Östrabyexpressen och landsbygden hålls under armarna ännu ett tag

Skånska dagbladet skriver om positiva nyheter för de som åker med buss 436. Om inte Skånetrafiken (d.v.s. region Skåne) tar kostnaderna, så kommer kommunen skjuta till pengar för att den skall vara kvar. Mission accomplished kan Skånetrafikens planerare säga och luta sig tillbaka i sina gungande kontorstolar i Hässleholm.

Redan sedan tidigare har vi varit inne på det sluttande planet, med att kommunen tar från sin ansträngda kassa för att stötta regionens kassa. Nu tar vi ett kliv till och hoppas två turer om dagen kommer i längden göra den skillnad så att vi får behålla vår levande landsbygd. Frågan är vad detta kan få kosta för kommunen i tider där vi har skattehöjning att se fram emot samt en ekonomi som inte direkt konvergerar.

Så även om tidningen skriver att framtiden är ljus för 436, så ser det mörkt ut för landsbygdstrafiken generellt.

Uppdaterad artikel i SkD.

Tags: , , ,

One Response to “Östrabyexpressen och landsbygden hålls under armarna ännu ett tag”

  1. […] som vi hade här i Hörby med kollektivtrafiken till de södra kommundelarna. Läs mer om det sluttande planet i den tidigare artikeln. Det sluttar mer […]

Leave a Reply