Posts Tagged ‘Diagonalen’

Jag älskar Sverige!

lördag, mars 30th, 2013

Har idag på påskaftonen deklarerat – därav min ovanliga patriotiska rubrik. Det är få länder förunnat att ha en sådan administration som vi har här i Sverige.

Jag har jobbat i många länder och då behövt hjälp med det skattetekniska för att reda ut det. Här i Sverige är det dock enkelt och effektiv som privatperson att deklarera om man har en enkel ekonomi som jag har utan massor med bilagor.

Noterar att när deklarationen är klar så kommer Skatteverkets logga upp på skärmen, och direkt så tänker jag på det allseende ögat – Gud som vakar över världen. Det är bara själva ögat i mitten som saknas. Jag undrar om det är avsiktligt tänkt med Skatteverkets logga.

Att det är en profan upplevelse att betala skatt bekräftas när man en gång om året får meddelandet att man betalar 0.4% i skatt för begravningsavgiften – alla skall vi den vägen gå, men Skatteverket kommer bestå.

I en tid när nationalstaterna förlorar i makt, både uppåt och nedåt, består nationen av ett antal administrativa system som Skatteverket är en bra symbol för. Nationalismen ersätts efter att den ockuperats av krafter som vill bevara en tid som för länge sedan var, eller som kanske aldrig varit.

Lojaliteten kryper längre ner i samhället – förr i tiden kändes lojalitet med nationen. Detta har ersatts av lojaliteter med subkulturer av nätverk som inte nödvändigtvis är geografiskt sammanhållna.

Detta skapar problem för oss i kommunen när vi beskattar inom det lokala området för att tillgodose solidariteten för vård, skola och omsorg. Lojaliteten finns inte där längre när anknytningen till det gamla samhällets geografiska begränsningar luckras upp.

Själv är jag en global medborgare som inte med nödvändighet finns här i Hörby kommun, eller ens i Sverige. Jag verkar på en global marknad och min skattebetalning råkar av en händelse fylla på skattkistan i Hörby.

Visserligen är det att dra det hela till sin extrem, men verkligheten är inte så lång bort från det ovan beskrivna för fler och fler människor. Hur ser demokratin ut i ett sådant samhälle och hur sker finansieringen av den solidariska offentliga sektorn där resursstarka människor har alla möjligheter till rörlighet?

Vi i Hörby ligger i bakkanten för att komma med i de dynamiska regionerna. Det är bara närheten till dessa som gör att vi kan attrahera kraften till att skapa det lokalsamhälle som vi med dagens system är så beroende av.

Hörby måste med stormsteg flytta fram positionerna för att bli en del i multinod-storstadsmetron som Öresundsregionen utgör. Ledande politiker i Hörby skattar åt mitt förslag om att lägga stationen mitt i Hörby.

Visionen eller kraften för att lyfta oss själva, från randen till slutet, har inte visats av någon i politiken i Hörby. Jag befarar att den kommande översiktsplanen kommer backa in i framtiden. Att inte vara en del av arbetsmarknaden i Malmö-Köpenhamn är ingenting vi har råd med så det gäller att växla upp ambitionsnivåerna rejält.

Nytt medborgarförslag inlämnat om Diagonalen

onsdag, september 1st, 2010

I måndags föredrog jag mitt tidigare medborgarförlsag om fler parkeringsplatser vid busstationen. Fullständig misslyckad presentation, men hoppades ändå att en och annan höll andan när jag meddelade att det fanns ett fel i medborgarförslaget; parkeringsplatserna skulle varit vid järnvägsstationen i stället. Eftersom vi inte har en järnvägsstation i Hörby längre, så lämnade jag in ett förslag om att ta tag i projektet Diagonalen.

Medborgarförslaget föreslår att Hörby kommun skall initiera, tillsammans med andra berörda kommuner och region Skåne, arbetet med en förstudie.

Du kan läsa medborgarförslaget på den här länken: mbf_diagonalen.pdf 

Som epilog kan jag konstatera att man skämtar inte från talarstolen i kommunfullmäktige. Ledamöter som inte sover är gravallvarliga pokerspelare.

Tufft för Hörby att vinna pendlarna

måndag, mars 22nd, 2010

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av järnväg att göra. Höör däremot stormar iväg med en tillväxt på 222 personer, 44 gånger större än Hörby.

Statistik från region Skåne visar att boenden i Höör har tillgång till en större arbetsmarknad med samma pendlings insats. Spelar inte detta någon roll i valet av bostadsort?

Även om vi i Hörby kommun har en natur som överträffas av få andra kommuner, kan man inte blunda för att människors vardag blir flexiblare med en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Hörby kommun, tillsammans med de andra kommunerna utmed E22, har satsat mycket energi på att E22 skall byggas ut till fyrfilig motorväg. Det är endast av trafiksäkerhetskäl som man kan argumentera för utbyggnaden. En motorväg har inte samma regionförstorande effekter som en järnväg. Ett konkret exempel är att orterna utmed stambanan hela vägen till Osby(!) dras med i en växande region, medan Hörby ligger på gränsen att vara en del av Malmö/Lund regionen. 

Vad som är mer besynnerligt är Kristianstads hållning i frågan om Diagonalen. Området runt Kristianstad är det enda området i Skåne som inte är en del av Malmö/Lund regionen (se grafik från region Skåne) Statistiken är från 2004; sedan dess har pendlingen ökat markant, speciellt med öresundstågen som numera har både akut vagns- och spårbrist.

Hörby och Kristianstads kommuner borde vara ytterst drivande i projektet Diagonalen, men deras engagemang ligger på frysnivå. I Malmö pratar man om en trafikinfarkt när fler pendlar in och täpper till gatorna. Även från Malmö och Lund ses inga ambitioner att lösa problemen. Från regionen ses inte problemet med att Kristianstad inte är en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. Vad är det för fel på skånska beslutsfattare?

Det är uppenbart att visionerna om en kraftfull region inte spänner bågen hårt nog. Blir det ingen ändring kommer inte hela Skåne vara en del Öresundsregionen. Det är tragiskt när det finns så stor potential. 

Läs mer i artikel i Skånska Dagbladet

Inte så illa jobbat av Hörby kommun, men vad händer i Kristianstad?

tisdag, mars 2nd, 2010

Så kom beskedet att Nolato bygger ut i Hörby. Det är givitvis mycket positivt för Hörby som samhälle, som mår gott av den växande arbetsmarknaden. Som anledning anför Nolatos chef tillmötesgåendet av Hörby kommun, då kommunfullmäktige villigt klubbade igenom ett borgensåtagande för ett lån på 60 miljoner (ungefär ett halvt bad). Med ett antal byggfärdiga villatomter i kommunen har alliansen byggt ett ekosystem för tillväxt i kommunen.

Verksamheten flyttas från Kristianstad till Hörby med hänvisning till närheten till Malmö/Lund från Hörby. Detta borde vara en väckarklocka för Kristianstads kommun, att inse att dragningskraften från Sydvästskåne klingar av kraftigt på Linderödsåsen. Frågan är om partikelacceleratorn ESS kan öka gravitationen (bokstavligt talat) så mycket att även Kristianstad får vara med på ett hörn?

Därför är det dags för politikerna i Kristianstad att släppa den nordöstra skånska hörnflaggan och hoppa på tåget. Det är dags att kraftfullt verka för att järnvägen Diagonalen byggs mellan Kristianstad och Malmö/Lund. Från Nordostskåne är det ointresset från Kristianstadspolitikerna som är den största bromsklossen för effektivt oppinionsarbete för projektet. Till och med regionen i Blekinge är mer intresserade av Diagonalen än Kristianstadspolitikerna.

Men frågan är hur man tänker, när det är viktigare att ha bra kommunikationer till Hässleholm än till Kastrup?  Kan inte någon berätta för mig?

Länkar

Diagonalen

Artikel i Kristianstadbladet