Posts Tagged ‘kollektivtrafik’

Men kör Skåneexpressen 2 till Höör i stället

lördag, maj 12th, 2012

Läser i Skånskan att Skånetrafiken ämnar lägga ner helgtrafiken för 470 som går här igenom Ludvigsborg. Om man kollar på kostnaderna att det är 100 kronor per resa så verkar det ju inte rimligt att köra helgtrafik.

I Eslöv ser sig politiker sig nödgade att skjuta till pengar för att hålla sin kommunala kollektivtrafik i bra skick trots att detta ligger på regionens ansvar. Det är som en repris som upprepar sig för Eslöv som vi hade här i Hörby med kollektivtrafiken till de södra kommundelarna. Läs mer om det sluttande planet i den tidigare artikeln. Det sluttar mer nu.

Men jag som Ludvigsborgare ser inte riktigt behovet av 470 över huvud taget; Det finns en annan, mer generell lösning. Hur vore det om Skåneexpressen 2 fortsatte till Höör och inte vände redan i Hörby? För var skall vi pendlare ta vägen när vi skall ta oss med buss från Ludvigsborg? Lund, Höör, Hörby, Malmö, Köpenhamn eller Kristianstad.

Detta förslag lämnade jag in tillsammans med mitt remissyttrande till den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg. Jag är osäker på om det har tröskats vidare i systemet för att genom kommunens försorg komma till regionens trafikplanerare… Verkar inte så i alla fall.

Kollektivtrafik med passion och skicklighet

tisdag, december 27th, 2011


Det är alltid spännande att utforska varje stads kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiken i Venedig är båtar som cirklar runt Venedig och gör strandhugg på “andra sidan” ibland. För att komplicera bilden något går vissa båtar genom Grand Canal, men trots det ett enkelt system.

Venedigs kollektivtrafik med full regeluppsättning (klicka på bilden för detaljer)

Det är inte mycket mer kollektivtrafik som erbjuds, så hade man inte vetat bättre skulle detta vara lösningen för världens alla städer som lider av ett konstant bilkaos; i Venedig finns det inte en enda bil! Det är så skönt, tänk om det vore så på fler platser. Axlarna verkligen sjunker ner från öronhöjden – inte ens påstridiga gatuförsäljare förmår att rubba harmonin i decembersvalkan. 

Jag tror att Venedigs motsats, som jag vet om i alla fall, är Kairo – inte mycket vatten (ja, Nilen flyter igenom Kairo, men är det verkligen fortfarande vatten?), kaos i trafiken och en kollektivtrafik som är så komplicerad att jag under två veckors intensiva studier i början på 90-talet inte begrep någonting. Frågan jag ställer mig nu 20 år senare, är om det fanns någon kollektivtrafik alls? Kanske det var ett gäng glada arabiska minibusschaufförer med tillgörande bilar, vars mängd gav sken av kollektiv trafik i form av sannolik transportrutt.

Arbetsplats med utsikt: Grand Canal, Venedig

Hur som helst gick dagens tur med båt-bussen utan missöden. Föraren på bilden hade några hårda angöringar där jag, tillsammans med en övervägande last av sydostasiatiska turister, behövde parerera med några snabba danssteg. Något liknande hade varit otänkbart på Bosporen med de 4 gånger så stora båtarna där som man dessutom kör mycket fortare och som verkar vara signifikant mycket äldre.

Jag vet inte varför jag kom att tänka på Istanbul just nu, men noterar att James Bond-filmer har spelats in i alla tre ovan nämnda städer.

Jag är inte imponerad av regeringen

onsdag, december 22nd, 2010

Ett svidande enröstnederlag för regeringen om ändringen av avgifterna för passagerartågens bropassage. Visst, med ett snävt ideologiskt perspektiv kan man säkert komma fram till att regeringsförslaget var rätt, men om man blandar in pragmatism och visionen om regionförstoring så är det helt käpprätt åt skogen. Inte ens våra moderata riksdagsledamöter är med på vad vi håller på att skapa här nere i Skåne utan agerar röstboskap i Stockholm.

Skärpning! 

Skd artikel/ledare

Östrabyexpressen och landsbygden hålls under armarna ännu ett tag

söndag, december 5th, 2010

Skånska dagbladet skriver om positiva nyheter för de som åker med buss 436. Om inte Skånetrafiken (d.v.s. region Skåne) tar kostnaderna, så kommer kommunen skjuta till pengar för att den skall vara kvar. Mission accomplished kan Skånetrafikens planerare säga och luta sig tillbaka i sina gungande kontorstolar i Hässleholm.

Redan sedan tidigare har vi varit inne på det sluttande planet, med att kommunen tar från sin ansträngda kassa för att stötta regionens kassa. Nu tar vi ett kliv till och hoppas två turer om dagen kommer i längden göra den skillnad så att vi får behålla vår levande landsbygd. Frågan är vad detta kan få kosta för kommunen i tider där vi har skattehöjning att se fram emot samt en ekonomi som inte direkt konvergerar.

Så även om tidningen skriver att framtiden är ljus för 436, så ser det mörkt ut för landsbygdstrafiken generellt.

Uppdaterad artikel i SkD.

Tufft för Hörby att vinna pendlarna

måndag, mars 22nd, 2010

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av järnväg att göra. Höör däremot stormar iväg med en tillväxt på 222 personer, 44 gånger större än Hörby.

Statistik från region Skåne visar att boenden i Höör har tillgång till en större arbetsmarknad med samma pendlings insats. Spelar inte detta någon roll i valet av bostadsort?

Även om vi i Hörby kommun har en natur som överträffas av få andra kommuner, kan man inte blunda för att människors vardag blir flexiblare med en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Hörby kommun, tillsammans med de andra kommunerna utmed E22, har satsat mycket energi på att E22 skall byggas ut till fyrfilig motorväg. Det är endast av trafiksäkerhetskäl som man kan argumentera för utbyggnaden. En motorväg har inte samma regionförstorande effekter som en järnväg. Ett konkret exempel är att orterna utmed stambanan hela vägen till Osby(!) dras med i en växande region, medan Hörby ligger på gränsen att vara en del av Malmö/Lund regionen. 

Vad som är mer besynnerligt är Kristianstads hållning i frågan om Diagonalen. Området runt Kristianstad är det enda området i Skåne som inte är en del av Malmö/Lund regionen (se grafik från region Skåne) Statistiken är från 2004; sedan dess har pendlingen ökat markant, speciellt med öresundstågen som numera har både akut vagns- och spårbrist.

Hörby och Kristianstads kommuner borde vara ytterst drivande i projektet Diagonalen, men deras engagemang ligger på frysnivå. I Malmö pratar man om en trafikinfarkt när fler pendlar in och täpper till gatorna. Även från Malmö och Lund ses inga ambitioner att lösa problemen. Från regionen ses inte problemet med att Kristianstad inte är en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. Vad är det för fel på skånska beslutsfattare?

Det är uppenbart att visionerna om en kraftfull region inte spänner bågen hårt nog. Blir det ingen ändring kommer inte hela Skåne vara en del Öresundsregionen. Det är tragiskt när det finns så stor potential. 

Läs mer i artikel i Skånska Dagbladet

Medborgarförslag om fler parkeringsplatser vid Hörby busstation

lördag, mars 13th, 2010

På busshållplatsen i Osbyholm pratade jag med en annan resenär medan vi väntade på bussen. Det visade sig att hon åkt från Hörby till Osbyholm för att finna pendlingsparkeringsplats. Otroligt!

Möjligheten till pending till Malmö/Lund regionen är mycket viktigt för Hörby som samhälle. Det skall vara bekymmersfritt att åka kollektivt; tillgängligheten till parkeringsplatser vid hållplatserna måste byggas ut för att pendlingen och Hörby skall kunna växa.

Därför har medborgarförslag lämnats in till Hörby kommun för att bygga ut pendlarparkeringen vid Hörby busstation med förhoppningen att kommunfullmäktige omgående bifaller förslaget och ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga fler parkeringsplatser.