Posts Tagged ‘Skola’

När medlet och målet har bytt plats

söndag, oktober 22nd, 2017

Hörby kommuns bottenplacering i Lärarförbundets ranking under det Socialdemokratiska styret i Hörby har permanentats. Kommunen har hamnat på plats 230 av 290, i sällskap av utanförskapsområden som Botkyrka och norrländska brukskommuner.

Ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden uttalar sig i en intervju i Skånskan och diskvalificerar undersökningen med motiveringen att Lärarnas riskförbund har slutat med sin ranking samt att det är de nyanlända som drar ner skolresultaten. Men det hindrar inte ordföranden Lena Rosvall (socialdemokrat) att peka på det område som faktiskt sticker ut: Kommunen som förhandlingspart (plats 8).

Och det är inte så konstigt, för som portalpunkt i regnbågsstyrets handlingsprogram för perioden så är det att “Föra en god personalpolitik”. Missförstå mig inte, det är klart att man skall föra en god personalpolitik men målet med kommunens verksamhet är inte personalen – det är medlet.

Stor del av det överordnade målet i verksamheten formuleras i programmet för mandatperioden enligt nedan:

“Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare.”

Både resonemanget kring planen och syftet med verksamheten och dess resultat anser jag verka peka på att man som arbetsgivare har hamnat i säng med personalen.

I näringslivet när det händer så tappar man direkt styrningen av verksamheten – det är precis dessa processer som förklarar varför kommunistiska experiment ser bra ut på pappret men fungerar så dåligt i praktiken med den absoluta kravlösheten.

När man då tittar på de områden där den styrande regnbågen gör bra ifrån sig så handlar det om att man har en nöjd personal medan resultatet av verksamheten ligger i botten. Om det fanns en normal korrelation mellan mätvärden så skulle man kunna förvänta sig att en personal som får verka professionellt (enligt definitionen på mätvärdet) också levererar bra resultat.

Det är precis som om man i kommunen har tappat fotfästet kring orsaken varför man har en skola – det enda som är relevant är hur många över tid som går ut med godkänt i resultat och som fortsätter till gymnasiet – resten är medel till målet.

De resultat där kommunen hamnar i absolut bottenplacering i Sverige handlar om andelen godkända elever och andelen som går vidare till gymnasiet. Kommentaren till det är från Lena Rosvall att hänvisa till Lärarnas riksförbund som säger att dessa rankingsiffror får lärarna att känna sig uthängda.

Ett område som Lena Rosvall dock vill lyfta upp från Lärarförbundets ranking är avsnittet lärarlöner…

 

Går till val med tungt bagage och makt-maximerade löften

lördag, februari 18th, 2017

Fredagen den 17 februari hade Skånskan en artikel om kommande skolnedläggelse i Hörby kommun. Visserligen är det bara en utredning, men bollen har satts i rullning – någon har satt agendan.

Innan du läser vidare ber jag dig att fundera först en stund på varför det inte finns en grundskola i Fulltofta eller Södra Rörum. Jag vet att båda skolbyggnaderna finns kvar, men någon skolverksamhet bedrivs inte längre. Hade Hörby kommun varit en bättre kommun om vi hade haft kvar dessa två byskolor med 2-3 elever i varje?

Frågan är om det är på grund av skolnedläggelse som makrotrenden urbanisering drivs på eller är det så att stadens dynamik och service attraherar mer än landsbygdsskolor? Alla som tänker på urbaniseringen skall inte bara se Önneköp som en byhåla utan inse att hela Hörby är en landsortshåla. Var går gränsen för “rätten” till en lokal skola? Fulltofta, Östraby, Hörby, Lund? Varför finns ingen gymnasieskola i Pärup eller varför finns inget universitet i Norrto?

Visst kan man desperat famla efter nuet och försöka hålla kvar det som varit så länge som möjligt. Trots det så kvarstår faktum att skolor kommer att läggas ner och nya öppnas beroende på flyttmönster, behov och underlag. De som inte inser det och inte ser makrotrenderna i samhället lever i förnekelse;  fakta behöver inte diskuteras som Hans Rosling så träffande konstaterade.

Vad som dock är intressant är hur våra folkvalda politiker väljer att hantera förändringen. Frånvaron av brist på ledarskap, att proaktivt leda en förändring i stället för att vägra eller förneka  förändringen, är slående.

För som vi alla vet (eller borde i alla fall veta) stannar inte utvecklingen. Reaktionärer har aldrig varit framgångsrika. Verkligheten kommer i stället tvinga fram en förändring, en förändring som inte sällan ger en suboptimering och långsiktig kapitalförstöring, jämfört med vad en förändring ledd av ett medvetet formande leder till.

Man behöver inte gå längre än till svensk industrihistoria för att få bra exempel på båda fenomenen: Ta varvkrisen där man politiskt och fackligt försökte hålla fast vid en era som redan försvunnit, men där man efter en enorm kapitalförstöring tvingades överge varvsindustrin.

Å andra sidan kan man använda stålkrisen som ett exempel på det goda förändringsarbetet i och med inrättandet av SSAB och det förändringsarbete som där genomfördes – ett mod från politiskt håll att bejaka vad som händer i omvärlden och agera på informationen.

Så därför är det så spännande att se Centern i Hörby omedelbart slå klackarna i backen när diskussioner om reformering av skolorna i Hörby diskuteras. Centerns starke man i kommunpolitiken, Anders Larsson, deklarerar direkt: “NEEEEEJ” i en artikel i Skånska dagbladet samma dag som ovan refererade artikel.

Men det är musen som ryter – för vi kommer alla ihåg hur upprörda Centerpartisterna var när de “värdelösa slöjdbänkarna” flyttades från Svensköp till Hörby centralort och där genast blev full funktionsdugliga.

Regnbågens ledare i form av Socialdemokraterna har inte tid att vänta på kusinen från landet; den roll som Centerpartiet frivilligt ikläder sig idag i den styrande Regnbågskoalitionen. Därmed är Centerpartisterna konstant akterseglade i samarbetet.

Anders Larsson

Anders Larsson, Centerpartiet i Hörby, balanserar mellan ordförandeposter och politisk förintelse

Så därför kommer det som en överraskning för Centern att just en utredning av nedläggning av landsortsskolor pågår inom Regnbågen. Förste vice ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden är Per-Erik Andersson. Han är trots allt centerpartist och borde, kan man tycka, veta vad som händer.

Om det nu hade varit en jättefråga för Centern, varför har de inte levt rövare i press och politik för att stoppa planerna i sin linda? Populistiskt är det en slam dunk att strida för landsortsskolorna, inget kan vara enklare.

Svaret på frågan antyder taktikern Anders Larsson själv i tidningen:

– Det vore politiskt självmord att gå fram med ett förslag om att lägga ner byskolorna, säger ordföranden Anders Larsson.

Han följer upp med

– Jag har svårt att tro att något parti ställer sig bakom en nedläggning av småskolorna. Jag tror inte att den här frågan över huvud taget blir aktuell innan valet. Vi är helt överens i Centern om att byskolorna ska vara kvar, säger Anders Larsson.

Politiskt självmord för Centern är här att förskjuta de väljare som mot förmodan skulle kunna tänka sig rösta på ett totalt ryggradslöst parti som bygger ett innehållslöst varumärke om landsbygdens bevarande.

Att landsbygdsskolornas överlevnad är brickor i ett spel för närheten till maktens köttgrytor är uppenbart. Citatet “frågan blir inte aktuell innan valet” visar på att ärendet är reducerat till valtaktik och fullmäktigemandat. Uttalandet implicerar att efter valet ( då man erhållit de extra rösterna som man räknar få genom löftet att bevara landsbygdsskolorna) är det aktuellt med skolnedläggelse om man bara får sitta med i den regerande juntan.

Hur skall man kunna lita på någon Centerpartist i valet i denna fråga (eller någon annan fråga heller) så länge det primära syftet med partiet är att få sitta med i styret, oaktat vilken politik som styret genomför efter valet. Hela denna mandatperiod har man stått bakom socialiseringen av Hörby kommun utan att en enda gång haft en åsikt om det.

Till och med när Regnbågen bryter mot grundbulten i Centerns valplattform om grön energi i ärendet om solpaneler, visade det sig att det viktigaste för Centern är få sitta med vid bordet, inte driva den politik man faktiskt gått till val på och lovat väljarna man skall verka för.

Det är inte sällan man undrar varför våra politiker är verksamma inom politiken? Svaret om ett förtroendeförstörande självändamål ligger allt för nära tillhands för att man skall kunna avfärda det.

Epilog om skolorna

Vad som egentligen pågår vad gäller landsbygdsskolorna i Hörby är att Socialdemokraterna långsiktigt jobbar för alternativet med total skolnedläggelse på landsbygden. Dock kommer det på grund av den politiska situationen ske i två steg.

Första seget är att De la Gardieskolan läggs ner och ungarna bussas till Östraby. Detta kan mycket väl hända innan valet och Centern kan hävda pyrrhussegern att alla fyra skolorna blev inte nedlagda.

Nästa mandatperiod kommer Östraby ha för många elever eftersom tillbyggnaden/renoveringen aldrig hände efter De la Gardieskolans flytt. Utebliven investering hänvisas till den ekonomiska krisen i kommunen och alla andra eftersatta byggnader.

Så med argumentet att det kostar för mycket att renovera Östraby och att transportarbetet kommer bli lika stort för att att bussa barnen från Långaröd till Östraby som från Långaröd till Hörby, kan man i stället satsa på en stor skola i centralorten.

Killhult åker med av bara farten då man inte kan visa på en inflyttning av barnfamiljer… för vilken barnfamilj vågar flytta till en by utan skola…

Besked som jag saknade från Almedalen 2016

söndag, juli 17th, 2016

Hela förmiddagen idag har jag lyssnat på talen från partiledarna i Almedalen. Det är inte utan en viss fascination man hör omkvädet. Lite småhuggande fram och tillbaka, tal om värderingar hit och dit och alla talar om andra som vänner mest hela tiden.

Det råder en väldig samstämmighet och gemyt om att det är rätt så bra i det stora hela. Anledningen till att det är rätt så bra, enligt borgarna, är att alliansen har styrt under nio år. Enligt regeringen är det för att Miljöpartiet och Socialdemokraterna styr just nu. Slutligen, enligt Sverigedemokraterna, är det bra för att de andra implementerat deras ståndpunkter.

Nu har jag inte hört Feministiskt Initiativ eller kommunisterna men deras anledning till att det är så bra trots allt, måste då rimligtvis vara att dessa två inte varit i närheten av regeringsmakten.

Om framtiden, säger den samlade politikerkåren att reformtakten måste vara hög. Med lite avdrag här, några subventioner där, lättnader överallt och bättre värderingar hos folk så kommer man närmare himmelriket på jorden – kort sagt får man bara fart på “integrationen” så blir allt bra.

Men vet ni vad, jag tror inte på att mer av samma politik är det som kommer att göra skillnad. Vilka stora samhällsproblem är det som skall lösas? Min lista är enligt nedan (ingen inbördes ordning):

  1. Försvaret av landet måste rustas upp
  2. Utanförskapet måste minska
  3. Kriminella måste lagföras
  4. Skolan måste utbilda bättre
  5. Bostadsbyggandet måste öka
  6. Infrastrukturen måste stärkas

Naturligtvis begriper jag att systemen hänger ihop, men på samma sätt som asylpolitiken kraftigt reformerats (revolutionerats) för att komma i takt med verkligheten behöver ovan områden en disruptiv omdaning.

Vi vet att vi inte kan öka skattetrycket eftersom vi redan har ett av världens högsta, så det är bra för diskussionen att vi inte ens behöver fundera på det. Men, om vi inte kan öka skattetrycket så måste vi öka skattebasen och minska utgifterna för att ha råd med satsningar. Hur ser det ut med gungorna och karusellerna i Sverige idag?

1. Försvar

Försvaret saknas först av de svenska politikerna när ryssen står på Gotland. Det räcker inte med fyra kanoner i Boden. Endast Björklund tog upp detta i Almedalen. Men att återigen bygga upp ett värnpliktsförsvar (som jag tycker vi skall ha) från noll kommer att ta tid och kosta massor med pengar. Det är bara bita i det sura äpplet för vi måste göra det.

forsvar

Ungdomens törnrosasömn måste brytas och introduceras till nationellt projekt.

Detta är rena kostnadsökningar men den samhällsekonomiska biten kan vi få igen genom att vi skapar ett nationellt projekt där alla kommer vara inblandade. Ett integrationsprojekt som heter duga där vi får göra medborgare av snorungar och sedan släppa ut dem i samhället som disciplinerade och fostrade fjälljägare, oavsett bakgrund

2. Utanförskap

Utanförskapet måste minska. Det är två parametrar som måste ändras, inflödet och utflödet. Ett långvarigt utanförskap skall inte existera i ett modernt samhälle. Flexibiliteten in på och ut från arbetsplatsen måste öka.

Livstidsperspektivet, att man inte kan byta jobb, skapar ohälsa i sig och trösklar tillbaka. Vi måste gå i en dansk riktning för att åstadkomma detta. Hittills ser jag inget från svenska politiker. Konstgjord andning från Centerledaren presenterades men inga ändrade strukturer.

2a. Inflöde till utanförskap

Inflödet till utanförskapet skall minimeras genom att de sektorer som genererar de långtidssjukskrivna själva skall ta ett större ansvar för de individer som hamnar i sjukskrivningen. Om en arbetsgivare inte lyckats fånga upp att en arbetstagare inte har förutsättningar att klara av det jobb som denne är satt att sköta, ja då är det inte orimligt att arbetsgivaren ansvarar för sin försumlighet.

Det positiva är att man tvingar arbetsgivaren att använda den betydligt billigare verktygslådan innan sjukskrivningen inträffar i stället för den dyrare efter sjukskrivningen. Dessa kostnader transfereras dessutom till samhället.

Vidare, är det naivt att tro att alla är mentalt byxade för alla jobb. Ut-möjligheten från ett jobb är lika viktig som in-möjligheten.

2b. Utflöde från utanförskap

Utflödet från utanförskapet handlar om att använda människans naturliga drivkrafter att bli en del av samhället. Det är endast där som en utkomst kan sökas, inte i utanförskapet i sig. Samhället har skyldighet att säkerställa individens behov av trygghet och dess behov av mat och värme genom dagersättning för överlevnad, om individen själv inte förmår detta.

Allt utöver dessa basala behov är individen själv ansvarig att tillfredsställa. Det betyder att individens egna drivkrafter på ett helt annat sätt kommer stå i fokus.

natual way

Den nuvarande policyn för att komma ut från utanförskap är som att försöka få en droppe att falla som en fyrkant. Det vore mycket lättare att använda naturlagar

Alla insatser i form av introduktion eller integration (och den apparat som finns för att hantera social omsorg) lämnar man över till individen att själv sköta efter eget tycke.

Här finns otroligt stora pengar att spara. Men det bygger på att flexibiliteten/rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Detta genom att en progressiv beskattning av kommunalskatt, kommunalt subventionerade arbetsgivaravgifter i den nedre delen av löneskalan införs för att eliminera tröskeleffekter.

Minsta lilla initiativ från individen skall leda till ekonomiska positiva effekter för den enskilde.

3. Rättsväsende

Att som individ inte värna andra individers trygghet, både fysisk och materiell, eller samhället självt, då förverkas rätten till att vara en del av samhället. Det är samhällets skyldighet att säkerställa att dessa individer upphör att vara ett hot mot samhällskroppen.

Varje stad som implementerat nolltolerans mot brott har nått framgång. Det är min mening att Sverige skall ha sådana muskler i våldsmonopolet att i princip alla brott beivras.

I det korta perspektivet innebär detta kostnadsökningar, medan i det långa perspektivet blir detta mycket billigare än att resurssätta endast delar av våldsmonopolet och låta kriminella härja fritt på andra områden.

4. Skola

Skolan är inget uppehållsrum för stökiga ungar. Skolan är en läroanstalt där maximal kunskap skall införskaffas under tiden man tillbringar där. Skolan är en spegling av samhället utanför. På samma sätt som det skall råda nolltolerans i samhället mot brott skall det råda nolltolerans mot stökighet i klassrummet. Läraren skall inte behöva vara ordningspolis samtidigt som denne beträder rollen som lärare.

skola

Är det någon som inte anser att det skall bli hårdare tag mot buset i skolan?

Jag är övertygad om att med rätt disciplin i skolan kommer bara de barn och ungdomar som är i skolan för utbildningens skull finnas kvar. Med individens vetskap om dennes ansvar för sin egen utveckling från barndomen ända in i arbetslivet, uppnår man en självdisciplinerande effekt. Med ordning och reda i klassrummet kommer lärarna kunna använda sin profession att leverera kunskaper.

Rent kostnadsmässigt kommer det initialt bli dyrare att implementera den nya skolkulturen och disciplinen, men i det långa loppet kommer kostnaderna gå ner för utbildning även om utbildningen i sig är gratis.

Utbildning tillsammans med sjukvård är den bästa investering en stat kan göra och dessa skall vara gratis framgent.

5. Bostäder

Bostadsbyggandet måste adresseras då det inte finns de antal bostäder som befolkningen behöver. Endast enklare bostäder för att tillfredsställa individers basala behov av skydd och värme behövs ordnas politiskt.

20160715_113545

Utsikt från 46 våningen i Changzhou, Kina. Bilden visar vad som är möjligt att åstadkomma vad gäller bostadsfrågan på 10 år.

I övrigt så skall marknadshyror införas för att skapa ekonomiska incitament för att få fart på bostadsbyggandet där efterfrågan är som störst.

Blott det faktum att man under hela mitt vuxna liv har pratat om problemen på bostadsmarknaden utan ha gjort något åt problemet visar vilka värdelösa bostadsministrar vi har haft.

6. Infrastruktur

Infrastrukturen behöver byggas ut för att förbättra arbetsmarknadens behov av matchning. I en värld av mer och mer specialiserad arbetskraft behöver ett glesbefolkat land som Sverige en infrastruktur som överbrygger dessa avstånd.

20160520_082801

Världens längsta bro – Höghastighetsjärnvägen mellan Beijing och Shanghai. Järnvägen byggdes på 4 år och är specad till 380km/h. Stockholm -Malmö på 1:30h

I takt med att urbaniseringen fortsätter minskas antalet noder i systemet. Systemet kan förenklas och effektiviseras. Detta gäller såväl höghastighetsjärnvägar som fiberbredband.

Det pågår många utredningar men så otroligt lite verkstad. Ingen vågar måla upp visioner om framtidens kommunikationer. Problemen som målas upp är att vi är för få människor i landet, men det är just det som är orsaken till att kommunikationerna behövs. Arbetsmarknadsområdena måste bli större för bättre matchning och dynamik.

Slutsats

Tillsammans med utbildning och sjukvård är en väl fungerande infrastruktur och ett väl fungerande rättsväsende fundamenten i en robust ekonomi.

Om dessa perspektiv skulle jag vilja höra mer av från svenska politiska partiet. Det räcker inte med att man lovar en ny utredning – seriösa partier vågar genomföra något också.

Jag saknar ett liberalkonservativt parti som tar sitt uppdrag på allvar utan att triangulera röster genom att vilja allt men uträtta inget.

Finns inga gränser på hur mycket man skall samarbeta

onsdag, augusti 12th, 2015

Sommarstiltjen i politiken i Hörby bröts av Socialdemokraterna som fann det för gott att skicka in en insändare till Skånskan söndagen den 9. augusti. Där kommunicerades att man skall samarbeta på längden och på tvären för skolans skull.

Det är uppenbart från insändaren att många Svensköpsbor har kontaktat Susanne Meijer och klagat på att kommunen plundrar skolan i Svenköp. Kommunen skickar både inventarier och elever till Hörby.

Det är tydligt att insändaren är ett illa formulerat försök till damage control. Jag funderar dock på hur bra den egentligen fungerar som sådan.

musketör

De tre musketörerna

De tre musketörerna drar upp målet för den Socialdemokratiska skolpolitiken. De skriver:

“Vårt mål är att skapa lugn och ro för elever och lärare, att ge personal, elever och föräldrar långsiktigt besked om hur vi skall förbättra skolan.”

Lite konstigt är det när man har det målet, att det första man gör är att sätta igång turbulensen som ledde till insändaren till att börja med.

Men det är ju inte deras fel… Man pekar på att det är förvaltningen som jobbar med operationen i Svensköp och inte politikerna.

Känner ni igen mönstret? Blir nämnden fälld är det förvaltningen som få skulden. Det kan inte vara roligt att vara tjänsteman i Hörby kommun med sådana politiker oavsett om man jobbar i Soc eller BUN.

Nä, politikerna skall fokusera på samarbete i stället för att regera. Regnbågssamarbetet verkar inte vara brett nog för de tre socialdemokraterna. Först lanserar man en bred parlamentarisk grupp. Sedan skall en kommunövergripande arbetsgrupp tillsättas i höst.

Som om inte det vore nog så skall man sätta igång en medborgardialog. Kommunalrådet har redan haft tillräckligt med medborgardialoger med Svensköpsborna för att hon skall anse sig behöva begrava problemen i en utredning.

Och allt detta sker medan skolan i tysthet monteras ned i Svensköp. Brilliant!

Praktiskt nog kommer det finnas lediga lokaler i Svenköp för att bedriva medborgardialogen i nu när slöjdinventarierna står i Hörby.

Matematiklyftet i Hörby

tisdag, mars 12th, 2013

På kommunstyrelsemötet igårkväll fick vi information om att Hörby kommun har sökt och fått medel för att deltaga i matematiklyftet.

Vi har fått medel till 2 stycken handledare och 30 lärare. Nu ser vi fram emot en drastisk ökning av antalet elever som klarar målen vårterminen 2014.

Matematiklyftet det bästa som hänt på länge

måndag, mars 11th, 2013

På tidningen Dagens Samhälles debattsidor har det under en tid pågått en lång och ibland oroväckande debatt om hur viktigt, eller snarare oviktig, matematiken är för eleverna. Jag skulle vilja ha ett annat perspektiv på det hela: hur viktigt är matematiken för nationen Sverige? Jag vill säga att matematikundervisningen är en nationellt projekt i klass med andra strategiska frågor som till exempel energiförsörjningen.

Det finns en resurs i Sverige som vi misshushållar med i en omfattning, som om vi skulle lyckas mäta det, klassas som grov kapitalförstöring. Jag tänker på våra barn och den utbildning vi förser dem med. Vår framtida konkurrenskraft bestäms i det kunskapsbaserade samhället av humankapitalet. Att öka värdet av detta kapital är det enda som kan säkerställa nationens välstånd i den globala konkurrensen.

Sverige kommer aldrig att kunna konkurrera med de stora massorna. När jag på jobbet pratar med mina indiska arbetskollegor är deras perspektiv att det utbildas fler ingenjörer Indien än hela Europa tillsammans och därmed med hjälp av dessa kommer Indien att dras ur fattigdomen. Faktum är att detta händer just nu och det är en utveckling som går i raketfart!

Är det så att vi i Sverige inte klarar av att hänga med i denna utveckling har vi en mycket mörk ekonomisk framtid att gå till mötes. Varje barn och ungdom som har en falerad skolgång är ett nationellt problem – alla barnen behövs, vi har inte råd med att se mellan fingrarna med att inte ta tillvara på våra talanger.

Därför är det så glädjande att Matematiklyftet nu startar att exekvera, och visst är det just här som problemen är som störst. 14000 matematiklärare skall vända trenden. Sverige måste vara i den absoluta utbildningstoppen om vi skall kunna fortsätta att ha råd med den allmänna välfärden.

Nationella prov årskurs 9, andel (%) som ej nådde målen i matematik
Huvudmän 2009 2010 2011 2012
Hörby 10,6 23,6 6,3 17,4
Samtliga kom. 13,4 18,2 . 17,9

Statistiken kommer från skolverkets databas: http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-0

Att med hjälp av innovativa metoder göra matematiken lättillgängligt är helt rätt. Svenska barn är inte mer ointresserade av matematik än andra  barn, men jag tror att barnen, skolan, samhället har vant sig till med en acceptans om att inte ha kravet på sig att lyckas. Lyckas vi sätta in matematiken i sammanhanget om nationens välstånd 20 år fram i tiden, kommer vi sluta acceptera att var femte elev inte når målen inom matematik.

Läs mer om matematiklyftet på Skolverkets hemsida: Var tredje matematiklärare med i Matematiklyftets första omgång.

Diskussioni radions P1: Storsatsning på matematik ska hjälpa elever

Lärportalen för matematiklyftet på skolverkets hemsida – surfa runt och lär dig mer om matematik och hur man kan jobba med det. Tänk på hur du förhåller dig till ditt barn och dess matematikinlärning

Fler som höjer på ögonbrynen om skolbesparingen

söndag, september 2nd, 2012

I fredags (2012-08-31) kommenterar Lena Rosvall(S)  defaitistiskt  i SkD att hon inte har något annat att göra än att gå med på besparingarna inom skolan i Hörby. Nämnden måste spara 1,7Mkr på grund av ökade gymnasiekostnader.

Och visst  känns det bra att det inom nämnden finns, genom Birgitta Andersson(M), det nödvändiga initiativet att agera för att hålla budgeten. Detta är något som även Socialdemokraterna i nämnden stödjer. Så Lena står upp för ett överordnat värde att hålla budget och stämma i bäcken när något inte går efter planerna.

Kort därefter (2012-09-01) kommer en kommentar från den Socialdemokratiska kommunstyrelseledamoten Heidi Laine Lundgren där det uttrycks förvåning att Socialdemokraterna i nämnden också vill hålla budgeten. Heidi skiver på sin blogg

Detta låter i mina öron helt tokigt och den spontana reaktionen var att kontakta Lärarnas riksförbund och säga att detta i alla fall inte är ett beslut jag som socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen stödde.

Det är intressant att läsa hur förmågan att långsiktigt kunna leverera service till brukarna är frånkopplat behovet av ekonomisk styrning och kontroll i verksamheten. Detta är något som vi i socialnämnden verkligen har fått känna av den hårda vägen, där vi står inför kraftiga besparingar efter att just styrningen och kontrollen satts på undantag under en lång tid.

Ni läsare ser ju vad jag tycker i sakfrågan, men det är klart att det är olyckligt att verksamheten drabbas av kostnaderna som man själva inte kan påverka. Men finns det inte pengar finns det inte pengar. Det gäller skolan likväl som nyinköp av julgransbelysning i kommunstyrelsen och kostsamma monumentalmålningar med tillhörande skådespel. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är inte det enda partiet i Hörby som för en debatt om besparingarna inom skolan.

Ett annat perspektiv på inlägget är att även Socialdemokraterna klarar av att föra en diskussion om olika perspektiv i offentligheten. Det är inte bara Heidi utan även SSU i Hörby som ger sig in i debatten om lämpligheten i att prioritera den ekonomiska styrningen. Hade bara den ena av dessa åsikter kommit fram i offentligheten skulle man på goda grunder kunna ifrågasätta tillståndet inom Socialdemokratin som oppositionsparti och deras aspiration på makten i Hörby.

Tidigare har socialdemokraterna i Hörby, i alla fall från mitt utifrånperspektiv, uppfattats som en mentalt homogen monolitisk organism med en extrem partidisciplin. Här ser jag dock ett annat beteende.

Jag tror att denna diskussion är bra både för Socialdemokratin och politiken i Hörby. Det är alldeles för lite debatt, och att ta upp diskussionen i offentligheten kommer ge bilden av Socialdemokraterna i Hörby lite mer färg. Färg kanske var lite att ta i, men kanske  lite fler nyanser av grått i alla fall…

Det kan låta lite oortodoxt som partirepresentant att hävda åsikten om offentlig intern debatt, men politiken består av människor och människor har olika åsikter. Att människornas avtryck övertas av partiernas och deras existensberättigande är inget positivt, snarare tvärt om.

Varför är “mer pengar” alltid fackets svar?

söndag, oktober 16th, 2011


Hörby har en katastrofal placering i skolrankingen – inget att sticka under stol med. Att vi verkligen har problem i skolan är också bevisat med tanke på resultaten som våra elever uppvisar. Jag, som själv har en dotter som är på väg upp i skolan i Hörby, är extremt orolig för vart detta är på väg. Samtidigt är jag bekymrad över de attityder mot problemen som uppvisas.

Precis som inom den sociala sektorn, där det är fackförbundet Kommunal som är dominerande, kräver Lärarförbundet i skolan instiktivt mer pengar (SkD 2011-10-16) för att komma till rätta med problemen. Varför är det så att mer pengar alltid är “the lösning”? Är man så fattiga idémässigt att man inte kommer ur den blockeringen. Spontant känner jag likheter med den klassiska Lorry sketchen “Ingen Lokal”

Gissa analogin…

Inom Socialförvaltningen skulle man kunna köra ner ytterligare 50 miljoner utan att komma till rätta med problemen vad gäller ekonomistyrningen av verksamheten, snarare tvärt om. Samma sak gäller inom skolan. Till 2011 års budget tillfördes en ramförstärkning, trots det är katastrof.

Mer pengar leder inte till den effektiva organisation som vi behöver inför framtiden för att, med låg taxering, kunna locka till oss nya invånare till vår fantastiska bygd. Snarare gäller det motsatta. Mer pengar gör att man får ett inflationstänk till problemen. Jag har i flertalet inlägg i debatten pekat på det goda exemplet Essunga där man, genom en ändrad attityd, vänt från att vara i botten på skolrankingen till att komma i topp. Detta hände utan att man tillförde mer pengar.

Det verkar finnas en facklig övertro till att man kan bara förverkliga sig själv i ett överflöd av pengar. Med kommunens ekonomi kommer detta inte att hända – snarare tvärt om. Och är det så att de anställda inte känner ledarskapet som pekar ut vägen för att man visst kan nå målen, då har vi problem inom förvaltningen och det politiska ledarskapet.

Det är ingen tvekan om att Hörby skall ligga i topp, därför behövs ett omtag när det gäller organisationen. Nuvarande organisation och attityder duger uppenbarligen inte – det krävs uppskärpning intellektuellt från alla håll och kanter om vi skall ro detta i hamn. För detta är riktigt allvarligt och det händer nu.

På besök i verkligheten – rotblöta på Jägers väcker tankar

fredag, juni 3rd, 2011

Mellan 20:00 på onsdagskvällen och 02:45 på torsdagsmorgonen följde jag med Hörbys båda fältsekreterare denna studentnatt. Johanna Nilsson och Patrik Niklasson hade tidigare på kvällen varit hos polisen i Eslöv och synkroniserat verksamheten.  

Kvällen till ära var gruppen förstärkt med personal från centrum för mottagning och utredning (CMU). Totalt cirkulerade 5 fältarbetare från Hörby kommun runt i två bilar för våra ungdomars skull. Detta när de flesta av oss ligger och sover. Det var initialt mycket lugnt – det var faktiskt svårt att hitta ungdomarna tidigt på kvällen.

Under transportsträckorna diskuterades många intressanta observationer om skolan och socialtjänsten i Hörby kommun. Informationen om hur droganvändningen i våra skolor ökar är verkligen oroväckande. Vilka åtgärder behövs för att vända denna trend? Detta gav upphov till många tankar om hur politiken agerar inom skola och social service.

Frånvaron av ungdomar ändrade sig när vi tog en sväng till Jägersbo, där det var fullt med studenter och andra ungdomar. Fältarbetare från Eslöv och Höörs kommuner var där också, tillsammas med en bataljon nattvandrare i röda jackor. Det är med vissa funderingar man ser hur ägarna till Jägersbo säljer alkohol till ungdomarna för att sedan kasta ut dem när de blir berusade och låta dem tas om hand av våra gemensamma resurser. Kan man applicera samma system som vid högrisksmatcher i fotboll, där fotbollsklubbarna får ta kostnaden för samhällsinsatserna?

Under några veckor i Hörby kommun pågår kampanjen Tänk om. Kampanjen syftar till att minska ungdomars alkoholkonsumtion, detta genom att informera om riskerna med tidig alkoholdebut, normer kring alkohol och alkoholens distribution till ungdomar. Under besöken på Jägersbo var det tydligt att kampanjen behövs, men samtidigt värmde det i hjärtat, i den annars så iskalla natten, att se föräldrar komma hämta sina barn klockan två på natten.

Den sena timman passade faktiskt ganska bra. Trots att jag masat mig upp 0630 på morgonen, var det inga problem att hålla sig vaken då jag var ordentligt jet-laggad från USA resan. Att Johanna och Patrik dessutom hade en godispåse mellan sig i framsätet, kombinerat med mina långa armar, gjorde det inte sämre.

Nu så här efteråt känner jag en stor tacksamhet inför Patrik och Johannas samhällsengagemang och kompetens. Samtidigt, när jag hör hur utvecklingen ser ut, känner jag mig oroad. Politiken har stora utmaningar framför sig att stödja en effektiv förebyggande process så att ungdomarna kan fokusera på att plugga matte under lektionstid och inte sukta efter en holk på dasset i pausen. 

Läs mer om fältarbetarna på SkD.

Tungt ansvar vilar på Birgitta Andersson och moderaterna i Hörby

lördag, februari 26th, 2011

Skolvärldens ranking av skolkommunerna ger Hörby en icke så hedrande 212e plats i landet. Det är inte någon hemlighet att resultaten från Hörbys skolor inte är bra, och dessutom är betygen uppjackade av lärare som mist perspektiven om vad skolan syftar till. Om detta har jag skrivit flertalet gånger i olika inlägg.

Efter valet i Hörby kommun har ett ledarparti utkristalliserat sig. Det är otvetydigt att det åligger Hörbymoderaterna att rätta till de problem som vi har i skolan i Hörby. I barn och utbildningsnämnden är det moderaterna som innehar ordförande posten. Birgitta Andersson har det tunga ansvaret att tillsammans med resten av nämnden rätta till problemen i skolan i Hörby, detta så att Hörbys skolor börjar leverera elever som går ut i livet väl rustade att möta konkurrensen om jobb och innovationer. 

Som småbarnsförälder är jag djupt oroad över resultaten. Med vilken tillit kan jag lämna över mitt barn till den kommunala skolan och förvänta mig att hon går ut årskurs 9 med de kunskaper som krävs för att fullgöra de mest krävande gymnasieutbildningarna? Som sagt, jag är djupt oroad.

Spontant tror jag inte att det är mer pengar som behövs i skolan i Hörby (Barn och utbildningsnämndens anslag har utökats mer än inflationen) utan ett nytänkande hos organisationen för att komma tillrätta med stökigheten i skolmiljön för att få maximat fokus på att skapa fritt-, kreativt tänkande individer med goda kunskaper. Jag hoppas, för min dotter och alla andra barn i Hörby, att detta sker omgående.

Idag har jag och Wilma traglat alfabetet. Jag är otroligt stolt över hennes framsteg och när jag fråga henne var hon lärt sig skrivandet säger hon “på skolan”. Hennes förskola är jättebra

Artikel i Skånska Dagbladet: “Här finns Skånes bästa skolor