldre skall man inte vara rädd för att hamna i Susanne Meijers sociala petriskål.

petriskål

En långsiktigt hållbar politik

lördag, november 21st, 2015

Idag så ser vi radikala förändringar i politiken vad gäller flyktinghanteringen. Heliga kor slaktas i parti och minut – allt är uppe för omprövning. Vi är lyckligt lottade som lever i brytningstider för det är då man kan titta in i sprickorna i de politiska partiernas fina fasader.

I en tid när partierna har blivit anemiska och de endast består av ett varumärke, då är det ännu mer intressant att titta in i öppningarna. Den naturliga åsiktsosmosen har försvunnit när partierna blivit mer fundamentalistiska i sina få ståndpunkter. Fundamentalismen i dessa få ståndpunkter blir då så central att man får en rabiat praktisk hållning. Detta trots att verkligheten, uppenbart för alla, motsäger partiets beskrivning.

Utbytet av åsikter över partigränser har ersatts av branding och profiling utifrån identifiering hos potentiella väljargrupper som i val kan fortsätta ge partierna ett existensberättigande. I de fall när principiella eller ideologiska åsikter uttrycks inträffar det inte sällan att individen som kommunicerar åsikten avskiljs från sin poster, möjligheter till avancemang eller till och med förlorar sitt medlemskap.

Risken för att skada det ömtåliga varumärken måste minimeras. Varje ståndpunkt som riskerar att skilja partiet från någon väljare är ett problem. Konsekvensen är att när något händer, så står de politiska mediamaskinerna handfallna och har inte förmåga att agera proaktivt utifrån det samhälle man vill skapa. I stället för att stå för vad man långsiktigt anser är det bästa för Sverige, så väljer partierna att analysera vad som är det bästa för partiet kortsiktigt i nästa mätning av väljarsympatier.

Partierna måste med sina nya modus operandi invänta tills tillräckligt många tyckare har skickat upp sina försöksballonger, och man studerat väljarkårens reaktioner på dessa, innan man kan lägga fram sin egna politik.

Låt oss ta ett exempel: Ta Migrationsöverenskommelsen som Folkpartiet var med och beslutade om. Där beslutades att tillfälliga uppehållstillstånd är det som gäller nu i Sverige. På Folkpartiets landsmöte får partiledningen kritik för det utifrån ett ideologiskt perspektiv.

Överenskommelsen fattades när landets sociala system går på knäna och allmänheten, som ser trygghetssystemen kollapsa, skriker efter åtgärder från politikerna . Det mest intressanta är att lyssna på hur partiledningen försvarar överenskommelsen på slutet av klippet. Här är ett klipp från Ekot 2015-11-21 1700:

logoOmbunden Wikström och Håkansson diskuterar vart man som parti vill ta sig medan partystyrelserepresentanten Fredrik Malm ser det som viktigast att man uppfattas som ett seriöst parti.

Här har Folkpartiet liksom alla andra partier, utom extremvänstern och Sverigedemokraterna, gjort en 180 graderssväng när deras politik förkastades av väljarkåren. Trots det förväntar sig en partistyrelserepresentant att man skall uppfatta dem som seriösa.

Det finns bara två sätt att tolka denna 180 graderssväng

 1. Att man haft fel hela tiden när man kritiserat Sverigedemokraterna, eller
 2. Att man beslutar sitt partis politik utifrån opinionsmätningar

Faktum är att det är så otroligt mycket svårare att gissa vad andra tycker än att ta reda på vad man själv tycker.  Det är faktiskt inte ens sannolikt att man kommer i närheten. Detta eftersom allmänheten har till vana att mest reagera på händelser som redan har hänt och sällan bedriver en analys eller förmår formulera om ett långsiktigt samhälle.

Den långsiktiga konsekvensen är att partierna slutar vara relevanta. Mest bekymmersamt är det eftersom den representativa demokratin bygger på att vi har partier som faktiskt står för något och att det spelar roll vad man röstar på där man kan förvänta sig att en viss politik drivs från respektive parti.

Det är intressant att se att partierna själva är det största hotet mot demokratin i en tid när jihadist-galenpannor löper amok i Västeuropa.

“Vi får se var vi hamnar”

torsdag, oktober 15th, 2015

Det har varit pressträff med den styrande vänsterkoalitionen i Hörby bestående av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Pressträffen handlade om den nya budgeten för 2016.  Inbjudna var pressen och (till sist även) de två stödpartierna Kristdemokraterna och Centerpartiet.

I dagens lokala tidning Skånska Dagbladet berättas det vad som sas. När jag nu sitter och läser referaten så tänker jag bara “mon Dieu”.

20140224_211909

Den starka skattehöjarkraften inom Hörbypolitiken – Socialdemokraterna och Folkpartiet driver på i samförstånd

Kommunalrådet Susanne Meijer säger följande:

Efter många kloka och konstruktiva samtal kan vi nu konstatera att vi inte är eniga. Det är ett misslyckande.

Att komma fram till ett misslyckande efter uttömmande samtal torde i mina öron tyda på att den gemensamma grund man baserat samarbetet på inte existerar.

Skånskan skriver:

Under presskonferensen var partierna måna om att ge sken av att samarbetet fungerar bra.

Det är för mig otroligt att man ens kan leka charaden på en pressträff när det är så uppenbart att man inte har ett fungerande samarbete. Igår skrev Skånskan om socialchefskicken och det är bara toppen på ett isberg där stödpartierna inte har varit inblandade i det omfattande vanstyret.

Vad är det för samarbete som hänvisas till? Ni kommer väl ihåg vad jag skrev om för exakt ett år sedan, att regnbågen bara skall samarbeta om de saker man är överens om. Historien har visat att det har blivit sant.

toblerone

Är det någon som är överraskad

Jag hänvisade även för ett år sedan till att Tobleronedivisionen gjort sitt inträde. Som ett exempel kan jag ta uttalandet i tidningen av Susanne Meijer säger

 Vi tre – S, MP och FP – lägger fram förslaget om höjd skatt med 75 öre, så får vi se var vi hamnar.

Kommunalrådet ser även möjligheter till 99öres höjning – vi får se var det hamnar. Vad är det för idiotpressträff som S, MP och FP hade bjudit in till? Man är inte färdig med budgetarbetet och man har inte regeringspartierna med på båten. Då går man ut och håller pressträff och säger att man är oeniga, att man inte vet behoven men man har ett förslag… på 75 öre… eller 99öre. Mon Dieu!

Jag kan bara glädjas av Kristina Hansens kommentar i tidningen:

 Samarbetet totalt sett i majoriteten fungerar rätt bra även om det stundtals har varit lite för tydlig S-prägel. Att vi kan gå ut och säga att vi inte är överens i skattefrågan öppnar upp för demokratin.

Detta är i grunden ett test om denna oheliga allians mellan rabiata skattehöjare och högerpartier verkligen är en sund skapelse. Det är sunt att den till sist prövas demokratiskt och då inte bara från perspektivet arvoderade poster utan även från perspektivet politikens innehåll.

… och ärendet blir bara konstigare och konstigare.

tisdag, oktober 13th, 2015

I en kommentar på på min blogg konstaterar kristdemokraten Kristina Hansen att jag har fel på min blogg. När jag kollar i det justerade protokollet så har det dykt upp en ändring till.

trend_fm

Förändringen på sittande möte enligt yrkande på fullmäktige

Vad vi ser är att Folkpartiet ännu mer omger sig med vänsterpartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta gör de på bekostnad av de borgerliga bröderna och systrarna.

Hur i hela friden kan detta komma sig, att Folkpartiet anser att både Socialdemokraterna OCH Miljöpartiet kan representera deras åsikter bättre än Kristdemokrater och Centerpartister?

Det skulle vara så intressant att vet hur den folkpartistiska fullmäktigegruppen funderade under sittande förhandling. För inte nog med att man gräver ner sig i det socialistiska lägret, man låter dessutom Socialdemokraterna diktera hur mycket nedgrävda man skall vara:

yrkande

Utklipp från KF protokoll 2015-09-28 §155

När jag satt och lyssnade på fullmäktige så missade jag denna detalj som gör ärendet om möjligt ännu mer besynnerligt. Varför i hela friden är det Socialdemokraterna som yrkar om vilken ersättarordning som skall gälla för Folkpartiet?

Om vi går tillbaka och tittar på det politiska landskapet och förändringen som sker med ändringen som Socialdemokraterna föreslog så ser det ut så här:

graf_trend_fmJag har lag till den gröna kurvan (2015 FM) som har de faktiska popularitetsvärdena och sedan mörkgrön kurva (Poly. (2015 FM). Ändringen är minimal, så vad kan orsaken vara till denna symboliska förändring?

Vilka praktiska konsekvenser får detta yrkande? De nämnder och styrelsen där detta är relevant måste följande kriterium gälla:

 1. Folkpartiet har en ordinarie plats
 2. Miljöpartiet har en ersättarplats
 3. Kristdemokraterna har en ersättarplats

För vilka vilka nämnder och styrelser gäller detta (hämtat från KF protokoll 2014-12-15):

 • I Kommunstyrelsen vill Folkpartiet hellre ha Miljöpartisten Erik Ridderby i stället för allianskollegan Kristina Hansen i det fall Birger Larsson inte är på mötet
 • I Socialnämnden vill Folkpartiet hellre ha Miljöpartisten Erik Ridderby i stället för Kristina Hansen i det fall Hans Frank eller Yvonne Kulstad inte är på mötet
 • I Barn- och utbildningsnämnden vill Folkpartiet hellre ha Sofia Hedman i stället för Ruben Ström i det fall Marianne Frank Karlsson inte är på mötet
 • I Miljönämnden vill Folkpartiet hellre ha miljöpartisten Per-Ola Andersson i stället för Kristdemokraten Kennet Ström i det fall moderaten Staffan Salomonsson inte närvarar
 • I Valnämnden vill Folkpartiet hellre ha miljöpartisten Ilir Abazi i stället för Ruben Ström i det fall Eva Nyman inte skulle vara på möte

Det är för mig en uppenbar knäpp på näsan för något som har hänt, för det kan näppeligen vara så att varken Erik Ridderby, Sofia Hedman, Per-Ola Andersson eller Ilir Abazi besitter de kvaliteter som skulle rättfärdiga ändringen i ersättarlistan, förutsatt att förändringen är driven av Folkpartiet.

Om vi ponerar att ändringen inte är driven av Folkpartiet själva utan av Socialdemokraterna så är det ytterligare ett bevis på det jag pekade på i förra bloggningen om det förändrade politiska landskapet i Hörby tack vare socialdemokratisk organisatorisk förmåga.

Om jag skulle gissa vad det är som pågår så borde det vara kraftiga slitningar mellan vänsterfalangisterna inom MP-S-FP och C-KD om den av kommunalrådet utannonserade skattehöjningen.  Och det är ju klart, skall man ha råd med kommunala korståg OCH välfärd, ja då kostar det.

Vad det fler Namibiaresor och konsulter som Hörbyborna ville ha 2014? Finns det någon som kan påminna mig om det?

 

Subsidiarieten

söndag, oktober 5th, 2014

Folkpartiet och Centerpartiet är två liberala partier som man kanske behöver förstoringsglas att skilja dem åt vid en första anblick. Men diskussionen om KRUT, Hörbys första steg mot Socialism genom Kommunal RUT, är en skiljare.

Naturligtvis drog jag på mig en massa kritik för min blogg om det folkpartistiska beslutet att gå med Sossarna i beslutet om den kommunala RUT satsningen. KRUT-satsningen går ut på att Soc skall agera förmedlare till RUT tjänster till gamla personer.

För mig är detta ett no-no. Principen är att beslut om vem som skall leverera tjänster till människor skall väljas av människorna själva och inte av kommunen.Du som individ skall göra det valet för att vi skall kunna ha en fungerande dynamisk marknad. Att ta in RUT under kommunens hatt gör att ett fåtal leverantörer väljs genom upphandling och därmed skapas hinder för nya leverantörer att gå in på marknaden.

Centerpartiet har länge jobbat för att LOVen skall införas i kommunen. LOVen handlar inte om att det skall bli billigare utan att du som vårdtagare själv skall kunna få välja. Valfrihet ner på individnivå, beslutet så nära människan som möjligt, stödd av systemet ovanifrån. Detta kalla subsidiaritet – en fundamental princip för Centerpartiet.

Göte Andersson, f.d. kommunfullmäktigeordförande och Folkpartist hade inga som helst problem att kasta bort den principen när man skall förhandla med Socialdemokraterna. Han skriver här på bloggen “I en sådan förhandling går det inte att låsa fast sig i ett ideologitänkande.”

Hur förhåller sig då Folkpartiet ideologiskt till detta när de inte ligger i förhandling med Socialdemokraterna? Så här står det på Folkpartiets hemsida angående liberalismen:

Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

Göte har helt rätt att om man skall förhandla med Socialdemokraterna så kan man inte komma dragandes med “ideologitänkande”, det vill säga fundamentet kring vad man tror på och vad man kämpar för. Det kan inte vara en del av diskussionen. Kort sagt lämnas själen bäst utanför.

Om man tar fram förstoringsglaset då och ser på Centerpartiets motsvarande passus, så står det så här (sidan 6 i Centerpartiets idéprogram):

Decentralisering
Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Centerpartiet kommer konsekvent,
inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut så att människor kan öka makten
över sina liv. Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag.

Centerpartiet trycker ett steg extra på subsidiariteten, att det är en del av principen som bygger friheten. Kanske skulle det kunna förklara varför de båda partierna kommer till två olika slutsatser vad gäller kommunal RUT eller är folkpartiets program onödigt “ideologitänk?”

Om man tittar över “på andra sidan” så kan man se hur “ideologitänkandet” spinner på för högvarv. Susanne Meijer argumenterade för oppositionen i debatten i stället för Thommy Hall. Susanne Meijer står betydligt längre vänster ut än vad Tommy Hall verkar göra i ämnet vilket var tydligt.

Skånskan beskrev debatten enligt följande:

S hade lagt ett förslag om förenklad biståndsbedömning för äldre.
– Det här är inte valfrihet. Det S vill göra är att införa ett kommunalt RUT, sade Per Elis Jansson (C) och yrkade avslag på motionen.

Susanne Meijer (S) gav svar på tal och erinrade om att de borgerliga partierna har lagt ner frivilligcentralerna.
– De hade annars kunnat hjälpa till med såna här saker, framhöll Susanne Meijer.

Det var inte svar på tal utan en bekräftelse på vad jag precis hade sagt. Det är som en hydra i den socialistiska sinnevärlden att varje uppgift i samhället skall lösa med en kommunal instans. Kunde inte biståndsbedömningen lösa RUT tilldelningen så  skulle lösningen i stället vara den kommunala frivilligsamordnaren. Varför är svaret på alla samhälleliga frågor “ökad kommunal verksamhet”?

Så när Socialdemokraterna vill kanalisera behov hos medborgarna genom en förenklad biståndsbedömning så kan man lätt inse att man  underskattar kraften i det fria öppna samhället. Vilken belastning på administrationen kommer det inte vålla  om man inom biståndsbedömningen skall ersätta marknadsekonomins mekanismer med kommunal handläggning.

Det här är “ideologitänk” som kommer staka ut vilken kommunal organisation och dess omfattning som vi i framtiden kommer leva med. Vill Folkpartisterna skicka sin ideologi överbord, något som torde krävas i samarbetet, så är det helt OK med mig.

Vindomslag vittnar om en vänstervriden kuling de kommande fyra åren

tisdag, september 30th, 2014

Igårkväll var det dags för mitt sista kommunfullmäktigemöte. Nästa gång Fullmäktige sammanträder så är det med en ny konstellation. Men man kunde tro att delar av den nya konstellationen var på plats redan igår.

Det märktes tydligt när församlingen kom till ärende 6, en socialdemokratisk motion om förenklad biståndsbedömning för äldre. I stort handlade det om att personer över 75 kan fylla i ett webbformulär för att få hjälp med enklare saker. En one stop shop för hushållsnära tjänster ala socialdemokratisk modell.

Så Socialdemokraterna vill att Socialförvaltningen skall agera RUT-förmedlare i expressfart stället för att jobba med kärnverksamheten. Samtidigt så vet vi att det finns en tjänstesektor som håller på med precis samma sak i det privata näringslivet.

Och det är här det borde ringa varningsklockor hos var och en som tror på ett fritt näringsliv. Detta borde gällt hos alla icke-socialistiska partier i Fullmäktige i alla fall. Jag gick upp i talarstolen och höll mitt tal om hur ideologiskt förslaget var.

Vad Socialdemokraterna föreslår är att staten sätts mer i centrum för att ta bort nätverkandet mellan människorna. Och inte nog med det, det är staten i form av kommunen som skall bestämma vem som skall städa hemma hos dig. Susanne Meijer går upp i fullmäktige och deklarerar att detta är en valfrihetsreform.

Läs mitt tal till fullmäktige på denna länk. Jag yrkade avslag på motionen för jag tror på individen och på en mindre stat.

Så när det blir omröstning så tänker man att borgarna i alla fall skall säga nej till förslaget. Men icke. Folkpartisterna gick man ur huse för stötta det Socialdemokratiska förslaget. Helt otroligt.

Jag visste att femklövern hade kollapsat för ett halvår sedan men att folkpartisternas ideologiska kompass även den hade kollapsat var jag omedveten om… tills igår. Tillsammans med Sossarna, pensionärspartiet SPI och Sverigedemokraterna dunkade man igenom förslaget med en rösts övervikt.

20140929_200255

Överlämnandet av klubban från en ålderman till en annan ålderman. Den avgående folkpartistiska fullmäktigeordföranden Göte Andersson (till höger på bilden) befanns lika mycket till vänster som den mottagande socialdemokraten Tommy Hall. Till vänster på bilden den lokala paparazzin dokumenterandes det historiska ögonblicket.

Så vad var det som hände – hade folkpartisterna redan kastat sin ideologi överbord för att anpassa sig till rollen som dörrmatta inför intåget av den Socialdemokratiska agendan?

Att med höjda skatter skall man se till så att offentlig förvaltning blir större och blir en mer central makt i människors liv än vad som annars skulle vara nödvändigt. Inte visste jag att det var folkpartistisk politik. Troligtvis inte många folkpartister heller… tills igår.

Och som inte det vore nog så tar man detta beslut utan att veta vilka ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär. Hur stämmer det med den folkpartistiska agendan om sparåtgärder i Socialnämnden.

Om detta är jag mycket bekymrad då det inte alls förefaller osannolikt att det blir en folkpartistisk ordförande i Socialnämnden även kommande mandatperiod. Är vi på väg mot 300 miljoners strecket?

Läget känns än mer mardrömslik dag för dag. Var så goda, kära Hörbybor, nu börjar det.

Uppdaterat: Artikel i Skånskan.

Nu ett folkpartistiskt värvningsförsök

söndag, oktober 6th, 2013

De politiska utskicken duggar tätt i brevlådan. Förra veckan kom Moderaternas utskick och denna veckan dök ett folkpartistiskt papper upp i lådan. Detta papper handlade om att det skall ställas krav på motprestation från socialbidragstagare.

Det märks att det börjar närma sig valet när politikerna ger sig ut för att lyssna till “gatans parlament” som en Moderatpolitiker nedlåtande uttryckte det när Hörbybefolkningen var upprörda över tavelskandalen.

“Titta, vi lever” är det som politikerna försöker säga, precis som om någon vanlig medborgare har kunnat undgå att märka det den senaste tiden. Arvoden, toppstyrning, nämndupplösning…. tja, det känns som om listan är oändlig efter 7 år med Lars Ahlkvist.

Lite roligt att socialnämndens ordförande Birger Larsson har undertecknat pappret från Folkpartiet. Birger har kommit in lite från sidan in i Socialnämnden under resans gång. Ödets ironi är att Folkpartiet var med på kuppen att avsätta Socialnämnden.

Men som vi vet misslyckades det och som en konsekvens av det kastade Jane Cimmerbeck in handduken. In kom i stället folkpartisten Birger Larsson som ledare för en nämnd som folkpartisterna själva tyckte man skulle lösa upp. Ja, det är inte alltid lätt att hänga med i turerna.

Väl varm i kläderna har han verkligen satt styr på nämndarbetet och dialogen med förvaltningen. Det känns som om nämndens ordförande och förvaltningschefen verkligen jobbar i takt med bra personkemi; Båda har mitt grundmurade förtroende. Birger har en mycket lyhörd personlighet resulterades i ett bra ledarskap.

Men om vi skall titta framåt som partierna tenderar att göra så känner jag att Folkpartiet i all ära, men det är bättre om ni röstar på mig i nästa val. Jag har åstadkommit mer personligen under denna mandatperioden än hela Folkpartiet tillsammans…

LUF vaknar till som doktor Dängrot och ger en känga till Billström

söndag, januari 23rd, 2011

Billström har varit uthängd rejält, med all rätt, efter sitt katastrofala mediaframträdande om vad man sagt och inte sagt på tjänsteresa i Irak. 

Helt oväntat kommer LUF (liberala ungdomsförbundet) in från höger- eller vänsterkanten (oklart var de befinner sig denna veckan) och plötsligt kräver avgång, eftersom “för många incidenter där han har gjort övertramp“.

Om sanningen skall fram så är det väl bättre om Folkpartiet som organisation avgår då Folkpartiet de senaste åren endast ligger snäppet efter Sverigedemokraterna med att komma med flest idiotförslag i flykting och integrationsdebatten.

Tack och lov har de inget att säga till om. Att bara prata och inget göra är ytterligare ett tecken på att de inte har något existensberättigande. Lägg ner!

Artikel i DN: Luf kräver att Billström avgår