Posts Tagged ‘Budget’

Den tiden är förbi.. utom i Hörby

tisdag, december 20th, 2016

Det är dagen efter fullmäktige. I stället för att bränna iväg ett referat som jag brukar tänkte jag istället peka ut ett beteendemönster som den styrande Socialdemokratiska regnbågen har och som tydligt visade sig i går kväll.

Mönstret går i princip ut på att det som har med flyktingar att göra är inte så noga med, utan det är mest att köra på “så att vi har något att jobba med” som kommunalrådet uttrycker det gång efter annan.

Man kan plocka upp tråden i somras när regnbågen ville få igenom rätten att låta Susanne Meijer och hennes kompisar i kommunstyrelsen shoppa villor för 10 miljoner utan ytterligare krav på förankring. Det var paniksituationen i flyktingmottagningen som rättfärdigade den agendan.

Nästa exempel som kan tas är socialnämndens ordförande som hals över huvud, utan nämndens vetskap, tecknade avtal med HVB hem för att få platser i början av året som sedan stod tomma till augusti. Paniken rättfärdigades med flyktingsituation krävde det.

Igår på mötet kom så dessa ärenden igen.

Första exemplet är att Socialnämnden ville täcka sitt underskott genom att äska mer pengar från kommunens resultat. I grunden vill majoriteten i nästa val visa trofén att man har en ekonomi i balans i Socialnämnden. En politisk manöver, men det material som redovisades förklarade inte vad det var som drivit på underskottet.

borg122016

Stefan Borg(sd) spänner ögonen i Hans Frank(l) under debatten om Socialnämndens underskott, kort tid efter att Borg väckt misstroendeärendet i Socialnämnden.

Stefan Borg(sd) ifrågasatte upphandlingen och undrade till vilken del är underskottet beroende på avtalen som Socialnämndens ordförande tecknade. Ordföranden själv går då upp i talarstolen och konstaterar att “kommunen har inte förlorat en enda krona på avtalen”. Allt berodde dock på situationen med ensamkommande flyktingbarn!

Det låter helt otroligt att massor med tomma HVB platser inte kostat något.

Dessutom hävdades att ensamkommande inte var fullt finansierade från staten, något som återigen står i bjärt kontrast till vad kommunalrådets sagt innan: att flyktingmottagandet inte kostar kommunen något. Är det någon som tror på det längre när ärende efter ärende hanteras just för att täcka kostnaderna?

Det fanns inte tillräckligt med information i ärendet om tilläggsäskande för att kunna tränga igenom dimmorna. Det var helt enkelt inte så noga när det gällde flyktingsituationen att  reda ut vad som kostar vad.

Inte långt efter att fullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, skickat tillbaka ärendet för förtydligande kommer ärende nummer två upp som pekar på beteendemönstret: Köp av gammalt fuktskadat hus för flyktingboende.

Ordförande Tommy Hall öppnade med att just boendet var inget man behövde debattera utan ärendet handlade om att förvärva en strategisk markbit. Trots det pekade underlaget på att det primära syftet var att snabbt finna ett boende för en flyktingfamilj.

Naturligtvis plockade oppositionspartierna ner planen att renovera upp huset för endast 300.000 kronor. Besiktningsmannens rapport sågade huset, bestående av lättbetong och läckande tak.

Gert Nygren ifrågasatte om kommunen har råd att köpa på sig ytterligare ett renoveringsobjekt efter äventyret med det fuktskadade mingelhuset:

Det finns inga driftskostnader eller energideklarationer i underlaget. Pengarna till renoveringen räcker endast till att sätta upp byggnadsställningarna, inte den faktiska renoveringen.

Hafsverk nummer två för kvällen presenterades för fullmäktige med hänvisning till flyktingsituationen. Det var inte så noga att reda ut de faktiska kostnaderna. Även detta ärende skickades tillbaka till kommunstyrelsen för kompletteringar om energideklaration, radonmätningar och kostnadsberäkningar, återigen med en minoritetsåterremittering.

Mönstret som ni ser är “att det är inte så noga” och att just frånvaron av noggrannhet är som tydligast när det gäller flyktingåtgärder.

susannemeijer122016

Susanne Meijer anklagade oppositionen för att vara främlingsfientlig när renoveringsbehovet diskuterades.

Susanne Meijer började debatten med frågan om fullmäktige var “mogna” för beslutet. Mogenheten handlar uppenbarligen om när fullmäktige resignerar inför hafsverken och trycker igenom ärendena eftersom det är meningslöst att få majoritet mot mönstret att skylla på flyktingar för ett dåligt beredningsjobb.

Så i all denna uttryckta goda vilja till att stå för en accelererad integrationen uppnår Susanne Meijers regim motsatsen:

  • Genom att förklara alla hafsverk som jobb för flyktingarna så kommer dessas integration försvåras.
  • Hon bidrar ytterligare till polarisering av politiken när ifrågasättande av dessa hafsigt förberedda förslag och beredningar klassificeras som främlingsfientlighet.
  • Flyktingarna kommer få bära hundhuvudet för kostnadsrusningarna som kommer vara resultatet av mönstret att inte arbeta igenom förslagen ordentligt innan man tar stegen över till implementation.

Birger Larsson(l) går upp i talarstolen och pratar om att man “har ett ansvar och en plikt att anskaffa marken”. Frågan jag ställer mig är vilket ansvar man anser sig ha för den pågående polariseringen av samhället genom att tillsammans med Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister passivt låta det etiska förfallet och polariseringen fortgå under Socialdemokratins ledarskap?

Tiden när samhället såg mellan fingrarna vad gäller flyktingmottagandets kostnader är förbi… fast inte i Hörbys regnbågskoalition.

Ny spännande giv i budgetärendet

lördag, december 3rd, 2016

Förra måndagen så klubbades budgeten för 2017 av fullmäktige i Hörby. Odramatiskt och enligt förväntan blev det kommunstyrelsens förslag som antogs – fortsatt samma låga överskottsmål och fortsatt samma höga skatt.

Jag är alltid lika fascinerad över den ständiga debatten om refomutrymmet – om vad eventuella ökade intäkter enligt skatteprognosen skall användas till. Det är politikernas julafton. Detta år fanns det 12 miljoner i syltburken och alla partier var nere med fingrarna och fiskade till hjärteprojekten.

Men denna burk med 12 miljoner är bara imaginär – egentligen finns den inte utan det mutgods som “reform utrymmet” utgör tas från kommunens marginaler. Att inte kunna återställa skattesatsen, som man lovat eftersom det var en “temporär skattehöjning” om man få tro vårt ärade kommunalråd, var heller inte aktuellt.

Vad som är ännu mera intressant är att alla partier som hade en åsikt om det budgeterade resultatet konstaterade, likt översta kommunala bönräknare, att den enprocentiga marginalen var alldeles för liten givet de stora osäkerheterna i omvärlden. Trots det var det bara Sverigedemokraterna som hade förmåga att tänka tanken om att riskminimera genom ett högre överskott i kommunens finanser.

Att sätta sprätt på reformutrymmet är som sagt legio på alla politiska nivåer. Vi som är intresserade av kommunal hushållning vi får vända våra blickar åt andra håll för att se tendenserna om någon form av politisk tankekraft.

dsc_0111-3

Eva Lindholm(m) kräver besparingar på kommunledningskontoret

Mest intressant var Moderaternas förslag om en generell och till viss del ospecificerad besparing i kommunledningen. Som jag har berättat om här på bloggen sväller överdelen av kommunadministrationen medan folket på golvet går under konstanta sparkrav.

Som ett tecken i tiden presenterade sig den nyrekryterade kanslichefen innan budgetdebatten. Jag trodde att Björne skojade med mig här på bloggen när han berättade om att en kanslichef tillsatts för att komplettera heltidskommunchefen. Helt plötsligt satt denna kanslichef jämte mig på åhörarplats i måndags.

Hans uppgift verkade vara att få ordning på systemet  som skapades under förra mandatperioden och som det investerades så mycket pengar i: att pappren till kommunpolitikerna skall försvinna. Man är inte förvånad över att det komplicerade systemet slutade fungerade hos den stora gruppen IT-illiterater bland kommunpolitikerna. Omtag och mer pengar som skall malas ner i kapitalförstöringen.

På tal om den växande overheaden så poängterade Kristina Holmqvist(m) tillväxten av IT samordnaren, ett behov som helt plötsligt uppstod för att rätt samla in och formulera IT behovet mot det nya IT samarbetet.

1165000 kronor skall sparas på dels IT samordnare och andra, både specifika och generella besparingar. Mycket bra – mer sådant!

Jag vill inte missa tillfället att poängtera att alla dessa samordningstjänster har i stort med att göra att kommunen är liten. Jag har flera gånger poängtera behovet att slå samman kommunen med andra kringliggande kommuner för att komma tillrätta med verksamheter, till exempel IT, som skalar bra i stora organisationer.

Den styrande majoriteten var obeveklig mot det moderata förslaget; kommunen skall växa i toppen, där med basta! Det som är bäst med besparingsförslaget är dock arbetet med att hitta scope-creepet av IT samordnaren. För första gången kommer det fram en oppositionsbudget. Mer av den stilen i stället för bänkvärmning.

mandat

Partier sorterade på storlek. Utgråade partier deltog inte i budgetdebatten.

Slutligen vill jag själv komma med ett reformförslag. Min tolkning av reformutrymmet är möjligheten att reformera antalet politiker – redundansen är betydande. Flera av partierna gick inte ens upp och debatterade budgetens prioriteringar och allokeringar.

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet kom inte med egna bidrag till debatten. Socialdemokraternas regnbågskollegor verkar vara så mentalt och politiskt utmattade att de inte profilerar sig i årets viktigaste debatt. Tråkigt att se men ack så förutsägbart.

Det är uppenbart att ett utrymme finns att dra ner antalet politiker i fullmäktige då inte ens en representant från varje parti yttrade sig. Mina erfarenheter från nämnderna är att det sitter för mycket dödkött där med.

Om man tittar på tabellen ovan är det tydligt småpartierna har inget att komma med. Frågan är hur mycket de tillför alls? Det skulle inte vara några som helst problem att dra ner antalet ledamöter i fullmäktige till 31 och att rensa ordentligt i nämnderna där många sitter på dubbla stolar som space-fillers.

Faktiskt ytterligare ett argument till kommunsammanslagning – det finns inte tillräckligt många dugliga politiker i kommunen.

Kommunala gungor och karuseller

lördag, oktober 29th, 2016

Mitt liv har varit rätt så hektiskt det senaste året med pendling till Kina och telefonkonferenser på konstiga tider. Med fem stycken containrar på väg över Stilla havet enligt tidplan har jobbet lugnat ned sig lite. Nu har jag tid att snegla på andra områden som intresserar skribenten.

Eftersom det är i slutet på månaden är det dags för kommunfullmäktige den 31 oktober i kommunhuset. Jag går in på kommunens hemsida för att se vad som händer i kommunen; en massa informationsärenden står på dagordningen. HERREGUD vad tråkigt! Inget intressant.

Andra tertialets bokslut kanske kan vara något, men om man skall tro vad som står i tidningen så är det inga överraskningar där heller – Socialnämnden går back i vanlig ordning och tekniska brottas med kostnader – och det redan innan första snön har kommit.

Förr om åren var det kostnader för socialbidrag som skenade i Socialnämnden. Efter ett tillskott på 18 miljoner har hålet flyttat sig till ensamkommande flyktingbarn. Trots kommunalrådet Susanne Meijers försäkringar nere i Östraby om att anstormningen av ensamkommande inte skulle kosta kommunen en krona, så lik förbannat härleds Socialnämndens ekonomiska slukhål just till de ensamkommande flyktingbarnen som kommunen har spridit på HVB-hem runt om i landet.

dsc_0110

Susanne Meijer

13 miljoner kronor har budgetavvikelsen blivit helt plötsligt och det verkar vara konsistent med att det inte skulle kosta något, d.v.s att budgeten för detta var noll kronor enligt kommunalrådets överslag nere i Östraby. Ja, man vet inte om man skall skratta eller gråta över naiviteten.

Mest kanske man är rädd, rädd för att vi har ett kommunalråd som verkar lida av dyskalkyli. Jag tänker att kanske har hon utbildat sig vid någon av kommunens skolor. För när jag skummar igenom Skånskan webb-nyheter ser jag en annan artikel som handlar om gymnasiebehörigheten hos de som går ut grundskolan i Hörby.

Vart femte barn som lämnar skolan i Hörby har inte fullgod kunskap för att kunna gå vidare i livet och fortsätta sin utbildning. VAR FEMTE ELEV!!! Man tror inte det är sant.

Politiker och tjänstemän är inte sena med att förklara hur det kunde bli så, eller snarare bortförklara. Det visar sig att det är ingen fara på taket – andra kommuners placerade barn på HVB-hem i Hörby kommun är de som drar ner studieresultaten.

Socialdemokraten Lena Rosvall är dock hoppfull när hon kommenterar i tidningen:

“Hon betonar att läget inte är så dystert som det kan verka och att det finns goda möjligheter för kommunen att kliva uppåt i statistiken igen.”

Men då har inte den ena hjärnhalvan pratat med med den andra. Socialnämnden skall nämligen lösa underskottet i nämndens budget genom att skapa fler HVB-hem i kommunen. Situationen kommer snarare att bli värre innan det kommer att bli bättre.

Sannolikheten att de “goda möjligheterna” som Lena Rosvall pratar om skall inträffa är lika sannolika som att socialnämndens budget kommer i balans, d.v.s. så otroligt nära noll att det kommer inträffa efter ett oändligt antal socialdemokratiska mandatperioder framåt i tiden. Alternativt kan man säga att det är osannolikt i sann Tage Danielsson-anda.

Och det är här som gungorna och karusellerna kommer in, och då handlar det inte om tekniska nämndens lekplatser utan sambanden mellan de olika systemen. Utbildningsförvaltningens chef Thomas Ringborg konstaterar att det finns ett underskott på akademiska föräldrar vilket  drar ner studieresultaten.

Vad är det som talar för att akademiker i Lund skall bosätta sig i en kommun med dåliga skolresultat? Vad är sannolikheten att skatteintäkterna kommer att öka med utebliven inflyttning av högavlönade? Vad är då sannolikheten att med ett vikande skatteunderlag att vi kan undvika skattehöjningar?

För en vanlig familj har HVB historien kostat  4000 kronor genom socialnämndens underskott. Varje Hörbybo har tappat 1000 kronor och ändå så har Susanne Meijer fått stå oemotsagd om att situationen inte kostar kommunen något, samtidigt som varje invånare är med och betalar för den ekonomiska naiviteten.

På måndag kommer jag igen bli rädd, inte bara när jag hör Susanne Meijer beskriva hur fantastiskt bra det går för kommunen, utan jag kommer bli minst lika rädd när jag ser 40 andra fullmäktigeledamöter som inte säger något i opposition mot verklighetsbeskrivningen.

Happy scary Halloween!

Kvällen där anden släpptes ut även i Hörby

tisdag, december 1st, 2015

Så då har beslutet tagits att vi skall betala signifikant mer skatt i Hörby. Det var väl om sanningen skall fram en lågoddsare att skattebeslutet gick igenom men så lågt var oddsen inte att man inte behövde ta en votering.

Fast det var kanske inte så många som hängde med i ordförande Halls propositions ordning där han i en och samma proposition avgjorde tre alternativ om skattesatsen. Hade någon begärt votering hade Sverigedemokraternas/SPIs alternativ ställts mot Moderaternas för att sedan ställas mot huvudförslaget.

I den omröstningen hade ledamöter i majoriteten som gått till val på ingen skattehöjning haft chansen att välja ett mindre skadligt alternativ. Men nu fick vi inte reda vem som stod för vad… i vanlig ordning.

Trots det debaclet var det dock en mycket givande debatt där en avgrundsskillnad blottade sig hur man ser på medborgaren i kommunen. På vänsterkanten ses de som jobbar som medel till finansiering av större offentlighet. På högerkanten däremot är arbetarnas resultat vägen till tillväxt och välstånd.

DSC_0018

Stefan Borg förde resonemang om närande och tärande.

Det var mycket uppfriskande att höra både Stefan Borg från Sverigedemokraterna och Birger Torkildsen från Moderaterna problematisera de negativa effekterna av hög skatt. Det är ingen hemlighet att Hörby redan ligger lågt på skattekraftsskalan och beslutet förbättrar inte situationen.

Resonemanget kring utvidgningen av skattebasen är fundamentalt annorlunda mot majoritetens perspektiv som inte med ett ord bekymrade sig kring ämnet. Tvärt om hävdade Birger Larsson att den nya budgeten kommer locka nya medborgare, dock utan att reflektera över hur det påverkar inkomsterna och utgifterna.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Meijer lovade att man skall titta på effektiviseringar under nästa år, men det betyder inte att skatten kommer sänkas. På sidan 13 i budgetdokumentet ligger den nya högre skattesatsen på 21,08 minst fram till 2018. Det verkar finns outsinliga behov för dessa eventuellt sparade pengar.

DSC_0019

Hans Frank lyfte på förlåten om kostnaderna för integrationen.

Kanske var dock Hans Franks tal det mest intressanta. Förutom att nämna att det finns en förväntad 15%-ig ökning av vård- och omsorgsinsatserna nästa år så nämndes utmaningarna kring integrationen.

Frank sa att integrationen är en stor belastning för kommunen. Detta står i bjärt kontrast till vad Susanne Meijer sa i Östraby där hon hävdade att invandringen inte kostar Hörby kommun någonting. Nu var anden ute ur flaskan och varken Meijer eller Modig kan få in den igen.

Naturligtvis öppnade det upp för Borg att återkomma i talarstolen kring kostnaderna för utlokaliserade ensamkommande barn i Boden som Hörby kommun har ansvar för samt att 93% av invandrarna som inte är på arbetsmarknaden när de två år efter ankomst blir socialtjänstens problem i Hörby.

Ingen i majoriteten fann det lönt att ens försöka argumentera mot detta vilket ligger helt i linje med den nationella megatrenden som flyktingdebatten har tagit. Tvärt om konstaterade Frank att “om man inte tar dessa kostnader binder man ris till egen rygg” och flaggade för än större behov inom sociala sektorn.

I stort var alla parter överens om behoven inom skola och socialförvaltning samt behovet av renovering av kommunens fastigheter. Skiljelinjen i sak gick mellan synen om det är bra eller dåligt att kommunen i sig är en organism som av sin natur vill växa, huvudsakligen från toppen.

Jag tycker det är problematiskt att vi har en majoritet i Hörby som ser tillväxt i offentlig sektor som mer angeläget än tillväxt i den realekonomin. Men vem är jag att tänka sådana banala tankar omgiven av vishetens riddare arbetandes i demokratins namn?

Tom kassa 2018

måndag, november 24th, 2014

Idag var det fullmäktigemöte i Hörby. Som vanligt i november så är det budgeten som är huvudattraktionen på dagordningen. Och visst så bjöd den på många överraskningar och en del utropstecken.

20141124_185921

Percy Nilsson(SPI) i bryderi om hur man skall ta sig ur en tilltrasslad situation.

Det största utropstecknet vad det som inte hördes – budgetdebatten var slut redan efter en timma och mycket till debatt var det inte. Endast Percy Nilsson (eller var det Hallqvist?) bråkade lite men slutade i en form av inverterad Jujutsu – att denne slår ned sig själv med sin egen kraft.

Tankeloopen började redan i kommunstyrelsen där SPI ville öka skatteintaget med 10 miljoner. Nu blev det nedröstat där, men skam den som ger sig. Till fullmäktige kommer SPI tillbaka med ett yrkande om att öka budgeten för Socialnämnden med med 20 miljoner!

Ordförande Tommy Hall frågade då vart de pengarna skulle tas. Percy går då fram och tänker högt från talarstolen…. “Spara, det går inte…. underfinansiera, nej går inte… hmmm, det måste bli skattehöjning.”

Med insats från ordföranden i fullmäktige får bönräknare Hallkvist hjälp med att räkna ut att det blir ett skattehöjning på 74 öre…. och så yrkades till allas munterhet i publiken.

Det verkar om om gruppledaren för SPI har lite stora befogenheter att formulera budgetförslagen i realtid under budgetdebatten. Men om man sitter i fullmäktige för att ikläda sig rollen som clown då är uppdraget klockrent.

Men åter till något viktigt och mer allvarligt. Magdalena Andersson sa när hon debatterade med Anders Borg på riksnivå att ladorna var tomma. Mycket kritik fick hon för detta uttalande , men här i Hörby kommer det valåret 2018 vara sant om vi fortsätter så här. Just nu har vi en rätt så hyfsad likviditet men det är något som den nyantagna budgeten tänker ändra på.

likviditet

Grå kolumn är 2015 (29M), till vänster kommer 2016 (18M) och sedan 2017 (8M). Gissa hur stora likvida medel det kommer finnas i kassan 2018?

Jag var på anställningsintervju för ett år sedan och rekryteringsfirman testade hur jag kunde se mönster i nummerserier. Det visade sig att jag var briljant på det (också). Samma förmåga har jag nu använt för att kika in i framtiden och ser att kommunen kassa kommer att vara tom 2018.

Jag noterar att ett enigt fullmäktige tycket det var en jättebra plan och klubbade igenom budgeten utan förbehåll. Skall vi luta oss tillbaka och njuta av resan eller skall vi sätta oss till motvärn? Vad sysslar oppositionen med? Inte så mycket med tanke på att stora delar av den har varit med och tagit fram budgeten.

Skall man vara orolig?

[poll id=”9″]

Relationen mellan karta och verklighet

lördag, juni 21st, 2014

På måndag är det kommunfullmäktigemöte. Handlingarna utskickade via post så jag kan sitta i trädgården och läsa dessa utan paddan. Tack för det! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det då jag på jobbet sällan har mer papper än en post-it. Systemet som introducerats är onödigt bökigt med en massa klickande fram och tillbaka.

Just hur bra det kunde vara kan man uppleva med kommunstyrelsens handlingar som skickas ut med e-post. Tre mail (på grund av storleken) rakt ner i datorn direkt. Perfekt! Nu är det väl så mycket stolthet investerat i det befintliga systemet att vi inte kan kasta ut det innan valet.

Hur som helst så är det två bilder av verkligheten som beskrivs i handlingarna till fullmäktigemötet. I ärende “5 – delårsrapport” så har vi en helårsprognos för kommunen på -27,9Mkr. Inget annat än vad vi till vardags refererar till som en brakförlust. Största problemet är resultatet för Socialnämnden som kontra budgeten ligger på ett prognostiserat underskott på 37,7Mkr.

Vi är väl bekanta med underskottet och orsakerna för det. Liten ekonomistyrning i verksamheten, låg förmåga till planering och prognostisering. Var finns orsakerna till att det ser ut så?

Under tiden som du som läsare funderar på den frågan hoppar vi vidare till nästa ärende på dagordningen: “6 – Budget 2015 och planer 2016-2017”. I stycket “Ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i planeringsunderlaget målas en positiv bild upp med att kommunens resultat, med den nya skatteprognosen från SKL, beräknas bli +23 240kkr.

20140620_125848

Sidan 7 i planerna med de ekonomiska förutsättningarna

För att vi skall ha ett tvåprocentigt överskott dras 14Mkr av från ovan belopp. Kvar finns det möjligheter om 8Mkr i ramförstärkningar till nämnderna. Det låter ju bra att vi kan hålla jämna steg med kostnaderna i barn och utbildningsnämnden, att vi kan lappa ihop vägarna för 1 miljon mer.

Vi noterar även att ramen för Socialnämnden är fortsatt oförändrad. Jag vet inte om jag är naiv men är det verkligen realistiskt att det prognostiserade underskottet för 2014 på minus 38Mkr kommer att vara borta redan nästa år?

Uppenbarligen så anser budgetberedningen att underskottet kommer vara borta tills nästa år. Vad är det budgetberedningen vet som vi i Socialnämnden inte vet? Finns det några periodiseringar att ta till som vi inte vet om i år heller? Eller är jag helt fel ute när jag anser att det skall finnas realism i budgetarbetet?

Som om inte detta vore nog så kommer nästa ärende: “7 – Reviderad budget 2014 – Socialnämnden”. I det ärendet begär Socialnämnden ett tilläggsanslag till årets budget om 13 757kkr.

Förslaget till beslut är en uppmaning till nämnden att fortsätta spara. 38 -14 = 24Mkr planerar nämnden spara på eget initiativ. Är det ens teoretiskt möjligt, realistiskt är det i vart fall inte. Det blir inte bättre av ytterligare 14Mkr.  Kommunstyrelsen ville 2014-05-21 §129 berätta följande:

“Kommunstyrelsen vill informera Socialnämnden om att de medel som nämnden begär inte kan tillföras utan att kommunens budget blir underfinansierad.”

No shit Sherlock – kommunens budget ÄR underfinansierad. Underskottet är en realitet och det är den verkligheten som vi borde förhålla oss till och inte ett överskott på 8Mkr.

Därför blir man mer och mer förvånad över förnekandet när man sist i ärende 6 skriver att:

“Eventuell fördelning av återstående utrymme, 638tkr, behandlas i samband med höstens budgetberedning i oktober”

Det enda som är realistiskt och verklighetsnära med den skrivningen är att oktober infaller under hösten. Kommer verkligen kommunfullmäktige i Hörby ställa sig bakom denna kalkyl och planering på måndagens fullmäktigemöte? Både ärende 6 och 7 borde skickas på återremiss till kommunstyrelsen för att få en realistisk behandling med lösningar som förhåller sig till verkligheten.

Risk finns att, förutom Socialnämndsledarmötena i fullmäktige som drabbas innevarande år, alla de som inte siktar på ett politiskt liv efter valet försöka förneka problemen. Frågan är om man kan periodiserad diskussionen om en skattehöjning?

Avslagen boksluts- och revisionsdebatt

tisdag, april 29th, 2014
DSC_0055

En diger lunta men mycket läsvärd

Igår på fullmäktige diskuterades bokslutet och revisionsrapporten. Notabelt är att utgifterna ökar i större omfattning än inkomsterna. Utan AFA pengarna hade kommunen gått plus-minus noll i år så det var ren tur att det inte blev en brakförlust. I år 2014 kan det vara fatalt att ha en gökunge i boet. Speaking of the devil; notabelt är även att Socialnämnden fick en anmärkning för underskottet på 30 miljoner.

Jag håller med om anmärkningen, men inte på samma grundvalar som revisionen. Jag pekar på att majoriteten av underskottet i nämnden var okänt för nämnden självt och att det låg dolt i ekonomisystemet.

Min argumentation var att det är kommunstyrelsen som inte gör jobbet när ekonomifunktionen som supportar Socialförvaltningen är underbemannad och rapporterar fel beslutsunderlag. Trots att nämnden kommunicerat behovet av mer hjälp till kommunstyrelsens arbetsutskott ser vi ingen upprampning av supporten.

Kritiken som jag riktar mot oss i Socialnämnden är av naturen att vi har misslyckats att se till så att hemmaplanslösningarna sätter igång att spara pengar. Trots att vi har ökat bemanningen så köper vi fortfarande platser i lika stor utsträckning som innan.

Det betyder att vi har både kostnader för de köpta platserna OCH för vår ökade organisation. Socialförvaltningen måste börja leverera på denna punkt – vi kan inte ha handläggare som inte utnyttjar de interna strukturer som vi byggt upp.

När jag i Fullmäktige framför detta så kommer Susanne Meijer upp och är förvånad över min kritik över hemmaplanslösningarna som hon tycker funkar bra. I bokslutet kommenteras under årets resultat för Socialnämnden (s. 47):

“Väsentliga avvikelser mot budget är ökade kostnader för placeringar med 12,4Mkr.”

Visst är det dåligt genomfört, men med tanke på förvåningen och frågan kanske vi skall vara glada för att Socialdemokraterna och Susanne Meijer hålls långt bort från den kommunala kassakistan.

Men allt är inte dåligt med Susanne. Susanne Meijer visar sig vara en integrerad del i kommunikationsvägarna i kommunen genom att få ut budskapet om underskottet först på sin blogg där hon skrev:

“När jag är på badet i Hörby brukar det ofta ge möjlighet till bra samtal med intresserade vänner och bekanta. Senast ett långt samtal om just det som folk talar om, tillståndet i Socialnämnden. Det är ett digert arbete att lyfta Socialnämnden och få struktur på den …..nu flödar informationen om minussiffror som är 10 miljoner mer än för 4 veckor sedan och vi landar på mellan 20-25 minus.”

Attans att Meijers blogg, via bastun på Lågedammsbadet, är en sådan integrerad del i kommunikationsflödena i kommunen.

En stor del av kritiken i mitt tal handlade om koordineringen från KSAU beredning. Faktum var att denna beredning hade ett andra äskande att ta ställning till från Socialnämnden men att det släpptes aldrig fram från kommunstyrelsens ordförandes sida.

Kan tyckas vara en detalj, men faktum kvarstår att ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande vars intresse vid det laget gick ut på att hänga Pelle Skerup från en lyktstople nere på gatukontoret. Förutom korståget mot partibrodern så var Mittskåne-äventyret högt på agendan vilket fullständigt förblindade ärendehanteringen i kommunen.

En annat ärende verkar även det förblinda och det är de oändliga utredningarna för att lyckas etablera en industriell bakgård i form av vindkraftspark i den småbrutna terrängen i de östliga delarna av kommunen.  Birger Torkildsen hjälpte mig att peka ut kommunstyrelsens arbetsutskott som drivande även i den processen när jag felaktigt i mitt tal associerade byggnadsnämnden med fladdermusinventeringarna. Tack för den Birger!

Det är förvånande att inte fler av ledamöterna i KSAU väljer att ta avstånd från den destruktiva agendan som har sin utgångspunkt i det avgående kommunalrådets agerande. Varför är det så tyst från KSAU ledamöterna? Vad är man rädd för?

Läs mitt tal här.

Kraftig svänging i slutet av året

onsdag, februari 20th, 2013

Vi har under större delen av året varit välsignade med en prognos som cirklat runt 17,5-18,5Mkr minus för Socialnämnden. Men på senaste mötet fick vi en kalldusch när resultatet för helåret summerades till -20,3Mkr. Tre miljoner mer på en omsättning på 327Mkr kanske kan låta litet, men det var en diff som vi inte förutsåg för två månader sedan.

Enligt analysen var det ökade personalkostnader i slutet av året (1,1Mkr), outhyrda platser som inte hade räknats in i resultatet (0,9Mkr), samt ökade inköp av konsulttjänster inom barn- och ungdomsvården (1,3Mkr).

De outhyrda platserna handlar om att det skedde en förflyttning av boende för renovering, men kostnaden för de outhyrda platserna hade inte tagits in i kostnaderna för projektet. Det är något vi i nämnden får ta på oss och ta med till nästa period att hålla ögonen på när fler rockader skall genomföras.

Sjukdomar och semester i slutet på året stack iväg med ökade kostnader för personalen. För barn och ungdomarna siktar vi på det som vi kallar hemmaplanslösningar och att det skall nedbringa kostnaderna. Totalt har kostnaderna 2012 ökat med 7 miljoner sedan 2011 vilket är anmärkningsvärt för en organisation som har varit på kostnadsjakt de senaste två åren.

Men vi behöver vara ödmjuk inför exekveringen. Första året var ett förlorat år på grund av en missriktad politisk ledning och interna stridigheter, medan andra året var fokuserat på att få kontroll verksamheten. Förvaltningens ekonom har bevisat att vi har bra kontroll över över uppföljningen, men vi har inte bevisat att vi har kontroll på ekonomistyrningen – d.v.s. vår förmåga att agera på den ekonomiska informationen som vi samlar in.

Nu går vi in i ett nytt år med helt nya förutsättningar, speciellt med effektuering av den nya organisationen. Vi skall ha med oss vetskapen om att alla förändringar medför risker, även vad gäller ekonomistyrningen. Så från dag ett måste vi ha ekonomiuppföljningen i fokus och det känns tryggt att veta att vi har förvaltningen med oss i detta.

Vi kommer få uppföljning på enhetsnivå och förvaltningen kommer inför arbetsutskott och nämndssammanträden kalla in enhetsledare för att ytterligare genomlysa avvikelser mellan planen och utfallet. Jag är övertygad om att detta är pusselbiten vi behöver för att ha full kontroll.

Så, som invånare frågar du dig när vi kommer ha en Socialnämnd i ekonomisk balans; min gissning är att det kommer inträffa 2014. Vi kommer att kunna adressera halva underskottet 2013 samtidigt som vi har en läroperiod. Resten kommer vi fixa 2014 när vi kan styra och optimera med full disciplin.

Uppdaterad: Läs mer i artikel i Skd 2013-02-20.

Nytt ledarskap i oppositionen – SPI tar över ledartröjan

torsdag, november 29th, 2012

Så nu har vi klubbat budget för 2013. Det är en svag budget. 1,3% beräknat resultat; ett överskott på 8 miljoner. Det är inte mycket det, med tanke på att BUN begärde 2,5 miljoner kronor till och Soc i originalbeslutet begärde 6 miljoner kronor mer. Ja, det är en sorglig läsning med många risker. Hade det inte varit för oppositionen hade mötet rent av varit tråkigt.

Oppositionsledaren Tommy Hall går upp och håller ett låååååååååååångt anförande om världen, men berör även det Socialdemokratiska budgetförslaget. Under resans gång yrkas det på lite spridda att-satser från den Socialdemokratiska skuggbudgeten. Oj-oj-oj så trött man kan vara. Flertalet gånger uppmanar ordföranden Tommy Hall att hålla sig till ämnet.

Två personer som kan liva upp ett fullmäktigemöte; Louise Hedlund(M) och Percy Hallkvist(SPI)

Helt spontant går Percy Hallkvist från SPI upp i talarstolen och konstaterar att ett skattehöjning på 50 öre skulle varit på sin plats om det inte var valtaktiskt fel att begära 50-öringen nu och inte inför valet 2014. Nej, i stället skjuter han iväg ett yrkande om att BUN och Soc skulle få pengarna som de begärt och därmed lämnade resultatet på princip noll.

Helt plötsligt blir det kortslutning hos hos Socialdemokraterna som i panik begär ajournering i fem minuter. Ordförande Göte Andersson stämmer väl av situationen i fullmäktige och visst är det så att det lagom tid för att ta en kaffe-paus. Ajourneringen för kaffe och socialdemokraternas rådrum tar minst 20 minuter.

Jag förstår verkligen Socialdemokraternas dilemma, finansieringen av alla förslagen kom från ett tänkt scenario om att Socialdemokraterna satt i regeringen och skickade pengar till kommunerna en mass. Jag försökte påtala svagheten i resonemanget, men det ville sig inte bättre än att Tommy Hall konstaterar att jag är en idiot och att jag varken hade läst alliansens styrdokument eller det socialdemokratiska budgetförslaget.

Jag låter det vara osagt huruvida jag är en idiot, men faktum är att pedagogiken haltade betänkligt för Sossarna, vilket förklarade behovet av en kort time-out.

När vi återupptar förhandlingarna visar det sig att Socialdemokraterna överger sitt eget budgetförslag till förmån för SPIs och Percy Hallkvists skjutjärnsyrkande. Med röstsiffrorna 27 för och 12 emot går majoritetens förslag igenom. OK, man kan ha otur en gång och hamna bland hermelinerna, men om det händer två gånger, vad betyder det?

Snart har vi klubbat oss fram till ärendet om avloppstaxan. Percy Hallkvist från SPI går upp igen och yrkar på att man skall fasa in taxehöjningen över två år. Säkert som en klocka kommer Tommy Hall upp och stödjer SPIs förslag. Återigen agerar socialdemokraterna stödparti till SPI – en mycket intressant vändning i ledarskapet i oppositionen.

Extra intressant var att man med yrkandet försökte sätta sprätt på resultatet 2013 en andra gång för kvällen när man med skattepengar tänkte sig betala brukarnas vatten och avloppsavgifter. Det måste varit tur att pengarna inte gick åt under budgetärendets yrkande, då hade det varit svårt att finansiera yrkandet i avloppsärendet.

Ja, jag vet inte vad det är som händer med våra Socialdemokrater i kommunen – kanske det är dags för ett partiledarbyte till något lite mer vitalt – varför inte släppa fram någon av de kvicka tjejerna inom Socialdemokratin i Hörby och få lite fart på debatten?

Nåja, jag vet inte om skiftet på tronen mellan Socialdemokraterna och SPI har någon praktisk betydelse? Kommer det innebära att SPI nu kommer att få följa med ner till Namibia i stället för Sossarna – onekligen en intressant och rolig tanke.

Fast det bästa kom till sist. Partikollegan Louise Hedlund hade ögnat igenom ett protokollsutdrag från IT-nämnd Skåne Nordost. Ärende 11 handlade om byggandet av en redundant fiberförbindelse mellan Broby och Osby.

Meningen med att bygga en redundant förbindelse

Spontant känns det inte som om man verkligen har det bästa för ögonen genom att bygga en redundant förbindelse.  Snabb som en vessla är Kjell-Åke Persson (C) uppe i talarstolen och börjar förklara behovet av redundans i system, utan att observera humorn i Louises fråga. Så kan det vara när man är het på gröten att lägga till rätta.

Fler som höjer på ögonbrynen om skolbesparingen

söndag, september 2nd, 2012

I fredags (2012-08-31) kommenterar Lena Rosvall(S)  defaitistiskt  i SkD att hon inte har något annat att göra än att gå med på besparingarna inom skolan i Hörby. Nämnden måste spara 1,7Mkr på grund av ökade gymnasiekostnader.

Och visst  känns det bra att det inom nämnden finns, genom Birgitta Andersson(M), det nödvändiga initiativet att agera för att hålla budgeten. Detta är något som även Socialdemokraterna i nämnden stödjer. Så Lena står upp för ett överordnat värde att hålla budget och stämma i bäcken när något inte går efter planerna.

Kort därefter (2012-09-01) kommer en kommentar från den Socialdemokratiska kommunstyrelseledamoten Heidi Laine Lundgren där det uttrycks förvåning att Socialdemokraterna i nämnden också vill hålla budgeten. Heidi skiver på sin blogg

Detta låter i mina öron helt tokigt och den spontana reaktionen var att kontakta Lärarnas riksförbund och säga att detta i alla fall inte är ett beslut jag som socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen stödde.

Det är intressant att läsa hur förmågan att långsiktigt kunna leverera service till brukarna är frånkopplat behovet av ekonomisk styrning och kontroll i verksamheten. Detta är något som vi i socialnämnden verkligen har fått känna av den hårda vägen, där vi står inför kraftiga besparingar efter att just styrningen och kontrollen satts på undantag under en lång tid.

Ni läsare ser ju vad jag tycker i sakfrågan, men det är klart att det är olyckligt att verksamheten drabbas av kostnaderna som man själva inte kan påverka. Men finns det inte pengar finns det inte pengar. Det gäller skolan likväl som nyinköp av julgransbelysning i kommunstyrelsen och kostsamma monumentalmålningar med tillhörande skådespel. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är inte det enda partiet i Hörby som för en debatt om besparingarna inom skolan.

Ett annat perspektiv på inlägget är att även Socialdemokraterna klarar av att föra en diskussion om olika perspektiv i offentligheten. Det är inte bara Heidi utan även SSU i Hörby som ger sig in i debatten om lämpligheten i att prioritera den ekonomiska styrningen. Hade bara den ena av dessa åsikter kommit fram i offentligheten skulle man på goda grunder kunna ifrågasätta tillståndet inom Socialdemokratin som oppositionsparti och deras aspiration på makten i Hörby.

Tidigare har socialdemokraterna i Hörby, i alla fall från mitt utifrånperspektiv, uppfattats som en mentalt homogen monolitisk organism med en extrem partidisciplin. Här ser jag dock ett annat beteende.

Jag tror att denna diskussion är bra både för Socialdemokratin och politiken i Hörby. Det är alldeles för lite debatt, och att ta upp diskussionen i offentligheten kommer ge bilden av Socialdemokraterna i Hörby lite mer färg. Färg kanske var lite att ta i, men kanske  lite fler nyanser av grått i alla fall…

Det kan låta lite oortodoxt som partirepresentant att hävda åsikten om offentlig intern debatt, men politiken består av människor och människor har olika åsikter. Att människornas avtryck övertas av partiernas och deras existensberättigande är inget positivt, snarare tvärt om.