Posts Tagged ‘trafiksäkerhet’

Korsningen upprioriterad

måndag, augusti 8th, 2011

Idag var det nytt samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Denna gång var det 47 besökare som trotsat regnet. Maja Löfgren gjorde återigen ett utmärkt jobb att presentera planen. 

Rv13/23 vållade mest känslor och visst är det sunt att kritiken riktas mot en trafiklösning som man med svårigheter kan klämma ner bland husen. Men vad kan man göra om inte få ut den utanför byn.

Att satsa på Trafikverkets alternativ A är inget alternativ som är överväldigande positivt för Ludvigsborg. Då går inte investeringspengarna till miljöförbättrande åtgärder i Ludvigsborg för RV13. En kombination av C2 och C1 vore det bästa för Höör och Hörby samt tillfredsställa de nationella kraven på körtider.

Återigen var det en positiv diskussion om kollektivtrafiken. Ludvigsborg är ett samhälle som har närmare anknytning till Höör än Hörby (oavsett vad politiker i Hörby tycker om det) så det är viktigt att ringbusslinjen knyts tightare mot Höör via Sätofta och Sätofta hed till stationen. Jag är helt övertygad om att Ludvigsborgs attraktivitet kommer öka kraftigt om Skåneexpressen 2 fortsätter till Höör efter stoppet i Hörby. Med bra anslutning till tågen i Höör och Skåneexpressen 1 i Hörby, blir Ludvigsborg en fantastisk pendlarort. 

Denna gång var det även debatt om dragningen av cykelvägen till Hörby/Höör, Röingevägens nivå och hastighet, samt hur realistik lösningen med avsmalningen av Fulltoftavägen är.

Hur kommer detta att funka?

Positivt var att korsningen vid Enevången har högsta prioritet både för biltrafiken och de oskyddade trafikanterna. Många kommentarer på byn efter förra mötet handlade om att, om man gör något nu så måste man bygga vägen mellan Enevången och Södra Rörumsvägen också. Detta eskalerar helt plötsligt insatsen från brobygge till den kompletta trafiklösningen. Detta förutsätter dock man inte bygger temporära av- och påfartsramper, vilket torde vara som att stå i duschen och riva tusenlappar.  

En boende på Röinge tomtområde konstaterade mot slutet att det är de som bor i området som kör fort och har makten att ändra trafikmiljön – samma sak gäller planens implementering;  Resultatet blir så bra vi gör det.

Dörrknackning i Ludvigsborg

lördag, september 11th, 2010

Under lördagen knackade jag dörr med snuva. Merparten av hushållen mellan Kvesarumsån och Ludvigsborgsvägen fick besök. Kanske hälften öppnade. Kommentarerna handlade om vägföreningen och vägarnas huvudmannaskap, om säkra skolvägar och om översiktsplanen. Frågor om bollhallen och möjligheter till fritidsaktiviteter lyftes också. Roligt med feedback.

Kommunen skall ta över vägföreningens huvudmannaskap för vägarna i Ludvigsborg, men frågan är när. Vi har väntat länge nu, så det råder ingen tvekan om att budskapet är att ta tag i detta och finna en lösning.

Samma sak gäller säkra skolvägar; 30-sträckorna fungerar inte vilket kommunen och trafikverket inte verkar förstå. Prioritet är att få fram verksamma farthinder i korsningarna Kvarndammsvägen-Ludvigsborgsvägen och Kvarndammsvägen-Fulltoftavägen. Sista biten är planskild korsning för GC trafik från Enevången över riksväg 13. 

Översiktplanen måste få en design som gynnar byns invånare och dess näringsliv. Inga stora nya trafikstråk genom tidigare orörda marker och fler kvarter med gåfartsvägar.

Skolbarnen har ingen ordentlig gymnastiksal i Ludvigsborg. Sedan bollhallen på Skogsgläntan inte längre kan användas av byföreningen har vi ingenstans att spela innebandy och spela badminton. Det är nu dags att Ludvigsborg med 1000 invånare får en ordenligt idrottshall.

I morgon skall jag, om vädret tillåter, fortsätta inne i Ludvigsborg med dörrknackningskampanjen.

Det fattas ju 60 meter GC väg!

torsdag, mars 25th, 2010

Det är visning på det nya bostadsområdet i Ludvigsborg och ytterligare en stump cykelväg har byggts. Tyvärr är osammanhängade cykelvägar är Ludvigsborgs förbannelse.
Bild från Fulltoftavägen mot GC vägen till Friskolan. Till höger finns det nya området
Från övergångsstället vid korsningen Fulltoftavägen / Kvarndammsvägen fram till den nya  cykelvägen saknas förbindelse. Av någon outgrundlig anledning kom inte detta med i  den stora projekteringen och anläggningen av bostadsområdet.

Idag har jag pratat med Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun, och han lovade att den felande länken kunde rätt så snart iordningställas på delegation (inget politiskt beslut behövs).

Det var härligt att prata med Stefan Winberg då hans attityd var resultatinriktad och hade modet att ta beslut. Det är precis en sådan kommun som jag är stolt över. 

View Larger Map