Posts Tagged ‘Buss’

Men kör Skåneexpressen 2 till Höör i stället

lördag, maj 12th, 2012

Läser i Skånskan att Skånetrafiken ämnar lägga ner helgtrafiken för 470 som går här igenom Ludvigsborg. Om man kollar på kostnaderna att det är 100 kronor per resa så verkar det ju inte rimligt att köra helgtrafik.

I Eslöv ser sig politiker sig nödgade att skjuta till pengar för att hålla sin kommunala kollektivtrafik i bra skick trots att detta ligger på regionens ansvar. Det är som en repris som upprepar sig för Eslöv som vi hade här i Hörby med kollektivtrafiken till de södra kommundelarna. Läs mer om det sluttande planet i den tidigare artikeln. Det sluttar mer nu.

Men jag som Ludvigsborgare ser inte riktigt behovet av 470 över huvud taget; Det finns en annan, mer generell lösning. Hur vore det om Skåneexpressen 2 fortsatte till Höör och inte vände redan i Hörby? För var skall vi pendlare ta vägen när vi skall ta oss med buss från Ludvigsborg? Lund, Höör, Hörby, Malmö, Köpenhamn eller Kristianstad.

Detta förslag lämnade jag in tillsammans med mitt remissyttrande till den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Jag är osäker på om det har tröskats vidare i systemet för att genom kommunens försorg komma till regionens trafikplanerare… Verkar inte så i alla fall.

Östrabyexpressen och landsbygden hålls under armarna ännu ett tag

söndag, december 5th, 2010

Skånska dagbladet skriver om positiva nyheter för de som åker med buss 436. Om inte Skånetrafiken (d.v.s. region Skåne) tar kostnaderna, så kommer kommunen skjuta till pengar för att den skall vara kvar. Mission accomplished kan Skånetrafikens planerare säga och luta sig tillbaka i sina gungande kontorstolar i Hässleholm.

Redan sedan tidigare har vi varit inne på det sluttande planet, med att kommunen tar från sin ansträngda kassa för att stötta regionens kassa. Nu tar vi ett kliv till och hoppas två turer om dagen kommer i längden göra den skillnad så att vi får behålla vår levande landsbygd. Frågan är vad detta kan få kosta för kommunen i tider där vi har skattehöjning att se fram emot samt en ekonomi som inte direkt konvergerar.

Så även om tidningen skriver att framtiden är ljus för 436, så ser det mörkt ut för landsbygdstrafiken generellt.

Uppdaterad artikel i SkD.

Nya tider väntar Hörbyborna

lördag, november 13th, 2010

Det är med stor tillfredsställelse som jag läser tidtabellen för 2:a på morgonen och eftermiddagen. Så många bussar att man var val-kval.

Hur skall man fundera ut vilken alla studenter inte tar. Inget ont om studenter – speciellt inte de från Hörby, men de tar väldigt många platser på vissa bussar…