Posts Tagged ‘Fullmäktige’

Den tiden är förbi.. utom i Hörby

tisdag, december 20th, 2016

Det är dagen efter fullmäktige. I stället för att bränna iväg ett referat som jag brukar tänkte jag istället peka ut ett beteendemönster som den styrande Socialdemokratiska regnbågen har och som tydligt visade sig i går kväll.

Mönstret går i princip ut på att det som har med flyktingar att göra är inte så noga med, utan det är mest att köra på “så att vi har något att jobba med” som kommunalrådet uttrycker det gång efter annan.

Man kan plocka upp tråden i somras när regnbågen ville få igenom rätten att låta Susanne Meijer och hennes kompisar i kommunstyrelsen shoppa villor för 10 miljoner utan ytterligare krav på förankring. Det var paniksituationen i flyktingmottagningen som rättfärdigade den agendan.

Nästa exempel som kan tas är socialnämndens ordförande som hals över huvud, utan nämndens vetskap, tecknade avtal med HVB hem för att få platser i början av året som sedan stod tomma till augusti. Paniken rättfärdigades med flyktingsituation krävde det.

Igår på mötet kom så dessa ärenden igen.

Första exemplet är att Socialnämnden ville täcka sitt underskott genom att äska mer pengar från kommunens resultat. I grunden vill majoriteten i nästa val visa trofén att man har en ekonomi i balans i Socialnämnden. En politisk manöver, men det material som redovisades förklarade inte vad det var som drivit på underskottet.

borg122016

Stefan Borg(sd) spänner ögonen i Hans Frank(l) under debatten om Socialnämndens underskott, kort tid efter att Borg väckt misstroendeärendet i Socialnämnden.

Stefan Borg(sd) ifrågasatte upphandlingen och undrade till vilken del är underskottet beroende på avtalen som Socialnämndens ordförande tecknade. Ordföranden själv går då upp i talarstolen och konstaterar att “kommunen har inte förlorat en enda krona på avtalen”. Allt berodde dock på situationen med ensamkommande flyktingbarn!

Det låter helt otroligt att massor med tomma HVB platser inte kostat något.

Dessutom hävdades att ensamkommande inte var fullt finansierade från staten, något som återigen står i bjärt kontrast till vad kommunalrådets sagt innan: att flyktingmottagandet inte kostar kommunen något. Är det någon som tror på det längre när ärende efter ärende hanteras just för att täcka kostnaderna?

Det fanns inte tillräckligt med information i ärendet om tilläggsäskande för att kunna tränga igenom dimmorna. Det var helt enkelt inte så noga när det gällde flyktingsituationen att  reda ut vad som kostar vad.

Inte långt efter att fullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, skickat tillbaka ärendet för förtydligande kommer ärende nummer två upp som pekar på beteendemönstret: Köp av gammalt fuktskadat hus för flyktingboende.

Ordförande Tommy Hall öppnade med att just boendet var inget man behövde debattera utan ärendet handlade om att förvärva en strategisk markbit. Trots det pekade underlaget på att det primära syftet var att snabbt finna ett boende för en flyktingfamilj.

Naturligtvis plockade oppositionspartierna ner planen att renovera upp huset för endast 300.000 kronor. Besiktningsmannens rapport sågade huset, bestående av lättbetong och läckande tak.

Gert Nygren ifrågasatte om kommunen har råd att köpa på sig ytterligare ett renoveringsobjekt efter äventyret med det fuktskadade mingelhuset:

Det finns inga driftskostnader eller energideklarationer i underlaget. Pengarna till renoveringen räcker endast till att sätta upp byggnadsställningarna, inte den faktiska renoveringen.

Hafsverk nummer två för kvällen presenterades för fullmäktige med hänvisning till flyktingsituationen. Det var inte så noga att reda ut de faktiska kostnaderna. Även detta ärende skickades tillbaka till kommunstyrelsen för kompletteringar om energideklaration, radonmätningar och kostnadsberäkningar, återigen med en minoritetsåterremittering.

Mönstret som ni ser är “att det är inte så noga” och att just frånvaron av noggrannhet är som tydligast när det gäller flyktingåtgärder.

susannemeijer122016

Susanne Meijer anklagade oppositionen för att vara främlingsfientlig när renoveringsbehovet diskuterades.

Susanne Meijer började debatten med frågan om fullmäktige var “mogna” för beslutet. Mogenheten handlar uppenbarligen om när fullmäktige resignerar inför hafsverken och trycker igenom ärendena eftersom det är meningslöst att få majoritet mot mönstret att skylla på flyktingar för ett dåligt beredningsjobb.

Så i all denna uttryckta goda vilja till att stå för en accelererad integrationen uppnår Susanne Meijers regim motsatsen:

 • Genom att förklara alla hafsverk som jobb för flyktingarna så kommer dessas integration försvåras.
 • Hon bidrar ytterligare till polarisering av politiken när ifrågasättande av dessa hafsigt förberedda förslag och beredningar klassificeras som främlingsfientlighet.
 • Flyktingarna kommer få bära hundhuvudet för kostnadsrusningarna som kommer vara resultatet av mönstret att inte arbeta igenom förslagen ordentligt innan man tar stegen över till implementation.

Birger Larsson(l) går upp i talarstolen och pratar om att man “har ett ansvar och en plikt att anskaffa marken”. Frågan jag ställer mig är vilket ansvar man anser sig ha för den pågående polariseringen av samhället genom att tillsammans med Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister passivt låta det etiska förfallet och polariseringen fortgå under Socialdemokratins ledarskap?

Tiden när samhället såg mellan fingrarna vad gäller flyktingmottagandets kostnader är förbi… fast inte i Hörbys regnbågskoalition.

Det är bloggarna och pressens fel

måndag, november 28th, 2016

Ikväll var det fullmäktige. Som vanligt lämnar dramat ingen besviken. Och även som vanligt numera, är första punkten en predikan från vårt kommunalråd. Denna gång fann hon det för gott att läxa upp oppositionen… och pressen… och bloggaren.

En ny medieform lanserades: “den digitala pressen” – nej, jag har inget utgivningstillstånd. Har Skånskan slutat med papperstidning? Är det SPIs hemsida? Ja, det är nog inte bara jag som är undrande vad som sades eller avsågs. Men en sak var dock tydlig: Vi som tycker något skall ha “is i magen och prata gott om kommunen”. Det var i alla fall instruktionen från talarstolen.

Avsågade granar, skenavrättningar, kritik mot samarbete med kriminella – ja, allt skrivande skapar en dålig stämning och det är en plikt att som Hörby-bo att prata positivt om Hörby. Vi som har något att skriva, vi skall hänge oss åt att beskriva de trygghetskoncept som kommunen tagit fram.

Halleluja! Det är inte utan att man får lite vibbar från förr. Vi kommer väl alla ihåg konsensussången från Rinkeby:

Kommunalrådet hävdade att det är ett uppdrag som man “har lagt till kommunmedborgarna”, att prata positivt. Upplysningsvis så fungerar världen precis tvärt om; det är medborgarna som ger uppdrag till politikerna, inte tvärt om. Det pressen som granskar politiken och inte tvärt om. Till sist är det allas rätt och skyldighet att berätta om sina åsikter och inte tvärt om.

400 000 kronor har avsatts till projektet “Trygga Hörby” – kommande möten är rena informationsmöten, ej några diskussionsmöte, fick vi oss till dels. Det är inte aktuellt med någon negativ debatt och det manades till god ton på mötet.

Det betyder, kära invånare, att det inte är läge att kritisera regimen för då genomför regnbågskoalitionen ytterligare en översyn av lokalförsörjningsplanen och de gamla fängelsehålorna i museets källare renoveras. Projektet kommer gå under benämningen HVO vilket betyder  “Hem för Vård av Oppositionella”.

På tal om investeringar, så har tekniska armerat granen en bra bit upp mot toppen för att hindra fler nedsågningar. Men det får man väl inte fnissa åt, att det skall vara nödvändigt att armera julgranen i Hörby – ber om ursäkt i så fall.

Jag får återkomma med mer seriösa inslag om budgeten senare i veckan – nu är det läggdags; i morgon är det jobb på riktigt så att jag kan betala skatt för att dra runt cirkusen i kommunhuset.

“Motioner är till för att avslås”

måndag, oktober 31st, 2016
gert_nygren

Gert Nygren tog sig an draken.

Citatet är hämtat från Hörbys förra kommunalråd och visst hade det nya kommunalrådet tagit lärdom av företrädaren. Vid en ajournering svingades piskan över regnbågskollegorna för att principen ovan skulle bestå.

Det hela handlade om på oktober månads fullmäktige att husägare skulle få rätt att sätta upp solpaneler utan bygglov. Gert Nygren gick fram och propagerade mot ett avslagsyrkande som kommunstyrelsen rekommenderade fullmäktige att besluta om.

Och visst fanns det argument för ett befriande från bygglov; under en kvart radas argument efter argument upp för att bygglovsbefrielse är vägen att gå. Allt från rikspolitikernas utfästelser till de lokala partiernas hemsidor.

Bland annat citerades Centerns lokala sida om vad man ville åstadkomma under mandatperioden. Det var ett citat som jag kände igen:

Förenkla för mikrovattenkraft, solenergi och biogas produktion.

Ett distribuerat småskaligt produktionssystem. Med nöje kunde jag konstatera att det program som jag tillsammans med andra progressiva krafter hade satt samman inför valet 2014  nu var det program som står på Hörbycenterns hemsida.

Men det är uppenbart vad som har hänt, för ingen i den progressiva gruppen finns kvar i Hörbycentern; varken Bengt Nilsson, Maria Danielsson, Karin Gullberg, Maria Troedsson eller jag. Det var tydligt att de idéer som Centern gick till val på hade försvunnit ut genom fönstret för att få vara med vi köttgrytorna. Endast en ouppdaterad hemsida har kvar visionen.

Att de små stödpartierna hade övergett allt vad heder och rakryggighet kräver var tydligt. För efter att Susanne Meijers piska vinit under ajourneringen kom de som livegna tillbaka. Förvisso hävdade de att motionen var bra och man höll med om allt, men den skulle ändå avslås.

dsc_0115-2

En samlad regnbågsallians med för stor ego för att erkänna att verkligheten sprungit ifrån dem.

Det var så pinsamt hur de vred sig på kroken för egentligen ville de de säga “ja” men fick inte. Den ena konstiga ursäkten eller skruvade logiken efter den andra bortförklaringen följde på varandra.

 • Magnus Lennartsson (C): Jag är för solceller överallt, bra förslag.
 • Mathilda Modig (Mp): Jag vill bekräfta att jag står bakom motionen – gärna solceller, men det måste bli lättare för tjänstemännen.
 • Kristina Hansen (Kd): Jag är för, men saknar en helhetslösning [för oljeoberoende].

Jag skrattade så jag grät, tillsammans med många andra i publiken, när jag såg på farsen som utspelade sig framför mig.

Det var egentligen bara Susanne Meijer och Gunnar Bergkvist som hade argument. Susanne Meijer hänvisade till en helhetsutredning som skulle besvara alla öppna punkter, allt från fossilfritt samhälle till miljöplan. Redan i februari skulle det arbetet sättas igång, när det skulle vara klart var osäkert, antingen när Jesus går på vatten igen eller när klimatet har kollaps totalt, whatever happens first.

Mest skrämmande var Gunnar Bergkvists kommentar som lyfte på förlåten om varför sossarna är så emot slopande av bygglov för solpaneler: “Det var en del av den demokratiska processen.”

Nej, Gunnar – det är ingen demokratisk process att jag som villaägare inte kan få sätta upp en solpanel. Ett förmyndarsamhälle är inte per definition ett demokratiskt samhälle. Ett toppstyrt samhälle som kväser miljövänlig elproduktion hos en gräsrotsrörelse är inte demokrati där människor i möjligaste mån får bestämma över sina egna liv. En sosse har ingen aning om vad jag pratar om, men man skulle kunna hoppas på att resten av stödpartierna förstod.

Eftersom majoriteten var kuvad under den socialdemokratiska piskan var det tydligt att oppositionen och Gert Nygren skulle bli nedröstad. Yrkandet på återremiss kom i skurar och i skakningarna krävde ordföranden inte en motivering till återremissyrkandena som yrkandet kräver.

Regnbågen går nu hem och slickar sina sår. Hade jag inte varit så övertygad om att Centerpartisterna var helt nedbrutna av maktens korruption så skulle jag kunnat tro att Hörbys politiker faktiskt skulle kunna rösta rätt nästa gång ärendet kommer tillbaka till fullmäktige.

Vi får se om Jesus ändrar sig och kan yrka bifall till motionen som han var så nära att göra flera gånger…

Kommunala gungor och karuseller

lördag, oktober 29th, 2016

Mitt liv har varit rätt så hektiskt det senaste året med pendling till Kina och telefonkonferenser på konstiga tider. Med fem stycken containrar på väg över Stilla havet enligt tidplan har jobbet lugnat ned sig lite. Nu har jag tid att snegla på andra områden som intresserar skribenten.

Eftersom det är i slutet på månaden är det dags för kommunfullmäktige den 31 oktober i kommunhuset. Jag går in på kommunens hemsida för att se vad som händer i kommunen; en massa informationsärenden står på dagordningen. HERREGUD vad tråkigt! Inget intressant.

Andra tertialets bokslut kanske kan vara något, men om man skall tro vad som står i tidningen så är det inga överraskningar där heller – Socialnämnden går back i vanlig ordning och tekniska brottas med kostnader – och det redan innan första snön har kommit.

Förr om åren var det kostnader för socialbidrag som skenade i Socialnämnden. Efter ett tillskott på 18 miljoner har hålet flyttat sig till ensamkommande flyktingbarn. Trots kommunalrådet Susanne Meijers försäkringar nere i Östraby om att anstormningen av ensamkommande inte skulle kosta kommunen en krona, så lik förbannat härleds Socialnämndens ekonomiska slukhål just till de ensamkommande flyktingbarnen som kommunen har spridit på HVB-hem runt om i landet.

dsc_0110

Susanne Meijer

13 miljoner kronor har budgetavvikelsen blivit helt plötsligt och det verkar vara konsistent med att det inte skulle kosta något, d.v.s att budgeten för detta var noll kronor enligt kommunalrådets överslag nere i Östraby. Ja, man vet inte om man skall skratta eller gråta över naiviteten.

Mest kanske man är rädd, rädd för att vi har ett kommunalråd som verkar lida av dyskalkyli. Jag tänker att kanske har hon utbildat sig vid någon av kommunens skolor. För när jag skummar igenom Skånskan webb-nyheter ser jag en annan artikel som handlar om gymnasiebehörigheten hos de som går ut grundskolan i Hörby.

Vart femte barn som lämnar skolan i Hörby har inte fullgod kunskap för att kunna gå vidare i livet och fortsätta sin utbildning. VAR FEMTE ELEV!!! Man tror inte det är sant.

Politiker och tjänstemän är inte sena med att förklara hur det kunde bli så, eller snarare bortförklara. Det visar sig att det är ingen fara på taket – andra kommuners placerade barn på HVB-hem i Hörby kommun är de som drar ner studieresultaten.

Socialdemokraten Lena Rosvall är dock hoppfull när hon kommenterar i tidningen:

“Hon betonar att läget inte är så dystert som det kan verka och att det finns goda möjligheter för kommunen att kliva uppåt i statistiken igen.”

Men då har inte den ena hjärnhalvan pratat med med den andra. Socialnämnden skall nämligen lösa underskottet i nämndens budget genom att skapa fler HVB-hem i kommunen. Situationen kommer snarare att bli värre innan det kommer att bli bättre.

Sannolikheten att de “goda möjligheterna” som Lena Rosvall pratar om skall inträffa är lika sannolika som att socialnämndens budget kommer i balans, d.v.s. så otroligt nära noll att det kommer inträffa efter ett oändligt antal socialdemokratiska mandatperioder framåt i tiden. Alternativt kan man säga att det är osannolikt i sann Tage Danielsson-anda.

Och det är här som gungorna och karusellerna kommer in, och då handlar det inte om tekniska nämndens lekplatser utan sambanden mellan de olika systemen. Utbildningsförvaltningens chef Thomas Ringborg konstaterar att det finns ett underskott på akademiska föräldrar vilket  drar ner studieresultaten.

Vad är det som talar för att akademiker i Lund skall bosätta sig i en kommun med dåliga skolresultat? Vad är sannolikheten att skatteintäkterna kommer att öka med utebliven inflyttning av högavlönade? Vad är då sannolikheten att med ett vikande skatteunderlag att vi kan undvika skattehöjningar?

För en vanlig familj har HVB historien kostat  4000 kronor genom socialnämndens underskott. Varje Hörbybo har tappat 1000 kronor och ändå så har Susanne Meijer fått stå oemotsagd om att situationen inte kostar kommunen något, samtidigt som varje invånare är med och betalar för den ekonomiska naiviteten.

På måndag kommer jag igen bli rädd, inte bara när jag hör Susanne Meijer beskriva hur fantastiskt bra det går för kommunen, utan jag kommer bli minst lika rädd när jag ser 40 andra fullmäktigeledamöter som inte säger något i opposition mot verklighetsbeskrivningen.

Happy scary Halloween!

Meijeribranschen flyttar fram positionerna

tisdag, september 20th, 2016

När jag var på fullmäktige förra månaden var det ett antal spännande ärenden som avhandlades. Det var inköp av flyktingvillor, borgensåtagande för hyreskontrakt, investeringsplaner för fastigheter och rapportering av turismsamarbetet.

När jag nu funderar på ärendefloran så slår det mig att vi har ett fullmäktige fullt av socialister. Jag skall förklara hur jag kommer fram till det och jag skall ge en teori om hur vi har lyckats få 41 stycken socialdemokrater i fullmäktige trots att de är en liten minoritet.

Som första exempel tar jag dragningen om turismsamarbetet. Detta aktiebolag klubbades igenom av det sittande fullmäktige. När väl Ahlkvisten var borta försvann uppenbarligen allt kritiskt tänkande från fullmäktigeförsamlingen och turismbolaget gillades av alla partier. Så länge som jag själv satt i fullmäktige propagerade jag mot bolaget och jag röstade nej.

Nu satt församlingen och mös när representanter för bolaget berättade att efter en kampanj i Danmark och Tyskland hade det kommit fler danskar, tyskar… och holländare till Mellanskåne. Det togs som intäkt för att turismsamarbetet har uppfyllt sin funktion.

Om man tittar statistiskt, utanför det komiska faktumet att även holländare dyker upp utan kampanj, kan man konstatera att en ökande turismström inte är något unikt för Mittskåne utan är en nationell trend som gällt över flera år.

gästövernattningar

Trendlinjen är den streckade som visar utvecklingen över åren

Naturligtvis kommer man numera inte finna någon näringsidkare som inte gillar det kommunala bolaget som sponsrar näringen med skattepengar – allt är frid och fröjd. Dock är den relevanta frågan en annan:  Är det därför du betalar skatt?

Betalar du skatt för att kommunen skall bedriva subventionering av en näring? Här är ett exempel på att kommunen lägger under sig mer makt med hjälp av dina skattepengar. Bort försvinner individens drivkraft och ansvar att driva och utveckla företag som baseras på kommersiella samarbeten.

Ingen fråga ställdes i fullmäktige, varken då när beslutet togs eller nu, om det rimliga i att en borgerlig kommun bedriver företag inom en näring som torde, med hjälp av den support som bedrivs inom Tourism in Skåne vad gäller kompetens och marknadsföring, kunna organisera sin egna organisation utanför kommunens regi.

Som socialdemokratiserad svensk så kanske du tänker att det är väl inte så farligt, att kommunen får mer makt till kostnad av några hemtjänstassistenter? Men betänk då vart pengarna går; under året så har man haft en konsult från Tyréns som har utrett frågan om vad som är unikt i Mittskåne. Svaret: de mittskånska slotten är unikt för Mittskåne. Detta utredningsresultat är en tautologi, eftersom de mittskånska slotten bara kan finnas i mittskåne för att vara mittskånska! För detta betalade kommunen 150 000 kronor. Dessutom var Tourism in Skåne med och betalade konsulten!

Det är betydligt bättre att du som skattebetalare spenderar dina pengar än att socialisterna i fullmäktige spenderar dem i sin sandlåda – varför inte äta lunch på ett av de unika slotten i stället för att konsulten gör det?

Nästa exempel är kommunala borgensåtagandena för hyresavtal som privatpersoner ingår med risk att inte kunna fullfölja avtalet. Fastighetsbolag som verkar på hyresmarknaden kräver borgensåtagande när risken är för stor för att våga gå in i ett hyresavtal med en hyresgäst. Med beslutet i fullmäktige tar kommunen på sig framtida risker. Kommunalrådet går upp och konstaterar att “det är inte så många det rör sig om, fem stycken om året”. Hur mycket risk utsätter sig kommunen för är då en lämplig fråga?

riskvärde

Fem hushåll om året, 8000kr i hyra ger en risk på över fyra miljoner årligen.

Vad är det som gör att den styrande majoriteten bestående av socialdemokrater, miljöpartister, liberaler, centerpartister och kristdemokrater utsätter kommunen för? Svaret är, som ni kanske redan gissat från ingressen, att det är en socialistisk majoritet.

Grafen ovan visar inte bara kommunens potentiellt ökande kostnader och ökande behov av högre skatter, utan den visar även kommunens intrång hos individen som har fått kommunen gått in som borgensman för. Individen blir fastlåst i en hyresgaranterad bostad utan att kunna flytta om så jobb skulle kräva. Kanske det inte ens skulle löna sig att ta ett jobb då individen är retroaktivt skyldig att betala tillbaka de upplupna skulderna till kommunen.

Det är rena SMS-lånet för den som inte har en ekonomi, eller riskera att inte ha en ekonomi, som inte stödjer de hyreskostnader som bostaden innebär. Detta är en policy som den socialistiska majoriteten i Hörby står bakom i stället för att låta marknadens riskmekanismer eller socialförvaltningens handläggare styra vilken typ av bostad som fungerar.

Det finns två perspektiv till på dessa hyresgarantier:

 1. I en landsända där detta är undantag riskerar vi här få en pull-effekt av individer som är kandidater för hyresborgensåtagande.
 2. I och med att kommunen tar emot flyktinginvandrare med PUT (51st år 2016 och 100st år 2017) är dessa kvalificerade för borgensåtagandet och majoriteten kommer inte ha en försörjning när de ramla ut i försörjningsstödet

Båda dessa perspektiv kommer driva upp riskerna med beslutet då troligtvis substantiellt fler än 5 är kandidater för systemet. Fler människor kommer internaliseras i den kommunal verksamheten i stället för tvärt om när vi har vikande skatteintäkter.

Dessutom riskerar systemet att prioritera individen med svag anknytning till arbetsmarknaden jämfört med den som verkar på hyresmarknadens spelregler utifrån en bedömning om betalkraft, det vill säga en person som faktisk kan betala skatt. Därmed får vi en dubbel negativ effekt, både kommunens intäkt och utgift sida.

Så med en bild att kommunen blir en större och större del av människors liv fattar kommunfullmäktige beslut att gå i en socialistisk riktning på ett område där man mycket väl kunde välja en annan väg.

Som sista exempel tar vi detta med att köpa in villor för att skapa boende för nyanlända. Susanne Meijer ser det som en investering, både det faktum att man köper på sig villor och att man populerar dessa med immigranter.

Debatten i fullmäktige tog en lustig vändning när sverigedemokraten Stefan Borg konstaterade att dessa immigranter inte kan ta hand om en trädgård. Jag vet inte om det var en fälla men Meijer kontrade med att dessa invandrare inte var vilka invandrare som helt utan fullt normala människor från Syrien som visst kunde ta hand om en trädgård och reparera huset som man bor i – som vilken villaägare som helst.

Jag har ingen aning vem det är som migrationsverket kommunplacerar här och det har inte kommunalrådet heller, men låt oss anta att kommunalrådet besitter klärvoajanta egenskaper och har rätt i att det är fullt normala människor som kommer, då infinner sig frågan varför i hela friden skulle de ta hand om trädgården och underhålla huset? Det är ju knappt vanliga hyresgäster kan trappstäda utan det är en tjänst som köps in.

Det är ju bara att dra sig till minnes om hur sovjetiska bostadsområden såg ut – det var inga utopiska områden vars underhåll sköttes av de boende själva helt altruistiskt. Tvärt om var varenda lampa och handtag stulna och inte ersatta.

livinghouse

Klassiskt sovjetiskt bostadshus – kanske något för Statoil tomten om Hörbys politiker får välja?

Det är med en så ändlös naivitet att tro att hyresgästerna kommer vårda dessa villor och trädgårdar som vilka villaägare som helst, oavsett om de är immigranter eller om det är skattebetalande svenskar. Och då är det ovan scenariot den mest positiva tolkningen under antagande att de nyinflyttade är fullt socialt integrerade.

Men om det nu mot förmodan kommer att flytta in hundra notoriska husrenoverare och trädgårdsmästare, hur skall fastighetsunderhållet finansieras hade Susanne Meijer tänkt? Kommer man kunna bli biståndsbedömd en gräsklippare  på våren och penslar och målarfärg på sommaren?

Jag bara undrar hur majoriteten har tänkt att detta skall gå till, för i de uträkningar som jag kunde få ut från kommunen så fanns det inga beräkningar på vad drift och underhåll skulle gå på. Eller tänker man sig att man skriver av husen på 10 år på grund av bristande underhåll, ett bristande underhåll som blivit norm i kommunen. Det låter som en helt normal investering i den socialdemokratiska kommunen Hörby.

Med det sista exemplet ovan vill jag visa på att den styrande regnbågen har en socialistisk människosyn. Jag trodde i min enfald att vi lärt oss något om socialism i fullskaleförsökets Sovjetunionen, men så var det uppenbarligen inte – i Hörby tänker vi försöka igen… Undra hur det kommer sluta denna gång?

Hur kommer jag då fram till att det finns 41 stycken socialister i fullmäktige, tänker ni? Faktum var att Susanne Meijer själv gav svaret i debatten om flyktingvillorna – hon frågade oppositionen vilka förslag de hade på att lösa mottagningsproblematiken. Det var en öronbedövande tystnad från Sverigedemokrater, Moderater och Pensionärspartister.

Ingen av dessa hade en ett embryo till argument om en annan väg. Det enda som hördes var Eva Lindholms kritik om hur det inte hade debatterats korrekt i kommunstyrelsen eller Stefan Borgs kommentarer om hur gräsmattskötseln skulle tryggas. Det är en alldeles för dålig opposition som låter denna kantring av kommunen ner i socialistdiket ske.

Ingen av oppositionens ledamöter kunde bedriva ett ideologiskt baserat resonemang varför den inslagna vägen inte är att föredra. Ännu mindre var de förmögna till att visa på en annan väg, en väg som stimulerar individen till att ta ansvar, en väg där vi får en mindre och vassare kommun.

 • Ett privat driven turismorganisation eller sammarbetsnätverk kommer troligtvis att bättre svara för den dynamiska natur som krävs i stället för stelbenta kommunala strukturer för att tillmötesgå den nya tidens turister.
 • Den sociala inlåsningen och åsidosättande av ekonomiska principer på den lokala hyresmarknaden vållar mycket större skada än vad hantering av biståndet kostar kommunen.
 • Det är inte alls orimligt att barackalternativet var billigare för kommunen i det långa perspektivet om man räknar in kostnaderna för den sociala inlåsningen av migranterna och avskrivningen av fastigheterna.

Ibland undrar jag om jag har fler politiska tankar än hela den samlade politikerkåren (undantaget Susanne Meijer) tillsammans. Är det inte dags att ställa krav på våra politiker att faktiskt anstränga sig för de miljoner vi kastar på dem varje år.

Just ansträngningen tror jag är den felande länken. Hade inte majoriteten av Hörbys politiker varit så upptagna med att sitta på sin post, eller att vara rädd för att inte få sitta på sin post efter nästa val, så hade vi sett ett helt annat motstånd mot den förda politiken. Om inte rädslan funnits kanske till och med de döda kalla sillarna i Susannes stödpartier vågat sätta klackarna i marken och vägrat socialiseringen.

Om det skall fortsätta som det gör nu kan vi lika gärna nöja oss med Susanne Meijers kostnad på 78000 i månaden.

Du står och ljuger!

måndag, augusti 29th, 2016

Under ett numera sällsynt besök i Hörby hade jag chansen att gratis få mig lite underhållning till del genom att se skådespelet “Fullmäktige” i Hörbysalen i kommunhuset.  Gratis och gratis… det var det kanske inte. Man har ju betalt hutlöst mycket skatt men något skall man väl ha tillbaka.

Just detta fullmäktigemöte var intressant eftersom två ärenden handlar om att öka kommunens riskexponering för framtida utgifter. Majoriteten hade dels kommit fram till att permanent hyresgaranti var en lysande ide och dessutom att shoppa loss i bostadsbeståndet var en mycket kostnadseffektiv idé för att ge nysvenskar tak över huvudet.

Som om inte det var nog så pågår det arbete med en investeringsplan för kommunens fastigheter. Moderatledaren pucklade på kommunalrådet med frågor som ställt angående detaljerna i investeringsplanen varpå kommunalrådet kontrade med att det var inte så noga utan det var mest för att ge förvaltningen något att jobba med.

Att saker och ting generellt inte är så noga för kommunalrådet Susanne Meijer har det aldrig rått något tvekan om och vi fick det bekräftat på mötet flera gånger. Men mest tydligt blev det under replikväxlingen där Susanne Meijer berättade om en kille  från Arlöv som bodde i Hörby och hade ett barn som var några månader gammal. Killen och Susanne hade suttit i kommunens kafeteria och personen hade frågat om hyresgarantin.   Personen i fråga hade en betalningsanmärkning och letade efter en större lägenhet.

Susanne hade då berättat att om majoriteten får igenom sitt förslag kommer killen att kunna ansöka om en större lägenhet och kommunen kan då besluta att man går in och garanterar hyran till den hyresvärd som följer ekonomiska normala ekonomiska principer om risk och säkerheter. Efter att ha hört detta funderade jag hur kommunalrådet kan lova en sådan sak – jobbar hon som handläggare på Soc också?

DSC_0112

Eva Lindholm konstaterar att Susanne Meijer ljuger i talarstolen i Hörby efter att Susanne själv konstaterat att killen faktiskt inte kom från Arlöv.

Eva Lindholm går då fram och tar upp ett annat perspektiv. Hon ifrågasätter lämpligheten att hänga ut kommunmedborgare på det viset som hon gör. Susanne Meijer går då ut och ger svar på tal. Hon hade minsann fått tillåtelse att prata om samtalet och dessutom så var killen inte från Arlöv.

Kvick som en vessla är Eva Lindholm uppe i talarstolen och konstaterar att Susanne Meijer står och ljuger i talarstolen. Det annars så debattvilliga kommunalrådet fann det för gott att inte kommentera just detta påstående.

Att vi har ett kommunalråd som är så generös i sina tolkningar om vad som kan sägas, speciellt i talarstolen i fullmäktige, är inget annan än en jätteskandal. Speciellt efter kvällens ärenden som verkligen riskerar att sätta kommunen i en svår ekonomisk sits framgent.

10 miljoner hit eller dit…

tisdag, maj 31st, 2016

… vad spelar det för roll när man har eftersatt underhåll på en miljard? Ja, ungefär en sådan lättvindig känsla fick man igår på fullmäktigemötet. Naturligtvis handlar det om att kommunstyrelsens arbetsutskott skall få ett carte blanc-kort att shoppa hus till nyanlända.

Jag håller med Stefan Borg om att det inte känns tryggt att hela transparensen försvinner vad gäller fastighetsaffärer. Det är ungefär som att utse Mona Sahlin till finansminister. Mona Sahlin själv… ursäkta Susanne Meijer själv tyckte det var kränkande att KSAUs vandel blev ifrågasatt.

DSC_0485

Knökafullt av kommunister i Byahuset i Ludvigsborg. Till höger på bilden ses ryggen på en kär gammal bekant…

Men visst är det på plats att påpeka att transparensen inte är i främsta rummet när vi har tavelaffären färskt i minnet. Och visst fälldes det en del anmärkningsvärda kommentarer om vilka möjligheter uppstår när man kan shoppa fastigheter godtyckligt direkt från kommunstyrelsen arbetsutskott.

 • Susanne Meijer tyckte det var ett bra sätt att hålla nere hyrorna
 • Kristina Hansen tyckte det var ett bra sätt för villaägare att bli av med fastigheter som annars var svårsålda
 • Tommy Hall begrät att kommunen inte hade fler fastigheter då man kunde se värdeökning på kringliggande fastigheter (lämpligt nog skippades kommentar om ett så eftersatt underhåll att man måste riva de kommunala byggnaderna)
DSC_0484

För oss vanliga medborgare var stolar utsatta. Nu var sommarkvällen ljuv så man saknade inte deltagandet i bastuklubben innanför dörren.

Regnbågsstyret har inga begränsningar vilka ingrepp man vill göra på fastighetsmarknaden. Det är ju rena kommunismen och godtycklighet som föreslås. De borgerliga stödpartierna Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna hade inget emot den nya inslagna vägen.

Vän av ordning kanske funderar på varför man inte ger det kommunala hyresfastighetsbolaget Hörbybostäder i uppdrag att hantera boendet. På mötet hörde man Håkan Hanssons(s) resonemang om att dessa människor hade flytt över Medelhavet och förtjänade omedelbart en bostad så att vi andra kunde krypa ner under täcket förnöjt igen.

Då slog det mig att om Hörbybostäder hade fått uppdraget hade man först varit tvungna att beta av den befintliga bostadskön av redan boende i kommunen (eller människor som frivilligt vill komma till kommunen) innan de nyanländas tur hade kommit.

Om kvällen inte hade nog med bränsle så skulle en eldstorm sättas igång där kommuninvånares behov ställs mot flyktingars. Fall som detta exempel från Lidingö lär fortsätta dyka upp om man inte rättsosäkert gör som i Hörby med en radikal hantering av bostadsfrågan för nyanlända. Allt skall ske under täcket.

En lösning, där bostadskön till Hörbybostäder prioriterades till förmån för flyktinginvandring i stället för normala flyttkedjor, skulle tvinga fram ett ställningstagande av alla de som framför argument om solidaritet – ett ställningstagande om vem man har sin solidaritet med.

Inte någon politiker lyckades lyfta blicken över skyttegravarna för att belysa samhällskontraktet vi har i Sverige. Jag har tidigare pekat på relationen mellan den skatt som betalas in och de tjänster som man får tillbaka som valuta för pengarna.

Är fullmäktige tillsatta att värna kommunens invånares behov eller är man ett passivt redskap för centralmakten att städa upp efter en kollapsad statlig immigrationspolitik?Håkan Hansson(s) sa vidare att det var inget bra förslag men att det var det enda förslaget som låg på bordet. Hade det enda förslaget varit att skicka flykting till månen så hade Håkan Hansson röstat för det med.

Oppositionen är sorgligt splittrad och okonstruktiv i sitt agerande.  Så tur i oturen var det att liggande förslag till beslut gick på återremiss.Moderaterna röstade för att avgöra ärendet på mötet, ett fullständigt infantilt val, och med minsta möjliga marginal lyckades SPI, SD och Pelle Skerup få bort förslaget från fullmäktiges bord.

Under detta omtag krävs det att den samlade oppositionen (inklusive Moderaterna) slutar vara passiva i kommunstyrelsen och gör sitt jobb och tvingar fram en rättssäker hantering av bostadsfrågorna som inte utlämnar hantering till godtycke.

Fullmäktigeledamöterna har ansvar för alla nuvarande invånares välbefinnande. Är det så att en större inflyttning kommer ske får kommunen hantera det genom de befintliga strukturerna i form av bostadskö och bostadsbyggande. Därigenom kan kommunen ge besked till staten när Hörby kommun är redo att ta emot nya medborgare.

Givet situationen i kommunen idag så klarar vi inte ens av det vi har, än mindre klarar vi av att rädda världen med mindre än att något annat stryker på foten. Vad detta “något annat” är finns det ingen som berättar. Det enda vi vet är att det är något som antingen läggs på skattsedeln nästa år eller om tio år när dåligt underhåll gör sig påmint.

DSC_0483

Bland löven stupar det rakt ner i Kvesarumsån – samhällskontraktet är att barn på väg till Skogsgläntans förskola skall ha en säker skolväg.

När jag gick hem från fullmäktige i byahuset såg jag de brister som vägföreningen har påpekat för kommunen; cykelvägens söndriga räcken mot ån, vägbulor utan markeringar samt trasiga speglar för skymda utfarter. Inget blir åtgärdat trots kommunens bekräftelse att det skall göras.

DSC_0487

Två tomma speglar i över ett år ett tecken på att kommunen har dragit sig tillbaka och slutat uppfylla sitt samhällskontrakt med medborgarna

Steg för steg överges samhällskontraktet. Ingen tar den ideologiska debatten om vilket samhälle som vi skapar med dessa undantagslagar. Det här hög tid att ett politiskt parti beskriver en samhälle som är uthålligt. I Hörby väntar vi ännu på att så skall ske.

Politikens ansikte

fredag, oktober 9th, 2015

På september månads fullmäktige avhandlades ett märkligt ärende. Ett ärende som handlade om ersättarordningen i fullmäktige, nämnder och styrelser i kommunen.

Vän av ordning kanske undrar varför det var ett märkligt ärende? Normalt sett så ändras inte ersättarordningen under mandatperioden, men uppenbarligen så hade något hänt inom femklövern.

Naturligtvis blir jag intresserad av att förstå vad som hänt. En liten analys av förändringen beskriver lite vad som hänt. Både Sossar och Folkpartister skickar ner Centerpartiet till sämsta avbytarplats

poppispartier

Övre vänstra tabellen är ersättarordningen efter valet, nedre vänstra är ersättarordningen efter septembers fullmäktige samt den markerade förändringen.
Högertabellerna är numerisk beskrivning av relationerna och förändring.

Vad som dessutom inträffar är att folkpartisterna bryter med det borgerliga lägret och sätter socialdemokraterna på första plats. Som den borgare jag är så finner jag det vara mycket märkligt att man som folkpartist anser att en sosse rent generellt är bäst på att företräda folkpartistiska idéer, näst efter folkpartisterna själva då.

Även är det intressant vad detta säger om regnbågen politiska riktning. I tabellen ser vi att den nya och starka axelmakten i regnbågen är den mellan S och FP. Denna politiska tyngdpunktsförflyttning kan beskrivas matematiskt ur tabellerna ovan och genom nedan graf.

trend

X-axel är sorterad på vänster-höger-skalan inom politiken. Prickad linje är rankingen av partierna sinsemellan och de heldragna är tredjegradspolynomen till popularitetskurvan.

Vi ser att tyngdpunkten i regnbågssamarbetet har tydligt fått en vänsterprägel, där den gula pilen beskriver förflyttningen när regnbågen skapades till situationen som den är nu.

Vad kan vi förvänta oss av denna förändring?  Vänsterregeringen på nationellt plan pekar ut vägen genom kraftiga skattehöjningar, och det är väl en lågoddsare att när folkparti och socialdemokrati har hoppat i säng är det inte mycket som håller kvar en restriktiv utgiftspolitik. Hörbyborna kan vänta sig en ordentlig skattesmäll.

Men det finns en annan historia i detta fullmäktigeärende. Och det är historien om vad som utlöste förändringen i ersättarordningen.

Endast de i den innersta cirkeln i de båda partierna vet orsaken, men det är med största sannolikhet en omröstning i kommunstyrelsen som triggade förändringen.

Man kan läsa i protokollet från kommunstyrelsemötet 2015-08-10 en omröstning hur rekryteringen av en ny chef  till den nya samhällsbyggnadsorganisationen skall ske; §168, sidan 30. Frågan var om tjänsten som bygg- och miljöchef skall tillsättas internt eller om man skall försöka rekrytera den individen externt.

En samlad opposition anser att en externrekrytering är det bästa alternativet. Dessutom så röstar centerpartisten Karin Gullberg för detta alternativ. Karin Gullberg är tjänstgörande ersättare för folkpartisten Birger Larsson som avvikit från mötet just före §168.

Det är Karins röst som får skutan att tippa över till en extern rekrytering, vilket så blir fallet. Nu är det svårt att veta hur diskussionerna gick, men utifrån det jag har hört så torde beslutet betraktas som rätt.

Nu skall vi dock inte hysa några illusioner om att rekryteringen verkligen blir extern, då förvaltningens organisationsplan stipulerade majoritetens alternativ och framgent kommer Birger Larsson infinna sig så att den ursprungliga kandidaten tillsätts i alla fall i brist på andra lämpliga sökanden. Men det är ju en annan historia.

Att en medlem i regnbågen hade en annan åsikt än resten fick konsekvenser för partiet. Kadaverdisciplinen som finns inom Socialdemokratin skall appliceras på resten av regnbågen så att samarbetet håller ihop.

Signalvärdet som tabellerna ovan visar på skall inte underskattas. Varken som påtryckning att inte sätta sig upp mot överheten, eller som en signal om krafterna som står mot individens rätt att tänka själv.

De flesta delar nog min åsikt om att politikerna på förtroendeposter är där för sin personliga kapacitet och inte vara röstboskap för att lyfta fram ledarens åsikter.  Jag har tidigare varnat för att regnbågen kommer att konvergera mot en socialdemokratiskt dominerad enhet baserad på partiets organisation. Vi ser detta hända nu och folkpartiet verkar resonera att “if you can’t beat them, join them”.

 

Vålnaden lever vidare i revisionen

söndag, april 19th, 2015

Uppdaterad: Nedan artikel innehåller sakfel – Fullmäktige har tagit ställning till underskottet, första gången 20140623. Fullmäktiges svar var att fortsätta spara. Min kritik av revisionen i nedan artikel är felaktig. Läs revisionsrapporten: Revisionsberättelse.

De politiska skådeprocesserna, som vi upplevde så många av under den förra mandatperioden, lever vidare på övertid. Tiden med den politiska trollkarlen, som kunde svinga sitt spö och lura varje församling upp på läktaren (eller åhörarplats som det heter in om politiken) ger ifrån sig sin dödsryckning. Förutom att leva med arvet av kulturen och verksamhetsunderskotten som etablerades, är revisionsrapporten och fullmäktigebeslutet angående nämnder- och styrelsens ansvarsfrihet det sista som händer innan epoken går i graven.

Socialnämnden har gått med underskott under mannaminnes tider och så gick det med resultatet även 2014. Resultatet blev något bättre än förra året men fortfarande är underskottet signifikant. Det är svårt att säga något om hur stort det verkliga underskottet är på grund av den bristfälliga ekonomistyrningen inom kommunen. Men att nämnden är underfinansierad råder det varken tveksamheter eller politisk delade meningar om.

De nya revisorerna som valts har tydligen tagit sitt uppdrag på den bokstavstrognes sätt. Visst kan man konstatera att Socialnämnden har dragit över budgeten signifikant, så som den beskrevs i den ram som fullmäktige delade ut i november 2013. Så det är inte mer än rätt att rikta kritik, eller som nu är fallet, anse att nämnden inte skall beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Tidigare om åren har Socialnämndens faktiska utfall kontra budget hanterats politiskt genom att fullmäktige har under året godkänt överdraget och bett nämnden fortsätta jobba med underskottet. Men så skedde inte 2014. Vad var det då som hände detta år?

Som vanligt skickade Socialnämnden tidigt information om att budgeten skulle överskridas till kommunstyrelsen. Skillnaden 2014 var att dessa skrivelser stoppades i kommunstyrelsen. Där förblev skrivelserna liggande och fullmäktige fick inte formellt ta ställning till problemen i Socialnämnden under 2014. Vi vet ju alla att vid detta laget att det var trollkarlen som rumsterade i kommunstyrelsen och på detta sätt lyckades Lars Ahlkvist retroaktivt utkräva sin hämnd på den nämnd som vägrades att bli toppstyrd av honom själv och sin väninna.

Revisionen har nu fallit varggropen utan att veta om det. Även om revisionen kanske formellt har fog för sin bedömning om att inte bevilja ansvarsfrihet, så faller de på grund av att de inte beaktat hela kommunallagen utan bara delar av den.

Antingen är det av okunskap eller har man blivit ledda till vattenskålen av dåliga rådgivare. Så här står det i kommunallagen kapitel 6 om styrelsens uppgifter:

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

För alla och en var som observerade att det inte kom någon framställa om Socialnämndens finansiella situation till fullmäktige är det tydligt att kommunstyrelsen inte har fullgjort sina plikter. Genom att inte fullgöra sina plikter sätter kommunstyrelsen Socialnämnden i en omöjlig situation.

När det råder konsensus i Fullmäktige om att Socialnämnden är underfinansierad redan när budgetbeslutet tas 2013 är det konstigt att fullmäktige inte tillåts att ha en åsikt om att hantera den ekonomiska situationen.

Alla åtgärder som skulle kunna vidtagas för att bringa nämndens budget i balans torde vara av sådan hög principiell betydelse att ärendet måste till fullmäktige för att avgöras. Inget mindre än lagbrott mot Socialtjänstlagen eller arbetsmiljölagar skulle kunna lösa situationen kortsiktigt under året. Om inte det är en fullmäktigefråga, ja då kan vi lägga ner fullmäktige helt och hållet.

Fullmäktiges revisorer har ett smalt utredningsområde för att komma fram till sin rekommendation. Missar man viktiga delar av sitt uppdrag, ja då är det inte konstigt att revisionsrapporten inte riktigt speglar verkligheten.

Nästa steg i detta drama är den politiska processen. Rapporten skall hanteras av fullmäktigt och då kommer politiken in och förhoppningsvis en mer balanserad bild kan skapas.

Lars Eriksson har redan kommenterat Susanne Meijers perspektiv på sin roll och jag återkommer med mer här inom kort, förty ärendet i sig är jättespännande.

Övergång från opposition till regering inte helt lätt

söndag, januari 25th, 2015

Skånskan skriver om att Socialdemokraterna röstade nej till sin egna motion om Fältgruppen som Socialdemokraterna själva  lade när de var i opposition.

För första gången har jag varit med om att avslå en egen motion. Det kändes väldigt ovanligt, säger kommunalrådet Susanne Meijer.

Nja, det var väl inte helt sant, för det hände även på december månads fullmäktigemöte. Då handlade det om att en Demens/Psykiatri-sjuksköterska skulle anställas. I oktober röstade Sossarna för motionen i Socialnämnden §200. I kommunstyrelsen (Protokoll KS 141201 §183) yrkade Tommy Hall bifall till motionen så sent som den första december.

Två veckor senare på fullmäktiges decembermöte yrkade Susanne Meijer bifall till motsatsen, att inte bifalla motionen (Protokoll KF 141215 §181).  Även Tommy Hall på podiet hade inga problem med att svänga 180 grader på 14 dagar. Vad kan då förklara detta beteende?

Jag gissar att det har med ansvarstagandets behov att göra. För i december var sossarna i opposition i kommunstyrelsen medan man var i majoritet i fullmäktige. Detta berodde på att den nya kommunstyrelsen tillträdde först efter årsskiftet. Det är alltid roligt att titta lite extra i brytningstider för då är fasaderna som mest beströdda med glipor.

Förutom att roa sig med att titta genom springorna kan ni kära läsare få er en lektion i empirisk realpolitik. För när det dyker upp ett snömos-beslut, som beslutet ovan, kan man lära sig något och det är följande:

I en värld där svart är vitt och vitt är svart så säger man varken “ja” eller “nej” till något utan man “besvarar” motionen. Detta gör man för att inte bränna några broar till regeringsunderlaget, oavsett om det ingår i en koalition eller inte. Så var fallet med Socialdemokraterna som var en integrerad del av toppstyret under den förra mandatperioden, d.v.s. en integrerad del i Ahlkvists maktkonstellation. Det är något som ni kan grunna på nästa gång ni hör att det är viktigt att peka ut skiljelinjerna mellan alternativen i politiken.

Efter denna empiriska uflykt kör vi ner näsan i dagspolitiken. Låt oss titta på den nya motionen som skall röstas ned i Fullmäktige: motionen handlar om den så kallade fältverksamheten. Efter lite budgettrixande försvann den verksamheten som vi kände den från förr eftersom det fanns pengar att söka till ett projekt. Tyvärr var jag med och fattade det felaktiga beslutet i spariverns namn. Därmed ändrades finansieringen till ett kortsiktigt projektanslag.

När vi fattade beslutet i nämnden fick vi dock reda på, efter explicit fråga från mig, att fältverksamheten skulle finnas kvar. Tyvärr visade det sig att fältarnas ordinarie personal i realiteten fick andra arbetsuppgifter och verksamheten imploderade.

faltgruppen

Är det långsiktiga behovet tillgodosett i och med anslaget eller är det en reträtt inför budgetmässiga realiteter på måndag?

Nu är fältverksamhet, som Socialdemokraterna ville ha tillbaka efter omorganisationen, ett minne blott. En av eldsjälarna bakom verksamheten har först omplacerats och sedan tvingats bort från sin anställning i kommunen.

Efter den organisatoriska rockaden har nu ungdomsverksamheten, som bedrives i projektform, konstaterat att man trots allt  behöver vara ute på fältet. Kortsiktiga pengar har skickats ut till projektet för att bygga upp organisationen igen, och därmed är behovet tillfredsställt enligt Meijer.

Jag har svårt att se hur uppsökande ungdomsverksamhet kan skötas i projektform under en tidsbegränsad period med en tillfällig arbetsorganisation. Om något, så borde ordet kontinuitet vara centralt inom detta område. Första att-satsen i motionen borde definitivt bifallas.

Men jag gissar att behovet att ta ansvar budgetmässig innebär att man inte tar ansvar för kontinuiteten i en värld där tidshorisonten sällan sträcker sig över budgetens livslängd.

Läs mer om min blöta natt med fältarna: På besök i verkligheten – rotblöta på Jägers väcker tankar

Den konspiratoriska kan fråga sig varför motionen inte dyker upp på fullmäktiges dagordning på måndagen samt varför kommunstyrelseprotokollet endast består av en direktjusterad paragraf.