Skånska dagbladet skriver om positiva nyheter för de som åker med buss 436. Om inte Skånetrafiken (d.v.s. region Skåne) tar kostnaderna, Read More

Tidningen Dagens Samhälle listar Sveriges kommuners resultat de senaste 10 åren. Hörby hamnar på en icke hedrande plats 253 av 290. Read More

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av Read More

Diskussionerna om mödravårdens vara eller icke vara i Hörby har varit en pinsam historia. I dagarna har verksamhetschefen Göran Lingman kommit Read More