Posts Tagged ‘skåne’

Tufft för Hörby att vinna pendlarna

måndag, mars 22nd, 2010

Under 2009 ökades Hörbys befolkning med 5 (!) personer. Från politikerhåll hävdas att det inte har något med avsaknad av järnväg att göra. Höör däremot stormar iväg med en tillväxt på 222 personer, 44 gånger större än Hörby.

Statistik från region Skåne visar att boenden i Höör har tillgång till en större arbetsmarknad med samma pendlings insats. Spelar inte detta någon roll i valet av bostadsort?

Även om vi i Hörby kommun har en natur som överträffas av få andra kommuner, kan man inte blunda för att människors vardag blir flexiblare med en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Hörby kommun, tillsammans med de andra kommunerna utmed E22, har satsat mycket energi på att E22 skall byggas ut till fyrfilig motorväg. Det är endast av trafiksäkerhetskäl som man kan argumentera för utbyggnaden. En motorväg har inte samma regionförstorande effekter som en järnväg. Ett konkret exempel är att orterna utmed stambanan hela vägen till Osby(!) dras med i en växande region, medan Hörby ligger på gränsen att vara en del av Malmö/Lund regionen. 

Vad som är mer besynnerligt är Kristianstads hållning i frågan om Diagonalen. Området runt Kristianstad är det enda området i Skåne som inte är en del av Malmö/Lund regionen (se grafik från region Skåne) Statistiken är från 2004; sedan dess har pendlingen ökat markant, speciellt med öresundstågen som numera har både akut vagns- och spårbrist.

Hörby och Kristianstads kommuner borde vara ytterst drivande i projektet Diagonalen, men deras engagemang ligger på frysnivå. I Malmö pratar man om en trafikinfarkt när fler pendlar in och täpper till gatorna. Även från Malmö och Lund ses inga ambitioner att lösa problemen. Från regionen ses inte problemet med att Kristianstad inte är en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. Vad är det för fel på skånska beslutsfattare?

Det är uppenbart att visionerna om en kraftfull region inte spänner bågen hårt nog. Blir det ingen ändring kommer inte hela Skåne vara en del Öresundsregionen. Det är tragiskt när det finns så stor potential. 

Läs mer i artikel i Skånska Dagbladet

Inte så illa jobbat av Hörby kommun, men vad händer i Kristianstad?

tisdag, mars 2nd, 2010

Så kom beskedet att Nolato bygger ut i Hörby. Det är givitvis mycket positivt för Hörby som samhälle, som mår gott av den växande arbetsmarknaden. Som anledning anför Nolatos chef tillmötesgåendet av Hörby kommun, då kommunfullmäktige villigt klubbade igenom ett borgensåtagande för ett lån på 60 miljoner (ungefär ett halvt bad). Med ett antal byggfärdiga villatomter i kommunen har alliansen byggt ett ekosystem för tillväxt i kommunen.

Verksamheten flyttas från Kristianstad till Hörby med hänvisning till närheten till Malmö/Lund från Hörby. Detta borde vara en väckarklocka för Kristianstads kommun, att inse att dragningskraften från Sydvästskåne klingar av kraftigt på Linderödsåsen. Frågan är om partikelacceleratorn ESS kan öka gravitationen (bokstavligt talat) så mycket att även Kristianstad får vara med på ett hörn?

Därför är det dags för politikerna i Kristianstad att släppa den nordöstra skånska hörnflaggan och hoppa på tåget. Det är dags att kraftfullt verka för att järnvägen Diagonalen byggs mellan Kristianstad och Malmö/Lund. Från Nordostskåne är det ointresset från Kristianstadspolitikerna som är den största bromsklossen för effektivt oppinionsarbete för projektet. Till och med regionen i Blekinge är mer intresserade av Diagonalen än Kristianstadspolitikerna.

Men frågan är hur man tänker, när det är viktigare att ha bra kommunikationer till Hässleholm än till Kastrup?  Kan inte någon berätta för mig?

Länkar

Diagonalen

Artikel i Kristianstadbladet