Posts Tagged ‘Gymnasieskola’

Fler som höjer på ögonbrynen om skolbesparingen

söndag, september 2nd, 2012

I fredags (2012-08-31) kommenterar Lena Rosvall(S)  defaitistiskt  i SkD att hon inte har något annat att göra än att gå med på besparingarna inom skolan i Hörby. Nämnden måste spara 1,7Mkr på grund av ökade gymnasiekostnader.

Och visst  känns det bra att det inom nämnden finns, genom Birgitta Andersson(M), det nödvändiga initiativet att agera för att hålla budgeten. Detta är något som även Socialdemokraterna i nämnden stödjer. Så Lena står upp för ett överordnat värde att hålla budget och stämma i bäcken när något inte går efter planerna.

Kort därefter (2012-09-01) kommer en kommentar från den Socialdemokratiska kommunstyrelseledamoten Heidi Laine Lundgren där det uttrycks förvåning att Socialdemokraterna i nämnden också vill hålla budgeten. Heidi skiver på sin blogg

Detta låter i mina öron helt tokigt och den spontana reaktionen var att kontakta Lärarnas riksförbund och säga att detta i alla fall inte är ett beslut jag som socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen stödde.

Det är intressant att läsa hur förmågan att långsiktigt kunna leverera service till brukarna är frånkopplat behovet av ekonomisk styrning och kontroll i verksamheten. Detta är något som vi i socialnämnden verkligen har fått känna av den hårda vägen, där vi står inför kraftiga besparingar efter att just styrningen och kontrollen satts på undantag under en lång tid.

Ni läsare ser ju vad jag tycker i sakfrågan, men det är klart att det är olyckligt att verksamheten drabbas av kostnaderna som man själva inte kan påverka. Men finns det inte pengar finns det inte pengar. Det gäller skolan likväl som nyinköp av julgransbelysning i kommunstyrelsen och kostsamma monumentalmålningar med tillhörande skådespel. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är inte det enda partiet i Hörby som för en debatt om besparingarna inom skolan.

Ett annat perspektiv på inlägget är att även Socialdemokraterna klarar av att föra en diskussion om olika perspektiv i offentligheten. Det är inte bara Heidi utan även SSU i Hörby som ger sig in i debatten om lämpligheten i att prioritera den ekonomiska styrningen. Hade bara den ena av dessa åsikter kommit fram i offentligheten skulle man på goda grunder kunna ifrågasätta tillståndet inom Socialdemokratin som oppositionsparti och deras aspiration på makten i Hörby.

Tidigare har socialdemokraterna i Hörby, i alla fall från mitt utifrånperspektiv, uppfattats som en mentalt homogen monolitisk organism med en extrem partidisciplin. Här ser jag dock ett annat beteende.

Jag tror att denna diskussion är bra både för Socialdemokratin och politiken i Hörby. Det är alldeles för lite debatt, och att ta upp diskussionen i offentligheten kommer ge bilden av Socialdemokraterna i Hörby lite mer färg. Färg kanske var lite att ta i, men kanske  lite fler nyanser av grått i alla fall…

Det kan låta lite oortodoxt som partirepresentant att hävda åsikten om offentlig intern debatt, men politiken består av människor och människor har olika åsikter. Att människornas avtryck övertas av partiernas och deras existensberättigande är inget positivt, snarare tvärt om.

Otroligt positivt med en gymnasieskola i Hörby

lördag, november 13th, 2010

Jag läser i Skånskan att Axonas kursgård skall öppans som en yrkesgymnasieskola. Detta är något väldigt positivt och kommer verka positivt på möjligheterna för ungdomarna i bygden.

Inte nog med skolan – det finns möjlighet till internat också. Hela konceptet är positivt för kommunen som ger mer underlag för aktiviteter även för Hörbyungdomarna.

Synergieffekten mellan skolan och bilbranschen i Hörby lär inte vänta på sig. Tyvärr gnäller Eslöv igen när något positivt händer i andra kommuner.

(s)-ideologi i praktiken – “nej till alternativ”

söndag, april 25th, 2010

Eleverna flyr Berga gymnasiet i Eslöv. Socialdemokraterna i Eslöv anser att problemet ligger hos de andra skolorna eleverna flyr till, i stället för att analysera varför den egna gymnasieskolan väljs bort. Jag skulle vilja bjuda in Socialdemokraterna i Eslöv till 2000-talet, men det är väl fullständing hopplöst…

I söndagens upplaga av Skånska Dagbladet rapporteras att Socialdemokraten Lena Emilsson i Eslöv är negativ till en etablering av ett fordonsprogram i Hörby. Anledningen är enlig Lena att det står platser tomma på Bergagymnasiet. Ingen vidare analys varför eleverna flyr Berga till förmån alternativen förmås.

Fordonsindustrin i Hörby är omfattande så därför känns just en fordonsutbildning i Hörby väldigt rätt. Jag välkomnar detta alternativ och jag vet att Hörby kommun ser väldigt positivt på etableringen.

Det är fundamentalt att i dagens Sverige väljer brukarna själva det bästa alternativet. Det är uppenbart att bristen på förnyelse och kvalitet på Bergagymnasiet ger möjligheter för entreprenörer att starta bättre och mer tidsanpassade alternativ.

Vad som är än mer intressant är att detta är Socialdemokratisk ideologi i praktiken. Socialdemokraterna har gått med på friskolereformen under galjen. Att konurrensutsätta verksamheter till fömån för kvalité är något som inte ligger i Socialdemokraternas vision om det bättre Sverige vi alla siktar på. Socialdemokraterna ser en politiker vara bättre än 1000 entreprenörer. Det är inte så man bygger ett dynamiskt samhälle. Socialdemokraterna backar in i framtiden och det är inte mer av sådant som vi behöver efter höstens val 2010.
Pingat till intresseant.se