Posts Tagged ‘maud olofsson’

Är billig energi en rättighet?

lördag, oktober 30th, 2010

Maud Olofsson, representant för det parti som stod längst fram på barrikaderna i kärnkraftsomröstningen, kallade kärnkraftsindustrin till sig för att förvissa sig om att svenskarnas rättighet till billig el under de kalla vintermånaderna skall kunna tillgodoses. Det är som i Afrika när regeringarna går in och kontrollerar priset på ris och vete för att inte kravaller eller andra oroligheter skall uppstå. Detta är helt absurdt och jag hyser inga förhoppningar om att reaktorerna kommer snurra i januari.

Vi svenskar lever i tron om att staten skall ta hand om oss, men efter avregleringarna är det så att vi är i de kommersiella företagens våld och, som det visar sig nu på oligopolmarknaden, godtyckliga prissättning för att tillfredsställa kraftbolagens ägares behov av vinstmaximering. Ja, jag vet, jag låter som en kommunist, men min lösning är inte kommunistisk.

Själv bor jag inom EONs nätområde i Skåne – varje år höjs priset för eldistrubutionen och varje år är det något behjärtansvärt skäl för höjningen (är det inte ledningsnedgrävning så är det eftersatt underhåll) Distributionen av privata företag på en monopolmarknad fungerar inte. Detta är viktigt att konstatera om Telias kopparnät tas över av staten direkt om mer av Telia skall säljas.

Jag vad gäller elen så är det så att de stora aktörerna svälter systemet på energi och därmed jackar upp priserna. Så när representanter för känrkraftsverken säger att det förlorar miljarder på att kraftverken står stilla stämmer det bara för kraftverket men inte för energibolaget som gör gigantiska vister på att inte köra verket. Och det gäller alla tre dominaterna Vattenfall, EON och Fortum.

Det är viktigt att vi svenskar förstår detta och kan agera utifrån detta. De små lokala lösningarna har en framtid med värmeväxlare, solceller och kollektiva vindkraftverk. Det är paradoxalt att sårbarheten hos vårt samhälles mest sårbara verksamhet skall påvisas av dem som är satta att sköta den.

Nej!!!! Inga ersättningar till flygindustrin

tisdag, april 20th, 2010

Maud öppnar dörren på glänt för att betala ut ersättningar till drabbade flygbolag. Förutom att det är principiellt fel, kan detta leda till en vansinnesfärd i utbetalningar av skattemedel. Var skall man dra gränsen, charterturister som inte kommit hem i tid till jobbet? Jag som inte kom iväg till London i måndags? För att inte tala om allt flyggods som ligger på landets terminaler – vad kostar inte det i förlorade pengar för företagen.

Faktum är att vulkaner är en del av verkligheten som flygbolagen verkar i. Att bolagen inte tar detta i beräkning kan inte staten hållas ansvarig för. Var finns denna skyldighet från statens sida att hålla aktörer skadeslösa vid naturkatastrofer? Den finns inte! Upplysningsvis kan man säga till Maud att det är därför det finns försäkringsbolag om flygbolagen inte kan hantera risken själva.

Nej, ersättningar till flygbolagen är ett sluttande plan som inte skall beträdas av Svenska staten. Maud har under dagen svängt från att även hon sagt nej, till att ge en öppning att det kan bli aktuellt. Flygbolagen månne gläfsa efter dessa gratispengar.

Länk till Mauds kommenter på DN på förmiddagen där hon säger nej till bidraget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/naringsministern-emot-flygstod-1.1080151

Länk till Mauds kommentar i Sveriges Radio Studio Ett 16-timmen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3640450

Pingat till intresseant.se