Posts Tagged ‘gång och cykelbanor’

Cykelvägarna är lackmuspappret i Ludvigsborg

fredag, juni 13th, 2014

I veckan har översiktsplanen lagts ut på kommunens hemsida. Ladda ner och läs den gedigna mängden dokumentation på denna sida. Det är en intressant läsning för oss Ludvigsborgare.  Låt oss under några artiklar analysera hur de som skrivit översiktsplanen ser på Ludvigsborg.

Första delen är cykelvägarna ut från byn. Fråga varje Ludvigsborgare om vart det är viktigast att kunna cykla? Är det till Hörby? Är det till Södra Rörum? Nej, det är naturligtvis till de utmärka kommunikationerna i Höör och stationen där. Hur ser då den kommunala planeringen ut?

cykelvägar

Gula prickar är befintliga cykelvägar. Nya GC vägar enligt cykelvägsplan 2014-2025. Grå prickar är nya gång och cykelvägar.

De lokala politikern har de senaste åren jobbat för en cykelväg till Hörby, ca 8km, i stället för att binda ihop Ludvigsborg med Höör, ca 400 meter. Det är uppenbart att de som lobbat för cykelvägen mot Hörby har inte jobbat för Ludvigsborgarnas bästa.

Det hela handlar om att få mest kräm för pengarna och för Ludvigsborgs del är det att kopplas samman med cykelnätet i Höör. Dessutom sker detta till en mycket lägre kostnad än cykelvägen till Hörby.

De styrande kadrerna i Hörby har under den innevarande mandatperioden varit fullt sysselsatta med triangulera i den kommunala maktkampen. Inte ens när det var byavandring här i Ludvigsborg i början av denna månaden kunde man svara på hur planen ser ut för de felande länken över kommungränsen.

DSC_0215

Cykelvägsbygget i Höörs kommun utmed Sätoftavägen. I skogsbrynet går kommungränsen och ytterligare en bit bort ligger Ludvigsborg

Det är uppenbart att det inte finns någon i ledande ställning i kommunen som, har varit inblanda i planeringen i kommunen de senaste fyra åren, som har haft Ludvigsborgarnas perspektiv. Låt de kommande fyra årens politik få ett perspektiv utifrån medborgarnas behov och inte så mycket av maktfullkomliga isolerade politiker.

I översiktsplanen skall det klart och tydligt framgå prioriteringarna för cykelvägarna. Att kommunen skall plocka den lågt hängande frukten är uppenbart och skall framgå. Ludvigsborgarna skall inte vänta till 2025 innan vi fixar den felande länken tillsammans med Höörs kommun!

tur i oturen

 

Nära med cykelväg, men ändå så långt bort

måndag, november 25th, 2013

Höörs utbyggnad och satsningar utmed Ringsjöbandet kommer allt närmar oss i Ludvigsborg. På Höörs kommuns hemsida finns handlingar om planerna för att utveckla området. Men tvåhundra meter från den plats där cykelvägen slutar går kommungränsen. På andra sidan händer ingenting.

20131107_122908

Bild på den nya cykelvägen från kommungränsen

Och det kanske inte är så konstigt när man ser på en karta. Ludvigsborg borde vara en integrerad del i Höörs kommuns satsning. Men den administrativa gränsen gör tyvärr att en sammanhållen planering inte kommer till stånd.

I stället har Hörby kommun bedrivit en än så länge fruktlös kampanj mot Trafikverket om att bygga cykelväg till Hörby utmed Rv13. Detta gör man i stället för att plocka den lågt hängande frukten som en utbyggnad mot Höör utgör.

Skärmklipp

Integration med Höör naturlig

Den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg som jobbades med länge och väl har efter yttrande från Länsstyrelsen havererat i Hörby. Nu är beskedet att den skall vara en del av översiktsplanen som man numera jobbar med på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Så när Hörby havererar i planarbetet så implementerar Höörs kommun. Varför är det så – vad är det för ledarskap som leder till denna skillnad i de båda Moderatledda kommunerna?

Nåja, eftersom vi bor så nära kommungränsen så kommer även vi Ludvigsborgare få del av satsningarna i Höör. Förutom den felande länken på cykelvägen så får vi cykelväg mot ridanläggningarna på Sötofta hed samt vidare mot järnvägsstationen i Höör… och det är ju positivt.

20131119_122235

Cykelvägen vid Jägersbo

Visst är det trevligt att åka till värmen i Namibia, men kanske skulle man satsa på att köpa en bussbiljett i Höör och diskutera hur vi skall integrera Ludvigsborg mer Höör. Den uttalade ambitionen att Ludvigsborg skall växa finns kvar men handlingarna från kommunen saknas för att möjliggöra detta.

Mitt förslag att köra vissa turer av Skåneexpressen 2 (även på helgen) till Höör via Ludvigsborg möttes för ett år sedan med retorisk konflikt från kommunalrådet i Hörby. Hur skall vi kunna utveckla orten om det möts med oförstående och valretorik inför behoven?

Vi måste i kommunen ta krafttag inför utvecklandet av byarna nästa mandatperiod. Det är viktigt att vi får ett ledarskap som förstår behoven att det skall vara ännu mer attraktivt att bo i en liten by nära naturen. Det är en fantastisk förmån att leva nära den fina naturen som vi gör här i Mellanskåne. Fler skall ha möjlighet till det med hjälp av goda kommunikationer och infrastruktur.

Bland skäggiga talibaner och snöiga trottoarer drog höstsäsongen i fullmäktige igång

tisdag, augusti 27th, 2013


Igår var det fullmäktigemöte igen. Roligt att vara igång; fullmäktigemöten är speciella eftersom det är ett öppet möte för allmänheten. Alla är välkomna och efter mötet så blir det fika och mingel. Har man dessutom lite tur så bjuds det på dramatik som inte står långt efter amerikanska politiska serier.

Nåja, nu var det inte alla som var välkomna. När jag sträckte fram handen för att hälsa på kommunalrådet, så grimaserade denne som om en citron hade inmundigats – kardan var väl instoppad i armhålan. I stället för att besitta lite hyfs i beteende hade nu ett helskägg anlagts, så jag fann det inte bättre än att klappa det i stället.

En empirisk observation är att skägget är lätt strävt med ojämn distribution. Jag vet inte om det är modernt, men jag fick känslan av att det var ett slutspelskägg – frågan är hur långt slutspelet är, men att slutet närmar sig är uppenbart, speciellt med tanke på senaste tidens exempellösa utfall, inte minst på denna blogg.

Är det så att det tar slut redan vid jul, ja då är det ju perfekt timing med skägget och tomteverksamheten. Helt osökt tänker jag på filmen “Tomten är far till alla barnen“. Det passar ju bra till bloggningen om La Famiglia, som verkar ha roat både gammal och ung ute i stugorna.

På tal om det miljöpartistiska protokollet som jag tidigare skrev om, så kunde jag med förvåning konstatera att denna gång endast en kandidat lanserades för den viktiga posten i fullmäktiges valberedning. Vad har hänt? Har kommunledningskontoret gått in i miljöpartiet och styrt upp verksamheten?

Det var ett rappt fullmäktigemötet tills de extra ärendena med Tommy Halls interpellationer dök upp på planen. Tommy Hall och Pelle Skerup gick i maklig takt upprepade gånger mellan sina platser och talarstolen. Men det kanske är som man säger – demokrati måste få ta tid.

Tommy Hall(S)

Interpellationerna handlade om vad som hade hänt sedan fullmäktige biföll Tommy Halls motion om snöröjningen i centrum på januarimötet 2012 §5. Tommy Halls motion handlade om att Tekniska skulle utreda ett övertagande. Som enda fullmäktigeledamot reserverade jag mig mot beslutet att utreda ett övertagande.

Som jag redan då listade skulle båten inte baxas alls i den riktningen och behovet av att utreda detta förelåg såldes inte. Ingen borde vara förvånad över att så ej heller har skett. Tommys luddiga fråga om “tekniska har skött sitt åtagande” fick svaret att det var business as usual. Tommy blev förvirrad och sa att han var tvungen att gå tillbaka och läsa på…

Men, det politiska spelet bakom kulisserna visade sitt ansikte dock när Tommy felaktigt kommenterar att snöröjning på gångbanorna var relaterat till väghållningsansvaret i Ludvigsborg (kommunfullmäktige 2011-10-31 §132). Att i fullmäktige försäga sig om kohandeln inför ärendet att få kommunen ur en besvärlig situation i Ludvigsborg, är måttligt imponerande.

Pelle Skerup(M)

Samma par (Hall och Skerup) dansade tango i nästa ärende som också handlade om gångbanorna, men då hur avtalen ser ut för de ramper som byggts på gatumark – speciellt var det betong-altanen framför Valentino som retat Tommy Hall. Föga förvånande blev det ett personligt angrepp på Skerup för dennes ramp till Persborg vid Nya Torg.

Hade det inte tagit sådan tid för herrarna, hade det varit roande. När frågan var avklarad och alla drog en lättnadens suck försöker Tommy Hall med ytterligare ett angrepp på Skerup, då relaterat till de eventuella problemen med bron nere vid Ringsjöstrand. Vid detta laget hade ordföranden tröttnat och avvisade initieringen.

Som sagt, det är roligt nästa jämt i fullmäktige. Nästa gång går fullmäktigemötet av stapeln i Askeröd den 30. september. Can’t wait, känner jag.

Korsningen upprioriterad

måndag, augusti 8th, 2011

Idag var det nytt samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Denna gång var det 47 besökare som trotsat regnet. Maja Löfgren gjorde återigen ett utmärkt jobb att presentera planen. 

Rv13/23 vållade mest känslor och visst är det sunt att kritiken riktas mot en trafiklösning som man med svårigheter kan klämma ner bland husen. Men vad kan man göra om inte få ut den utanför byn.

Att satsa på Trafikverkets alternativ A är inget alternativ som är överväldigande positivt för Ludvigsborg. Då går inte investeringspengarna till miljöförbättrande åtgärder i Ludvigsborg för RV13. En kombination av C2 och C1 vore det bästa för Höör och Hörby samt tillfredsställa de nationella kraven på körtider.

Återigen var det en positiv diskussion om kollektivtrafiken. Ludvigsborg är ett samhälle som har närmare anknytning till Höör än Hörby (oavsett vad politiker i Hörby tycker om det) så det är viktigt att ringbusslinjen knyts tightare mot Höör via Sätofta och Sätofta hed till stationen. Jag är helt övertygad om att Ludvigsborgs attraktivitet kommer öka kraftigt om Skåneexpressen 2 fortsätter till Höör efter stoppet i Hörby. Med bra anslutning till tågen i Höör och Skåneexpressen 1 i Hörby, blir Ludvigsborg en fantastisk pendlarort. 

Denna gång var det även debatt om dragningen av cykelvägen till Hörby/Höör, Röingevägens nivå och hastighet, samt hur realistik lösningen med avsmalningen av Fulltoftavägen är.

Hur kommer detta att funka?

Positivt var att korsningen vid Enevången har högsta prioritet både för biltrafiken och de oskyddade trafikanterna. Många kommentarer på byn efter förra mötet handlade om att, om man gör något nu så måste man bygga vägen mellan Enevången och Södra Rörumsvägen också. Detta eskalerar helt plötsligt insatsen från brobygge till den kompletta trafiklösningen. Detta förutsätter dock man inte bygger temporära av- och påfartsramper, vilket torde vara som att stå i duschen och riva tusenlappar.  

En boende på Röinge tomtområde konstaterade mot slutet att det är de som bor i området som kör fort och har makten att ändra trafikmiljön – samma sak gäller planens implementering;  Resultatet blir så bra vi gör det.

Rundvanding på Röinge

lördag, september 4th, 2010

Kylskåpsmagnet

På förmiddagen var jag och Wilma på Soptippen på Stavröd på en Moderat väljarträff. Mellan 1000 och 1200 serverades korv och kaffe med kaka. 

Min första dag i min personvalskampanj tog mig till Hundlokevägen, Björnlokevägen, Backsippevägen och Blåsippevägen. Eftersom det är min helg med Wilma, så gjorde hon mig sällskap. Wilma var ansvarig för utdelningen av kylskåpsmagneterna.

Endast på tre ställen var mottagningen fientlig, där man inte uppenbarligen inte gillade Moderater. Hos de övriga besökta hushållen var mottagandet mycket trevligt.

Den genomgående frågan var hur det går med cykelstigen till Örnakärr(Höör). Med all rätt; efter tre månader borde man sett någon form av aktivitet. Tomtägarföreningen har i juli godkänt att tillåta byggnationen. De andra berörda fastighetsägarna är positiva när jag har pratat med dem. Lars Balkfors, som är Hörby kommuns teckniska chef, har under tre veckor (hittils) försökt sätta ihop ett avtal för fastighetsägarna att skriva under. Kommunen är otroligt saktfärdig i vissa avseenden. Frågan är om det hela skall dra ut så på tiden att stigen inte kommer till stånd innan vintern? 

Tre av fastighetsägarna höll på och måla och alla tre tyckte det var tråkigt. Jag hyser stor empati för dem.

När Wilma tröttnade på dörrknackningen sa hon “jag kommer inte att rösta på dig”. Då var det dags att gå hem och dricka kaffe, saft och äta bulle.

Det fattas ju 60 meter GC väg!

torsdag, mars 25th, 2010

Det är visning på det nya bostadsområdet i Ludvigsborg och ytterligare en stump cykelväg har byggts. Tyvärr är osammanhängade cykelvägar är Ludvigsborgs förbannelse.
Bild från Fulltoftavägen mot GC vägen till Friskolan. Till höger finns det nya området
Från övergångsstället vid korsningen Fulltoftavägen / Kvarndammsvägen fram till den nya  cykelvägen saknas förbindelse. Av någon outgrundlig anledning kom inte detta med i  den stora projekteringen och anläggningen av bostadsområdet.

Idag har jag pratat med Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun, och han lovade att den felande länken kunde rätt så snart iordningställas på delegation (inget politiskt beslut behövs).

Det var härligt att prata med Stefan Winberg då hans attityd var resultatinriktad och hade modet att ta beslut. Det är precis en sådan kommun som jag är stolt över. 

View Larger Map