Posts Tagged ‘Fjällmossen’

Lite förmätet…

tisdag, januari 13th, 2015

… men “vad var det jag sa”. Vindkraftsbolag har lämnat in ansökan om att få bygga verk på utredningsområdet på Linderödsåsen. Ornitologer och ortsbor protesterar ännu en gång förtvivlat mot att förvandla kommunen orörda lunga till industriell bakgård.

Kommunen hade 2013 nästan konsensus om att man skulle fortsätta utredningarna för att kunna etablera en vindkraftspark runt Fjällmossen. Det var en ledamot i kommunstyrelsen som sa nej, som yrkade på att toppstyrets idéer skulle testas i fullmäktige i öppenhet och under debatt.

20120818_134249Toppstyrningen hade gått så långt att maktfullkomligheten körde över viljan till en öppen fullmäktigedebatt. Yrkandet om tilldelning av mer kommunala pengar kom till och med från den individ på mötet som hade egna ekonomiska intressen i projektet. Inget konstigt med det, när denne förklarade att någon arvsrätt inte förelåg…

Ingen annan i kommunstyrelsen, förutom denna enskilda individ som följde sunt förnuft, i strid mot partilinjerna och kackandes i eget bo, tyckte det var en bra idé med en fullmäktigedebatt. En i övrigt enig kommunstyrelse dunkade igenom beslutet att tilldela mer medel till utredningarna.

Det som skulle utredas var följande:

I huvudsak kräver Länsstyrelsen en utredning enligt artförordningen för att ge en fördjupad analys av fågelförekomsten i de föreslagna utredningsområdena och i detta krav instämmer bland annat Skånes Ornitologiska förening och ett stort antal av de privatpersoner som yttrat sig.

Med mer medel till en biasad analys av fågellivet blev det enklare för vindkraftbolagen att kunna etablera sin vindkraftspark.

Det var på ett kommunstyrelsemöte i april 2013 (se protokollsutdrag 2013-04-11) som beslutet togs.  Hela det politiska spektrumet i Hörby skulle bara ett år senare, inför valrörelsen, svänga 180 grader i sin jakt på väljare.

Så nu står vi här efter valet – ett löfte från varje parti om att man inte vill ha vindkraft på runt Fjällmossen men utan individer som tänker fritt och säger ifrån mot den skenande politiken.

Politikerna som röstade för beslutet sitter nu vid makten “i orubbat bo”, om ytterligare en fågelterm uttrycks. Som man bäddar får man ligga kraxar jag från läktaren.

Artiklar i Skånskan

Vindkraftsplanerna hotar fågelparadis

Vindkraftverk kan bli slutet för orrarna