Posts Tagged ‘skattemedel’

Tommy Hall klagar på tankar om effektivisering

måndag, september 6th, 2010

Tommy Hall hade en insändare i Skånska Dagbladet idag, där han inte ser hur servicen skall kunna upprätthållas utan hans 75öres skattehöjning. Specifikt pekar han ut mina tankar om att få ut mer “kräm” ur pengarna vi stoppar in. Mitt svar har jag redan skickat in till Skånska, men delas även här nedan:

Tommy Hall(S) kritiserar mig för att jag tror att den kommunala verksamheten kan bli effektivare. Tommy Halls lösning är att höja skatten. Alla som jobbar i näringslivet vet att effektivisering är kontinuerligt arbete inom företagen – det är en överlevnadsfråga som påverkar och engagerar alla anställda och är i sin natur positiv. Kommunen är inte annorlunda – vi kommuninvånare måste känna att pengarna används rätt och effektivt för att skattefinansieringen skall vara trovärdig.

Det är inte så att kommunens verksamhet var fulländad 2008 och att därefter är det bara mer pengar som löser alla problem. Förmågan att tänka i andra banor än att höja skatten verkar inte finnas hos Socialdemokraterna, eller är det så att de bara är notoriska skattehöjare?
 
Ni som saknar ideologi i debatten kan här se skiljelinjen. Tommy Hall vill bestämma över vart dina pengar skall gå, mot det ställs alliansen som jobbar för att skattepengarna används så effektivt som möjligt, vilket ger dig friheter i ditt liv. Valet är ditt. Kryssa rätt.
 
Per Elis Jansson (M) www.perelis2010.se
Det är inte så att tillförsel av mer resurser uteslutes, men man skall hela tiden ifrågasätta om vi med dagens teknik och kunskap genomför arbetet mest ekonomiskt.

Nej!!!! Inga ersättningar till flygindustrin

tisdag, april 20th, 2010

Maud öppnar dörren på glänt för att betala ut ersättningar till drabbade flygbolag. Förutom att det är principiellt fel, kan detta leda till en vansinnesfärd i utbetalningar av skattemedel. Var skall man dra gränsen, charterturister som inte kommit hem i tid till jobbet? Jag som inte kom iväg till London i måndags? För att inte tala om allt flyggods som ligger på landets terminaler – vad kostar inte det i förlorade pengar för företagen.

Faktum är att vulkaner är en del av verkligheten som flygbolagen verkar i. Att bolagen inte tar detta i beräkning kan inte staten hållas ansvarig för. Var finns denna skyldighet från statens sida att hålla aktörer skadeslösa vid naturkatastrofer? Den finns inte! Upplysningsvis kan man säga till Maud att det är därför det finns försäkringsbolag om flygbolagen inte kan hantera risken själva.

Nej, ersättningar till flygbolagen är ett sluttande plan som inte skall beträdas av Svenska staten. Maud har under dagen svängt från att även hon sagt nej, till att ge en öppning att det kan bli aktuellt. Flygbolagen månne gläfsa efter dessa gratispengar.

Länk till Mauds kommenter på DN på förmiddagen där hon säger nej till bidraget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/naringsministern-emot-flygstod-1.1080151

Länk till Mauds kommentar i Sveriges Radio Studio Ett 16-timmen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3640450

Pingat till intresseant.se