Posts Tagged ‘skatt’

Ytterligare en dag i Meijeribranschen

söndag, maj 21st, 2017

Läser i kommunstyrelsen protokoll 2015-05-02 att man tänker instantiera ett SSID i kommunens befintliga WLAN nät i kommunens lokaler. Driftskostnad 23 000 kr om året. Bara för att bevisa hur out of touch vårt kommunalråd är med verkligheter kommenterar hon satsningen i Skånska Dagbladet 2015-05-19:

– Det är viktigt för medborgarna att Hörby ligger i framkant.

Det låter heroiskt och banbrytande med “framkanten”. Men om man har rätt grejor så är det bara att konfigurera om befintlig hårdvara något. “Framkant” hade inträffat om detta gjorts när hårdvaran installerades i det ny kommunhuset. Hörby ligger inte i framkant, man ligger år efter. Vi behöver verkligen bortse från all kunskap om omvärlden för att uppleva den av Susanne Meijers proklamerade storheten i styret.

Om ni går till protokollet och läser beslutet om öppet SSID i kommunens nät och jämför med följande utsaga av kommunalrådet, hur stämmer de överens?

Vi kommer att börja här i centrum med Nya och Gamla torg, och sen fortsätta med biblioteket, museet, Metropol och Allaktivitetshuset. Tanken framöver är att vi ska kunna utöka det trådlösa nätet och sätta upp det där vi har mycket aktiviteter. Framförallt kring våra idrottsanläggningar. Skolorna finns också med och kommunhuset, och får vi en utomhusscen framöver – då ska man ha det där också, oavsett var den hamnar, fortsätter Meijer.

Faktum är att det mest handlar om den stora visionen om ett kommunalt öppet WiFi nät i Hörby centrum. Något som inte fattats beslut om. Man har tagit beslut om att investera för hotspots på Gamla Torg och Nya torg. Av någon anledning sägs det inget om driften av dessa hotspots.

Kommunalrådet målar upp en stor vision om gratis kommunal WiFi på idrottsplatsen, i skolorna, biografen/mingelhuset och fritidshuset. Kanske kommer även öppna platser som torgen med om man finansierar driften av accesspunkterna för 400 000 kronor… Man kan inte undgå att inse hur nära detta ligger kommunalrådets ideologi. Som kommentar i tidningen säger hon:

– Det känns jätteroligt. Vi har fått det här initiativet från våra tjänstemän, och har tittat närmare på det. Det känns som att ett öppet trådlöst är något som vi verkligen ska ha i Hörby. Det är bra tajmat, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Det “känns” för henne som rätt. Hennes nyanställda tjänstemän på kommunledningskontoret har ett favoritprojekt och har lyckats övertala kommunalrådet om förträffligheten. Och mycket övertalning behövs inte för en socialist – det som känns som en utvidgning av kommunal verksamhet måste vara rätt sak att göra.

Faktum är att hon leker med skattepengar genom att anställa mer administrativ personal som har hjärteprojekt som de i sin tur lyckas sälja tillbaka till en socialist som ser sin dröm om ett samhälle där politiken (d.v.s. hon själv) styr allt. Hela kedjan är fel, där vi borde leta efter sätt att göra kommunens byråkrati mindre och civilsamhället större,  gör den nuvarande skaran av politiker det motsatta.

Alt kostar pengar; de nya tjänstemännen, WiFi nätet och inte minst frånvaron av fokus på att leverera kvalitet i kärnverksamheten. Jag ställer mig frågan om dessa 400 000 kronor var det mest prioriterade projektet som fanns? Vi vet alla svaret, men för en socialist är svaret diametralt annorlunda. För socialisten handlar det om att det offentliga skall växa – skattepengarna finns i oändliga mängder för att bygga den genomreglerade mönsterstaten.

Alla vi andra konstaterar att målet måste vara ett samhället där kommunen fokuserar på kärnverksamheten kring social service, utbildning och teknisk förvaltning. Susanne Meijer och regnbågen fick igenom en gigantisk skattehöjning när de tillträde under förespeglingen att det vara för vård och omsorg i Socialnämnden. Dessa pengar går nu iväg till andra håll för att “det känns jätteroligt”.

Det enda som är positivt i Skånskans Artikel är att hon vacklar nu om var utomhusscenen skall placeras. I bästa fall kan hela projektet placeras i malpåsen innan de stora pengarna sätts sprätt på. Hörby kommun är inte, och skall inte vara, en socialistisk kulturell stormakt. Vi skall inte heller ha ett kommunalt finansierat Internet i kommunen.

Det måste vara ett mirakel att 1,3 miljarder kineser inte är sjukskrivna

onsdag, juli 27th, 2016

Veckan har varit hektisk med omständigheter i världen som påverkar projektet. I tisdags hade vi ett möte för att justera logistiken. En global telefonkonferens med mig som ringer in klockan nio på kvällen från Kina, medarbetare ringer tidig på morgon i USA och kollegor som är på semester hemma i Sverige ringer in.

Under telefonmötet reflekterade jag inte närmare över vad vi höll på med, för jag förväntade mig att de som var kallade ringde in trots att de var på semester eller utanför normal arbetstid, precis som jag själv. Det var ett bra samtal och lösningar levererades för den uppkomna situationen.

Nu på helgen har jag läst tidningarnas nätupplagor och jag ser att det pågår en debatt om att man skall växla ut företagens produktivitetsökningar som mer ledighet för arbetskraften. Detta samtidigt som staten vill att vi skall jobba mer för att betala för all “social service” som samhället tillhandahåller.

Stor del av denna sociala service består av utbetalningar till människor som är sjukskrivna från sina arbeten där de enligt den vedertagna beskrivningen har fåtts att mått så dåligt att de blivit psykiskt sjuka av att vara på arbetsplatsen.

Det är har jag inte riktigt får ihop bilden:  vi skall jobba mer för att kunna betala mer i skatt samtidigt som vi skall jobba mindre för att inte bli sjuka och få bättre livskvalitet. Samtidigt straffas de som faktiskt jobbar mer då skattesatsen ökas progressivt ju mer man jobbar (under antagandet att det finns ett linjärt samband mellan arbetstid och lön).

20160724_160323

Kinesisk gatsopare i 37 graders värme – varför är inte han sjukskriven?

Så när jag tittar mig runt omkring i den miljö som jag befinner mig i just nu, är det med häpnad som jag ser att kineserna inte är sjukskrivna trots att de har en veckas ledigt och jobbar långt mer än åtta timmar om dagen.

Där hemma har folk fyra veckors sommarsemester och arbetstidsförkortning resten av året. Trots det är det är folket sjukskrivet som aldrig förr. Min slutsats av detta är att svenskarna är inte sjukskrivna på grund av arbetet i sig utan att de är pressade av den lutherska moralen.

Och som om inte det vore nog är de pressade av att uppfylla det perfekta livet – att allting skall vara så perfekt. Det skall vara städat hemma, det skall vara rent i trädgården, det skall resas – kort sagt en massa måsten som härrör från att svensken skall uppfylla massa ideal som mediehus och banker är upphov till.

Konsekvensen av detta är att svensken är belånad upp över öronen med en press att dra in nästa månadslön för att betala av räntorna på de lån som möjliggjort att leva upp till mediebilden av det perfekta livet. Inte konstigt att folk blir sjuka av att ha kniven mot strupen hela tiden – det måste vara jättestressande.

Tyvärr är det så att jobbet får skulden för detta. Hade svensken inte varit så belånad eller beslagen med så många måsten hade denne inte varit så livegen på arbetsplatsen. Individen hade, om den hade haft några marginaler att leva av, kunnat byta jobb för att hitta det jobb som passar personen i fråga.

Detta tillsammans med en arbetsmarknadspolitik, med LAS till exempel, som i sig ger inlåsningseffekter så har vi nog stora delar av svaret varför så många svenskar säger sig inte må bra på jobbet. I mitt tidigare inlägg så har jag stakat ut vägen för att skapa dynamiken både in, men framför allt ut från jobbet.

Det har tre komponenter:

– att arbetsgivaren är ansvarig för att inte bränna ut folk, men även

– att arbetsgivaren kan konstatera att individen inte är passande för ett visst jobb, även efter provanställningen. I övrig är det

– att individen är skyldig att se till så att dennes liv inte bränner ljuset i båda ändarna på grund av livssituationen.

Vi har varit vana vid att staten har tagit hand om oss från vaggan till graven. Detta så till den milda grad att vi mentalt har avhändat oss förmågan att säga “nej tack” till levnadssituationer som bevisligen förstör för individen.

Systemet, som det är konfigurerat nu, kräver att arbetsgivaren tvålar ut maximalt med effekt per arbetstagare eftersom att den enda beskattningsbara enheten i den globaliserade världen är arbete. Konsekvensen av att beskatta arbete maximalt är att det uppstår en bristsituation  av denna vara, som finns i överflöd på grund av arbetslöshet och belåning.

Alla som ser sig omkring och ser en bristsituation av något som finns i överflöd torde reagera. Men ej så i Sverige för där har vi det bästa av all tänkbara system.

Det är ett väl konfigurerat system… dock för en annan tid. Låt oss nu odla vår trädgård och släppa ut alla dessa individer från fångenskapen i grottekvarnen.

Vi har haft nog med Panglossiska predikanter som förkunnat att svensk arbetsmarknad är himmelriket på jorden. Släpp nu lös svensken att agera vuxet och ansvarsfullt både mot sig självt och nationen.

 

 

Kvällen där anden släpptes ut även i Hörby

tisdag, december 1st, 2015

Så då har beslutet tagits att vi skall betala signifikant mer skatt i Hörby. Det var väl om sanningen skall fram en lågoddsare att skattebeslutet gick igenom men så lågt var oddsen inte att man inte behövde ta en votering.

Fast det var kanske inte så många som hängde med i ordförande Halls propositions ordning där han i en och samma proposition avgjorde tre alternativ om skattesatsen. Hade någon begärt votering hade Sverigedemokraternas/SPIs alternativ ställts mot Moderaternas för att sedan ställas mot huvudförslaget.

I den omröstningen hade ledamöter i majoriteten som gått till val på ingen skattehöjning haft chansen att välja ett mindre skadligt alternativ. Men nu fick vi inte reda vem som stod för vad… i vanlig ordning.

Trots det debaclet var det dock en mycket givande debatt där en avgrundsskillnad blottade sig hur man ser på medborgaren i kommunen. På vänsterkanten ses de som jobbar som medel till finansiering av större offentlighet. På högerkanten däremot är arbetarnas resultat vägen till tillväxt och välstånd.

DSC_0018

Stefan Borg förde resonemang om närande och tärande.

Det var mycket uppfriskande att höra både Stefan Borg från Sverigedemokraterna och Birger Torkildsen från Moderaterna problematisera de negativa effekterna av hög skatt. Det är ingen hemlighet att Hörby redan ligger lågt på skattekraftsskalan och beslutet förbättrar inte situationen.

Resonemanget kring utvidgningen av skattebasen är fundamentalt annorlunda mot majoritetens perspektiv som inte med ett ord bekymrade sig kring ämnet. Tvärt om hävdade Birger Larsson att den nya budgeten kommer locka nya medborgare, dock utan att reflektera över hur det påverkar inkomsterna och utgifterna.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Meijer lovade att man skall titta på effektiviseringar under nästa år, men det betyder inte att skatten kommer sänkas. På sidan 13 i budgetdokumentet ligger den nya högre skattesatsen på 21,08 minst fram till 2018. Det verkar finns outsinliga behov för dessa eventuellt sparade pengar.

DSC_0019

Hans Frank lyfte på förlåten om kostnaderna för integrationen.

Kanske var dock Hans Franks tal det mest intressanta. Förutom att nämna att det finns en förväntad 15%-ig ökning av vård- och omsorgsinsatserna nästa år så nämndes utmaningarna kring integrationen.

Frank sa att integrationen är en stor belastning för kommunen. Detta står i bjärt kontrast till vad Susanne Meijer sa i Östraby där hon hävdade att invandringen inte kostar Hörby kommun någonting. Nu var anden ute ur flaskan och varken Meijer eller Modig kan få in den igen.

Naturligtvis öppnade det upp för Borg att återkomma i talarstolen kring kostnaderna för utlokaliserade ensamkommande barn i Boden som Hörby kommun har ansvar för samt att 93% av invandrarna som inte är på arbetsmarknaden när de två år efter ankomst blir socialtjänstens problem i Hörby.

Ingen i majoriteten fann det lönt att ens försöka argumentera mot detta vilket ligger helt i linje med den nationella megatrenden som flyktingdebatten har tagit. Tvärt om konstaterade Frank att “om man inte tar dessa kostnader binder man ris till egen rygg” och flaggade för än större behov inom sociala sektorn.

I stort var alla parter överens om behoven inom skola och socialförvaltning samt behovet av renovering av kommunens fastigheter. Skiljelinjen i sak gick mellan synen om det är bra eller dåligt att kommunen i sig är en organism som av sin natur vill växa, huvudsakligen från toppen.

Jag tycker det är problematiskt att vi har en majoritet i Hörby som ser tillväxt i offentlig sektor som mer angeläget än tillväxt i den realekonomin. Men vem är jag att tänka sådana banala tankar omgiven av vishetens riddare arbetandes i demokratins namn?

Behandlar kommuninvånarna som barn

lördag, november 7th, 2015

“För den som tjänar ca 30 000 i månaden blir den förslagna skattehöjningen per månad ungefär 2 pizzor, en flaska vin, två pack 250 gram choklad och två påsar chips i månad.”

Så bortförklarar kommunalrådet Susanne Meijer på sin blogg att hennes föreslagna 75-öres skattehöjning inte är något att oroa sig för. Du skall se hennes skattehöjning som rena rama hälsokuren.

Ja, du skall till och med vara glad att du inte får i dig ovan onyttigheter när sjuksyster Meijer bestämmer. Kommunalrådet räddar dig från dig själv genom att ta 225 kronor varje månad.

Å andra sidan kan man tänka sig att du tar ansvar själv och skapar din egen trygghet. Om man som jag har ett månatligt fondsparande, där jag sparar till min dotter och varje månad sätter in 225 kronor, vad skulle hon då kunna få?

Om man sparar i Handelsbankens Svenska småbolagsfond så skulle utvecklingen se ut enligt följande:

manadssparandeNär hon är 18 har hon pengar för att ta körkort och köpa sig sin första bil för att kunna ta sig till sitt jobb. Alternativt är det en grundplåt för att kunna köpa sig sin första lägenhet när hon börjar studera på universitetet.

När man ställer vin och chips mot boende och utbildning, ja då är det uppenbart att det inte är självklart att Susanne Meijer är bäst lämpad att förvalta mina pengar.

sparaslösa

Jag måste säga att jag tycker det är upprörande hur lättjefullt kommunalrådet resonerar om medborgarnas pengar. Skall jag vara med och betala för hennes utökade sociala agenda då förväntar jag mig lite professionalism och inte att bli behandlad som en idiot.

[poll id=”12″]

Finns det ett lager till på skattelöken?

söndag, november 1st, 2015

Som vi alla har kunnat läsa om i tidningen så har det uppstått en spricka i majoriteten om skattehöjningen. Vänsterpartierna (Fp, S, Mp) vill ha minst 75 öre och stödpartierna (Kd, C) vill bara ha 50 öre. Som jag skrev i min förra bloggning så var det ett urbota misslyckande att inte komma överens om en så central fråga som skatten.

fox

En röd räv i politiken i Hörby?

Men ju mer jag tänker på det så kanske jag föll för kvinnans list trots allt. För tänk om sprickan inte var ämnad för varken pressen eller engagerade bloggare, utan för de egna väljarna inom Socialdemokratin?

“Vad i hela friden pratar han om nu” tänker ni säkert, men låt mig förklara min teori:

Välinitierade källor inom kommunen har hävdats att man från tjänstemannahåll har sagt att 50 öre räcker för att tillfredsställa behovet. Samtidigt så säger det socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Meijer att hon har ett mandat från sina medlemmar att förhandla utifrån en skattehöjning på 0.75 öre till 0,99 öre.

Med medlemmar skall man se fackföreningen Kommunal som nu önskar återbetalning för att engagemanget i den socialdemokratiska valrörelsen 2014. Något skall dessa valsupportar ha för att frusit på Gamla torg i Hörby, kan man ju tycka.

Nu har ju kommunalrådet ett större ansvar än att bara se till sina egna särintressen. Hon får makten från den gemensamma regnbågen och då krävs det att man tar hänsyn till den realpolitiska situationen om att det räcker med 50 öres skattehöjning.

För blickar hon ut över oppositionen också så ser hon en samlad skara partier som inte består av några rabiata skattehöjare, utan alla tre förespråkar en mer borgerlig hantering av skattesatsen. Det är till och med sannolikt att oppositionen går på linjen 50 öre enligt förvaltningens rekommendation.

Vad Susanne Meijer gör här är en “Ebba Bush Thor”-variant. Ebba Bush Thor gillade inte decemberöverenskommelsen så på kongressen gav hon överenskommelsen sitt stöd men uppmuntrade ledamöterna att använda sina huvuden (menande att avskaffa DÖ).

Susanne Meijer ger Kommunal i Hörby samma lip service som Ebba gav till allianskollegorna på rikstinget. Susanne vet att hon kommer åka på däng på fullmäktige med sina 75 öre. Men endast en och annan krokodiltår kommer gjutas över detta då hon till synes lyckats tjäna flera herrar på samma gång.

Det enda som talar mot denna teori är kollegorna i vänsterkoallisionen; Folkpartiet och Miljöpartiet. Varför i hela friden önskar de offra sig själva på Hörbypolitikens altare för ett kommunalråds maktspel? Fullständigt obegripligt, men så är deras deltagande i vänsterkoallisionen obegripligt även det, så på något skruvat sätt är det logiskt trots allt.

[poll id=”11″]

 

 

 

 

“Vi får se var vi hamnar”

torsdag, oktober 15th, 2015

Det har varit pressträff med den styrande vänsterkoalitionen i Hörby bestående av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Pressträffen handlade om den nya budgeten för 2016.  Inbjudna var pressen och (till sist även) de två stödpartierna Kristdemokraterna och Centerpartiet.

I dagens lokala tidning Skånska Dagbladet berättas det vad som sas. När jag nu sitter och läser referaten så tänker jag bara “mon Dieu”.

20140224_211909

Den starka skattehöjarkraften inom Hörbypolitiken – Socialdemokraterna och Folkpartiet driver på i samförstånd

Kommunalrådet Susanne Meijer säger följande:

Efter många kloka och konstruktiva samtal kan vi nu konstatera att vi inte är eniga. Det är ett misslyckande.

Att komma fram till ett misslyckande efter uttömmande samtal torde i mina öron tyda på att den gemensamma grund man baserat samarbetet på inte existerar.

Skånskan skriver:

Under presskonferensen var partierna måna om att ge sken av att samarbetet fungerar bra.

Det är för mig otroligt att man ens kan leka charaden på en pressträff när det är så uppenbart att man inte har ett fungerande samarbete. Igår skrev Skånskan om socialchefskicken och det är bara toppen på ett isberg där stödpartierna inte har varit inblandade i det omfattande vanstyret.

Vad är det för samarbete som hänvisas till? Ni kommer väl ihåg vad jag skrev om för exakt ett år sedan, att regnbågen bara skall samarbeta om de saker man är överens om. Historien har visat att det har blivit sant.

toblerone

Är det någon som är överraskad

Jag hänvisade även för ett år sedan till att Tobleronedivisionen gjort sitt inträde. Som ett exempel kan jag ta uttalandet i tidningen av Susanne Meijer säger

 Vi tre – S, MP och FP – lägger fram förslaget om höjd skatt med 75 öre, så får vi se var vi hamnar.

Kommunalrådet ser även möjligheter till 99öres höjning – vi får se var det hamnar. Vad är det för idiotpressträff som S, MP och FP hade bjudit in till? Man är inte färdig med budgetarbetet och man har inte regeringspartierna med på båten. Då går man ut och håller pressträff och säger att man är oeniga, att man inte vet behoven men man har ett förslag… på 75 öre… eller 99öre. Mon Dieu!

Jag kan bara glädjas av Kristina Hansens kommentar i tidningen:

 Samarbetet totalt sett i majoriteten fungerar rätt bra även om det stundtals har varit lite för tydlig S-prägel. Att vi kan gå ut och säga att vi inte är överens i skattefrågan öppnar upp för demokratin.

Detta är i grunden ett test om denna oheliga allians mellan rabiata skattehöjare och högerpartier verkligen är en sund skapelse. Det är sunt att den till sist prövas demokratiskt och då inte bara från perspektivet arvoderade poster utan även från perspektivet politikens innehåll.

Avbrott i semestrandet

måndag, juli 13th, 2015

Nu så här i den 18-19 grader varma snålblåsten under den svenska högsommaren är det mången hörbybo som drömmer sig bort till varmare breddgrader. Men för vissa är den resan lite längre bort än för andra. Detta gäller speciellt om man är politiker i Hörby och dragit vinstlott i det Sida finansierade reselotteriet ICLD.

Skånskan rapporterar på söndagen (2015-07-13) att ICLD har nekat Hörby att sprida demokrati i Afrika under de kommande åren. Oppositionsledaren Sverigedemokraten Stefan Borg, som valde att hänga med i “studiesyfte”, kommenterade nyktert:

– Nu känner jag en viss lättnad att jag inte behöver ta tag i den saken i år utan kan koncentrera mig på andra viktiga saker, säger Stefan Borg.

Är det så att hoppet lever om en resa ett annat år, dock?

För nog finns det viktigare saker i Hörby kommun att ta tag i än att skicka ner en delegation på 5-8 personer till Afrika för att instruera hur man bygger en handikapptoa.

208239_1882493215866_1047395640_32099938_1648389_n

Ytterligare en hård dag på savannen i demokratiutvecklingens tjänst (Läsarbild)

Det är väl ingen som tvekar om att man verkligen får hugga i när man är nere i Afrika och grovarbetar i demokratins tjänst, eller?

Faktum är nog att få saker som totalt slöseri med skattepengar är så skadligt för just demokratin. Så dessa intet ont anande politiker, som i bästa fall åker dit i tron att de kommer göra en demokratisk insats, har motsatt effekt på hemmaplan.

Jag tänker på den gamla hiten “Do they know it’s Christmas time at all?”, en massa intet ont anande sångare som ifrågasätter om hungriga människor i Afrika känner till om det är jul eller inte.

Är det med samma attityd som svenska politiker ser på skattebetalaren? En grå massa, dignande under skattebördor, som inte fattar vilket totalt vansinne som pågår i demokratins namn på deras bekostnad.

215890_1883085030661_1047395640_32100672_7709395_n

Ett blivande kommunalråd arbetstränar under ett tufft pass på en namibiskt resort 2011? (Läsarbild)

Skånskan frågar kommunalrådet “En del menar att resan är onödiga skattepengar, vad tycker du om det?” Svaret är vad som anstår en Socialdemokrat

– Då vet man inte riktigt vad projektet handlar om. Resan är fullt ersatt från Sida och jag har själv har varit med där nere två gånger. Det är tuffa intensiva resor, säger hon.

Statliga skattepengar är också skattepengar. Men det kanske är så att det inte drabbar någon Socialdemokratisk väljare, åtminstone inte i Hörby, så därmed säger den politiska kalkylen att det är kostnadsfritt?

Det enda som skulle kunna sätta stopp för detta vansinne vore nog om oppositionen inte blevo medbjudna överhuvudtaget på Afrika-expeditionerna.  Först då kanske vi skulle kunna få en offentlig debatt i kommunen om  vi har valda politiker för att tjäna Hörbys befolkning eller om de är valda för att tjäna sig själva.

Dock är det något som säger mig att det är inte sista gången vi hör om Afrika-missionerna. Det skulle vara så otroligt mycket mer intressant om man idkade demokratimission i Ryssland istället. Då skulle man kunna ta pengarna ur försvarsbudgeten i stället för från biståndsbudgeten som behövs så väl inom flyktingmottagandet.

Jag älskar Sverige!

lördag, mars 30th, 2013

Har idag på påskaftonen deklarerat – därav min ovanliga patriotiska rubrik. Det är få länder förunnat att ha en sådan administration som vi har här i Sverige.

Jag har jobbat i många länder och då behövt hjälp med det skattetekniska för att reda ut det. Här i Sverige är det dock enkelt och effektiv som privatperson att deklarera om man har en enkel ekonomi som jag har utan massor med bilagor.

Noterar att när deklarationen är klar så kommer Skatteverkets logga upp på skärmen, och direkt så tänker jag på det allseende ögat – Gud som vakar över världen. Det är bara själva ögat i mitten som saknas. Jag undrar om det är avsiktligt tänkt med Skatteverkets logga.

Att det är en profan upplevelse att betala skatt bekräftas när man en gång om året får meddelandet att man betalar 0.4% i skatt för begravningsavgiften – alla skall vi den vägen gå, men Skatteverket kommer bestå.

I en tid när nationalstaterna förlorar i makt, både uppåt och nedåt, består nationen av ett antal administrativa system som Skatteverket är en bra symbol för. Nationalismen ersätts efter att den ockuperats av krafter som vill bevara en tid som för länge sedan var, eller som kanske aldrig varit.

Lojaliteten kryper längre ner i samhället – förr i tiden kändes lojalitet med nationen. Detta har ersatts av lojaliteter med subkulturer av nätverk som inte nödvändigtvis är geografiskt sammanhållna.

Detta skapar problem för oss i kommunen när vi beskattar inom det lokala området för att tillgodose solidariteten för vård, skola och omsorg. Lojaliteten finns inte där längre när anknytningen till det gamla samhällets geografiska begränsningar luckras upp.

Själv är jag en global medborgare som inte med nödvändighet finns här i Hörby kommun, eller ens i Sverige. Jag verkar på en global marknad och min skattebetalning råkar av en händelse fylla på skattkistan i Hörby.

Visserligen är det att dra det hela till sin extrem, men verkligheten är inte så lång bort från det ovan beskrivna för fler och fler människor. Hur ser demokratin ut i ett sådant samhälle och hur sker finansieringen av den solidariska offentliga sektorn där resursstarka människor har alla möjligheter till rörlighet?

Vi i Hörby ligger i bakkanten för att komma med i de dynamiska regionerna. Det är bara närheten till dessa som gör att vi kan attrahera kraften till att skapa det lokalsamhälle som vi med dagens system är så beroende av.

Hörby måste med stormsteg flytta fram positionerna för att bli en del i multinod-storstadsmetron som Öresundsregionen utgör. Ledande politiker i Hörby skattar åt mitt förslag om att lägga stationen mitt i Hörby.

Visionen eller kraften för att lyfta oss själva, från randen till slutet, har inte visats av någon i politiken i Hörby. Jag befarar att den kommande översiktsplanen kommer backa in i framtiden. Att inte vara en del av arbetsmarknaden i Malmö-Köpenhamn är ingenting vi har råd med så det gäller att växla upp ambitionsnivåerna rejält.

Tommy Hall klagar på tankar om effektivisering

måndag, september 6th, 2010

Tommy Hall hade en insändare i Skånska Dagbladet idag, där han inte ser hur servicen skall kunna upprätthållas utan hans 75öres skattehöjning. Specifikt pekar han ut mina tankar om att få ut mer “kräm” ur pengarna vi stoppar in. Mitt svar har jag redan skickat in till Skånska, men delas även här nedan:

Tommy Hall(S) kritiserar mig för att jag tror att den kommunala verksamheten kan bli effektivare. Tommy Halls lösning är att höja skatten. Alla som jobbar i näringslivet vet att effektivisering är kontinuerligt arbete inom företagen – det är en överlevnadsfråga som påverkar och engagerar alla anställda och är i sin natur positiv. Kommunen är inte annorlunda – vi kommuninvånare måste känna att pengarna används rätt och effektivt för att skattefinansieringen skall vara trovärdig.

Det är inte så att kommunens verksamhet var fulländad 2008 och att därefter är det bara mer pengar som löser alla problem. Förmågan att tänka i andra banor än att höja skatten verkar inte finnas hos Socialdemokraterna, eller är det så att de bara är notoriska skattehöjare?
 
Ni som saknar ideologi i debatten kan här se skiljelinjen. Tommy Hall vill bestämma över vart dina pengar skall gå, mot det ställs alliansen som jobbar för att skattepengarna används så effektivt som möjligt, vilket ger dig friheter i ditt liv. Valet är ditt. Kryssa rätt.
 
Per Elis Jansson (M) www.perelis2010.se
Det är inte så att tillförsel av mer resurser uteslutes, men man skall hela tiden ifrågasätta om vi med dagens teknik och kunskap genomför arbetet mest ekonomiskt.

Botten i skatteligan är toppen

onsdag, augusti 25th, 2010

Tidningen Dagens Samhälle listar Sveriges kommuners resultat de senaste 10 åren. Hörby hamnar på en icke hedrande plats 253 av 290. Det är dock mer intressant att vi i Hörby den senaste mandatperioden fått ordning på finanserna från de stora underskotten 2003 till 2004, och kunnat etablera kontroll på organisationen. Detta samtidigt som vi har Skånes 9e lägsta kommunala skattesat och dessutom har leverat ett överskott.

Så det är lite sorgligt när man läser kommentarena på Skånska Dagbladets webb angående “nyheten” om bottenplaceringen. De antyder att Hörby skulle ha finanser i moras – så är ju inte fallet.

Faktum är att Hörby har en strikt budgetkontroll för att vi skall kunna fortsätta vara en lågskattekommun men med bevarad kommunal service. Per automatik, om det kommer för mycket pengar in i verksamheten, betyder det att man får en för stor kostym.

Jag som moderat tycker att det är bättre att använda resurserna effektivt. Att som Socialdemokraterna i våras direkt kräva skattehöjning på 75 öre är som att kissa i byxorna. Problemet försvinner inte.

Men vi skall vara klara över att den sociala sektorn drar mer pengar just nu. Försörjningsstödet har ökat på grund av lågkonjunkturen och det får konsekvenser. Våra invånare har lagstadgad rätt till stöd i svåra situationer och det skall vi naturligtvis se till att de få. Socialförvaltningen håller på att förstärka upp bemanningen så att de som är i behov av Socialförvaltningens tjänster skall kunna få service inom en rimlig tid med kvalitet.

Socialdemokraterna och Moderaterna har diametralt skild syn på hur man tacklar problem i verksamheten, vilket med tydlighet framgår av hanteringen av skattefrågan.