Posts Tagged ‘arbete’

6 timmars arbetsdag? – tror inte det…

söndag, november 20th, 2011

De allra flesta söndagsmorgonar avnjuts i mitt hem vid radions God morgon världen. Denna söndagen hörde jag Morgan Johansson och Lena Sommestad (s) i ovan program tala sig varma för att det är dags att damma av idén om 6 timmars arbetsdag igen. Jag vet inte riktigt hur Socialdemokraterna räknar hem det hela, men det stämmer illa med hur jag ser på hur man skapar värde till välfärden. Det finns ett land i Europa (ja, det kanske finns flera, vad vet jag) där just kortare arbetstid har provats, och jag är ganska säker på att mellan skål och vägg tycker dess befolkning just nu att det kanske inte var en lysande ide att jobba så lite som möjligt.

Dessutom riktar Socialdemokraterna sig till personer i intervallet 25-40, just den period i livet när man utvecklas som mest och har störst kapacitet. Så när man är som piggast och orkar jobba heltid, då är det dags att trappa ner. Det är precis som att man inte förstår hur resurserna skapas i ett samhälle. Gruppen ovan skulle i stället ha högre krav och incitament på sig att ta sig ur skolan och komma ut i arbetslivet i stället. Jag vet inte om det är dem (Socialdemokraterna) eller jag som är populist i sammanhanget.

Jag är inte expert på social ingenjörskonst, men jag är helt övertygad om den enskildes förmåga att prioritera i livet, utan att staten skall vara inne och ge pekpinnar, är stor. Oavsett hur mycket Socialdemokraterna önskar det, så bör man inte styra den enskilde och man kan inte kontrollera globaliseringen.

I en tid när motsatserna matriellt välstånd och personlig frihet står för livets konflikter, är lösningen inte att politikerna gör valet åt människorna. Det skulle vara intressant att höra hur Socialdemokraterna ser på

  1. hur man skapar värde till samhället samtidigt som man inför 6 timmars arbetsdag
  2. hur man går på offensiven när det gäller att hänga med tigernationerna i Asien

Jag väntar på svar….

Ideologisk skillnad runt rättvisebegreppet i valet 2010

fredag, april 2nd, 2010

Rättvisa, jämlikhet och broderskap. Det är fascinerande hur orden kan vara så lika, men vilken skillnad i verklighet som Moderaternas och Socialdemokraternas politik betyder.

För mig kokar det hela ner till ideologi. Ideologin är mångfacetterad, men rättvisebegreppet är centralt. När alternativen i årets val har samma vokabulär, då är det viktigt att förstå denna ideologi, speciellt när overifierbara siffror bollas i TV-sofforna fram till valdagen.

Rättvisebegreppet

Vad är rättvisa? SAOL säger ”Opartiskhet” – ett rättvist samhälle är opartiskt. Vad betyder det då? Samhället gör inte skillnad på olika invånare, alla skall ha samma chanser/skyldigheter/rättigheter. Detta är visionen, men när det handlar om hur samhället, som tillhandahåller rättvisan, ser ut, är det intressant att se hur det skiljer sig i synen på rättigheterna runt arbetet.

Rätt till dig själv

Förvånande nog har Moderat rättighetssyn likheter med Marxismens syn på människan. Marxisterna talar om att man skall äga sin egen kropp, och i detta avseende har moderaterna samma vy; arbetarna skall återta makten över sitt arbete som under socialdemokratin ligger hos staten (till skillnad mot kapitalet under Marx’ 1800-tal). Där socialdemokratin fokuserar på skyldigheten att betala skatt och rättigheten till bidrag, talar moderaterna om skyldigheten att ta ansvar för sitt eget liv. Men för att individen skall ha möjlighet till att ta detta ansvar måste individen också får möjlighet. Det betyder att man som enskild skall ha rättigheten till resultatet av det tagna ansvaret. Poulärt sägs detta vara sin egen lyckas smed, som av en outgrundlig anledning har en negativ klang.

Konkret politik

Så när det talas om skattesänkningar för låginkomsttagare så är det bland annat friheten som det handlar om. Naturligtvis finns det trovärdighetsproblem inom den borgerliga lågskattepolitiken. Mycket olyckligt blev det när fastighetsskatten slopades, vilket hade en ofördelaktig fördelningspolitisk konsekvens. Även skattesänkningarna för höginkomsttagare, en grupp som redan är fria från staten, drar man inte bara undan resurser från det offentliga, men den största skadan är att trovärdigheten för rättighetsperspektivet ovan minskar, då det uppfattas som en generell lågskattepolitik.

Länkat från interssant.se