Posts Tagged ‘Höör’

Att veta när man har förlorat ger en vinnare

lördag, oktober 25th, 2014

Läser i dagens tidning att Centerpartiet i Höör går ut och säger att man förbereder sig på en period i opposition. Folkpartiet i Höör, liksom i Hörby, känner att man har mer med Socialdemokraterna att göra. Så i stället för Alliansen så fanns inga förutsättningar till ett fortsatt borgerligt präglat styre i Höör.

Två anmärkningsvärda punkter

  1. Folkpartisterna i Höör är snabba att hoppa överskranket hänvisades till personskäl, liksom här i Hörby
  2. Centerpartiet genomför en analys av valresultatet och intar en tydlig ståndpunkt som leder till en oppositionsroll

Detta gör man efter att gått fram med ett mandat i valet 2014. Man skulle kunna tolka framgången som en seger. Detta skulle då kunna ge euforiska tankar om att det finns ett krav från väljarna att man skall vara med i en regeringskollision oavsett hur det politiska landskapet ser ut.

Fast är man ett liberalt decentralistiskt parti så kan man inte hoppa i säng när första bästa tillfälle ges. Så här säger Centerpartiets idéprogram:

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.

Socialdemokratin har ett diametralt motsatt perspektiv. Tänk bara tillbaka på debatten om Kommunal RUT där Susanne Meijer i Hörby vill bestämma vem som skall komma hem till dig och skruva i en glödlampa. Blotta tanken på detta får mig att rysa.

Det finns en anledning att det är Annie Lööf som står starkast upp i oppositionen på riksplan när Sossarna lanserar mer och fler aktiviteter som bygger en större stat som blir en större del i människors liv. Staten bestämmer att du skall få praktik i hemtjänsten i stället för ett riktigt jobb med lägre arbetsgivaravgift.

Jag tycker Centern i Höör liksom på riksplan gör ett starkt val, och då tänker jag inte på att man i Höör gick fram ett mandat, utan det faktum att man står upp för sin politik och väljer att verkar från en oppositionsroll. Att ha förmåga att se olika sätt att agera politisk är en styrka.

Att bara begränsa sitt politiska värv till att beträda maximalt antal arvoderade poster är troligtvis det sämsta inriktningsbeslut man kan göra. När jag läst klart insändaren i tidningen tänker jag “Grattis Höör, och grattis Centern i Höör”.

Håller krampaktigt i hörnflaggan

tisdag, augusti 5th, 2014

Efter att jag planterat mitt tankefrö om kommunsammanslagningen har etablissemanget i form av kommunalråden i Höör och Hörby vaknat från sommardvalan efter att blivit väckta av Skånskan. Nej, absolut inte någon förändring är melodin. Fröet var ett ogräsfrö som snabbt måste ryckas upp med rötterna.

Och visst är det förväntat. Precis som jag sa i tidningen så är en kommunreform inget man vinner några val på och det har väl kommunalråden plockat upp.

Drar mig till minnes Inga-Britt Alenius kommentarer om kommunalråden som kungar i eget rike. Visst är det kommunalrådens roll, efter att ha suttit på sin tron en tid, att tycka man lever i den bästa av alla världar – speciellt i valtider. Precis som Leibnitz  beskriver i Teodicée har Gud (läs kommunalråden) ordnat världen så bra Han (de) har kunnat så vad mer finns att göra?

Naturligtvis så handlar inte kommunsammanslagningen om cykelvägen eller ens om Ludvigsborg utan nyttjande av gemensamma resurser och en insikt om vad som komma skall. En reform är, som Anna Palm i Höör trots allt verkar konstatera, i farans riktning. Så därför är det klokt att redan nu förbereda för integrationen i upphandlingarna av strukturerna, som låsen inom hemtjänsten – välj samma system för guds skull!

Jag inser att en folkomröstning skulle få ett rungande “Nej!” om den hölls idag men det hindrar inte att vi kan släppa hörnflaggan mentalt och planera lite för morgondagen. Detta speciellt när vi bygger upp strukturer som kommer leva under lång tid.

Vi behöver gå utanför våra lokalpolitiska ankdammar för att hitta perspektiven. I Norge, som också har många småkommuner säger den norska motsvarigheten till SKL följande i tidningen Gränsbrytning:

“Vi behöver större och mer robusta kommuner. Det är nödvändigt både för att säkra medborgarnas behov av service och för att stärka lokaldemokratin.”

“Idag pågår mycket samarbete mellan kommuner, inte minst på välfärdsområdet. Regeringen anser att det är ett demokratiskt problem. Många kommuners verksamhet har vuxit in i varandra, gränserna blir oklara och det blir svårt för medborgarna att se vem som har ansvaret och fattar beslut.”

Argumentationen från norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet går tvärt emot SKLs argumentation som ser det som ett demokratiskt problem.  Men är det så att Eslöv är mindre demokratiskt än Höör på grund av sin större folkmängd? Argumentet är en diskvalificering av den representativa demokratin som sådan. Att Ahlkvist skulle diskvalificerar vår form av demokrati är väl ingen nyhet, men att SKL umgås med samma tankar är smått oroande.

Derk de Beer på SKL konstaterar att minimigränsen för en kommun är 10 000. Noterar att i Danmark är den siffran 30 000. Konstaterar även att Derk de Beer på SKL tycker att det kommunala självstyret är hotad om kommuner går samman. Det är ju förvisso sant om alla Sveriges kommuner går samman till en kommun, men det var ju inte riktigt förslaget.

Vad som är intressant är att Lars Ahlkvist lyckas hamna i samma båt som missnöjespartisten, vår lokala krösamaja och trafikplanerare, Jan-Erik Persson från Medborgarpartiet (a.k.a SD 2.0). På Skånskans kommentarsfält i en domedagsprofetia konstaterar han att sammanslagningen inte funkar på grund av att Hörby är på väg mot konkurs. Till sist rent allmänt idiotförklarar han mig vilket känns bra – ungefär som ett bevis på matematikens dubbla negationer.

Vilket ledarskap från Lars Ahlkvist och Jan-Erik Persson, vilken duo.

Läs mer om hur norrmännen rent praktiskt behandlar kommunreformen på regeringens hemsida.

Läs om min ursprungliga artikel på perelis.se.

En del av Höörby

onsdag, juli 23rd, 2014

Så har jag tillbringat en god del av semesterns lediga stunder till att läsa igenom förslag till översiktsplan som den delades ut till oss politiker på sista fullmäktigesammanträdet. Naturligtvis har jag varit lite extra nyfiken på Ludvigsborg eftersom jag bor just där.

Jag kan konstatera att de kommunala planerarna har placerat mitt hus i ett utbyggnadsområdet – tja, hela Ludvigsborg är ett utbyggnadsområdet. Om planen faller in så kommer jag bo mitt i byn 2025.

en_del_av_hoor

Från översiktsplanen sidan 95, del 2

De gula områdena är föreslagna utbyggnadsområden i Ludvigsborg. De röda markeringarna är planerade utbyggnadsområden i Höör. Faktum är att 2025 har Ludvigsborg växt ihop med Höör om båda dessa planer går i lås.

Kanske håller vi då på med att jobba för att få till cykelvägen över kommungränsen fortfarande, vem vet? Den är i alla fall föreslagen i Hörbys plan. I Hörbys plan finns tankar om ringbusslinjer från Höör som kör in i Ludvigsborg. Höörs plan konstaterar torrt att Ludvigsborg finns på andra sidan kommungränsen.

I det korta perspektivet skulle man då tänka att Ludvigsborg skulle tillhöra Höörs kommun. Den kommunala integrationen av Ludvigsborg är mot Höör och inte mot Hörby, även i Hörbys översiktsplan.

Men lyfter man blicken lite och ser vad som kommer i framtiden så är det ingen idé att byta kommun för Ludvigsborg. Troligtvis så kommer kommunerna att slås ihop långt innan den flytten kan bli politisk verklighet.

För hur mycket vi än gillar våra kommuner så kommer vi inte ifrån det faktum att de är hopplöst små. I Hörbys översiktsplan så planerar man för en befolkning år 2045 som uppgår till 20770 personer. Och det är om 21 år!

Varför skriver jag att det är en hopplöst liten kommun? Jo, för att redan idag är både Höör och Hörby för små för att själva leva upp till lagens krav om den samhällsservice som kommunen skall och bör tillhandahålla.

Det är ingen slump att vi har

  • gemensam IT
  • gemensam nattsjuksköterskan
  • gemensam VA/GIS
  • gemensam räddningstjänst
  • gemensam avfallshantering
  • gemensam miljöhandläggning

Troligtvis finns det redan fler gemensamma aktiviteter.

Vad som ligger mer i framtiden är verksamhetsutveckling där våra organisationer är för små för att ha kraft att bedriva sådan. Med större organisationer så kan vi ha råd med mer specialiserade tjänstemän. Sedan finns det skalfördelar, vid upphandlingar till exempel samt att dubbleringar i organisationerna kan tas bort.

Som kommentar om kommunreformen i Danmark 2007 sägs följande hos Föreningen Sveriges Socialchefer:

Förklaringar till behovet av större kommuner i Danmark har varit att öka kommunernas ekonomiska bärkraft, effektivitet samt professionella bärkraft, dvs. möjlighet att göra rätta bedömningar på professionell grund, då kompetensen finns i kommun. Andra viktiga förklaringar till behovet av större kommuner har handlat om att höja kommunernas implementeringskapacitet samt handlingskraft, dvs. förmåga att själva identifiera problem och lösa dem.

Det är inte för inte som diskussionerna om förstatligandet av skolan kommer upp till ytan när staten under Björklunds ledning mer och mer reglerar vad som skall göras.

Tiden tickar för våra båda kommuner. När vi till exempel skall köpa elektroniska lås- och planeringssystem inom hemtjänsten så skall vi redan nu samordna system mellan Höör och Hörby för det kommande sammangåendet. Gör vi det inte så blir det så mycket krångligare och dyrare längre fram i tiden.

Om inte annat är det i varje fall dags att diskutera frågan offentligt så att vi kan ha en ordentlig debatt om det hela.

Det är något med vattnet…

torsdag, december 5th, 2013
vatten-300x300

Oroliga strömningar i kommunala vattenledningar?

För inte så länge sedan så var jag på ett möte i Höör med Moderater. En ledande företrädare för Moderaterna i Höör kommenterade angående bråken i Hörby, som ingalunda bara gäller Moderaterna utan nästan hela spektrumet, att det måste ha något med vattnet att göra i Hörby.

För inte så länge sedan så kopplades Höör och Hörbys vatten och avloppsorganisationer ihop till en gemensam nämnd (artikel i SkD 2013-11-07).

Igår var det en artikel i SkD 2013-12-05 om att en Moderat i Höör riskerar uteslutning för att han haft en avvikande åsikt.

Minsann – det måste ha något med vattnet att göra. Huka er nu andra partier i Höör!

Nära med cykelväg, men ändå så långt bort

måndag, november 25th, 2013

Höörs utbyggnad och satsningar utmed Ringsjöbandet kommer allt närmar oss i Ludvigsborg. På Höörs kommuns hemsida finns handlingar om planerna för att utveckla området. Men tvåhundra meter från den plats där cykelvägen slutar går kommungränsen. På andra sidan händer ingenting.

20131107_122908

Bild på den nya cykelvägen från kommungränsen

Och det kanske inte är så konstigt när man ser på en karta. Ludvigsborg borde vara en integrerad del i Höörs kommuns satsning. Men den administrativa gränsen gör tyvärr att en sammanhållen planering inte kommer till stånd.

I stället har Hörby kommun bedrivit en än så länge fruktlös kampanj mot Trafikverket om att bygga cykelväg till Hörby utmed Rv13. Detta gör man i stället för att plocka den lågt hängande frukten som en utbyggnad mot Höör utgör.

Skärmklipp

Integration med Höör naturlig

Den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg som jobbades med länge och väl har efter yttrande från Länsstyrelsen havererat i Hörby. Nu är beskedet att den skall vara en del av översiktsplanen som man numera jobbar med på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Så när Hörby havererar i planarbetet så implementerar Höörs kommun. Varför är det så – vad är det för ledarskap som leder till denna skillnad i de båda Moderatledda kommunerna?

Nåja, eftersom vi bor så nära kommungränsen så kommer även vi Ludvigsborgare få del av satsningarna i Höör. Förutom den felande länken på cykelvägen så får vi cykelväg mot ridanläggningarna på Sötofta hed samt vidare mot järnvägsstationen i Höör… och det är ju positivt.

20131119_122235

Cykelvägen vid Jägersbo

Visst är det trevligt att åka till värmen i Namibia, men kanske skulle man satsa på att köpa en bussbiljett i Höör och diskutera hur vi skall integrera Ludvigsborg mer Höör. Den uttalade ambitionen att Ludvigsborg skall växa finns kvar men handlingarna från kommunen saknas för att möjliggöra detta.

Mitt förslag att köra vissa turer av Skåneexpressen 2 (även på helgen) till Höör via Ludvigsborg möttes för ett år sedan med retorisk konflikt från kommunalrådet i Hörby. Hur skall vi kunna utveckla orten om det möts med oförstående och valretorik inför behoven?

Vi måste i kommunen ta krafttag inför utvecklandet av byarna nästa mandatperiod. Det är viktigt att vi får ett ledarskap som förstår behoven att det skall vara ännu mer attraktivt att bo i en liten by nära naturen. Det är en fantastisk förmån att leva nära den fina naturen som vi gör här i Mellanskåne. Fler skall ha möjlighet till det med hjälp av goda kommunikationer och infrastruktur.

Men kör Skåneexpressen 2 till Höör i stället

lördag, maj 12th, 2012

Läser i Skånskan att Skånetrafiken ämnar lägga ner helgtrafiken för 470 som går här igenom Ludvigsborg. Om man kollar på kostnaderna att det är 100 kronor per resa så verkar det ju inte rimligt att köra helgtrafik.

I Eslöv ser sig politiker sig nödgade att skjuta till pengar för att hålla sin kommunala kollektivtrafik i bra skick trots att detta ligger på regionens ansvar. Det är som en repris som upprepar sig för Eslöv som vi hade här i Hörby med kollektivtrafiken till de södra kommundelarna. Läs mer om det sluttande planet i den tidigare artikeln. Det sluttar mer nu.

Men jag som Ludvigsborgare ser inte riktigt behovet av 470 över huvud taget; Det finns en annan, mer generell lösning. Hur vore det om Skåneexpressen 2 fortsatte till Höör och inte vände redan i Hörby? För var skall vi pendlare ta vägen när vi skall ta oss med buss från Ludvigsborg? Lund, Höör, Hörby, Malmö, Köpenhamn eller Kristianstad.

Detta förslag lämnade jag in tillsammans med mitt remissyttrande till den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Jag är osäker på om det har tröskats vidare i systemet för att genom kommunens försorg komma till regionens trafikplanerare… Verkar inte så i alla fall.

Tufft för Hörby att vinna pendlarna

måndag, mars 22nd, 2010

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av järnväg att göra. Höör däremot stormar iväg med en tillväxt på 222 personer, 44 gånger större än Hörby.

Statistik från region Skåne visar att boenden i Höör har tillgång till en större arbetsmarknad med samma pendlings insats. Spelar inte detta någon roll i valet av bostadsort?

Även om vi i Hörby kommun har en natur som överträffas av få andra kommuner, kan man inte blunda för att människors vardag blir flexiblare med en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Hörby kommun, tillsammans med de andra kommunerna utmed E22, har satsat mycket energi på att E22 skall byggas ut till fyrfilig motorväg. Det är endast av trafiksäkerhetskäl som man kan argumentera för utbyggnaden. En motorväg har inte samma regionförstorande effekter som en järnväg. Ett konkret exempel är att orterna utmed stambanan hela vägen till Osby(!) dras med i en växande region, medan Hörby ligger på gränsen att vara en del av Malmö/Lund regionen. 

Vad som är mer besynnerligt är Kristianstads hållning i frågan om Diagonalen. Området runt Kristianstad är det enda området i Skåne som inte är en del av Malmö/Lund regionen (se grafik från region Skåne) Statistiken är från 2004; sedan dess har pendlingen ökat markant, speciellt med öresundstågen som numera har både akut vagns- och spårbrist.

Hörby och Kristianstads kommuner borde vara ytterst drivande i projektet Diagonalen, men deras engagemang ligger på frysnivå. I Malmö pratar man om en trafikinfarkt när fler pendlar in och täpper till gatorna. Även från Malmö och Lund ses inga ambitioner att lösa problemen. Från regionen ses inte problemet med att Kristianstad inte är en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. Vad är det för fel på skånska beslutsfattare?

Det är uppenbart att visionerna om en kraftfull region inte spänner bågen hårt nog. Blir det ingen ändring kommer inte hela Skåne vara en del Öresundsregionen. Det är tragiskt när det finns så stor potential. 

Läs mer i artikel i Skånska Dagbladet

Hur missnöjda är Hörbyborna?

torsdag, mars 4th, 2010

Tidningen Dagens Samhälle genomför en undersökning hur nöjda invånarna i svenska kommuner är. 

Tidningen konstaterar att ju rikare kommunen är desto nöjdare var invånarna. Sunt bondförnuft säger samma sak: ju mer pengar en kommun har att spendera på sina invånare desto gladare blir de.

Men allt har inte med pengar att göra – Hörby borde med sin litenhet ha topp-positioner vad gäller öppenhet och demokarti. Själv känner jag inte att vi är där ännu. Tidningen skriver i sin pappersupplaga att resultatet beror på samhällsandan, och nog är det många som inte är nöjda med Hörby kommun.

Tack och lov är det val snart. Det är dags att få in nytt blod och nya idéer i politiken i Hörby. Men som enskild medborgare har man även ett ansvar att konstruktivt medverka i idéernas framskapande. Min kandidatur till Hörby kommunfullmäktige bygger på att det är många som genom mig vill förbättra kommunen vi bor i. Tillsammans blir din röst inte värdelös!

Två observationer till sist:

1. I 2008 års undersökning hamnade Hörby på 108 plats medan Höör hamnade på 30 plats med 11% bättre poäng. Trots kass ekonomi är det bättre samhällsanda i Höör…

2. Skånska Dagbladet rapporterar om undersökningen och konstaterar att Vellinge och Lomma ligger i topp, men inte vill jag bo där trots allt….

Regionpolitikerna pudlar å tjänstemännens vägnar

tisdag, mars 2nd, 2010

Diskussionerna om mödravårdens vara eller icke vara i Hörby har varit en pinsam historia. I dagarna har verksamhetschefen Göran Lingman kommit på att man skall forsätt med verksamheten, men först skall han hitta pengarna till den (SkD).

Dessutom kommer vårdförbundets representant med besynnerliga argument om ensamarbete och fortbildning. Det borde väl inte vara svårare att det åker barnmorskor mellan mödravårdcentralerna (för en halv barnmorska kan väl inte åka?) i Höör och Hörby efter behov. Så kan man säkerställa att ensamarbete inte inträffar och fortbildning kan genomföras. Hur svårt kan det vara? Är det inte samma landsting? Var finns den organisatoriska fingerfärdigheten och entreprenörsandan?

Hade man kunna fatta ett korrekt beslut för två år sedan och att tjänstemännen hade följt det fattade beslutet, då hade hela denna snurra kunnat undvikas. Vad kostar inte alla dessa småpåvars klåfingrighet när de agerar nyttigiga idioter. Konsekvensen blir att personal och patienter kommer i kläm och upplever otrygghet.

Hörby kommun skall även i framtiden vara bland de bästa kommunerna att starta en familj i, så vi får hoppas att landstingspolitikerna och tjänstemännen har lärt sig en läxa om vad som är viktigt ute i verkligheten. Det är ju trots allt vi som betalar deras löner, så ett visst mått av intresse borde man kunna förvänta sig av dem.

Länkar till artiklar i Skånska Dagbladet

HÖRBY 2010-02-17 Hörby kan luras på mödravården igen
HÖRBY 2010-02-09 Mödravård blir kvar
HÖRBY 2009-12-31 Namnlistor ska rädda mödravården
HÖRBY 2009-12-29 Personal kritisk till flytt
HÖRBY 2009-12-21 Mödravården i Hörby stänger
LOKALT 2008-01-16 Mödravården kvar efter hot om upphandling
LOKALT 2008-01-06 Oklart när och vart mödravården flyttar
Pingat på intressant.se