Posts Tagged ‘kärnkraft’

När migrationen hjälper till att ge långsiktighet i energipolitiken

lördag, januari 31st, 2015

Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg

Bland annat att det finns fler tranor i området än då [1998-1999] och att det finns betydligt fler våtmarker som i sin tur lockar till sig fler fåglar.

tranaVisst är det trevligare att se Sverigedemokraterna bejaka sin gröna sida snarare än den bruna, men är det inte lite lustigt att det är migrerande fåglar som hjälper till i argumentation? Speciellt så låter tranorna konstigt och högljutt – varför låter de inte som en talgoxe, något som vi är vana vid?

Och vidare så lockas fler fåglar till området på grund av våtmarkerna – det kan ju inte vara bra att nya fåglar kommer dit och äter upp maten för de inhemskt uppfödda storkarna i det behjärtansvärda storkprojektet.

Kanske det är bättre att hägna in våtmarkerna tillsammans med storkarna så får vi mindre artblandning och konkurrens?

Det är lätt att kåsera om stereotyper bland fåglar och Sverigedemokrater, men det är betydligt svårare att skojja om ingenting, det vill säga de andra partiernas frånvaro av debatt angående vindkraftsplanerna på åsen.

Så jag frågar mig om det räckte med en one-liner i valrörelse för att bekänna färg och därmed är det business as usual? Var finns visionerna om möjligheterna för turismnäringen och boendemiljöerna i de orörda landskapet som förklarar VARFÖR det är en så urbota korkad idé att utreda och planera för en vindkraftsetablering på åsen?

slamkrypareI denna dypöl av genomsubventionerad energipolitik där de politiska slamkryparna härskar, där vet man inte vilken fråga som ställs när artinventeringarna genomförs, ity allt regleras av lagar som syftar till en gigantisk utbyggnad av vindkraft till 30TWh år 2020 oavsett naturvärden

Det är inte konstigt att ingen kan eller vågar sticka ut underläppen för att formulera ett yttrande från dypölen. Oavsett vad, så blir varje uttalande fel i en värld där skydd av naturvärlden hotas av samma skydd för samma naturvärden.

Endast genom att blanda in Åsa Romson och Miljöpartiet kunde situationen bli värre. Den nu tillgängliga energimetoden görs ännu mer politiskt osäker. Miljöpartiet driver, trots att regeringspartner har en överenskommelse om att drifta kärnkraften vidare, en linje om mer vindkraft… till varje pris.

Jag skulle vilja hävda att det är dags att avsluta den enorma prokrastineringen av energipolitiken. Bejaka att vi kommer behålla kärnkraften så länge den är ekonomisk lönsam och miljösäker.

Vidare vill jag att vi slutar beströ vår orörda natur med vindsnurror som skivar våra fåglar, skrämmer turister och gör boende lomhörda till priset av massor av skattepengar.

Har Socialdemokraterna fått en partiledare med verklighetskontakt?

måndag, februari 20th, 2012


Idag körde jag bil till Kastrup över Öresundsbron. Ja, jag vet att det varken är speciellt miljövänligt eller billigt, men bekvämligheten att slippa konka tre stora väskor korrumperade mig så till den milda grad att jag i alla fall hamnade i bilen. Det är inte ofta man kör över bron så det är sällan man får denna grandiosa vy över Storköpenhamn. Både till höger och till vänster ser man de danska kolkraftverken skjuta upp tjocka rökplymer högt upp i atmosfären.

Barsebäcksverket med Öresundsbron i fonden

Om man hade vridit huvudet 110 grader till höger (vilket jag naturligtvis inte gjorde då jag körde…) skulle man sett det nedlagda Barsebäcksverkets skorstenar och reaktorinneslutningar.

Nedläggningen av Barsebäcksverket är nog det mest underliga beslut som har fattats – fullständig kapitalsförstöring, med motiv som går på tvärs med min uppfattning de akuta miljöproblemen vi har idag.

Det var för 5 år sedan jag valde att tro på global uppvärmning – jag kan inte säga att jag är övertygad, för diskussionen och faktan är otroligt komplex, men att satsa på säkerhet före risk verkar en klok avvägning just i detta fall. Därför valde jag att åka buss till jobbet och har installerat värmepump i huset där jag bor.

Jag vill hävda att det var mot alla odds att jag kom fram till den ståndpunkten, för stadsmakterna har kommit fram till att det är bättre att köra danska kolkraftverk i stället för att köra klimatneutral svensk kärnkraft. Vad är det för signal man skickade till mig och övriga svenskar?

Under resans gång har jag sett hur vindkraftsverken har spritt ut sig runt Kävlingeån på slätten norr om Lund. Visst, det ser inte riktigt klokt ut, men även dessa är klimatneutrala precis som kärnkraften. Anledningen till den omfattande utbyggnaden är inte att det är ekonomiskt lönsamt, utan att de är kraftigt subventionerade av privatpersoner som köper elcertifikat i hopp om att världen kommer bli en bättre plats att leva på.

Nog är det en bra utveckling, men inte ens den mest rabiata vindkraftskramaren kan komma fram till att de potentiella möjligheterna motsvarar det faktiska behovet. Kärnkraften kommer vara en integrerad del i den svenska energiförsörjningen under överskådlig framtid oavsett hur mycket Jonas Sjöstedt drömmer om en annan värld.

De svenska reaktorerna byggdes på 70-talet. Effekthöjningar och omfattande renoveringar pågår för att deras livslängd skall kunna sträckas ut till 2045. Det har länge legat en död hand över den svenska kärnkraftsindustrin på grund av den politiska trollgången i kärnkraftsfrågan. Konsekvenserna är att kompetensen för att köra dessa anläggningar  har försvunnit från landet, en kompetens som man nu behöver i det omfattande moderniseringsprogrammet.

Så när Maud Olofsson klagar på kärnkraftsbolagen om deras tillgänglighet är det defacto hennes eget parti som är skulden till att kärnkraftsbolagen inte har den kontinuerliga rutin för uppgraderingar av kraftverken. Detta är komplicerade system som kräver ett långsiktigt perspektiv och det är här Stefan Lövén kommer in.

Stefan Lövén

I en intervju i SVTs Agenda 2012-02-12 öppnar han för att Sverige skall ha en långsiktig energipolitik som måste sträcka sig över blockgränserna:

-Kärnkraften är ingen isolerad fråga. Den är en del av energiförsörjningen. Vi behöver en bred överenskommelse där partierna sätter sig ner och diskuterar hur energibehovet faktiskt ser ut i framtiden. Och så koppla det till att vi ska ha en bra klimatpolitik.

Nu en vecka efter är det fri skjutning på den ny partiledaren för att han säger det som behövs sägas om en så fundamental fråga som nationens energiförsörjning och dess tillhörande infrastruktur.

Det mest bisarra är nog Aftonbladets ledare av Eva Franchell 2012-02-19 som nu klistrar socialdemokratins splittring på Stefan Löven för hans uttalande om den nödvändiga långsiktiga energiöverenskommelsen. Den renläriga, fullständigt politiska korrekta neo-socialdemokratin vrider och vänder på sig som en mask på en krok när verkligheten tränger sig på. Denna verklighet har uppenbarligen varit frånvarande sedan Göran Persson lämnade skutan i mitten av valperioden 2002 och 2006.

Kan man koppla denna kontakt med verkligheten till den uppmätta uppgången för Socialdemokraterna i senaste Sifo mätningen? Speciellt LO kollektivet, som är basen i socialdemokraternas väljarkadrer, har återfått en del av förtroendet för partiet och scorar nu 50%. Är det en partiledare som pratar om det som är viktigt för att landet skall kunna fortsätta producera för att generera resurser till den välfärd som så många är intresserade att spendera pengar på?

Är det så att örnen har landat och vi ser en opposition som kan driva den borgerliga regeringen till att överträffa sig själv eller är det en oppositionsledare som kommer sopa banan med oss borgare 2014? Roligt att se andra moderater välkomna utmaningen, läs Kent Perssons blogg till exempel.

Att tänka längre än näsan räcker – inte ens Pinocchios näsa förslår

onsdag, mars 16th, 2011

I dessa turbulenta tider om kärnkraft läser man om att staten skall vara ytterst ansvarig för kärnavfallet i slutförvaret. Argumentet är att företagen tenderar att gå i konkurs innan strålningen klingat av.

Tidsperspektivet är 100 000 år. Gustav Vasa valdes till kung 1521, i någon liberal tolkning kan man säga att Svenska staten instantierades då – 500 år sedan. Vad är sannolikehten att Sverige ens existerar år 2521, eller mer intressant, svenska skattebetalare? Det hela blir en, som SKB säger, mer eller mindre filosofisk fråga.

Den senaste istiden Weichsel hade ett istäcke som var 3-4 km tjockt för 20000 år sedan och täckte stora delar av Skandinavien. Vad skall svenska skattebetalare göra åt kommande istid?Så vad konkret kan man få ut av dessa perspektiv? Om man inte kan räkna med en stat hur kan man hantera en plan för läckande kärnavfallskapslar? Lek med tanken att när man fyller igen slutförvaret, så bakar man in guldtackor (finns det något som är mer beständigt?) som kan bekosta reperationer av slutförvaret. Det är dock viktigt att mänskligheten inte får reda på guldtackornas existens, då de i så fall med all sannolikhet omgående kommer grävas upp.

Den största positiva effekten av att gräva ner guldet är nog dock att den verkliga kostnaden syns i kalkylerna.

Fast med den takt som vi förbrukar vår planets resurser, kommer det kanske inte finnas någon girig mänsklighet att reparera de potentiella skadorna. Den riktiga frågan kanske i stället är, hur många miljarder är det värt att rädda några överlevande råttor i en post-civilisation.

Är det så att hela avfallsfrågan är ett spel för galleriet; att det i verkligeheten är vår generations desperata försök att hantera ett olösligt moralisk dilemma med teknik.

Är billig energi en rättighet?

lördag, oktober 30th, 2010

Maud Olofsson, representant för det parti som stod längst fram på barrikaderna i kärnkraftsomröstningen, kallade kärnkraftsindustrin till sig för att förvissa sig om att svenskarnas rättighet till billig el under de kalla vintermånaderna skall kunna tillgodoses. Det är som i Afrika när regeringarna går in och kontrollerar priset på ris och vete för att inte kravaller eller andra oroligheter skall uppstå. Detta är helt absurdt och jag hyser inga förhoppningar om att reaktorerna kommer snurra i januari.

Vi svenskar lever i tron om att staten skall ta hand om oss, men efter avregleringarna är det så att vi är i de kommersiella företagens våld och, som det visar sig nu på oligopolmarknaden, godtyckliga prissättning för att tillfredsställa kraftbolagens ägares behov av vinstmaximering. Ja, jag vet, jag låter som en kommunist, men min lösning är inte kommunistisk.

Själv bor jag inom EONs nätområde i Skåne – varje år höjs priset för eldistrubutionen och varje år är det något behjärtansvärt skäl för höjningen (är det inte ledningsnedgrävning så är det eftersatt underhåll) Distributionen av privata företag på en monopolmarknad fungerar inte. Detta är viktigt att konstatera om Telias kopparnät tas över av staten direkt om mer av Telia skall säljas.

Jag vad gäller elen så är det så att de stora aktörerna svälter systemet på energi och därmed jackar upp priserna. Så när representanter för känrkraftsverken säger att det förlorar miljarder på att kraftverken står stilla stämmer det bara för kraftverket men inte för energibolaget som gör gigantiska vister på att inte köra verket. Och det gäller alla tre dominaterna Vattenfall, EON och Fortum.

Det är viktigt att vi svenskar förstår detta och kan agera utifrån detta. De små lokala lösningarna har en framtid med värmeväxlare, solceller och kollektiva vindkraftverk. Det är paradoxalt att sårbarheten hos vårt samhälles mest sårbara verksamhet skall påvisas av dem som är satta att sköta den.

Kärnkraft är förnyelsebar energi

onsdag, juni 23rd, 2010

Man kan konstatera att kärnkraft är förnyelsebar. I och med förra veckans beslut om att man får ersätta gamla reaktorer med nya kan man stilla konstatera att miljövännerna har vunnit en giganstisk seger då all kärnkraft kan bli förnyelsebar. Vem behöver sol och vind då?

Pingat till intresseant.se