Posts Tagged ‘Tommy Hall’

Gnälla går ju… men det är ditt eget fel (och mitt)

söndag, mars 26th, 2017

Vi som har följt Hörbypolitiken under många år kan konstatera att de mest märkliga sakerna kan hända i den titt som tätt. Men om man lyfter blicken lite så ser man att det oproportionerligt mycket som är märkligt jämfört med andra närliggande kommuner.

Jag har ofta skrattat åt slutledningen att det måste vara något med vattnet i Hörby som drivande i alla konflikterna, men det är den bästa förklaringen än så länge. För vad är det just i Hörby som driver fram galenskaperna.

Det kommunala uppdraget är enkelt: att organisera och prioritera de allmänna resurser som skattekollektivet betalar in. Det är inte att erövra den politiska makten och sedan genomföra en agenda som inte har med det kommunala uppdraget att göra.

Jag vet vad som pågår – jag såg det från insidan under åtta år i kommunpolitiken. Hela det kommunala politiska systemet (och därmed förvaltningen av kommunen) är igenproppat av ideologiska ickekommunala agendor och personliga vendettor.

Alla kommer väl ihåg beslut om korrumperade monumentalmålningsupphandlingar, investeringar i stenöknar i brist på en lokalförsörjningsplan, sittandes på dubbla stolar i bolagen eller hur kommunalrådet underminerade hela det politiska systemet genom att runda både tekniska och socialnämnden där han inte hade full kontroll?

Vad som kanske inte finns i allmängodset är hur kommunalrådet kommer in oanmäld på ett Socialnämndsarbetsutskott och vill anmäla mig för att brutit mot sekretessen genom ett blogginlägg om hemtjänsten. Eller hur beredningsgrupper konfigurerades utifrån vänskapsband och inte utifrån viljan till resultat.

När vårt förra kommunalråd, Lars Ahlkvist, fick spaken (tillsammans med alla oss andra som bekämpas hans välde), då fanns ändå förhoppningen om något bättre. Men ack, så blev det inte – snarare har det blivit än värre.

In kommer Socialdemokraterna med Susanne Meijer i förarsätet med en radband av lydiga pojkar med mössan i hand som tysta, kuvade stödpartier. Människor i bygden är i uppror över de beslut som tas, människor man möter är ÄNNU mer förbannade nu än under Ahlkvists tid.

Upprördheten är inte konstig med tanke på de huvudlösa planer om villainköp, permanenta flyktingförläggningar i villakvarter, byggande av avlägsna utescener när idrottshallen rämnar och möglar, svällande byråkrati när hemtjänsten går på knäna. Vem skulle inte vara upprörd över det?

Som om det inte vore nog så finns det ett än värre problem: Om Ahlkvist hade problem med demokratin så är det inget vad Susanne Meijer har. “Ingen debatt” tillåts på möten, recenserande och kritiserande av lokalpressen, rasister finns överallt och hos alla som har åsikter om integrationen (min kritik av villaköp och permanenta flyktingförläggningar ovan är troligtvis rasistisk dem också).

Som kronan på verket så har hon en politiskt och ideologiskt betingad punkt på alla fullmäktigemöten som heter “kommunalrådet informerar”. Där kritiseras meningsmotståndare och den egna agendan glorifieras under 20 minuter utan att de som kritiseras eller har en annan åsikt tillåts uttrycka den. Om någon vill gå i polemik så stoppas det av pampen, tillika fullmäktiges ordförande, Tommy Hall under hänvisning att det bara är en informationspunkt.

Sossarna och den styrande regnbågen har ingen aning om hur långt ut på det sluttande planet man befinner sig vad gäller den demokratiska debatten. Kommunalrådet har till och med polisanmält individer som kritiserar (om än på ett plumpt och trubbit sätt) och som påtalar för henne och andra hur sjukt det har blivit.

Symptomen är problemet med att kommuninvånarna inte sätts i första rummet. Hörby kommun är kommuninvånarnas plats på jorden. Det är INTE Susanne Meijers sandlåda med skattebetalarnas pengar.

Men det är här vi kommer tillbaka till fundamenta i demokratin: makten utgår från folket. Det är Hörbybornas egna inneboende förakt för politiken och politikerna som tillåter att de individer som nu styr får sitta vid rodret; en klick individer som styrs i stort av egenintresse och vänskapskorruption. Men låt oss inte glömma att de har placerats där av Hörbyborna själva.

Orsaken till symptomen ovan handlar om  att det inte räcker för medborgaren att gå och rösta en gång var fjärde år på personer som man till stor del inte har en aning om vem det är och sedan under de 1459 andra dagarna förfasa sig mellan skål och vägg över politikerna man valt.

Skärp er och sluta skylla på vattnet! Sluta skylla på idioterna som ni valt. Ställ dig framför spegeln och se den verkliga idioten i Hörbypolitiken, personen som varje månad lämnar över en femtedel av sin lön till Susanne Meijer och förväntar sig att hon jobbar för dig och ditt bästa samtidigt som hon tillsammans med de andra du röstat på lyfter dubbla arvoden “utan att veta om det”…

Idiot!

 

När inte ens en initierad förstår – inga problem!

måndag, september 7th, 2015

Jag trodde då aldrig att jag skulle säga det men så här ligger det till: Tommy Hall har rätt! Nåja, det kanske var en alldeles för generell utsaga, men när det gäller kritiken av kommunens protokoll då har han rätt.

tommy_hall

Tommy Hall förra mandatperioden när han satt i kommunstyrelsen och hade full koll.

Faktum är att Tommy Hall har anslutit sig till min linje och det medborgarförslag som jag skickade in redan den 27. augusti 2007 där jag klagade på protokollen och det faktum att det var fullständigt omöjligt att förstå vad som beslutades.

Jag har själv reflekterat över att det har blivit ännu sämre den senaste tiden. Läs bara senaste socialnämndsprotokollet och grunna på om ni förstår vilka beslut som fattats och på vilka grundvalar.

Kanske kan det bli bättring denna gången när Tommy Hall ryter till – en pamp passar man sig väl för? Så här säger Tommy Hall:

– Jag har ägnat mina tio första månader som fullmäktiges ordförande åt att läsa protokoll. De är bedrövliga. Man kan lika gärna läsa på en toalettrulle.

Tyvärr verkar Meijer ha plockat upp Ahlkvists tappade mantel om att försöka dölja så mycket som möjligt. Skånskan anger Meijers kurs:

Susanne Meijer (S), kommunstyrelsens ordförande, delar inte Tommy Halls syn på protokollsskrivningarna, och hon är frågande till hans liknelse med en toalettrulle.

Det är konstigt att hon inte förstår liknelsen med en toarulle, med tanke på att hon själv anser det vara en riktig skitsak.

Susanne Meijer konstaterar att man inte kan kritisera protokollsskrivningen då kommunen strävar efter att bli en bättre arbetsgivare… Jaha du kära läsare – om du kan få till den logiken kan du höra av dig.

Faktum är att protokollet är ordförandens ansvar att se till så att det blir bra, inte någon stackars nämndsekreterare som hon implicit skickar ut i skottgluggen i rosornas krig i Hörby för att smutskasta Tommy Hall. Hon var så framgångsrik i sitt skitkastande att Tommy Hall var tvungen att pudla i en insändare i tisdagens tidning.

Ja, ännu en gång är det allt annat än statsmannalikt hanterat, och då har vi ändå inte kommit in på kommunalrådets verkliga svagheter – ekonomi. Jag bävar inför hennes budgetförslag och undrar vilka av regnbågsvännerna som tänker fortsätta resan med den expansionistiska politiken, brist på styrning och dess behov av skattehöjningar.

Men den grytan har väl redan kokat ihjäl grodorna som hoppade i efter valet så de lär väl ligga och flyta runt till 2018 – toapapper eller inte…

koka_groda2

 

I avsaknad av en riktig opposition…

söndag, juni 28th, 2015

… så ser sig kommunens formellt högste politiker sig kallad att återigen gå till angrepp på sina egna. Det var på juni månads fullmäktige, i ärendet om taxorna för biståndsbedömda måltider, som beskjutningen fortsatte.

tommyhall

Tommy Hall denna gång vänsterflankerande den vänsterstyrda regnbågen

Trots att han borde vara en av grundbultarna i regnbågssamarbetet verkar det som att han har blivit något av det femte hjulet.  Så här säger han i tidningen 2015-06-24:

– Jag är besviken att det inte har kommit fram något alternativ till hur vi ska få in pengar till detta. … Hur ser detta ut ihop med förmånsbelopp och taxor? Jag kan inte svara de gamla när de frågar mig.

Tommy Hall blev förbryllad när han hörde inlägget om att det ska göras satsningar på de svagaste grupperna i kommunen. Ett initiativ som han i och för sig välkomnar, men frågetecknen är många, enligt Hall.

– Hur ska det gå till? Det har man haft ett halvår på sig att presentera. Att det ska arbetas in i budgeten är en klen tröst för de gamla, säger Tommy Hall.

Nyckeln är utsagan är passusen “det har man”, d.v.s. de andra som ingår i regnbågen. Tommy Hall fann det för gott att lägga ner sin röst i omröstningen trots att han egentligen var mot beslutet. Så är det när partipiskan viner över fullmäktiges ordföranden…

Så vi kan att konstatera att rosornas krig fortsätter i Hörby. I det kriget är det alltjämt Tommy Hall som är tvingad på defensiven. Susanne Meijer har stärkt sina kort när hon ännu så länge har lyckats undgå avgångskraven efter debaclet med revisionen.

Men hon kan ingalunda sitta säkert. För när hon minst anar det så kan Tommy Hall få in en fullträff från sitt kontinuerliga krypskytteri mot kommunalrådet. Den som lever får se.

Jävig ordförande med bly-bak

tisdag, maj 26th, 2015

Det fanns en tid när fullmäktiges ordförande visade ut ledamöterna till åhörarsektionen när de var jäviga. Den tiden verkar inte finnas längre. Igår på fullmäktige initierade ordföranden ett nytt ärende om sin egen jävighet på förra mötet.

Ordföranden föredrog själv ärendet och när beslutet skulle fattas skickade han över mikrofonen till vice ordförande som korrekt ställde frågan till församlingen. Ordförande Tommy fann för gott att sitta kvar under hela processen.

jävig

Intakt panel – en är jävig, men skall denne bort?

Det skulle vara intressant att höra varför den gamla fullmäktigeordföranden agerade som han gjorde med utvisningarna. Då var det inte bara så att man skulle lämna sin plats, man skulle även lämna de förtroendevaldas område i fullmäktigesalen.

Var alla dessa handlingar ett spel för galleriet eller fyllde de någon funktion? Göte Andersson fanns faktiskt med på tillställningen om än i andra änden på lokalen mot vad som varit brukligt.

Är det så att man har en otillbörlig påverkan om man sitter kvar? Är det så att det inte gäller en ordförande? En stilla fundering nu så här dagen efter.

Kommunal silverback verkar klara sig undan uppmärksamhet… tills nu

fredag, maj 8th, 2015
tommyhall

En vit man

I en tid när drevet går för att avsätta Susanne Meijer från sin post så är det med förvåning att ingen i etablissemanget har reflekterat den verkligt stora händelsen ute i Svensköp. Ett uttryck för rasism passerade utan kommentarer i kommunens högsta demokratiska församling.

Jag tänker naturligtvis inte på Stefan Borgs lika långa som förvirrande irrelevanta tal om ensamkommande flyktingbarn, vilket kanske inte var mer än att förvänta. Nej, jag tänker på vad fullmäktiges ordförande sa när man skulle utse två stycken justerare för mötet.

Då majoriteten av fullmäktiges representanter var jäviga i ärendet om ansvarsfrihet så sökte ordföranden efter någon som inte hade varit inblandad i den kommunala soppan under förra mandatperioden.

Ordförande Hall konstaterade då från podiet, så alla kunde höra, att det visst fanns två “vita män” som kunde justera protokollet.

Hur kommer det sig att ett sådant uttryck med rasistiska annotationer kan gå obemärkt förbi? Är vi immuniserade från att reagera om det är en Socialdemokrat som uttalar det? Hade Stefan Borg bemötts med liknande överseende?

Eller kanske det inte är mer an att förvänta från en pamp på podiet. Tommy Hall varandes arketypen av en kolonial vit man med “stiff upper lip” torde knappast vara den som reflekterar över sitt språkbruk. Vilka krav kan vi ställa på fullmäktiges ordförande att inte fälla rasistiska uttalanden från podiet?

Låt mig här och nu rikta misstroendeförklaring mot Tommy Hall. Det är en avslöjande att Tommy Hall yppade orden och det är avslöjande att ingen reagerade.

Tommy Hall borde ta konsekvenserna av sitt handlande och avgå.

Rosornas krig?

torsdag, april 23rd, 2015

Ikväll kom den första indikationen om hur fullmäktige kommer besluta i ansvarsfrågan för socialnämnden. Genom kommunens utmärkta prenumerationstjänst för protokoll damp protokollet för fullmäktiges presidium ner i min inbox.

tommy_hall

Tommy Hall i fullmäktiges talarstol

Efter att visat ut Sverigedemokraten Gerty Holst från mötet som jävig på grund av hennes närvaro i nämnden 2014, fattade de två kvarvarande beslut i frågan. Det är inte svårt att förstå vad beslutet skulle bli med tanke på Tommy Halls kommentarer i tidningen.

Jag kan inte undgå att fundera på varför Tommy Hall var så ivrig att hävda att de som inte får ansvarsfrihet skall avgå. Speciellt intressant är det utifrån perspektivet att det var en mycket hård debatt och jämn omröstning inom arbetarkommunen huruvida det var Tommy Hall eller Susanne Meijer som skulle vara det första socialdemokratiska kommunalrådet i Hörbys historia.

Susanne Meijers inkallade stödtrupper fick mötet att gå i hennes favör och resten är historia… tills nu när imperiet slår tillbaka.

Kommunalrådet var inte sen i tidningen att hävda att hon minsann var helt oskyldig till nämndens resultat. Vidare hävdar hon att hon har lagt fram massor med sparförslag.

Visst kan man investera sig ur ett underskott men då måste man visa att de ökade kostnaderna leder till besparingar. Jag har inte en enda gång sett en sådan kalkyl eller analys från Sossarna de senaste fyra åren.

Att hon sedan i samma tidningsartikel hävdade att hon har stått för stabiliteten i nämnden är direkt skrattretande. Sossarna röstade mangrant på det havererande kommunalrådets linje om att lösa upp nämnden och därmed skapa ännu mer kommunalt kaos.

Om fullmäktige går på presidiets linje så är situationen för Susanne Meijer mycket bekymmersam. Ahlkvisten lyckades klamra sig kvar ett år; tre år för Meijer utan förtroende vore inte ansvarigt för kommunen.

Men med Susanne Meijers definition av ansvarstagande enligt ovan är det säkert logiskt för henne själv att sitta kvar. Kan bara konstatera att Tommy Hall har ett ypperligt läge att nocka ut Meijer och själv beträda tronen efter måndagens möte i Svensköp.

Även små öron har grytor

söndag, november 2nd, 2014

Efter en hektisk vecka där jag farit som en tätting i Sydsverige och i Danmark har jag nu äntligen landat i soffan framför brasan.  Politiken i Hörby har rullat på med det nya fullmäktige och dess val till poster.

Sossarnas tungviktare placerades på podiet. Med Tommy Hall borta från talarstolen har Susanne Meijer fullt tillträde – den nya ordningen inom Socialdemokratin utkristalliserar sig. Ordspråket gammal är äldst verkar inte stämma på något vis i realpolitiken i Hörby.

Så även om Tommy Hall fick nöja sig med en prestigefylld post och ett hyfsat politikerarvode så tvekar han inte att stämma i bäcken. Från talmansposten deklareras redan nu att det inte finns plats för massa ideologi om Regnbågen skall överleva.

Och är det någon bland fåren som mot förmodan dristar sig till att faktiskt förankra sin politik i någon form av ideologi så finns det botemedel för det. Tommy Hall citeras i Skånskan 2014-10-27

– Det kommer att handla mer om pragmatism än om ideologi, och det blir ett givande och tagande. Det är inget för folk med små öron, betonade Tommy Hall.

Vem som kommer stå för givandet och vem som står tagandet behöver man inte vara speciellt insatt för att förstå. Om otydlighet föreligger så kommer  Tommy kommer vara där och dra vederbörande i örat. Små öron är då inget man skall ha när grova ombudsmanna-nävar skall fatta greppet.

Skämt å sido, vad handlar detta med små öron om? Vi får ta hjälp av kinesisk ansiktstolkning för att bringa klarhet i frågan.

People with small ears are cautious, thoughtful, introverted and quietly ambitious.

Med ens så förstår man varför de små-örade individerna inte har i Regnbågen att göra. Att vara försiktig, fundersam och ambitiös är inget som gör att man platsar. Detta till skillnad mot de storörade:

People with large ears are lively and energetic. They are prepared to take risks that would frighten those who have smaller ears.

Så även om Tommy Hall varken är livlig eller energisk så inser man lätt att Regnbågsprojektet är ett stort risktagande. Jag måste tillhöra de småörade, då jag är oroligt inför äventyret som man tänker ge sig ut på.

aeneuman

Storörad passande individ från tidningen MAD

Första tecknet på hur detta äventyr kommer fungera i praktiken är hur konkret man vågar vara i sin regeringsförklaring. Mycket konkret visar på en hög ambitionsnivå, vaga hållningar visar att det blir en tid av kräftgång.

Spännande att se (eller höra) inom kort.

“Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

fredag, augusti 15th, 2014

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall “växa av egen kraft”.

Vad denna “egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man läsaren klura ut. Jag menar att Åsa Sandgren är sinnebilden av vad denna egna kraft är – en företagare inom besöksnäringen som ser möjligheterna i de naturresurser vi har i kommunen.

Är det så att det finns ett intellektuellt problem att frånvaron av något kan ses som en resurs. Att frånvaron av ljud varken kan mätas eller värderas. På samrådsmötet under sommaren i fullmäktigesalen så dök frågan upp varför de tysta områdena inte fanns upptagna. Svaret var då att man inte kunde definiera vad ett tyst område var.

Samtidigt säger kommunalrådet i tidningen att skyddet för detta odefinierbara kommer stärkas med vindkraftsplanen. Tillåt mig att tvivla.

Vidare är det praktiskt att benämna en “vindkraftspark” som just en “vindkraftspark”. Vårt högt ärade kommunalråd Lars Ahlkvist(M) slirar på orden och säger i Skånskan 2014-08-15 att vindkraftsparken inte alls är en vindkraftspark. Det gör ju inte trovärdigheten för styrgruppen för översiktsplanen större när man skriver att landsbygden skall växa av egen kraft.

Plangruppen består av

  • Lars Ahlkvist(M)
  • Pelle Skerup(M)
  • Birger Torkilsson(M)
  •  Thommy Hall(S)
  • Gunnar Bergkvist(S)
  • Ruben Ström(Kd)
  • Brita Larsson(Fp)
  • Kjell-Åke Persson(C)

Centerpartiet och jag har tydligt kommunicerat att denna hållning i översiktsplanen är inte acceptabel.

Men den starka representationen av Moderater och Socialdemokrater har ett tyst område inom politiken uppstått i alla fall.  I en ohelig allians fortsätter dessa att sitta tysta i frågan om vindkraftsparken och vad vi skall använda våra naturresurser till.

Det enda som man från styrgruppens håll gör är att skicka fram avgående Lars Ahlkvist som målvakt för planen.

  • Har förstanamnet på Moderatlistan Eva Lindholm i Önneköp ens en åsikt om hur hennes grannar kommer påverkas av utbyggnaden? Troligtvis inte.
  • Sossarna drar in huvudet förutom Anita Ullman som inte heller hon ser utbyggnaden som en vindkraftspark.  Tycker Tommy Hall något om exploateringen? I alla fall ingen åsikt som lämpades att framföras på samrådsmötet där han var närvarande.

Den plankarta över utbyggnadsområdet, och som i detalj utreds till stora kostnader, har verken utplacerade. När Ingemar Tykesson frågades ut i den Moderata gruppen om just detta så var svaret att det var positionen för att kunna klämma ner optimalt antal vindsnurror på området.Låt oss en gång för alla undanröja ordtrixandet: Det är en vindkraftspark som utreds och som planeras.

Den kommer att ta bort områdets unika särart som ett naturskönt tyst område med möjlighet till besöksnäring. Kommunen tar utredningskostnader som vindkraftsbolagen skulle stå för.Som enda representant i kommunstyrelsen ville jag i april förra året bryta den inslagna vägen om ytterligare detaljerade utredningar i utbyggnadsområdet. Resten av kommunstyrelsen fortsatte i full vetskap om att man kommer slå undan benen för besöksnäringen i området.

Det är fortfarande ett demokratiskt problem att fullmäktige har inte någon gång under processen tillfrågats i ärendet. Detta ger möjlighet till att det politiskt tysta området kan fortsätta att existera. Frågan måste upp på fullmäktiges bord och det fort!

Om nu skrivningen “växa av egen kraft” skall ha någon som helst trovärdighet så måste väl i all rimlighet planeringen inte motverka den kraft som faktiskt finns i området. Vindkraftspolicyn och översiktsplanen måste fungera tillsammans för att orden skall vara mer än bara ord.

Jag kan bara säga det en gång till – rösta på Centern i valet för att höja ambitionsnivån för landsbygden från industriell bakgård till ett attraktivt område för boende och näringsliv. Visst skulle du som väljare kunna rösta på notoriska oppositionspartier, men vill du göra skillnad med din röst krävs ett mer noggrant övervägande.

Med Centerpartiet kommer landsbygden få möjligheter att  växa just av egen kraft. För Centern är det inte bara ord.

tur i oturen

 

Bland skäggiga talibaner och snöiga trottoarer drog höstsäsongen i fullmäktige igång

tisdag, augusti 27th, 2013


Igår var det fullmäktigemöte igen. Roligt att vara igång; fullmäktigemöten är speciella eftersom det är ett öppet möte för allmänheten. Alla är välkomna och efter mötet så blir det fika och mingel. Har man dessutom lite tur så bjuds det på dramatik som inte står långt efter amerikanska politiska serier.

Nåja, nu var det inte alla som var välkomna. När jag sträckte fram handen för att hälsa på kommunalrådet, så grimaserade denne som om en citron hade inmundigats – kardan var väl instoppad i armhålan. I stället för att besitta lite hyfs i beteende hade nu ett helskägg anlagts, så jag fann det inte bättre än att klappa det i stället.

En empirisk observation är att skägget är lätt strävt med ojämn distribution. Jag vet inte om det är modernt, men jag fick känslan av att det var ett slutspelskägg – frågan är hur långt slutspelet är, men att slutet närmar sig är uppenbart, speciellt med tanke på senaste tidens exempellösa utfall, inte minst på denna blogg.

Är det så att det tar slut redan vid jul, ja då är det ju perfekt timing med skägget och tomteverksamheten. Helt osökt tänker jag på filmen “Tomten är far till alla barnen“. Det passar ju bra till bloggningen om La Famiglia, som verkar ha roat både gammal och ung ute i stugorna.

På tal om det miljöpartistiska protokollet som jag tidigare skrev om, så kunde jag med förvåning konstatera att denna gång endast en kandidat lanserades för den viktiga posten i fullmäktiges valberedning. Vad har hänt? Har kommunledningskontoret gått in i miljöpartiet och styrt upp verksamheten?

Det var ett rappt fullmäktigemötet tills de extra ärendena med Tommy Halls interpellationer dök upp på planen. Tommy Hall och Pelle Skerup gick i maklig takt upprepade gånger mellan sina platser och talarstolen. Men det kanske är som man säger – demokrati måste få ta tid.

Tommy Hall(S)

Interpellationerna handlade om vad som hade hänt sedan fullmäktige biföll Tommy Halls motion om snöröjningen i centrum på januarimötet 2012 §5. Tommy Halls motion handlade om att Tekniska skulle utreda ett övertagande. Som enda fullmäktigeledamot reserverade jag mig mot beslutet att utreda ett övertagande.

Som jag redan då listade skulle båten inte baxas alls i den riktningen och behovet av att utreda detta förelåg såldes inte. Ingen borde vara förvånad över att så ej heller har skett. Tommys luddiga fråga om “tekniska har skött sitt åtagande” fick svaret att det var business as usual. Tommy blev förvirrad och sa att han var tvungen att gå tillbaka och läsa på…

Men, det politiska spelet bakom kulisserna visade sitt ansikte dock när Tommy felaktigt kommenterar att snöröjning på gångbanorna var relaterat till väghållningsansvaret i Ludvigsborg (kommunfullmäktige 2011-10-31 §132). Att i fullmäktige försäga sig om kohandeln inför ärendet att få kommunen ur en besvärlig situation i Ludvigsborg, är måttligt imponerande.

Pelle Skerup(M)

Samma par (Hall och Skerup) dansade tango i nästa ärende som också handlade om gångbanorna, men då hur avtalen ser ut för de ramper som byggts på gatumark – speciellt var det betong-altanen framför Valentino som retat Tommy Hall. Föga förvånande blev det ett personligt angrepp på Skerup för dennes ramp till Persborg vid Nya Torg.

Hade det inte tagit sådan tid för herrarna, hade det varit roande. När frågan var avklarad och alla drog en lättnadens suck försöker Tommy Hall med ytterligare ett angrepp på Skerup, då relaterat till de eventuella problemen med bron nere vid Ringsjöstrand. Vid detta laget hade ordföranden tröttnat och avvisade initieringen.

Som sagt, det är roligt nästa jämt i fullmäktige. Nästa gång går fullmäktigemötet av stapeln i Askeröd den 30. september. Can’t wait, känner jag.

Nytt ledarskap i oppositionen – SPI tar över ledartröjan

torsdag, november 29th, 2012

Så nu har vi klubbat budget för 2013. Det är en svag budget. 1,3% beräknat resultat; ett överskott på 8 miljoner. Det är inte mycket det, med tanke på att BUN begärde 2,5 miljoner kronor till och Soc i originalbeslutet begärde 6 miljoner kronor mer. Ja, det är en sorglig läsning med många risker. Hade det inte varit för oppositionen hade mötet rent av varit tråkigt.

Oppositionsledaren Tommy Hall går upp och håller ett låååååååååååångt anförande om världen, men berör även det Socialdemokratiska budgetförslaget. Under resans gång yrkas det på lite spridda att-satser från den Socialdemokratiska skuggbudgeten. Oj-oj-oj så trött man kan vara. Flertalet gånger uppmanar ordföranden Tommy Hall att hålla sig till ämnet.

Två personer som kan liva upp ett fullmäktigemöte; Louise Hedlund(M) och Percy Hallkvist(SPI)

Helt spontant går Percy Hallkvist från SPI upp i talarstolen och konstaterar att ett skattehöjning på 50 öre skulle varit på sin plats om det inte var valtaktiskt fel att begära 50-öringen nu och inte inför valet 2014. Nej, i stället skjuter han iväg ett yrkande om att BUN och Soc skulle få pengarna som de begärt och därmed lämnade resultatet på princip noll.

Helt plötsligt blir det kortslutning hos hos Socialdemokraterna som i panik begär ajournering i fem minuter. Ordförande Göte Andersson stämmer väl av situationen i fullmäktige och visst är det så att det lagom tid för att ta en kaffe-paus. Ajourneringen för kaffe och socialdemokraternas rådrum tar minst 20 minuter.

Jag förstår verkligen Socialdemokraternas dilemma, finansieringen av alla förslagen kom från ett tänkt scenario om att Socialdemokraterna satt i regeringen och skickade pengar till kommunerna en mass. Jag försökte påtala svagheten i resonemanget, men det ville sig inte bättre än att Tommy Hall konstaterar att jag är en idiot och att jag varken hade läst alliansens styrdokument eller det socialdemokratiska budgetförslaget.

Jag låter det vara osagt huruvida jag är en idiot, men faktum är att pedagogiken haltade betänkligt för Sossarna, vilket förklarade behovet av en kort time-out.

När vi återupptar förhandlingarna visar det sig att Socialdemokraterna överger sitt eget budgetförslag till förmån för SPIs och Percy Hallkvists skjutjärnsyrkande. Med röstsiffrorna 27 för och 12 emot går majoritetens förslag igenom. OK, man kan ha otur en gång och hamna bland hermelinerna, men om det händer två gånger, vad betyder det?

Snart har vi klubbat oss fram till ärendet om avloppstaxan. Percy Hallkvist från SPI går upp igen och yrkar på att man skall fasa in taxehöjningen över två år. Säkert som en klocka kommer Tommy Hall upp och stödjer SPIs förslag. Återigen agerar socialdemokraterna stödparti till SPI – en mycket intressant vändning i ledarskapet i oppositionen.

Extra intressant var att man med yrkandet försökte sätta sprätt på resultatet 2013 en andra gång för kvällen när man med skattepengar tänkte sig betala brukarnas vatten och avloppsavgifter. Det måste varit tur att pengarna inte gick åt under budgetärendets yrkande, då hade det varit svårt att finansiera yrkandet i avloppsärendet.

Ja, jag vet inte vad det är som händer med våra Socialdemokrater i kommunen – kanske det är dags för ett partiledarbyte till något lite mer vitalt – varför inte släppa fram någon av de kvicka tjejerna inom Socialdemokratin i Hörby och få lite fart på debatten?

Nåja, jag vet inte om skiftet på tronen mellan Socialdemokraterna och SPI har någon praktisk betydelse? Kommer det innebära att SPI nu kommer att få följa med ner till Namibia i stället för Sossarna – onekligen en intressant och rolig tanke.

Fast det bästa kom till sist. Partikollegan Louise Hedlund hade ögnat igenom ett protokollsutdrag från IT-nämnd Skåne Nordost. Ärende 11 handlade om byggandet av en redundant fiberförbindelse mellan Broby och Osby.

Meningen med att bygga en redundant förbindelse

Spontant känns det inte som om man verkligen har det bästa för ögonen genom att bygga en redundant förbindelse.  Snabb som en vessla är Kjell-Åke Persson (C) uppe i talarstolen och börjar förklara behovet av redundans i system, utan att observera humorn i Louises fråga. Så kan det vara när man är het på gröten att lägga till rätta.