Posts Tagged ‘Region Skåne’

Östrabyexpressen och landsbygden hålls under armarna ännu ett tag

söndag, december 5th, 2010

Skånska dagbladet skriver om positiva nyheter för de som åker med buss 436. Om inte Skånetrafiken (d.v.s. region Skåne) tar kostnaderna, så kommer kommunen skjuta till pengar för att den skall vara kvar. Mission accomplished kan Skånetrafikens planerare säga och luta sig tillbaka i sina gungande kontorstolar i Hässleholm.

Redan sedan tidigare har vi varit inne på det sluttande planet, med att kommunen tar från sin ansträngda kassa för att stötta regionens kassa. Nu tar vi ett kliv till och hoppas två turer om dagen kommer i längden göra den skillnad så att vi får behålla vår levande landsbygd. Frågan är vad detta kan få kosta för kommunen i tider där vi har skattehöjning att se fram emot samt en ekonomi som inte direkt konvergerar.

Så även om tidningen skriver att framtiden är ljus för 436, så ser det mörkt ut för landsbygdstrafiken generellt.

Uppdaterad artikel i SkD.

Botten i skatteligan är toppen

onsdag, augusti 25th, 2010

Tidningen Dagens Samhälle listar Sveriges kommuners resultat de senaste 10 åren. Hörby hamnar på en icke hedrande plats 253 av 290. Det är dock mer intressant att vi i Hörby den senaste mandatperioden fått ordning på finanserna från de stora underskotten 2003 till 2004, och kunnat etablera kontroll på organisationen. Detta samtidigt som vi har Skånes 9e lägsta kommunala skattesat och dessutom har leverat ett överskott.

Så det är lite sorgligt när man läser kommentarena på Skånska Dagbladets webb angående “nyheten” om bottenplaceringen. De antyder att Hörby skulle ha finanser i moras – så är ju inte fallet.

Faktum är att Hörby har en strikt budgetkontroll för att vi skall kunna fortsätta vara en lågskattekommun men med bevarad kommunal service. Per automatik, om det kommer för mycket pengar in i verksamheten, betyder det att man får en för stor kostym.

Jag som moderat tycker att det är bättre att använda resurserna effektivt. Att som Socialdemokraterna i våras direkt kräva skattehöjning på 75 öre är som att kissa i byxorna. Problemet försvinner inte.

Men vi skall vara klara över att den sociala sektorn drar mer pengar just nu. Försörjningsstödet har ökat på grund av lågkonjunkturen och det får konsekvenser. Våra invånare har lagstadgad rätt till stöd i svåra situationer och det skall vi naturligtvis se till att de få. Socialförvaltningen håller på att förstärka upp bemanningen så att de som är i behov av Socialförvaltningens tjänster skall kunna få service inom en rimlig tid med kvalitet.

Socialdemokraterna och Moderaterna har diametralt skild syn på hur man tacklar problem i verksamheten, vilket med tydlighet framgår av hanteringen av skattefrågan.

Tufft för Hörby att vinna pendlarna

måndag, mars 22nd, 2010

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av järnväg att göra. Höör däremot stormar iväg med en tillväxt på 222 personer, 44 gånger större än Hörby.

Statistik från region Skåne visar att boenden i Höör har tillgång till en större arbetsmarknad med samma pendlings insats. Spelar inte detta någon roll i valet av bostadsort?

Även om vi i Hörby kommun har en natur som överträffas av få andra kommuner, kan man inte blunda för att människors vardag blir flexiblare med en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Hörby kommun, tillsammans med de andra kommunerna utmed E22, har satsat mycket energi på att E22 skall byggas ut till fyrfilig motorväg. Det är endast av trafiksäkerhetskäl som man kan argumentera för utbyggnaden. En motorväg har inte samma regionförstorande effekter som en järnväg. Ett konkret exempel är att orterna utmed stambanan hela vägen till Osby(!) dras med i en växande region, medan Hörby ligger på gränsen att vara en del av Malmö/Lund regionen. 

Vad som är mer besynnerligt är Kristianstads hållning i frågan om Diagonalen. Området runt Kristianstad är det enda området i Skåne som inte är en del av Malmö/Lund regionen (se grafik från region Skåne) Statistiken är från 2004; sedan dess har pendlingen ökat markant, speciellt med öresundstågen som numera har både akut vagns- och spårbrist.

Hörby och Kristianstads kommuner borde vara ytterst drivande i projektet Diagonalen, men deras engagemang ligger på frysnivå. I Malmö pratar man om en trafikinfarkt när fler pendlar in och täpper till gatorna. Även från Malmö och Lund ses inga ambitioner att lösa problemen. Från regionen ses inte problemet med att Kristianstad inte är en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. Vad är det för fel på skånska beslutsfattare?

Det är uppenbart att visionerna om en kraftfull region inte spänner bågen hårt nog. Blir det ingen ändring kommer inte hela Skåne vara en del Öresundsregionen. Det är tragiskt när det finns så stor potential. 

Läs mer i artikel i Skånska Dagbladet

Regionpolitikerna pudlar å tjänstemännens vägnar

tisdag, mars 2nd, 2010

Diskussionerna om mödravårdens vara eller icke vara i Hörby har varit en pinsam historia. I dagarna har verksamhetschefen Göran Lingman kommit på att man skall forsätt med verksamheten, men först skall han hitta pengarna till den (SkD).

Dessutom kommer vårdförbundets representant med besynnerliga argument om ensamarbete och fortbildning. Det borde väl inte vara svårare att det åker barnmorskor mellan mödravårdcentralerna (för en halv barnmorska kan väl inte åka?) i Höör och Hörby efter behov. Så kan man säkerställa att ensamarbete inte inträffar och fortbildning kan genomföras. Hur svårt kan det vara? Är det inte samma landsting? Var finns den organisatoriska fingerfärdigheten och entreprenörsandan?

Hade man kunna fatta ett korrekt beslut för två år sedan och att tjänstemännen hade följt det fattade beslutet, då hade hela denna snurra kunnat undvikas. Vad kostar inte alla dessa småpåvars klåfingrighet när de agerar nyttigiga idioter. Konsekvensen blir att personal och patienter kommer i kläm och upplever otrygghet.

Hörby kommun skall även i framtiden vara bland de bästa kommunerna att starta en familj i, så vi får hoppas att landstingspolitikerna och tjänstemännen har lärt sig en läxa om vad som är viktigt ute i verkligheten. Det är ju trots allt vi som betalar deras löner, så ett visst mått av intresse borde man kunna förvänta sig av dem.

Länkar till artiklar i Skånska Dagbladet

HÖRBY 2010-02-17 Hörby kan luras på mödravården igen
HÖRBY 2010-02-09 Mödravård blir kvar
HÖRBY 2009-12-31 Namnlistor ska rädda mödravården
HÖRBY 2009-12-29 Personal kritisk till flytt
HÖRBY 2009-12-21 Mödravården i Hörby stänger
LOKALT 2008-01-16 Mödravården kvar efter hot om upphandling
LOKALT 2008-01-06 Oklart när och vart mödravården flyttar
Pingat på intressant.se