Posts Tagged ‘Översiktsplaner’

“Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

fredag, augusti 15th, 2014

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall “växa av egen kraft”.

Vad denna “egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man läsaren klura ut. Jag menar att Åsa Sandgren är sinnebilden av vad denna egna kraft är – en företagare inom besöksnäringen som ser möjligheterna i de naturresurser vi har i kommunen.

Är det så att det finns ett intellektuellt problem att frånvaron av något kan ses som en resurs. Att frånvaron av ljud varken kan mätas eller värderas. På samrådsmötet under sommaren i fullmäktigesalen så dök frågan upp varför de tysta områdena inte fanns upptagna. Svaret var då att man inte kunde definiera vad ett tyst område var.

Samtidigt säger kommunalrådet i tidningen att skyddet för detta odefinierbara kommer stärkas med vindkraftsplanen. Tillåt mig att tvivla.

Vidare är det praktiskt att benämna en “vindkraftspark” som just en “vindkraftspark”. Vårt högt ärade kommunalråd Lars Ahlkvist(M) slirar på orden och säger i Skånskan 2014-08-15 att vindkraftsparken inte alls är en vindkraftspark. Det gör ju inte trovärdigheten för styrgruppen för översiktsplanen större när man skriver att landsbygden skall växa av egen kraft.

Plangruppen består av

  • Lars Ahlkvist(M)
  • Pelle Skerup(M)
  • Birger Torkilsson(M)
  •  Thommy Hall(S)
  • Gunnar Bergkvist(S)
  • Ruben Ström(Kd)
  • Brita Larsson(Fp)
  • Kjell-Åke Persson(C)

Centerpartiet och jag har tydligt kommunicerat att denna hållning i översiktsplanen är inte acceptabel.

Men den starka representationen av Moderater och Socialdemokrater har ett tyst område inom politiken uppstått i alla fall.  I en ohelig allians fortsätter dessa att sitta tysta i frågan om vindkraftsparken och vad vi skall använda våra naturresurser till.

Det enda som man från styrgruppens håll gör är att skicka fram avgående Lars Ahlkvist som målvakt för planen.

  • Har förstanamnet på Moderatlistan Eva Lindholm i Önneköp ens en åsikt om hur hennes grannar kommer påverkas av utbyggnaden? Troligtvis inte.
  • Sossarna drar in huvudet förutom Anita Ullman som inte heller hon ser utbyggnaden som en vindkraftspark.  Tycker Tommy Hall något om exploateringen? I alla fall ingen åsikt som lämpades att framföras på samrådsmötet där han var närvarande.

Den plankarta över utbyggnadsområdet, och som i detalj utreds till stora kostnader, har verken utplacerade. När Ingemar Tykesson frågades ut i den Moderata gruppen om just detta så var svaret att det var positionen för att kunna klämma ner optimalt antal vindsnurror på området.Låt oss en gång för alla undanröja ordtrixandet: Det är en vindkraftspark som utreds och som planeras.

Den kommer att ta bort områdets unika särart som ett naturskönt tyst område med möjlighet till besöksnäring. Kommunen tar utredningskostnader som vindkraftsbolagen skulle stå för.Som enda representant i kommunstyrelsen ville jag i april förra året bryta den inslagna vägen om ytterligare detaljerade utredningar i utbyggnadsområdet. Resten av kommunstyrelsen fortsatte i full vetskap om att man kommer slå undan benen för besöksnäringen i området.

Det är fortfarande ett demokratiskt problem att fullmäktige har inte någon gång under processen tillfrågats i ärendet. Detta ger möjlighet till att det politiskt tysta området kan fortsätta att existera. Frågan måste upp på fullmäktiges bord och det fort!

Om nu skrivningen “växa av egen kraft” skall ha någon som helst trovärdighet så måste väl i all rimlighet planeringen inte motverka den kraft som faktiskt finns i området. Vindkraftspolicyn och översiktsplanen måste fungera tillsammans för att orden skall vara mer än bara ord.

Jag kan bara säga det en gång till – rösta på Centern i valet för att höja ambitionsnivån för landsbygden från industriell bakgård till ett attraktivt område för boende och näringsliv. Visst skulle du som väljare kunna rösta på notoriska oppositionspartier, men vill du göra skillnad med din röst krävs ett mer noggrant övervägande.

Med Centerpartiet kommer landsbygden få möjligheter att  växa just av egen kraft. För Centern är det inte bara ord.

tur i oturen

 

Ett samrådsmöte som blev ett informationsmöte när det hettade till

tisdag, juli 1st, 2014

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. Inte bara för att den i stora penseldrag målar upp hur kommunen skall utvecklas, utan även för att beslutet föregås av en formell demokratisk process.

Igår var det “samrådsmöte” i Hörby om översiktsplanen. När det hettade till så ändrades titeln på mötet till “informationsmöte”. Jag var helt bortkollrad i hårklyverierna. Det stod dock helt klart att något samråd (vad det nu är?) skulle man inte ha på just detta möte.

Och visst visade det sig vara svårt att ha ett möte om något centralt för kommunens utveckling på landsbygden, nämligen vindkraften. Detta oavsett om det var informationsmöte eller samrådsmöte. Så i brist på information i planen om landsbygdens utveckling fanns bara oron kvar för vindkraftsutbyggnaden.

Här finns ett val att göra. Skall vi i kommunen sätta upp en vision för hur landsbygden skall blomstra eller skall vi nöja oss med att säga att “landsbygden skall växa av egen kraft”? Varför är inte naturvärdena upptagna som en resurs i planen? Det enda som skall tillgodoses är marken för en befolkningstillväxt på 1%.

I början av presentationen förklarade tjänstemännen att vi har en flyttkedja i kommunen. Nya kommunmedborgare flyttar till landsbygden och äldre flyttar från landsbygden in till centralorten. Den uppenbara frågan då, som också ställdes på mötet, är vad det finns för värden på landsbygden som attraherar nyinflyttade?

Detta hade inte utretts men det spekulerades om att det fanns naturvärden på landsbygden som gjorde att utsocknes kunde tänka sig köpa en gård i Hörby kommun. Det är rätt uppenbart för mig vilka dessa naturvärden är i den småbrutna terrängen. Värdet av att höra sånglärkans drillande i en för övrigt tyst miljö är oändligt stort. Värdet är så stort att man kan tänka sig pendla en timme för att bo i sådan miljö.

I en tid när det storskaliga jordbrukets bekämpningsmedel tar död på bina och när monokulturerna omöjliggör sånglärkans existens, då sitter vi på en skatt utan att den politiska styrgruppen vet om det. I det småbrutna gränslandet mellan slättbygden i södra Skåne och skogen i nordöstra Skåne är vi bemedlade med en unik naturtillgång av högsta värde.

Detta är uppenbarligen något som många politiker måste lära sig att värdesätta. Lärdomen måste dessutom tillskansas snarast innan denna bygd lusas ner av vindkraftsnurror. Inte ens vårt kommunala energibolag Kraftringen lyckas se någon vinst i att etablera vindkraftverk, en energiproduktionsmetod som hör gårdagen till. Hur kommer det sig då att vår kommun är drivande inom vindkraftsetablering? Finns förklaringen hos okunniga politiker eller politiker med egenintressen?

20140630_194505

Om Diagonalen – väljer att ta bort markreserveringen men ändå är det prioriterat område

Låt oss ta ett annat perspektiv på tankarna kring värdet – Järnvägsdiagonalen. Diagonalen en tänkt järnväg mellan Blekinge/Kristianstad och Malmö/Lund/Köpenhamn. I planen väljer man att ta bort markberedskapen för hur man skall få ner den på jorden. I planen förordas en dragning men marken som behövs för dragningen har man beslutat att anlägga industrimark på.

Hur går det ihop? Hade det inte varit mer rättframt och ärligt att konstatera att kommunen inte vill avsätta mark för en framtida järnvägsförbindelse? För att man inte tror på att den kommer bli av. Kan man ha kakan och äta den samtidigt? Mitt visionära förslag tidigare om att ha stationen mitt i Hörby är mer realistiskt än kommunens hållning i översiktsplanen.

Visionärt men mer realistiskt än styrgruppens förslag i översiktsplanen.

Det finns ett perspektiv som förklarar mycket av bristen på vision i översiktsplanen. Där anges Hörbys fördel vara den billiga marken. Hur kan det vara en fördel? Det betyder ju bara att vi inte lyckats värdesätta marken som vi har i kommunen. Frågan är hur vi kan ändra på det? Hur kan vi göra Hörby mer värt, inte mindre?

Denna kapitalförstöring är samma problem som med vindkraftverken (som vi inte får diskutera), när man förstör naturvärden som är så mycket större än det man kan få ut genom att producera ström. Återigen handlar det om att lyckas formulera en plan som är större än att tillgodose markbehovet för en teoretisk befolkningstillväxt på 1%. Målet om 1% befolkningstillväxt är uppenbart felformulerat – 1% skulle på sin höjd vara ett resultat av målet inte målet i sig.

Om vi blickar framåt, hur ser det då ut? Styrgruppen som har satt riktningen för det förslag till översiktsplan som vi har framför oss idag är följande enligt handlingarna:

Lars Ahlkvist (M)
Pelle Skerup (M)
Tommy Hall (S)
Brita Larsson (Fp)
Kjell-Åke Persson (C)
Birger Torkildsen (M)
Ruben Ström (Kd)
Gunnar Bergquist (S)

Centerpartiet har tydligt konstaterat att den linje som drivits om landsbygdsperspektivet i arbetet med översiktsplanen inte är tillräckligt. I och med den nya fullmäktigelistan inför höstens val markerar Centern att den nya gruppen kommer driva linjen om värdena som finns på landsbygden.

Inget annat etablerat parti är så tydligt med att en förändring behövs. I övrigt återfinns styrgruppsmedlemmarna på partiernas listor inför valet. Var finns lärdomarna man dragit under den senaste mandatperioden? En sak är säker med personuppställningen i valet: Varken moderater eller socialdemokrater kommer stå för förändringen att öka värdet av kommunen för dig som kommuninvånare. Vem vet hur de övriga partierna kommer ställa sig?

Oavsett vilket, har jag en uppmaning till alla er läsare. Skicka in ert remissyttrande senast 2014-08-29 till planochbygg@horby.se. Ju fler som gör det desto större demokratisk förankring får dokumentet.

Vi får sedan bara hoppas att Hörbys invånare är vakna nog att välja in politiker i september som vågar stå upp för invånarna och deras åsikter. Vi har haft nog med politiker som ser den kommunala planeringen som ett Sim City på riktigt.

Cykelvägarna är lackmuspappret i Ludvigsborg

fredag, juni 13th, 2014

I veckan har översiktsplanen lagts ut på kommunens hemsida. Ladda ner och läs den gedigna mängden dokumentation på denna sida. Det är en intressant läsning för oss Ludvigsborgare.  Låt oss under några artiklar analysera hur de som skrivit översiktsplanen ser på Ludvigsborg.

Första delen är cykelvägarna ut från byn. Fråga varje Ludvigsborgare om vart det är viktigast att kunna cykla? Är det till Hörby? Är det till Södra Rörum? Nej, det är naturligtvis till de utmärka kommunikationerna i Höör och stationen där. Hur ser då den kommunala planeringen ut?

cykelvägar

Gula prickar är befintliga cykelvägar. Nya GC vägar enligt cykelvägsplan 2014-2025. Grå prickar är nya gång och cykelvägar.

De lokala politikern har de senaste åren jobbat för en cykelväg till Hörby, ca 8km, i stället för att binda ihop Ludvigsborg med Höör, ca 400 meter. Det är uppenbart att de som lobbat för cykelvägen mot Hörby har inte jobbat för Ludvigsborgarnas bästa.

Det hela handlar om att få mest kräm för pengarna och för Ludvigsborgs del är det att kopplas samman med cykelnätet i Höör. Dessutom sker detta till en mycket lägre kostnad än cykelvägen till Hörby.

De styrande kadrerna i Hörby har under den innevarande mandatperioden varit fullt sysselsatta med triangulera i den kommunala maktkampen. Inte ens när det var byavandring här i Ludvigsborg i början av denna månaden kunde man svara på hur planen ser ut för de felande länken över kommungränsen.

DSC_0215

Cykelvägsbygget i Höörs kommun utmed Sätoftavägen. I skogsbrynet går kommungränsen och ytterligare en bit bort ligger Ludvigsborg

Det är uppenbart att det inte finns någon i ledande ställning i kommunen som, har varit inblanda i planeringen i kommunen de senaste fyra åren, som har haft Ludvigsborgarnas perspektiv. Låt de kommande fyra årens politik få ett perspektiv utifrån medborgarnas behov och inte så mycket av maktfullkomliga isolerade politiker.

I översiktsplanen skall det klart och tydligt framgå prioriteringarna för cykelvägarna. Att kommunen skall plocka den lågt hängande frukten är uppenbart och skall framgå. Ludvigsborgarna skall inte vänta till 2025 innan vi fixar den felande länken tillsammans med Höörs kommun!

tur i oturen

 

Övertygande skrivelse om Linderödsåsens möjligheter

tisdag, februari 12th, 2013

I förra veckan fick alla fullmäktigeledamöter i Hörby kommun ett mail från föreningen Bevara Linderödsåsen. Brevet innehåller två skrivelser om situationen och förslag på hur man i översiktsplanearbetet bör ta sig an de bisarra vindkraftsplanerna i vår kommuns östra del.

Tråkigt nog är det som driver hela utvecklingen, det som skapar markägarintressena, är de nationella mål som satts för vindkraft. Med kraftiga subventioner motiveras oproportionerliga ingrepp i miljön. Jag har tidigare skrivit om intressekonflikterna för landbaserad kontra havsbaserad vindkraft.

Men nu verkar det ha lossnat för havsbaserade vindkraftverk: Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd, om regeringen godkänner projektet, att 700 vindkraftsverk får byggas i Hanöbukten. 700!!! I ett slag kan vi klara utbyggnadsmålen utan att massor av människor behöver lida i årslånga processer där grannar ställs mot grannar.

Så med denna utveckling som bakgrund, är det nu dags för Hörby kommun och kommunledningen att skrota vindkraftsparkerna. Vi har bättre, större och härligare visioner för landsbygden i vår kommun, något som man väl belyser i skrivelserna nedan.

Läs mer i skrivelserna:
Bevara Linderödsåsen: Bevara Linderödsåsens kommentarer till Hörby Kommuns Översiktsplan 2013
Hörbys Mellanbygd: Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan

Noterar att det står i första punkten i femklöverns program för 2010-2014 följande: “Hörby ska fortsätta växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas.” Det talar sitt tydliga språk att om man bortser från parti-taktiserande kommer man till samma ståndpunkt som de boende på Linderödsåsen.

Ostlänken – inte bara en möjlighet för sydost

lördag, februari 9th, 2013

Politikerkåren diskuterar Sydostlänkens vara eller inte vara – en diskussion som pågått länge och väl. Det är dags att ha modet och dra strecket. Visst kommer det bli ett ramaskri från sakägarna, men Hörby samhälles möjlighet till fortsatt utveckling måste gå först.

När jag funderar på det som kallas Sydostlänken är järnvägsstationen central för dess tillblivelse. Denna punkt kommer att vara centrum i mycket av den kommande trafikplaneringen i Hörby. Läs mer om järnvägen i förra bloggningen om Diagonalens dragning. En station kommer med nödvändighet vara den stora målpunkten för trafik. Andra målpunkter i området är industriområdet som Lokalföreningen står för samt vårdcentralen. Men påverkan från dessa två är så liten att den inte motiverar investeringen i länken.

Spontant angående denna mållista måste jag först säga att Lokalföreningen bör flyttas från dess nuvarande plats till ett av industriområdena i norr eller väster om samhället. Det är synnerligen dåligt placerat i villakvarteren och i den fina naturmiljön som området annars är berikat med. Låt oss bygga bostäder mellan Näckrosgatan och ån!

Så till vägen. Jag föreslår en led från E22/Slagtofta-påfarten, genom industriområdet till resecentrum (järnväg och buss) vid nuvarande busstationen. Anslutningen söderifrån kommer på platsen för den nuvarande kraftledningsgatan, via Råby och över till Rv13.

Det finns alla möjligheter att problematisera alternativa dragning med anslutning till Kristianstadsvägen vi olika punkter. Men ser man placeringen av resecentrum faller sig dragningen naturlig. En klyvning av Karnas backar eller genom villakvarteren på Stattena är så mycket sämre då man inte kan använda leden till att tappa av villakvarteren i söder.

Att i förlängningen binda ihop mot E22-påfarten i Slagtofta ger en gen lösning från Råbyvägen.

Vi ser att vi öppnar upp för bebyggelse i Näckrosgatans förlängning, öster om vägen. Både norr och söder om ån kan man med fördel bebygga med bostäder. Dessa bostäder kommer ha under en kilometer från järnvägsstationen och ungefär samma avstånd till nuvarande centrala delarna av Hörby.

Diagonalen: grundbulten för integrationen i Skåne

måndag, februari 4th, 2013

Vi i Hörby tenderar att tänka på Diagonalen som en järnväg mellan Hörby och Lund/Malmö och till Kristianstad. Jag vill mena att det är kontraproduktivt att ha detta perspektiv. Vi måste acceptera att Hörbys inblandning i Diagonal-projektet är av en tillfällighet på grund av lokalisering av samhället mitt mellan Lund och Kristianstad.

Diagonalen handlar om att knyta ihop Skåne nordost med Malmö/Lund/Köpenhamn. Med hjälp av Diagonalen kan man från Kristianstad nå Köpenhamn H på under 60 minuter. Överflödigt är det att notera Lund och Malmö kommer bli ännu bättre nått från Kristianstad.

Från Hörbys perspektiv är det viktigt att tillföra tillräckligt med värde för att tågen inte skall gå förbi i 240km/h i den flerkärniga Öresundsregionen. Vad betyder då detta perspektiv för hur vi jobbar med tanken på Diagonalen i Hörby?

Hörbys kommunpolitiker har hittills sett Diagonalen som ett problem i form av att man tar upp åtråvärd mark utmed E22. Inget händer i Diagonal-projektet, då vi alla försöker backa in i framtiden – låt oss vända på förutsättningarna.

Vi är nog alla medvetna om att en järnväg till Hörby direkt till Köpenhamn skulle innebära ett kvantum hopp vad gäller framtidsutsikterna i orten. Är vi beredda att satsa på detta?

Jag vill mena att vi definitivt är redo och vi skall satsa ordentligt och visionärt: I stället för att lägga stationen i utkanten till byn föreslår jag att vi lägger stationen mitt i Hörby, fast 8 meter ner till rälsen.

Station mitt i Hörby. Nedgång till stationen vid bussstationen och vid biblioteket. (Klicka på bilden för större bild)

En grävd tunnel, som det handlar om här, kostar ungefär 200 000kr per meter järnväg. Stationen kommer kosta mer pengar, men det är en kostnad som skulle funnits där oavsett om stationen legat vid E22 eller mitt under Hörby. Tunneln behöver gå från badet till Kristianstadsvägen och är en sträcka på 1.3km.

Vi snackar en kvarts miljard för en tågtunnel genom Hörby. Det låter som mycket pengar men sätter man det i sitt sammanhang så är det inte en orimlig kostnad. Och hör och häpna: jag tycker Hörby kommun skall vara med och betala detta!

Konsekvensen kommer bli att industrimarken runt omkring busstationen kommer bli en av Skånes meste attraktiva plaster för nybyggnation av hyreslägenheter. I ett slag kommer man kunna sälja bostadsrätter igen i Hörby.

Vi kommer dessutom skapa en täthet i centrum som är få skånska (svenska?) kommuner förunnat – en kritisk massa för att ha ett livaktigt restaurang och handel i kulturhistoriska miljöer. Hörby kommer ha goda möjligheter att undvika att bli utkonkurrerad av shopping-lador i utkanten av bebyggelsen.

Busstationen i Hörby kommer att bli ett kommunikationsnav. Busslinjerna i Hörby kommer angöra stationen vid denna punkt tillsammans med eventuella ligth rail förbindelser. Omfattande pendlarparkeringar behövs i nära anslutning. Infrastrukturen till och från detta nav måste förbättras med både tillfarter från E22/Rv13 samt via Sydostleden.

Det ekonomiska värdet att genomföra detta projekt för Hörby är smått ofattbart, inte bara kostnaderna utan speciellt inkomsterna i form av skatteintäkter och värdet av ett levande kulturmiljö. Det största hotet mot att inte komma i mål med detta är vi själva – att vi inte vågar spänna bågen så vi därigenom missar att bli en del av Öresundsregionen.

Just Sydostleden kommer jag behandla i nästa artikel i serien om översiktsplanen.

Möjligheterna i Skånes mitt

lördag, februari 2nd, 2013

Hörby har en unik plats på kartan i Sydsverige – mitt i Skåne. Som århundraden tillbaka gäller det fortfarande att de största vägarna möts här. Förr i tiden gav det upphov till handel, idag är det andra möjligheter som öppnar sig. När dessutom genomfarterna kommer öka genom Hörby framstår det som en naturlig utveckling för kommunen att satsa på just detta Skånska kors.

Alla vägar bär till Hörby?

Titta på en karta över Skåne, och se de stora noderna. Helsingborg, E4 norrut, Malmö/Lund, Trelleborg, Kristianstad och Ystad. Trafik norr och nordöst från hamnen i Ystad går genom Hörby. Trafik från Blekinge till sydväst går genom Hörby. E22 byggs ut, Riksväg 23 mellan Rolsberga och Höör kommer gå via Hörby, genom samma korsning där E22 och riksväg 13 korsar varandra.

Det är inte svårt att tänka sig att lager och spedition kommer bli en viktig näring för Hörby i framtiden. Det i kombination med Hörbys traditionella starka fordonskluster borgar för ett dynamiskt centrum. Vi har alla möjligheter med rätt planering alla förutsättningar att kunna utnyttja denna naturresurs som det moderna samhället ger oss.

I samband med korsningen finns alla förutsättningar för att bygga restauranger och bensinmackar  och därigenom skapa en livskraftig servicenäring. Med den stora genomströmning av fordon finns säkert möjligheter till externetablering av affärer. Så vi i Hörby måste på ett tidigt stadium göra ett val om vi skall tillåta det genom planeringen.

Jag anser att det vore otroligt skadligt för by-kärnan om man tillåter externetablering av de stora kedjorna. Vi måste i Hörby fokusera på att vid liv hålla den gamla stadskärnan med de offentliga miljöerna och arenorna som kommer bli mer och mer unika i framtiden.

Så med rätt planering av korsningen Rv13/23/E22 mellan Osbyholm och Hörby kommer vi ha goda möjligheter att utveckla nya näringar. Jag anser att detta skall in på ett tydligt sätt i översiktsplanen så att vi tydligt signalerar till framför allt vägverket, men även markägare att detta är den väg som vi bör gå i den långsiktiga planeringen i kommunen.

Det viktiga arbetet med översiktsplanen

torsdag, januari 31st, 2013

Översiktsplanen för Hörby kommun skall prövas om den är aktuell en gång varje mandatperiod enligt plan och bygglagen kapitel 3 §27. Den aktuella översiktsplanen är från 2005, så visst finns det anledning att dyka ner i revideringen nu.

Jag hoppas verkligen att många känner sig kallade att deltaga i processen. Läs på lagen ovan, befintlig översiktsplan, titta dig omkring och börja tänk på hur vi kan göra vår kommun bättre.

Planen skall inte vara en tjänstemannaprodukt och lagen ger alla möjligheter till ett bra medborgardeltagande. Tjänstemännen skall vara en stödjande funktion, men avsikterna skall komma från oss medborgare.

Olyckligt vore en toppstyrd plan utan medborgarengagemang. Det är viktigt att hålla i sinnet, att engagera sig för sina speciella särintressen har liten men ingalunda överordnad tyngd. Som alltid i politiken gäller det att se till så att alla de synpunkter som kommer in processen och beaktas i planen – uthållighet är en dygd.

Ett dylikt planarbete är på gränsen mellan önsketänkande och planering. Det är med nödvändighet att vi i kommunen under vårt arbete med planen vågar spänna bågen och sikta högt om vi skall komma någonstans överhuvudtaget.

Tankar som är på gränsen till vad som är möjligt är en lagom ambition, speciellt för en liten by som Hörby. Tyvärr tenderar jantelagen och de omöjligas tyranni att regera mitt ibland oss, vilket verkar smärtsamt hämmande på delaktigheten i processen och dess resultat.

Dialogmöte den 6e december i fullmäktigesalen

Den 6e december förra året hade plan- och byggkontoret bjudit in till dialogmöte. Vi fick sätta pluppar på en karta markerandes var man vill röra sig i naturen, var man skulle vilja bosätta sig och vid vilken kolliktivtrafikhållplats man vill stiga på bussen. Så om nu någon brann för de pluppar som placerades ut, gäller det att följa upp och prata med tjänstemännen för att massera in budskapet i planen.

Läs mer om dialogmötet den 6. december på kommunens hemsida samt om den fortsatta processen med översiktsplanen.

Naturligtvis har jag också funderat på översiktsplanen och de stora dragen i kommunen. Jag kommer ta mig friheten att här på bloggen i några artiklar presentera mina tankar.

Visst kommer allt inte bli verklighet, men om vi kan baxa kommunen i rätt riktning, kan vi när dagsverket är gjort, känna oss nöjda genom att luta oss tillbaka att finna tillfredsställelse i sinnesfriden.

Välbesökt samrådsmöte i Ludvigsborg

måndag, juli 11th, 2011

Maja Löfgren från Hörby kommun presenterade

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på fördjupad översiktsplan. Förra måndagen och onsdagen hade jag lagt inbjudan i alla brevlådor jag hittat i byn för att så många som möjligt skall vara delaktiga i planarbetet. Höll i taktpinnen gjorde Maja Löfgren. Tillsammans med Björn Bäckström och Ingmar Tykesson var vi 88 personer i den stora samlingssalen i Byahuset.

Som vanligt var det riksväg 13/23 som var det som vållade mest känslor och debatt. Eftersom utbyggnaden, och dess konsekvenser, är själva grundbulten i planen, är det klart att, om man inte är överens om planeringsförutsättningarna, så blir det svårt att diskutera planen.

Min åsikt i frågan om 13/23 är att 23:ans vara eller inte vara öster om Ringsjön är sekundär till frågan om vägens dragingen öster om Kronekull och Enevången. Även om 23 inte skulle förläggas öster om Ringsjön kommer Rv13 fortfarande att gå här mitt genom byn. Därför borde diskussionen handla mindre om 23:an och mer om 13/23 dragning runt byn. Vid en sådan ombyggnation är det vitalt att budgeten från 23 kommer med i ekvationen. Som jag sa på mötet har jag varit i kontakt med Höörs kommun utan att fått gehör då Fogdarödsskogen och fastigheterna i Bokeslund hindrar denna dragning. Hörby kommun måste ta ett omtag i frågan och etablera ett ordentligt samarbete med Höör.

Fler parkeringsplatser anläggs på pendlarpakeringen i Osbyholm där många Ludvigsborgsbor hoppar på bussen mot Malmö/Lund

Själv har jag gått och grunnat på att Skåneexpressen 2 skall fortsätta till Höör, via Ludvigsborg, och därmed göra vår ort till en utmärkt pendlarort både mot stationen i Höör och direkt mot Malmö/Lund. Detta borde kommunen ta upp med Skånetrafiken.

Centralt i trafiksäkerhetsdiskussionen är avfarten på 13 mot Röingeborg och Enevången. Att en vägtunnel med gång och cykelväg behövs fortare än eventuell utbyggnad av 13/23, står klart.  

En annan fråga som diskuterades var bollhallens vara i tiden. Ludvigsborgs friskola skall byggas ut och för att täcka lokalbehovet, dels hos friskolan, men även för ludvigsborgarna själva, är det dag att se till så att bollhallen byggs i Ludvigsborg. Byn är den i särklass största byn utanför Hörby tätort och situtationen är inte acceptabel med nuvarande prioritering i lokalförsörjningsplanen.

Men det är inte utan att Ludvigsborgarna är luttrade; många inofficiella kommentarer som fälldes var i linjen med “när det händer är jag död”. Utan att kommentera levnadsvanorna här i Ludvigsborg, så med nuvarande takt kan det nog stämma för en del av oss. De nya räckena utmed 13 som installeras just nu bekräftar farhågan.

Ingmar Tykesson hade fått kommentarer om tidpunkten för arrangemanget var illa vald, då det var mitt i semestern. En ny dragning planeras i början av augusti, närmare bestämt när jag kollat tillgängligheten av byahuset. Samrådstiden pågår fram till den 15e september, så passa på och skicka in dina kommentarer till kommunen.   

Länk till kommunens informations sida om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg; klicka här.