Posts Tagged ‘GC väg’

Cykelvägarna är lackmuspappret i Ludvigsborg

fredag, juni 13th, 2014

I veckan har översiktsplanen lagts ut på kommunens hemsida. Ladda ner och läs den gedigna mängden dokumentation på denna sida. Det är en intressant läsning för oss Ludvigsborgare.  Låt oss under några artiklar analysera hur de som skrivit översiktsplanen ser på Ludvigsborg.

Första delen är cykelvägarna ut från byn. Fråga varje Ludvigsborgare om vart det är viktigast att kunna cykla? Är det till Hörby? Är det till Södra Rörum? Nej, det är naturligtvis till de utmärka kommunikationerna i Höör och stationen där. Hur ser då den kommunala planeringen ut?

cykelvägar

Gula prickar är befintliga cykelvägar. Nya GC vägar enligt cykelvägsplan 2014-2025. Grå prickar är nya gång och cykelvägar.

De lokala politikern har de senaste åren jobbat för en cykelväg till Hörby, ca 8km, i stället för att binda ihop Ludvigsborg med Höör, ca 400 meter. Det är uppenbart att de som lobbat för cykelvägen mot Hörby har inte jobbat för Ludvigsborgarnas bästa.

Det hela handlar om att få mest kräm för pengarna och för Ludvigsborgs del är det att kopplas samman med cykelnätet i Höör. Dessutom sker detta till en mycket lägre kostnad än cykelvägen till Hörby.

De styrande kadrerna i Hörby har under den innevarande mandatperioden varit fullt sysselsatta med triangulera i den kommunala maktkampen. Inte ens när det var byavandring här i Ludvigsborg i början av denna månaden kunde man svara på hur planen ser ut för de felande länken över kommungränsen.

DSC_0215

Cykelvägsbygget i Höörs kommun utmed Sätoftavägen. I skogsbrynet går kommungränsen och ytterligare en bit bort ligger Ludvigsborg

Det är uppenbart att det inte finns någon i ledande ställning i kommunen som, har varit inblanda i planeringen i kommunen de senaste fyra åren, som har haft Ludvigsborgarnas perspektiv. Låt de kommande fyra årens politik få ett perspektiv utifrån medborgarnas behov och inte så mycket av maktfullkomliga isolerade politiker.

I översiktsplanen skall det klart och tydligt framgå prioriteringarna för cykelvägarna. Att kommunen skall plocka den lågt hängande frukten är uppenbart och skall framgå. Ludvigsborgarna skall inte vänta till 2025 innan vi fixar den felande länken tillsammans med Höörs kommun!

tur i oturen

 

Det fattas ju 60 meter GC väg!

torsdag, mars 25th, 2010

Det är visning på det nya bostadsområdet i Ludvigsborg och ytterligare en stump cykelväg har byggts. Tyvärr är osammanhängade cykelvägar är Ludvigsborgs förbannelse.
Bild från Fulltoftavägen mot GC vägen till Friskolan. Till höger finns det nya området
Från övergångsstället vid korsningen Fulltoftavägen / Kvarndammsvägen fram till den nya  cykelvägen saknas förbindelse. Av någon outgrundlig anledning kom inte detta med i  den stora projekteringen och anläggningen av bostadsområdet.

Idag har jag pratat med Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun, och han lovade att den felande länken kunde rätt så snart iordningställas på delegation (inget politiskt beslut behövs).

Det var härligt att prata med Stefan Winberg då hans attityd var resultatinriktad och hade modet att ta beslut. Det är precis en sådan kommun som jag är stolt över. 

View Larger Map

Brådskande tider för cykelvägen till Höör från Ludvigsborg

torsdag, mars 25th, 2010

Mark och VA håller på att slutföra entreprenaden att gräva ner vatten- och avloppsledningar på Röingeområdet. Kommunfullmäktige har klubbat att mitt medborgarförslag att på ledningsgatorna bygga GC stig mot Örnakärr.

Det fiffiga med idén bakom förslaget var, att på samma gång som man lade ner ledningar, så kunde man iordningställa GC stigarna, detta för att spara pengar. Nu är vi nära att försitta chansen att spara skattepengarna.

Jag har idag pratat med Hörby kommuns tekniska chef Lars Balkfors som lovade att påskynda ärendet. Det gäller att smida medan järnet är varmt om det skall bli några synergieffekter.

Kanske kan vi cykla naturskön väg till Höör redan denna sommaren!