Posts Tagged ‘Linderödsåsen’

När migrationen hjälper till att ge långsiktighet i energipolitiken

lördag, januari 31st, 2015

Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg

Bland annat att det finns fler tranor i området än då [1998-1999] och att det finns betydligt fler våtmarker som i sin tur lockar till sig fler fåglar.

tranaVisst är det trevligare att se Sverigedemokraterna bejaka sin gröna sida snarare än den bruna, men är det inte lite lustigt att det är migrerande fåglar som hjälper till i argumentation? Speciellt så låter tranorna konstigt och högljutt – varför låter de inte som en talgoxe, något som vi är vana vid?

Och vidare så lockas fler fåglar till området på grund av våtmarkerna – det kan ju inte vara bra att nya fåglar kommer dit och äter upp maten för de inhemskt uppfödda storkarna i det behjärtansvärda storkprojektet.

Kanske det är bättre att hägna in våtmarkerna tillsammans med storkarna så får vi mindre artblandning och konkurrens?

Det är lätt att kåsera om stereotyper bland fåglar och Sverigedemokrater, men det är betydligt svårare att skojja om ingenting, det vill säga de andra partiernas frånvaro av debatt angående vindkraftsplanerna på åsen.

Så jag frågar mig om det räckte med en one-liner i valrörelse för att bekänna färg och därmed är det business as usual? Var finns visionerna om möjligheterna för turismnäringen och boendemiljöerna i de orörda landskapet som förklarar VARFÖR det är en så urbota korkad idé att utreda och planera för en vindkraftsetablering på åsen?

slamkrypareI denna dypöl av genomsubventionerad energipolitik där de politiska slamkryparna härskar, där vet man inte vilken fråga som ställs när artinventeringarna genomförs, ity allt regleras av lagar som syftar till en gigantisk utbyggnad av vindkraft till 30TWh år 2020 oavsett naturvärden

Det är inte konstigt att ingen kan eller vågar sticka ut underläppen för att formulera ett yttrande från dypölen. Oavsett vad, så blir varje uttalande fel i en värld där skydd av naturvärlden hotas av samma skydd för samma naturvärden.

Endast genom att blanda in Åsa Romson och Miljöpartiet kunde situationen bli värre. Den nu tillgängliga energimetoden görs ännu mer politiskt osäker. Miljöpartiet driver, trots att regeringspartner har en överenskommelse om att drifta kärnkraften vidare, en linje om mer vindkraft… till varje pris.

Jag skulle vilja hävda att det är dags att avsluta den enorma prokrastineringen av energipolitiken. Bejaka att vi kommer behålla kärnkraften så länge den är ekonomisk lönsam och miljösäker.

Vidare vill jag att vi slutar beströ vår orörda natur med vindsnurror som skivar våra fåglar, skrämmer turister och gör boende lomhörda till priset av massor av skattepengar.

Lite förmätet…

tisdag, januari 13th, 2015

… men “vad var det jag sa”. Vindkraftsbolag har lämnat in ansökan om att få bygga verk på utredningsområdet på Linderödsåsen. Ornitologer och ortsbor protesterar ännu en gång förtvivlat mot att förvandla kommunen orörda lunga till industriell bakgård.

Kommunen hade 2013 nästan konsensus om att man skulle fortsätta utredningarna för att kunna etablera en vindkraftspark runt Fjällmossen. Det var en ledamot i kommunstyrelsen som sa nej, som yrkade på att toppstyrets idéer skulle testas i fullmäktige i öppenhet och under debatt.

20120818_134249Toppstyrningen hade gått så långt att maktfullkomligheten körde över viljan till en öppen fullmäktigedebatt. Yrkandet om tilldelning av mer kommunala pengar kom till och med från den individ på mötet som hade egna ekonomiska intressen i projektet. Inget konstigt med det, när denne förklarade att någon arvsrätt inte förelåg…

Ingen annan i kommunstyrelsen, förutom denna enskilda individ som följde sunt förnuft, i strid mot partilinjerna och kackandes i eget bo, tyckte det var en bra idé med en fullmäktigedebatt. En i övrigt enig kommunstyrelse dunkade igenom beslutet att tilldela mer medel till utredningarna.

Det som skulle utredas var följande:

I huvudsak kräver Länsstyrelsen en utredning enligt artförordningen för att ge en fördjupad analys av fågelförekomsten i de föreslagna utredningsområdena och i detta krav instämmer bland annat Skånes Ornitologiska förening och ett stort antal av de privatpersoner som yttrat sig.

Med mer medel till en biasad analys av fågellivet blev det enklare för vindkraftbolagen att kunna etablera sin vindkraftspark.

Det var på ett kommunstyrelsemöte i april 2013 (se protokollsutdrag 2013-04-11) som beslutet togs.  Hela det politiska spektrumet i Hörby skulle bara ett år senare, inför valrörelsen, svänga 180 grader i sin jakt på väljare.

Så nu står vi här efter valet – ett löfte från varje parti om att man inte vill ha vindkraft på runt Fjällmossen men utan individer som tänker fritt och säger ifrån mot den skenande politiken.

Politikerna som röstade för beslutet sitter nu vid makten “i orubbat bo”, om ytterligare en fågelterm uttrycks. Som man bäddar får man ligga kraxar jag från läktaren.

Artiklar i Skånskan

Vindkraftsplanerna hotar fågelparadis

Vindkraftverk kan bli slutet för orrarna

Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

tisdag, december 17th, 2013

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som kokas i översiktsplanen. Vad som har sipprat ut är dock av mycket oroande slag. Bland annat kommer vindkraftsparken på Linderödsåsen att vara en del av förslaget. Om det informerades det om på fullmäktige i Askeröd.

Politikerkåren har inte fått möjlighet att debattera klokheten i detta förslag. Den begränsade kretsen som tillåts vara med och diskutera innehållet är mycket liten. Jag har sökt information om vad som pågår men inga offentliga handlingar finns att tillgå. Detta trots att planen under upprepade gånger varit under politisk behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Min begäran att få ut översiktsplanen avslogs.

Nu tvivlar jag på att man kan bedriva en politisk process på ett arbetsmaterial, så jag har överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg. Det är orimligt att locket skall vara på under en så viktig process som översiktsplanen.

Därför var det extra roligt och intressant att Miljöpriset vanns av Helena Olofsson för sina kulturvandringar på just Linderödsåsen. Här delar kommunen ut ett pris för kulturverksamhet som har sin jordmån i det gamla kulturlandskapet på Linderödsåsen. Detta samtidigt som en annan del av kommunen planerar för att exploatera densamma med en vindkraftspark.

20131216_190045

Helena Olofsson är först ut på banan från talarstolen om Linderödsåsen.

Med ett slag skulle man slå undan benen för den belönade verksamheten. Hur många av fullmäktigeledamöterna var det som tänkte på det när man applåderade för Helena Olofsson insatsen?

Och som om inte den paradoxen vore nog. Samma topp-politiker som jobbar med vindkraftsplanerna jobbar samtidigt för en turistsatsning tillsammans med Eslöv och Höör. Vad är det man skall komma till Hörby och titta på om vi bygger bort besöksnäringen i kommunen med en vindkraftspark?

Helena Olofsson var en pionjär i ämnet i talarstolen. Hon lyckades på ett alldeles utmärkt sätt framföra ett av de starkaste argumenten mot vindkraftsparken – inte bara i det hon sa, utan vad hon representerade.

Vi politiker måste mangrant stå vid hennes sida som en kraft. Vi måste värna den småskaliga besöksnäringen gentemot storskalig vindkraftsutbyggnad i kulturlandskapet på Linderödsåsen.

Artikel i Skd 2013-12-17