Posts Tagged ‘Socialtjänst’

Besparingarnas tid är förbi när valsamarbetet får genomslag

lördag, maj 9th, 2015

Kommer ni ihåg den neutrala observatören som sa följande i tidningen 2015-03-20:

– S och Kommunal har konsekvent lagt förslag på en större social verksamhet utan att kunnat visa att det är till gagn för kommuninvånarna i Hörby.

Naturligtvis drog jag på mig massiv kritik för uttalandet. Idag (2015-05-09) i Skånskan kan vi läsa om det personliga ombudets tjänstgöringsgrad. När Socialnämnden före valet ställde fråga om spara dök brukarnas behov av personligt ombud upp som en möjlighet till trimning av kostnaderna efter utredning av förvaltningen. Behovet av en heltidstjänst i form av personligt ombud fanns inte.

Nu har som bekant en ny regim tagit över i kommunen bestående av Socialdemokraterna och Kommunal. Socialchefen i kommunen måste nu backa och konstaterar följande:

Det är en politisk viljeinriktning att tjänsten skall vara på 100%. Vi ändrar oss efter uppvaktningar av fackliga organisationer och hörande av brukare.

Som jag tidigare konstaterade så är det Socialdemokraterna och Kommunal som har tagit över i kommunen med de andra partierna i regnbågen ståendes vid sidlinjen. I bästa fall knyter dessa handen i fickan men troligtvis lever de fortfarande i euofori över alla ordförandeposter man har fått – bland annat i Socialnämnden.

Kostnaden för detta då? Ja, den skickar Regnbågen till Hörby kommuns invånare för att finansiera tjänster som inte behövs. “Grattis Hörby!”, säger jag med lätt ironi. Mer om detta i november.

kritisk

SkD 2015-03-20

Är det någon som förebrår mig mitt ställningstagande fortfarande? När jag avstod att vara med i Regnbågen fick jag besked att acceptera eller försvinn från Centerpampen. Jag gissar att C-Kd-Fp får samma meddelande från Socialdemokraterna och Kommunal vad gäller kostnadsökningarna.

Men väl att betänka är att detta besparingsförslag är från en tid med alliansstyre. Framgent kommer inte ens dessa förslag att dryftas – förvaltningen vet att det inte finns någon politisk majoritet som är intresserad av effektivitet och kommer därmed att sluta jobba med dylika förslag.

Övergång från opposition till regering inte helt lätt

söndag, januari 25th, 2015

Skånskan skriver om att Socialdemokraterna röstade nej till sin egna motion om Fältgruppen som Socialdemokraterna själva  lade när de var i opposition.

För första gången har jag varit med om att avslå en egen motion. Det kändes väldigt ovanligt, säger kommunalrådet Susanne Meijer.

Nja, det var väl inte helt sant, för det hände även på december månads fullmäktigemöte. Då handlade det om att en Demens/Psykiatri-sjuksköterska skulle anställas. I oktober röstade Sossarna för motionen i Socialnämnden §200. I kommunstyrelsen (Protokoll KS 141201 §183) yrkade Tommy Hall bifall till motionen så sent som den första december.

Två veckor senare på fullmäktiges decembermöte yrkade Susanne Meijer bifall till motsatsen, att inte bifalla motionen (Protokoll KF 141215 §181).  Även Tommy Hall på podiet hade inga problem med att svänga 180 grader på 14 dagar. Vad kan då förklara detta beteende?

Jag gissar att det har med ansvarstagandets behov att göra. För i december var sossarna i opposition i kommunstyrelsen medan man var i majoritet i fullmäktige. Detta berodde på att den nya kommunstyrelsen tillträdde först efter årsskiftet. Det är alltid roligt att titta lite extra i brytningstider för då är fasaderna som mest beströdda med glipor.

Förutom att roa sig med att titta genom springorna kan ni kära läsare få er en lektion i empirisk realpolitik. För när det dyker upp ett snömos-beslut, som beslutet ovan, kan man lära sig något och det är följande:

I en värld där svart är vitt och vitt är svart så säger man varken “ja” eller “nej” till något utan man “besvarar” motionen. Detta gör man för att inte bränna några broar till regeringsunderlaget, oavsett om det ingår i en koalition eller inte. Så var fallet med Socialdemokraterna som var en integrerad del av toppstyret under den förra mandatperioden, d.v.s. en integrerad del i Ahlkvists maktkonstellation. Det är något som ni kan grunna på nästa gång ni hör att det är viktigt att peka ut skiljelinjerna mellan alternativen i politiken.

Efter denna empiriska uflykt kör vi ner näsan i dagspolitiken. Låt oss titta på den nya motionen som skall röstas ned i Fullmäktige: motionen handlar om den så kallade fältverksamheten. Efter lite budgettrixande försvann den verksamheten som vi kände den från förr eftersom det fanns pengar att söka till ett projekt. Tyvärr var jag med och fattade det felaktiga beslutet i spariverns namn. Därmed ändrades finansieringen till ett kortsiktigt projektanslag.

När vi fattade beslutet i nämnden fick vi dock reda på, efter explicit fråga från mig, att fältverksamheten skulle finnas kvar. Tyvärr visade det sig att fältarnas ordinarie personal i realiteten fick andra arbetsuppgifter och verksamheten imploderade.

faltgruppen

Är det långsiktiga behovet tillgodosett i och med anslaget eller är det en reträtt inför budgetmässiga realiteter på måndag?

Nu är fältverksamhet, som Socialdemokraterna ville ha tillbaka efter omorganisationen, ett minne blott. En av eldsjälarna bakom verksamheten har först omplacerats och sedan tvingats bort från sin anställning i kommunen.

Efter den organisatoriska rockaden har nu ungdomsverksamheten, som bedrives i projektform, konstaterat att man trots allt  behöver vara ute på fältet. Kortsiktiga pengar har skickats ut till projektet för att bygga upp organisationen igen, och därmed är behovet tillfredsställt enligt Meijer.

Jag har svårt att se hur uppsökande ungdomsverksamhet kan skötas i projektform under en tidsbegränsad period med en tillfällig arbetsorganisation. Om något, så borde ordet kontinuitet vara centralt inom detta område. Första att-satsen i motionen borde definitivt bifallas.

Men jag gissar att behovet att ta ansvar budgetmässig innebär att man inte tar ansvar för kontinuiteten i en värld där tidshorisonten sällan sträcker sig över budgetens livslängd.

Läs mer om min blöta natt med fältarna: På besök i verkligheten – rotblöta på Jägers väcker tankar

Den konspiratoriska kan fråga sig varför motionen inte dyker upp på fullmäktiges dagordning på måndagen samt varför kommunstyrelseprotokollet endast består av en direktjusterad paragraf.

Kvällsturen inom hemtjänsten

fredag, oktober 4th, 2013

Igår torsdag var jag igen ute med hemtjänsten. Nu var det kvällspatrullen som förbarmade sig över mig. Passet var från 1530 till 2200 med en paus vid sjutiden.

Som vanligt gicks scheman igenom på Källhaga med rapporter från dagturen. Något som uppfattades som positivt var det nya planeringssystemet där varje hemtjänstassistent får ett A4 papper med sina insatser för kvällen. Detta i stället för den manuella planeringen som skedde på en vägg med lappar.

Första halvan av kvällen fick jag följa med en hemtjänstassistent som gjorde besök inne i byn. I rask takt levererades medmänsklighet till behövande – hade personen ätit ordentligt? Behövdes extra kvällsmat? Ett ägg kokades på ett ställe och ett annat ägg stektes på ett annat ställe.

En del var vårdtagare som pratade andra språk. Detta gjorde utmaningen så mycket större att leverera omvårdnad. Behovet av flerspråkig hemtjänstpersonal som kan prata vårdtagarnas språk var uppenbart. Med teckenspråk och god vilja löstes situationen.

Handspriten fick inte nyttjas innan bilens alkolås var fixat

Återigen var det uppenbart med vilken passion som hemtjänstpersonalen bemötte vårdtagarna och varandra. Under resans gång upprätthölls kontakten mellan teamen för att lastbalansera om någon hade mer på sin lista.

Efter pausen på Källhaga bytte jag till Hagadal-turen. Lustigt nog så var vi inte i närheten av Hagadal en enda gång.

Jag är ingen hundvän, men en biståndsbedömd hundpromenad lyckades jag leverera. Tack och lov gjorde hunden ingen ansats till aktivitet som skulle verka menligt för närmiljön. Jag hade utrustats med påse, men den behövde således inte användas.

Sent på turen gjordes en palliativ insats. Under tiden den utfördes pratade jag med en anhörig. Denne var mycket tacksam för hemtjänstens insatser och dess bemötande till både vårdtagare och anhöriga. Idel lovord skickades till politiken om personalen.

Kritik kom dock mot att vårdplaneringarna inte gjordes på sjukhuset. Detta är ett beslut vi tagit i nämnden för att få mer balanserad biståndsbedömning i hemmiljön. Just i detta fallet uppfattade den anhöriga att vårdtagaren var för dåligt för bo hemma, vilket socialtjänsten svarade på genom att flytta vårdtagaren till Solbacken.

Det var en magisk kväll mitt ute på landet. Temperaturen hade gått under tre grader och det började bli kyligt. Det var så mörkt att vintergatan syntes tydligt på stjärnhimlen. Ut från den lilla stugan kommer Hörby kommuns anställda efter att ha tagit om hand om en döende man.

I den sakrala situationen kände jag en stor stolthet över våra anställda. Jag djupt tacksam för deras insatser som manifesterar kommunens medmänskliga uppdrag.

På besök i verkligheten – rotblöta på Jägers väcker tankar

fredag, juni 3rd, 2011

Mellan 20:00 på onsdagskvällen och 02:45 på torsdagsmorgonen följde jag med Hörbys båda fältsekreterare denna studentnatt. Johanna Nilsson och Patrik Niklasson hade tidigare på kvällen varit hos polisen i Eslöv och synkroniserat verksamheten.  

Kvällen till ära var gruppen förstärkt med personal från centrum för mottagning och utredning (CMU). Totalt cirkulerade 5 fältarbetare från Hörby kommun runt i två bilar för våra ungdomars skull. Detta när de flesta av oss ligger och sover. Det var initialt mycket lugnt – det var faktiskt svårt att hitta ungdomarna tidigt på kvällen.

Under transportsträckorna diskuterades många intressanta observationer om skolan och socialtjänsten i Hörby kommun. Informationen om hur droganvändningen i våra skolor ökar är verkligen oroväckande. Vilka åtgärder behövs för att vända denna trend? Detta gav upphov till många tankar om hur politiken agerar inom skola och social service.

Frånvaron av ungdomar ändrade sig när vi tog en sväng till Jägersbo, där det var fullt med studenter och andra ungdomar. Fältarbetare från Eslöv och Höörs kommuner var där också, tillsammas med en bataljon nattvandrare i röda jackor. Det är med vissa funderingar man ser hur ägarna till Jägersbo säljer alkohol till ungdomarna för att sedan kasta ut dem när de blir berusade och låta dem tas om hand av våra gemensamma resurser. Kan man applicera samma system som vid högrisksmatcher i fotboll, där fotbollsklubbarna får ta kostnaden för samhällsinsatserna?

Under några veckor i Hörby kommun pågår kampanjen Tänk om. Kampanjen syftar till att minska ungdomars alkoholkonsumtion, detta genom att informera om riskerna med tidig alkoholdebut, normer kring alkohol och alkoholens distribution till ungdomar. Under besöken på Jägersbo var det tydligt att kampanjen behövs, men samtidigt värmde det i hjärtat, i den annars så iskalla natten, att se föräldrar komma hämta sina barn klockan två på natten.

Den sena timman passade faktiskt ganska bra. Trots att jag masat mig upp 0630 på morgonen, var det inga problem att hålla sig vaken då jag var ordentligt jet-laggad från USA resan. Att Johanna och Patrik dessutom hade en godispåse mellan sig i framsätet, kombinerat med mina långa armar, gjorde det inte sämre.

Nu så här efteråt känner jag en stor tacksamhet inför Patrik och Johannas samhällsengagemang och kompetens. Samtidigt, när jag hör hur utvecklingen ser ut, känner jag mig oroad. Politiken har stora utmaningar framför sig att stödja en effektiv förebyggande process så att ungdomarna kan fokusera på att plugga matte under lektionstid och inte sukta efter en holk på dasset i pausen. 

Läs mer om fältarbetarna på SkD.