Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg Bland Read More

… men “vad var det jag sa”. Vindkraftsbolag har lämnat in ansökan om att få bygga verk på utredningsområdet på Read More

Arbetet med det tematiska tillägget för vindkraft i kommunen har pågått under många år i kommunen. Det tematiska tillägget jobbas Read More

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Read More

Idag har handlingarna kommit ut för kommunstyrelsemötet denna månad. Ärende 15 (ärendebilaga) handlar om näringslivsplanen. I år har besöksnäringen hittat Read More

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som Read More

Dagens upplaga av Skånska Dagbladet har en artikel om två nya vindkraftverk i Råby. De boende rasar, och de har Read More

På torsdagen den 11e april hade vi kommunstyrelse. Då var det dags för kommunstyrelsen att avgöra om man ville fortsätta Read More

Kommunstyrelsen föreslås i morgon torsdag allokera ytterligare 200 000 kronor till vindkraftsparken på Linderödsåsens Hörby-sida. Denna penning-rulling fortsätter trots att Read More