Etikettarkiv: Översiktsplaner

”Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall ”växa av egen kraft”. Vad denna ”egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man… Läs mer »

Ett samrådsmöte som blev ett informationsmöte när det hettade till

Av | 2014-07-01

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. Inte bara för att den i stora penseldrag målar upp hur kommunen skall utvecklas, utan även för att beslutet föregås av en formell demokratisk process. Igår var det ”samrådsmöte” i Hörby om översiktsplanen. När det hettade till så ändrades titeln på mötet till ”informationsmöte”. Jag var helt bortkollrad… Läs mer »

Cykelvägarna är lackmuspappret i Ludvigsborg

I veckan har översiktsplanen lagts ut på kommunens hemsida. Ladda ner och läs den gedigna mängden dokumentation på denna sida. Det är en intressant läsning för oss Ludvigsborgare.  Låt oss under några artiklar analysera hur de som skrivit översiktsplanen ser på Ludvigsborg. Första delen är cykelvägarna ut från byn. Fråga varje Ludvigsborgare om vart det… Läs mer »

Övertygande skrivelse om Linderödsåsens möjligheter

I förra veckan fick alla fullmäktigeledamöter i Hörby kommun ett mail från föreningen Bevara Linderödsåsen. Brevet innehåller två skrivelser om situationen och förslag på hur man i översiktsplanearbetet bör ta sig an de bisarra vindkraftsplanerna i vår kommuns östra del. Tråkigt nog är det som driver hela utvecklingen, det som skapar markägarintressena, är de nationella… Läs mer »

Ostlänken – inte bara en möjlighet för sydost

Av | 2013-02-09

Politikerkåren diskuterar Sydostlänkens vara eller inte vara – en diskussion som pågått länge och väl. Det är dags att ha modet och dra strecket. Visst kommer det bli ett ramaskri från sakägarna, men Hörby samhälles möjlighet till fortsatt utveckling måste gå först. När jag funderar på det som kallas Sydostlänken är järnvägsstationen central för dess… Läs mer »

Diagonalen: grundbulten för integrationen i Skåne

Vi i Hörby tenderar att tänka på Diagonalen som en järnväg mellan Hörby och Lund/Malmö och till Kristianstad. Jag vill mena att det är kontraproduktivt att ha detta perspektiv. Vi måste acceptera att Hörbys inblandning i Diagonal-projektet är av en tillfällighet på grund av lokalisering av samhället mitt mellan Lund och Kristianstad. Diagonalen handlar om… Läs mer »

Möjligheterna i Skånes mitt

Hörby har en unik plats på kartan i Sydsverige – mitt i Skåne. Som århundraden tillbaka gäller det fortfarande att de största vägarna möts här. Förr i tiden gav det upphov till handel, idag är det andra möjligheter som öppnar sig. När dessutom genomfarterna kommer öka genom Hörby framstår det som en naturlig utveckling för… Läs mer »

Det viktiga arbetet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Hörby kommun skall prövas om den är aktuell en gång varje mandatperiod enligt plan och bygglagen kapitel 3 §27. Den aktuella översiktsplanen är från 2005, så visst finns det anledning att dyka ner i revideringen nu. Jag hoppas verkligen att många känner sig kallade att deltaga i processen. Läs på lagen ovan, befintlig… Läs mer »

Välbesökt samrådsmöte i Ludvigsborg

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på fördjupad översiktsplan. Förra måndagen och onsdagen hade jag lagt inbjudan i alla brevlådor jag hittat i byn för att så många som möjligt skall vara delaktiga i planarbetet. Höll i taktpinnen gjorde Maja Löfgren. Tillsammans… Läs mer »