Lär vi oss inte av vår historia så är vi dömda att uppleva den igen. Förra mandatperioden klarade Eva Carlström Read More

Kommer ni ihåg den neutrala observatören som sa följande i tidningen 2015-03-20: – S och Kommunal har konsekvent lagt förslag Read More

Skånska Dagbladet skriver den 7/11 att socialnämndsordföranden Birger Larsson sitter på dubbla stolar. Detta i och med denne jobbar som Read More

Jag blir bekymrad när jag läser fackets hållning till neddragningen inom hemtjänsten i Hörby. Förbrukningen av hemtjänsttimmar inom kommunen minskar Read More