Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Read More

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. Inte bara för att den i stora penseldrag målar upp hur kommunen skall Read More

I veckan har översiktsplanen lagts ut på kommunens hemsida. Ladda ner och läs den gedigna mängden dokumentation på denna sida. Read More

I förra veckan fick alla fullmäktigeledamöter i Hörby kommun ett mail från föreningen Bevara Linderödsåsen. Brevet innehåller två skrivelser om Read More

Politikerkåren diskuterar Sydostlänkens vara eller inte vara – en diskussion som pågått länge och väl. Det är dags att ha Read More

Vi i Hörby tenderar att tänka på Diagonalen som en järnväg mellan Hörby och Lund/Malmö och till Kristianstad. Jag vill Read More

Hörby har en unik plats på kartan i Sydsverige – mitt i Skåne. Som århundraden tillbaka gäller det fortfarande att Read More

Översiktsplanen för Hörby kommun skall prövas om den är aktuell en gång varje mandatperiod enligt plan och bygglagen kapitel 3 Read More

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på Read More