Klimatdebattens vågor går höga, men idé och innovationsmässigt är det inte speciellt mycket höjd. Med kärnkraften som exempel visar jag på hur man kan tänka annorlunda för att inte fastna i Helgeandsholmens vinkelvolt med här och nu-lösningar för framtidens problem och framför allt möjligheter.

Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg Bland Read More

Idag körde jag bil till Kastrup över Öresundsbron. Ja, jag vet att det varken är speciellt miljövänligt eller billigt, men Read More

I dessa turbulenta tider om kärnkraft läser man om att staten skall vara ytterst ansvarig för kärnavfallet i slutförvaret. Argumentet Read More

Maud Olofsson, representant för det parti som stod längst fram på barrikaderna i kärnkraftsomröstningen, kallade kärnkraftsindustrin till sig för att Read More

Man kan konstatera att kärnkraft är förnyelsebar. I och med förra veckans beslut om att man får ersätta gamla reaktorer Read More