Etikettarkiv: vindkraft

När migrationen hjälper till att ge långsiktighet i energipolitiken

Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg Bland annat att det finns fler tranor i området än då [1998-1999] och att det finns betydligt fler våtmarker som i sin tur lockar till sig fler fåglar. Visst är det trevligare att se Sverigedemokraterna bejaka… Läs mer »

Lite förmätet…

… men ”vad var det jag sa”. Vindkraftsbolag har lämnat in ansökan om att få bygga verk på utredningsområdet på Linderödsåsen. Ornitologer och ortsbor protesterar ännu en gång förtvivlat mot att förvandla kommunen orörda lunga till industriell bakgård. Kommunen hade 2013 nästan konsensus om att man skulle fortsätta utredningarna för att kunna etablera en vindkraftspark… Läs mer »

Kunskaper om brister i översiktsplanearbetet förbisågs

Arbetet med det tematiska tillägget för vindkraft i kommunen har pågått under många år i kommunen. Det tematiska tillägget jobbas parallellt med till arbetet med översiktsplanen. Där andra kommuner har en integrerad dokumentation tar Hörby fram två av varandra oberoende dokument. Så då frågar man sig hur detta gick till? En av de tyngsta remissinstanserna… Läs mer »

”Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall ”växa av egen kraft”. Vad denna ”egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man… Läs mer »

Småskalighet och naturvärden på väg in i näringslivsplanen

Idag har handlingarna kommit ut för kommunstyrelsemötet denna månad. Ärende 15 (ärendebilaga) handlar om näringslivsplanen. I år har besöksnäringen hittat in i planen fast bara på sista stycket. I praktiken finns ingen konkret plan, men äntligen lyfter man fram det regionala samarbetet Tourism in Skåne, som jag pekade på i debatterna i Fullmäktige angående tursitbolaget.… Läs mer »

Turismsamarbete med ett regionalt perspektiv – vad är det mer som enfalden borde låta mångfalden debattera?

De turbulenta vindarna om turismsamarbetet i Mittskåne har mojnat. Utan samma buller och bång har ett annat turismsamarbete avstannat. Det gäller samarbetet mellan näringsidkare och kommunerna i Ystad och Österlen. Skd rapporterar om skilsmässan 2014-05-15. Skulle vi extrapolera retoriken från kommunfullmäktige i Hörby kommer nu syd-ost regionen drabbas av massarbetslöshet. Logiken i kopplingen är lika… Läs mer »

Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som kokas i översiktsplanen. Vad som har sipprat ut är dock av mycket oroande slag. Bland annat kommer vindkraftsparken på Linderödsåsen att vara en del av förslaget. Om det informerades det om på fullmäktige i Askeröd.… Läs mer »

200 meter som försvann

Dagens upplaga av Skånska Dagbladet har en artikel om två nya vindkraftverk i Råby. De boende rasar, och de har min fulla sympati. Vem vill ha 150 meter höga vindkraftverk en halv kilometer bort? Men i följeartikeln intervjuas byggnadsnämndens ordförande Birger Torkildsson(M) som på slutet läcker information om uppdateringen av vinkraftsplanen i kommunen; Avståndet till… Läs mer »

Inget intresse av djupare demokratisk förankring

På torsdagen den 11e april hade vi kommunstyrelse. Då var det dags för kommunstyrelsen att avgöra om man ville fortsätta på den inslagna enda vägens politik om vindkraftsplanerna på Linderödsåsen. I potten fanns 200 000 kronor och demokratiskt inflytande. Beslutet blev att man skulle fortsätta med de av Länsstyrelsen begärda undersökningarna i utredningsområdena. Jag hävdade… Läs mer »

En bättre debatt och förankring krävs

Kommunstyrelsen föreslås i morgon torsdag allokera ytterligare 200 000 kronor till vindkraftsparken på Linderödsåsens Hörby-sida. Denna penning-rulling fortsätter trots att det inte har varit någon som helst debatt om huruvida vi över huvud taget skall ha vindkraft på åsen eller inte. Här är min och Torbjörn Malvås insändare: En viktig principiell fråga De nationella målen… Läs mer »