Posts Tagged ‘val 2010’

Årsmöte i Hörbymoderatera på rekordtid

onsdag, mars 16th, 2011

Årets årsmöte hos Hörbymoderaterna genomfördes på 25 minuter med Anna Palm (kommunalråd i Höör) vid klubban. Allt var väl förberett av valberedningen och revisorerna. Själv blev jag överrumplad när jag blev utsedd till sekreterare. 40 minuter efter mötet var protokollet justerat och signerat. Utskick till medlemslistan i morgon när orginalet är pdf-at.

Den nya styrelsen består av följande personer med funktioner, som bestämdes av det konstitutionerande styrelsemötet direkt efter att smörgåstårtan var uppäten:

  • Venche Larsson (ordförande)
  • Mattias Persson (v. ordförande)
  • Birger Torkildsen (kassör)
  • Martin Nilsson (medlemsansvarig)
  • Yvonne Kulstad (web-ansvarig) 
  • Bo Lilja (klubbmästare)
  • Per Elis Jansson (sekreterare)

I sann traditionell anda skall jag recensera smörgåstårtan: Förra året var jag eld och lågor över förträffligheten, medan i år var jag inte helt nöjd. Noterade speciellt att toppskiktet var lagt direkt på det översta lagret bröd utan bruklig saftig gegga. Detta gjorde den övre delen av tårtan torr. I övrigt var den OK, ingen fantastisk upplevelse, men inte heller alltför smaklös och tråkig. Hoppas på bättring nästa år dock.

Gunilla Jansson presenterade valanalysen; varför valet gick som det gick. Det noterades ett antal punkter som kan förbättras till nästa val, men att Hörbymoderaterna gjorde ett strålande val råder det ingen tvekan om. Att ha en lokalkändis i form av Pelle Skerup skadar inte direkt verksamheten.

Birger Torkildsen gick igenom fjorårets finanser, och speciellt valrörelsens påverkan på föreningens ekonomi. Även här sågs förbättringsåtgärder. 

Att ha Birger som kassör i föreningen är en stor tillgång och jag är speciellt tacksam för att han valde att ställa upp i styrelsen ytterligare ett år i samma roll.

Hmmm, en del kryss fattades ju….

torsdag, september 23rd, 2010

Med 10 utav 11 valdistirkt räknade (däribland Ludvigsborg) har jag fått 46 kryss. Bra eller dåligt? Tja, jag nådde inte upp till mitt mål som var runt 110 stycken. Trots det så tycker jag att min kampanj här ute i Ludvigsborg har varit mycket lyckad och rolig.

Jag har träffat väldigt många människor och hört många sunda åsikter om vad som kan förbättras. Tillsammans med kollegorna på listan har 53% av de moderata väljarna markerar ett personligt förtroende för en kandidat. Fantastiskt bra kontakt. 47% har ingen åsikt om vem utan vad som väljs in. Se statusen på Valmyndighetens site.

Det har varit en del dramatik under resan, men dynamiken och det personliga engagemanget som uppstod när många bedriver personvalskampanjer har varit intressant att observera.

Igår hade den nyvalda Moderata fullmäktigegruppen sitt första förberedande möte inför konstituerandet av gruppen. Gruppen består av ordinarie och ersättare i fullmäktige, 15 + 8 = 23 stycken medlemmar. Enligt stadgarna bör en gruppstyrelse utses. Pelle, Lars, Venche, Birgitta och Ulla Ernstsson fick i uppdrag att fundera på hur gruppen skall organisera sig, något som gruppen skall ta beslut om den 6e oktober. Därefter kommer gruppens positioner att tillsättas vid det konstituerande gruppmötet den 20e oktober efter förslag från en valberedning. Det känns mycket bra att vi har en öppen och demokratisk process inför de kommande fyra åren.

Läs mer om kryssandet i Hörby på Skånskan

+4 mandat

söndag, september 19th, 2010

Moderaterna i Hörby har gjort ett otroligt starkt val; 1000 nya röster. Det är med stor ödmjukhet man konstaterar att väljarna tror att Moderaterna kommer att kunna komma till rätta med problemen in socialtjänsten och skolorna. Det vilar ett tungt ansvar på Moderaterna, där misslyckande inte är acceptabelt. 

Valresultaten på valnatten

 

Notalbelt är att alla allianspartier utom Miljöpartiet backar med lika mycket som Moderaterna går framåt. Väljarna, gissar jag, är nöjda med det ledarskap som Moderaterna har visat och tror att en Moderatledd allians är det bästa för Hörby. 

 

Efter valvakan på Offisde i Hörby, har jag samlat in mina skyltar så de inte ligger och skräpar i Ludvigsborg. Skylten upp mot Enevången hade blivit vält ytterligare en gång – det är någon där uppe som inte gillar min kampanj… 

Nästa steg är att vänta på kryssen. Med 3200 röster på moderaterna i Hörby. För att bli personvald behöver 5% av Moderaternas valsedlar ha kryss med mitt namn. 160 kryss, det är rätt många kryss det… 

Gammelmedia: 

SkD: Femklövern regerar en period till, Valets segrare och förlorare

Ett kryss är ett personligt förtroende

lördag, september 11th, 2010

Det råder ingen tvekan om att Hörbymoderaternas inträde på scenen 2006 var det bästa som kunde hända Hörby efter årtionden av trött, visionslöst styre. Stor del av förklaringen till att så mycket har hänt i Hörby är just duon Ahlkvist-Skerup.

Lågedammsbadet hade inte blivit till utan Moderaterna vid styret

Som Pelle konstaterar i artikeln i Skånskan, är Pelle och Lars otroligt olika personer. Det vore konstigt om ett sådant samarbete under fyra års tid inte skapat friktioner i sakfrågorna. Men på det stora hela är detta inte en svaghet utan en styrka som vi alla kommuninvånare drar nytta av.

Jag bedriver själv en personvalskampanj, inte så mycket för att jag vill ha fler kryss än Pelle Skerup (hur det nu skulle gå till?), utan för att jag vill träffa de som röstar på mig och jag vill att de som röstar på mig vet vem jag är och vad jag står för.

I det konkreta exemplet betyder detta att jag vill att den som drabbats av ett problem eller har en idé om hur vi skall förbättra kommunen, naturligt skall känna förtroende för mig och komma till mig med problemet eller idén.

Stora envägs-annonser i pressen är inget för mig, men min agenda finns tillgänlig här på min blogg. Det är otroligt svårt att nå ut, men jag knackar dörr här hemma vid, min telefon är alltid på och jag kollar mail flera gånger om dagen (se kontaktsidan).

Att se personen bakom partiet blir mycket viktigare i ett Sverige idag när partiernas medlemsskaror tynar. Därför tror jag att kandidaternas personvalskampanjerna inför något positivt och berikar politiken när man väljer in personer och inte partier.

Botten i skatteligan är toppen

onsdag, augusti 25th, 2010

Tidningen Dagens Samhälle listar Sveriges kommuners resultat de senaste 10 åren. Hörby hamnar på en icke hedrande plats 253 av 290. Det är dock mer intressant att vi i Hörby den senaste mandatperioden fått ordning på finanserna från de stora underskotten 2003 till 2004, och kunnat etablera kontroll på organisationen. Detta samtidigt som vi har Skånes 9e lägsta kommunala skattesat och dessutom har leverat ett överskott.

Så det är lite sorgligt när man läser kommentarena på Skånska Dagbladets webb angående “nyheten” om bottenplaceringen. De antyder att Hörby skulle ha finanser i moras – så är ju inte fallet.

Faktum är att Hörby har en strikt budgetkontroll för att vi skall kunna fortsätta vara en lågskattekommun men med bevarad kommunal service. Per automatik, om det kommer för mycket pengar in i verksamheten, betyder det att man får en för stor kostym.

Jag som moderat tycker att det är bättre att använda resurserna effektivt. Att som Socialdemokraterna i våras direkt kräva skattehöjning på 75 öre är som att kissa i byxorna. Problemet försvinner inte.

Men vi skall vara klara över att den sociala sektorn drar mer pengar just nu. Försörjningsstödet har ökat på grund av lågkonjunkturen och det får konsekvenser. Våra invånare har lagstadgad rätt till stöd i svåra situationer och det skall vi naturligtvis se till att de få. Socialförvaltningen håller på att förstärka upp bemanningen så att de som är i behov av Socialförvaltningens tjänster skall kunna få service inom en rimlig tid med kvalitet.

Socialdemokraterna och Moderaterna har diametralt skild syn på hur man tacklar problem i verksamheten, vilket med tydlighet framgår av hanteringen av skattefrågan.

Tre och ett halvt år senare, rasar kommuninvånarna fortfarande

söndag, maj 9th, 2010

Boenden runt Backen i Hörby rasar över kommunens planer på hus med minst 4 våningar. Jag är inte förvånad över att kommunen hamnar i plankonflikten igen – det är skrivet på varje betongvägg som planeras i orten.

I slutet av 2006 skrev jag ett medboragarförslag om att kommunens planprocess skulle öppans upp så att medborgarna fick bättre insyn i vad som var på gång. Den 26 februari avslogs medborgarförslaget (se protokollet, det är §13, på sidan 7).

Tyvärr kan man inte se orsaken till avslaget (eller faktiskt inte ens om det är ett avslag överhuvud taget) på grund av kommunens fikonspråk och hänvisningar fram och tillbaka. Kommunfullmäktige hänvisar till Kommunstyrelsens protokoll, kommunstyrelsens protokoll hänvisar till kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Vad som står där i finns lämpligt nog inte på webben så att man kan kolla upp det med mindre att man beger sig ner till kommunhuset och prata med den jättetrevliga Inger Bergfors. Den 27 augusti 2007 skickade jag in ytterligare ett medborgarförslag om bättre protokoll som inte föranlett någon konkret åtgärd, men det är en annan fråga.

Så åter till planerna. Kommentarsfältet på artikeln i Skånskan är bombarderat av inlägg. Men vet ni vad, alla som kommenterar – det är ju val i år och det ger alla som är engagerade möjlighet till extra påverkan. Fråga din politiker vad han eller hon har gjort för att din åsikt skall höras i planprocessen? Sitter denna politiker i kommunfullmäktige redan i dag kan du fråga varför de 2007 unisont röstade ner förslaget om ökad transparens i planprocessen?

Planprocessen förresten. En privat entreprenör betalar detaljplanen. Hur stor vikt väger de enskildas kommentarer i samråden när pengarna (och därmed makten) finns hos exploatören som vill maximera sin vist. Låter detta som en  demokratisk metod? Planprocessen måste börja innan entreprenören kommer in och sätter sitt vinstintresse på planen.

Det är du som medborgare som väljer din politiker. Jag vill påpeka att det finns de som tänker utifrån kommuninvånarperspektivet. Du som medborgare skall ha tillgång till all information som de förtroendevalda sitter på. Öppenhenten kommer minska risken för nepotims i Hörby kommun och ge dig som privatperson maktmedel att ställa informerade frågor.

Jag vill representera dig som bryr dig om demokratifrågor, som inte vill hunsas runt av byråkratin. Du kan hjälpa mig att genomföra denna förändring genom att sprida budskapet att det finns alternativ. Ring mig för att få tag i min pins till höger och stöd mig i min kampanj.
Pingat till intresseant.se

Namnge misstänkta på webben eller skicka grälla kuvert – varför händer det?

måndag, april 5th, 2010

Vad är det som pågår i “landet som är bäst”? Varför finns det en otålighet att “sätta dit” misstänkta innan de är dömda. Nu senast har det aktualiserats med mordet i Landskrona, där Sverigedemokrater publicerar namn på den misstänkta gärningsmannen men även vår justitieminister har varit ute på villovägar i ämnet.

Mordet i Landskrona

SVT undersökning om det är OK att namnge misstänktPå en webb-poll på SVT tycker 39% att det är OK att publicera namn på den misstänka. Visserligen är antalet röstande litet och webb-polls är notoriskt dåliga, men resultatet är mycket besynnerligt ändå.

Agerandet från Sverigedemokraternas sida är att det inte är ett uttryck för förståelig vrede i det enskila fallet, utan som ett bra exempel. 

Grälla kuvert till våldtäcktsmän

För några veckor sedan gav Beatrice Ask uttryck för något så radikalt som att man skall skicka grälla kuvert till misstänkta våldtäcksmän för att verka avskräckande. Visserligen har dessa uttalande tagits tillbaka under galjen, men ändå finns där tanken att man skall ha någon modern form av stupstock).

Så vad handlar det om

Är det så att frustrationen över att rättsväsendet inte fungerar, från polisen, domstolarna till kriminalvården? Kedjan ses med misstro och jag kan inte annat göra än att hålla med.

Visserligen har jag själv personligen bara haft positiva upplevelser från rättsväsendet, detta trots att jag utsatts för ett personrån och efterföljande övergrepp i rättssak. Dock så har mina kamrater som blivit utsatta för inbrott, nästintill blivit förlöjligade när de rapporterat händelsen och förväntat att polisen skulle vidtaga någon som helst åtgärd.

Här i Hörby står kommunen och dess invånare maktlösa inför buskörningen som sker på byns gator kvällar och nätter. Polisen kan inget göra med de resurser som står dem bi. Lyckas de mot förmodan fånga in den unga killen, är ungdomen ute och kör nästa kväll igen.

Steget är inte långt från namnpublicering till egenhändig skipad straff från medborgargarde. När kommer de massor som demonstrerade mot våldet i Landskrona vara en del av våldet i frustruation.

Nu när denna mandatperiod är slut så är det dags inför nästa att ta ett helhetsgrepp på rättsväsendet så att det skapas en fungerande enhet. Det är fundamentalt att våldsmonopolet även i praktiken stannar inom staten, där det hör hemma och inte hos arga Landskronabor och maktlösa justitieministrar. 

Länkar

Länk till artikel på SVT webbom namnpublicering

Beatrices uttalande om grälla kuvert

Beatrice Asks förklaring på SR

Uttalande från Justitiedepartementet

Massdemonstartioner i Landskrona: Skånska Dagbladet, Aftonbladet

Länk till bloggportalen intressant.se

Ideologisk skillnad runt rättvisebegreppet i valet 2010

fredag, april 2nd, 2010

Rättvisa, jämlikhet och broderskap. Det är fascinerande hur orden kan vara så lika, men vilken skillnad i verklighet som Moderaternas och Socialdemokraternas politik betyder.

För mig kokar det hela ner till ideologi. Ideologin är mångfacetterad, men rättvisebegreppet är centralt. När alternativen i årets val har samma vokabulär, då är det viktigt att förstå denna ideologi, speciellt när overifierbara siffror bollas i TV-sofforna fram till valdagen.

Rättvisebegreppet

Vad är rättvisa? SAOL säger ”Opartiskhet” – ett rättvist samhälle är opartiskt. Vad betyder det då? Samhället gör inte skillnad på olika invånare, alla skall ha samma chanser/skyldigheter/rättigheter. Detta är visionen, men när det handlar om hur samhället, som tillhandahåller rättvisan, ser ut, är det intressant att se hur det skiljer sig i synen på rättigheterna runt arbetet.

Rätt till dig själv

Förvånande nog har Moderat rättighetssyn likheter med Marxismens syn på människan. Marxisterna talar om att man skall äga sin egen kropp, och i detta avseende har moderaterna samma vy; arbetarna skall återta makten över sitt arbete som under socialdemokratin ligger hos staten (till skillnad mot kapitalet under Marx’ 1800-tal). Där socialdemokratin fokuserar på skyldigheten att betala skatt och rättigheten till bidrag, talar moderaterna om skyldigheten att ta ansvar för sitt eget liv. Men för att individen skall ha möjlighet till att ta detta ansvar måste individen också får möjlighet. Det betyder att man som enskild skall ha rättigheten till resultatet av det tagna ansvaret. Poulärt sägs detta vara sin egen lyckas smed, som av en outgrundlig anledning har en negativ klang.

Konkret politik

Så när det talas om skattesänkningar för låginkomsttagare så är det bland annat friheten som det handlar om. Naturligtvis finns det trovärdighetsproblem inom den borgerliga lågskattepolitiken. Mycket olyckligt blev det när fastighetsskatten slopades, vilket hade en ofördelaktig fördelningspolitisk konsekvens. Även skattesänkningarna för höginkomsttagare, en grupp som redan är fria från staten, drar man inte bara undan resurser från det offentliga, men den största skadan är att trovärdigheten för rättighetsperspektivet ovan minskar, då det uppfattas som en generell lågskattepolitik.

Länkat från interssant.se

Smörgåstårta, dammsugare och listplacering

fredag, mars 19th, 2010

Tisdagen den 16 januari hade Hörbymoderaterna årsmöte i Folkets hus. Vad kan vara mer träffande än att det nya arbetarpartiet har årsmöte i denna socialdemokratiska borg?

Det var glest med motionerna, så fokus kom att hamna på listan inför valet, vilket är naturligt ett valår som detta. Nomineringskommittén hade gjort sitt bästa, men tyvärr saknar vi 20-åringarna. Bland de 10 första namnen är 4 kvinnor. Dessutom har vi en bra geografisk spridning på kandidaterna över kommunen. Detta hindrade inte att votering krävdes för att ändra ordningen på listan. Dock så stod sig nomineringskommitténs förslag hela vägen till klubbningen.

För tredje året i rad så ingår jag i styrelsen för Hörbymoderaterna. Nya ansikten i form av Martin Nilsson, Mattias Persson och Bo Lilja ger nya infallsvinklar och bättre driv. 

I sedvanlig ordning avslutades årsmöte med en rejäl bit mat och kaffe. I år bjöds det på två sorters smörgåstårta vilka var synnerligen saftiga. Som etnisk Smålänning är det inte svårt att anpassa sig till Skånska mattraditioner om “mycket mat och mat hela tiden”. Mötesdeltagarna gjorde sitt bästa för att äta upp smörgåstårtorna, men fick se sig besegrade av de bastanta bitarna.

Styrelsen stannade kvar och genomförde sitt konstituerande möte för att därefter röja upp i lokalen. När det var gjort och klockan närmade sig tio kom jag att se tårtan igen – “Nog är jag mätt, men en bit smörgåstårta…”, som Kommandoran i Emil skulle uttryckt det om hon varit där. En rejäl bit kommer med mig hem. Fram emot tolvsnåret får min mage njuta av kreationen igen. Bilden ovan visar när jag gav upp ätandet för kvällen… så det räckte till lunchlåda också. 

Dessutom skickade Venche Larsson med två dammsugare till mig och Wilma, men det dröjde ända tills idag, torsdag innan de gick åt.

Hur gick det för mig på listan då? En tiondeplats blev det, vilket var samma notering som i provvalet. Denna position ger ett bra utgångsläge för personvalskampanjen. Jag hoppas att du som läsare kommer märka av denna kampanj när det blir lite varmare, då jag kan komma bort från cyberspace och ut in i verkligheten.  

Läs om den kompletta listan och den nya styrelsen på Hörbymoderaternas hemsida.

Kakans storlek är inte statisk

måndag, mars 1st, 2010

Det är sällan man läser en ledare med sådana skygglappar som man kunde göra i Skånska Dagbladet måndagen den första mars: “Färre sjuka, färre jobb“.

Ledaren argumenterar att om fler är sjuka, så kan fler arbetslösa jobba för dem som är sjuka. Visst kan detta resonemang verka logiskt, men logiken bygger på att storleken på ekonomin är statisk. Nu är ekonomin allt annat än statisk, som många har fått uppleva den hårda vägen de senste två åren med finanskris och efterföljande lågkonjunktur.

Faktum är att om fler arbetar, d.v.s. inte är hemma på grund av sjukdom, har vi råd med en större offentlig sektor som i sin tur innebär fler jobb inom den samma. Denna offentliga sektor gör att fler människor kan vara friska och produktiva i näringslivet. Resultatet blir det raka motsatta mot vad ledaren resonerade.

Nycklen är, som alliansregeringen har försökt genomföra den senaste mandatperioden, att fler tillför något till produktionen i landet. Reklamen från Arbetsförmedlingen om att man “inte frågar hur sjuk du är utan vad du kan göra”  är i princip sund. Visst kan detta vara problematisk i praktiken, som det har visat sig i flera fall, men låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag hoppas att en god praxis utvecklas för regelverket så att de goda nationalekonomiska intentionerna inte drabbar de enskilda som systemet är till för att hjälpa.

Ett ändrat perspektiv av före detta sjukskrivna har lett till att försäkringkassan kan ägna sig åt rehabiliteringsverksamet tillsammans med arbetsgivarna. Detta är viktigt för att människor skall komma igång igen efter den så ofta moraliskt nerbrytande upplevelsen av sjukdom.

Så när man läser på samma sida i Skånska Dagbladet att RUT-avdraget är en populistisk vinnarfråga för regeringen, så är det som man har missat hela poängen: alla skall med! Tänk hur förnedrande det är att tvingas jobba svart bara för att staten skattar bort individen från arbetsmarknadens skyddsnät.

11000 stolta människor har tillåtits bli en del av sammhället! Inte ens vissa socialdemokrater kan låta bli att tycka detta är bra.

Länkar

SkD ledare om RUT

Ledare i Sydsvenskan om att ingripa mot sjukdom

Detta blogginlägg är länkad till intressant.se