Efter stormingen av Capitol hill har big tech blockerat ALT-right rörelsen i USA. Denna artikel handlar om vad Trump och hans följe tar vägen och vad det kan komma att få för följder för det USA som vi känner idag.

I slutet på året är det en bra tid att reflektera över det som har hänt under året och vilka konsekvenser det skulle kunna få för nästa och kommande år.

Efter att diskuterat rätt-rikedomen på det traditionella julbordet reflekteras över hur omåttligt annat har blivit – speciellt då mitt egna beteende.

Svenskens hantering av Corana passar inte med behovet av själförverkling – ett försök att förklara varför det glesbefolkade Sverige har 42 gånger fler döda.

I dessa tiden har Corona-bunkring blivit en del av vardagen för många människor. Speciellt bunkrat är toapapper som roat många. Ofta påtalar samhället att detta är ett irrationellt beteende men i denna artikel beskriver jag hur toapapper är en nödvändig del i det övriga bunkringsprocessen.

Applicerar vi som ekonomiska varelser rätt strategi för att komma till rätta med Corona-utbrottet? Har vi i vårt korta perspektiv i rädslan för smittan inte tittat på den fulla bilden av vad vi gör med den värld som vi känner den idag.

Vem är det som är ansvarig för att granska makten och vem är det som inte gör det. Denna artikel tar dig på en resa från populistiskt indragande av presstöd till det samlade etablissemangets haveri att utkräva ansvar för den som inte värnar ett inkluderande samhälle.

Platon berättade om skuggorna på väggen som indirekt berättar för oss vad verkligheten är. Mellan jul och nyår har jag haft samma tvivel på vad som är verkligt när jag har varit ute och rest. Läs mer om skuggorna på väggen och vad som verkligen är att uppskatta i ett restaurangbesök.

Efter julaftonens julklappsutdelning finns en hel del att fundera kring. Vad är egentligen rimligt vad gäller protokollet och vad gäller överflödet. Vad är det för signaler vi skickar till barnen och till oss själva?

I en tid där vad som händer just nu är mer viktigt an vad som hänt i historien eller hur framtiden kan se ut , i denna tiden frotterar sig populisterna i befolkningens passiva konsumtion. Följ med på resan hur jag ändrat min syn på tiden.