Posts Tagged ‘Sverigedemokraterna’

Ahlkvistserans sista andetag

måndag, september 10th, 2018

Så då var det slutlekt och regnbågen förpassades till historien i och med valet den nionde september. Från Moderaternas rekordval 2010 där de fick 15 mandat har man nu gått till endast fyra. Sverigedemokraterna har gjort precis motsatt resa – det enda som är samma är att vinnarna hade valvaka på Stora Hotellet i Hörby.

lindholm122016Sedan Eva Lindholm från Önneköp slog klorna i det lokala Moderatpartiet i Hörby har absolut inget gott kommit ur det. Faktum är att under mandatperioden har hon i sin strävan efter total hegemoni internt lyckats göra sig av med den lilla hjärnkapacitet som trots allt fanns kvar. Nu är det äntligen slut… skulle man kunna tro.

susannemeijer122016Även Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval vilket innebär slutet för Hörbys egen Mona Sahlin – Susanne Meijer. Efter en mandatperioder av ekonomisk moras med skattehöjning, absurda inköp av flyktingvillor, svikna löften i detaljplaner, eftersatt underhåll av kommunens byggnader, ekonomiska uttalanden som att flyktingströmmen inte påverkar Hörby ekonomiskt, ja, då har det varit en naturlig konsekvens av väljarna i Hörby att ge henne sparken.

Hade det varit någon ryggrad i damerna Meijer och Lindholm så hade de avgått – men det är svårt att tänka sig. Båda två kom till respektive makt som en konsekvens av Ahlkvist-eran som raserade allt vad politisk anständighet var. 2014 hade skandalerna i Hörbypolitiken blivit så omfattande att till och med Socialdemokrat kunde bli kommunalråd i Hörby.

Dock finns det ingen tradition av politisk anständighet i Hörby. Politikerna måste bäras ut från sina poster i Hörby antingen efter att de blivit fått en kniv i ryggen av sina partikollegor (som undertecknad) eller att de dött en naturlig biologisk död.

Nu skulle man kunna tro att Sverigedemokraterna gjort ett superval. Icke – det är bara en naturlig konsekvens av att väljarkåren i Hörby är generellt borgerlig/konservativ samt att de övriga partierna är fullständigt värdelösa. Missförstå mig rätt – Sverigedemokraterna är rätt positionerade med endast bejakandet av de två faktumen att invandrarungdomar från Balkan och Afghanistan förvandlat Hörby centrum till en free-fire zone, med ett i praktiken utegångsförbud för varje normalt funtad Hörbybo, samt utpekande av kostnaderna för flyktinginvandringen i välfärden.

Nej, Sverigedemokratnernas verkliga framgång kommer mer från de andra partiernas oförmåga att göra sig av med köttberget av dinosaurier från en tid när det inte var lika tydligt vilken sorts politiker man hade valt. Efter att provat Socialdemokraterna 2014 var Sverigedemokraterna det enda oprövade kortet kvar. Det är ungefär samma megatrend i Hörby som i Sverige, Europa och världen i stort men i Hörby får vi en multiplikationsfaktor på grund av galenskaper i närtidshistorien med monumentalmålningar och allmän lekstuga med skattepengar.

Det är inte svårt att se en regeringskoallision i Hörby givet att samma principer gäller som förra valet – flest arvoderade ordförandeposter i den politiska huggsexan vinner. Med Sverigedemokrater och SPI tillsammans finns det 18 mandat. Tre mandat kvarstår innan en majoritet har skapats. Det räcker med ett borerligt part för att uppnå en majoritet, vilket parti som helst från Moderaterna, Folkpartiet eller Centern och en starkare majoritet än den förra regnbågen kan skapas.

Visst kommer vi få oss till dels vår del av tokigheter från ett sådant styre. Men den mängd tokigheter som Ahlkvist och Meijer radade upp i parti och minut kommer har det nya styret inte förmåga att leverera – de är helt enkelt inte lika galna.

Givet alla dessa partiers historiska mått av flexibilitet vad gäller etik, löften till väljare, ideologisk mognad, regeringkompetens, typen av humankapital i leden, jag då har vi inga som helst problem. Logiken i denna optimistiska bloggning ligger i att det kan bara bli bättre!

Grattis Hörby….

Win-win-win i skånskt gemyt i väntan ansvarstagande

tisdag, november 18th, 2014

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige i Hörby. Motionen lär enligt Skd 2014-10.15 säga att avgifterna för måltiderna som kommunen tillhandahåller skall återställas till vad de var tidigare i höst.

Susanne Meijer har tidigare sagt att hon är beredd att stödja en sådan motion. Jag har tidigare kommenterat risken för att ett tidigt haveri när man skall hantera motionen. Nu kommer det inte ske inom närtid trots att det tillträdande kommunalrådet och majoriteten av fullmäktige står bakom förslaget.

Det är en intressant vinkelvolt av demokratin att ett förslag, som troligtvis skickade många väljare över till oppositionen, är inget förslag som kommer klubbas igenom med den nya majoriteten. Kostnaden för att klubba igenom SD motionen, som Socialdemokraterna egentligen står bakom och som de röstade för i höstas, kommer vara högt för Socialdemokraterna då motionen riskerar att haverera det sköra regnbågssamarbetet.

Så när ärendet kommer upp på det nya fullmäktiges bord nu i november så kommer fullmäktige skicka ärendet till Socialnämnden för att där begravas under en lång tid. Där kommer den ligga tills att den nya majoriteten har vant sig tillräckligt mycket i tanken att det skall finnas kostnadstäckning för de tjänster som kommunen utför.

Då kommer motionen dammas av och Socialnämnden rekommenderar fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att avgiften inte höjts de senaste två åren och av rättviseskäl inte skall varken höjas eller sänkas. Sverigedemokraterna kommer vara nöjda då de fått sitt mediautrymme och vill mest att Sverigedemokraternas inkompetenta fatala felröstning i Lyby skall falla i glömska. Socialdemokraterna kommer vara nöjda med att de räddat regnbågen och de närmast sörjande stödpartierna från femklövern kommer vara nöjda med att beslutet kvarstår. Win-win-win som det heter.

Två år senare när borgarna tar över igen så får man ta ansvar genom att som sina första uppgifter styra upp taxorna igen. Därmed är cirkeln är sluten på den motionen.

Regeringsdugligheten prövades bland agnarna

måndag, september 1st, 2014

Det är aldrig roligt att höja en avgift men få saker som just avgiftshöjning är ett lackmuspapper på ansvarstagande om den bakomliggande argumentationen finns där. Precis innan valet kom ärendet om höjda avgifter för matdistribution upp på fullmäktiges bord och agnarna skulle sållas från vetet.

Socialdemokraterna, SPI, SD, V och Kd tyckte att ärendet fortfarande var outrett och ville utreda mer. Faktum var att det var väldigt tydligt vad kostnaderna var, både per portion och för vilka grupper samt vilka tjänster som berördes. Det var tydligt att det låg något annat bakom. En nära liggande orsak skulle kunna vara valet 2014 som spökade.

I underlaget fanns konsekvenserna för förbehållsbelopp och maxtaxa angivna. Trots det så går Tommy Hall upp och argumenterar att underlag saknas. Kristdemokraterna yrkar till och med om återremiss trots att man varit med om att i Socialnämnden röstat fram förslaget till Fullmäktige efter att kompletteringarna bifogats till ärendet.  Motsatsen till att ärendet inte var utrett visades i underlaget och dess tjänsteskrivelse.

I Socialdemokraternas reservation kritiseras att individer på boende inte får någon höjning på grund av maxtaxa och förbehållsbelopp som är reglerad enligt lag. Det är staten som avgör detta och inte Hörby kommun. Detta är enligt Socialdemokraterna orättvist då det finns personer som inte ligger inom maxtaxa och förbehållsbelopp och därmed missgynnas.

Henrik Andersson, Socialdemokraternas nummer 4 skriver så här på sin blogg där ”fattigpensionärer” används som socialdemokratiska retoriska slagträn:

Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Övriga går fria, utan höjning. Ännu ett hårt slag mot pensionärerna signerat moderater, miljöpartister, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater.

Nej, övriga går inte fria; kommunanställda och individer utan bistånd får betala självkostnadspriset. Är det orimligt eller skall kommunen konkurrera ut privata näringsidkare genom att servera lunch till allmänheten för skattepengar? Är det socialdemokratisk rättvisa?

Efter att kostchefen har räknat ut kostnaderna per portion till 68 kronor. Då överför Socialdemokraterna det till att personer med matdistribution får betala all höjning, detta trots att denna grupp är subventionerad mest, undantaget personer på boendena.

Sverigedemokraten röstade fel när denne lade ner sin röst och avgjorde hela omröstningen. Jag säger det igen – vad gör Sverigedemokraterna i fullmäktige över huvud taget?

Sverigedemokraternas förstanamn på listan i valet 2014 lovar här på bloggen att komma tillbaka efter valet med att man skall rulla tillbaka beslutet. Min fråga är då hur många år det skall vara ett moratorium på avgiftshöjningar?

Detta med antalet år är intressant: Ej heller under förra mandatperioden justerades mattaxan enligt uppgift från dem som var med. 1,02 upphöjt i 9 gånger 50 kronor ger 59,75 kr. Den enda kritiken som hade varit berättigad från ett ansvarstagande parti hade varit varför det inte finns rutiner för att uppdatera taxan för att motsvara kostnadsökningar.

Med detta sagt så kommer ovan missnöjespopulister angripa mig både från höger och vänster, men betänk då vilka skattehöjningar Hörbyborna har att vänta om skattsedeln med ovan konsekvens används som ett anonymiseringsverktyg för att maskera minsta lilla kontroversiella beslut.

Det blev kallare när Sverigedemokraterna kom men det blev mest en massa surr

söndag, augusti 17th, 2014

Igår var jag och valarbetade på Gamla torg i Hörby. Strålande sol och en del människor i rörelse i centrum. Intresset för politik på lördagsförmiddagen var dock inte speciellt omfattande.

20140816_113920

Trafikkaos inducerat av lokalpolitiker; I raggartagen Anders Larsson uppvisandens en enorm vighet med Gunvor Håkansson på andra sidan bilen. Birger Larsson fortskaffar sig med cykel och täpper till sista möjligheten att ta sig förbi Centerstugan.

Intressant var dock att mycket kretsade runt Socialnämnden och den service som tillhandahålls. Även hur den servicen levereras och vilken passion som finns i verksamheten. LOVen var högt på tapeten vilket är roligt då Centerpartiet driver denna reform i Hörby kommun.

Men vid 12-tiden gick solen i moln och det vackra sommarvädret försvann på några minuter. Det är svårt att lasta Sverigedemokraterna för just detta men det blev betydligt kallare när de dök upp på torget.

Först trodde jag att vi hade fått fint besök av självaste Jimmie Åkesson när talaren uppenbarade sig. Men så var uppenbarligen inte fallet. Det visade sig nämligen vara en valarbetare som var klonad från Jimmie. En utmärkt lösning för att begränsa antalet järnrörssvingande partifunktionärer.

20140816_131110

Två SD valarbetare och en generator. Roy Nilsson och en influgen specialpedagog tillika Jimmie Åkesson klon.

Vad som dock inte var bra var ljudet. Det hade ju varit intressant att höra vad de hade att säga men tyvärr så funkade inte ljudsystemet speciellt bra. Vind och en surrande generator jämte talaren gjorde att budskapet försvann någonstans på vägen. De tiotalet åhörarna fick stå så nära att man kunna skippa ljudanläggningen helt och hållet.

Så inget hörde jag men det är klart att något måste väl Sverigedemokraterna tycka inför framtiden här i Hörby. Sagt och gjort så kollade jag upp Sverigedemokraternas hemsida här i Hörby och möttes av en röd stuga och att 22 skottlossningar i Göteborg inte kan fortsätta. Inte ens Roy hade fått plats på sidan!

sd_hemsida

Skärmdump från SDs hemsida

Låt mig tveka om 4 år till med Sverigedemokrater i Hörby är det bästa för Hörby. En samling som imploderat genom intern splittring och som varken driver någon politik eller lämnar något som helst avtryck i politiken.

I detta valet så har de väljare i Hörby, som ser lätta lösningar på den humanitära katastrof som ISIS vållar, faktiskt två partier att välja mellan: SD 1.0 och SD 2.0, även känt som “Medborgarpartiet”. Finns det verkligen ett sådant stort behov av två likadana partier där dessutom SD 2.0 består av avfällingar från SD 1.0?

Den enda skillnaden nästa mandatperiod skulle vara att Jan-Erik Persson står och orerar i fullmäktige i stället för Lars Ahlkvist. De frågor som de tar upp (förutom trafikplaneringen som de verkar känna passionerat inför) är frågor som avgörs på nationell nivå. Har ingen berättat det för dem?

Kontentan är att det finns ingen som helst anledning att rösta in en Sverigedemokrat eller Medborgarpartist i fullmäktige Hörby?  Hur kan man få ut det budskapet undrar jag?

Regeringsdugligheten prövades bland agnarna

fredag, augusti 1st, 2014

Det är aldrig roligt att höja en avgift men få saker som just avgiftshöjning är ett lackmuspapper på ansvarstagande om argumentationen finns där. Precis innan valet kom ärendet om höjda avgifter för matdistribution upp på fullmäktiges bord och agnarna skulle sållas från vetet.

Socialdemokraterna, SPI, SD, V och Kd tyckte att ärendet fortfarande var outrett och ville utreda mer. Faktum var att det var väldigt tydligt vad kostnaderna var, både per portion och för vilka grupper och tjänster. Det var tydligt att det låg något annat bakom, gissar att det var valet 2014 som spökade.

I underlaget fanns konsekvenserna för förbehållsbelopp och maxtaxa angivna. Trots det så går Tommy Hall upp och argumenterar att underlag saknas. Kristdemokraterna yrkar till och med om återremiss trots att man varit med om att i Socialnämnden röstat fram förslaget till Fullmäktige efter att kompletteringarna bifogats ärendet.  Motsatsen till att ärendet inte var utrett visades i underlaget och dess tjänsteskrivelse.

I Socialdemokraternas reservation kritiseras att individer på boende inte får någon höjning på grund av maxtaxa och förbehållsbelopp som är reglerad enligt lag. Det är staten som avgör detta och inte Hörby kommun. Detta är enligt Socialdemokraterna orättvist då det finns personer som inte ligger inom maxtaxa och förbehållsbelopp och därmed missgynnas.

Henrik Andersson, Socialdemokraternas nummer 4 skriver så här på sin blogg där “fattigpensionärer” används som socialdemokratiska retoriska slagträn:

Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Övriga går fria, utan höjning. Ännu ett hårt slag mot pensionärerna signerat moderater, miljöpartister, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater.

Nej, övriga går inte fria; kommunanställda och individer utan bistånd får betala självkostnadspriset. Är det orimligt eller skall kommunen konkurrera ut privata näringsidkare genom att servera lunch till allmänheten för skattepengar? Är det socialdemokratisk rättvisa?

Efter att kostchefen har räknat ut kostnaderna per portion till 68 kronor. Då överför Socialdemokraterna det till att personer med matdistribution får betala all höjning, detta trots att denna grupp är subventionerad mest, undantaget personer på boendena.

Sverigedemokraten röstade fel när denne lade ner sin röst och avgjorde hela omröstningen. Jag säger det igen – vad gör Sverigedemokraterna i fullmäktige över huvud taget?

Sverigedemokraternas förstanamn på listan i valet lovar här på bloggen att komma tillbaka efter valet med att man skall rulla tillbaka beslutet. Min fråga är då hur många år det skall vara ett moratorium på avgiftshöjningar?

Detta med antalet år är intressant: Ej heller under förra mandatperioden justerades mattaxan. 1,02 upphöjt i 9 gånger 50 kronor ger 59,75 kr. Den enda kritiken som hade varit berättigad från ett ansvarstagande parti hade varit varför det inte finns rutiner för att uppdatera taxan för att motsvara kostnadsökningar.

Med detta sagt så kommer ovan missnöjespopulister angripa mig både från höger och vänster, men betänk då vilka skattehöjningar Hörbyborna har att vänta om skattsedeln med ovan konsekvens används som ett anonymiseringsverktyg för att maskera minsta lilla kontroversiella beslut.

Att ta immigrationsdebatten med SD, men även att vara sann mot sig själv

torsdag, december 20th, 2012

Kan man inte förklara att samhället växer med en växande befolkning, då kommer man ha problem med att man fyller på med resurskrävande individer i ett system som beskrivs ha finita tillgångar. Det är här Sverigedemokraterna excellerar, för det är så enkelt att förklara ett statiskt system, men så otroligt mycket mer komplicerat att förklara dynamiken i dagens samhälle. Följ med på en resa från nationell politik rakt ner i Hörby-myllan.

Observation 1: Förra veckan diskuterade Tobias Billström att man måste göra något åt omfattningen av undantagen i anhöriginvandringen. Aftonbladet sällar sig den simplistiskt mässande skaran och säger “Titta, en SD-are”. Aftonbladet och Daniel Suhonen är arketypen av den duktiga idioten som hänfaller till samma enkla retorik och verklighetsbeskrivning som SD själva.

Observation 2: I en kort artikel på Sveriges Radio konstaterar professor Henrik Oscarsson om SDs uppgång i den senaste SIFO mätningen:

– Oron och frustrationen över den ekonomiska situationen växer i Sverige, och en arbetsmarknadspolitik som det är stora frågetecken kring. Det har varit mycket uppmärksamhet kring det. Sedan har vi eurokrisen, som lägger sordin på stämningen när det gäller de ekonomiska bedömningarna framåt. Jag tror att det här är huvudskälet till att Sverigedemokraterna ökar, säger Henrik Oscarsson.

Så då ställer man den stilla frågan, vilka lösningar är det som SD levererar på dessa två områden som ger dem ökat stöd? Vilken trovärdighet ligger i dessa argument om man inte kokar ner det till att ingen är egentligen intresserad av de verkliga lösningarna eller ens de verkliga problemen?

Med dessa två observationer kan man få pusselbitarna till en möjlig förklaring – SD har en konsekvent linje, väldigt enkel att förklara i en världsbild av statiskhet, samtidigt som etablissemanget relaterar till denna bild, så som Aftonbladet. Sverigedemokraterna levererar konsekvent en tydlig bild av ett politiskt projekt medan övriga partier teoretiserar i oändliga orsakssamband på alla områden.

Så, låt oss föra ner dessa observationer till kommunpolitiken i Hörby där jag bor. Med risk att göra övertramp bland stereotyperna kan man säga att befolkningen i Hörby är en ganska socialkonservativ grupp med ett ursprung från lantbruksnäringen. Socioekonomisk, utbildningsmässigt och geografiskt skulle Hörby kunna vara idealkommunen för ett stark Sverigedemokratiskt mandat, i alla fall om man skall tro Henrik Oscarsson på Dagens industri 2012-12-09. Det finns en inbyggd kultur av “vi som har bott i Hörby hela livet och är släkt med minst tre andra hushåll i kommunen”.

Missförstå mig inte, det är absolut inget fel med det, snarare tvärt om – det är det som “gör Hörby” med cykelfester och danser. Men konsekvensen av detta är att man behöver inte vara invandrare för att uppleva utanförskap. Kruxet kommer när politikerna naivt tror att man skall kunna lansera en liberal flyktingpolitik i denna miljö. När människornas instinktiva reaktion blir “nej” till ett ökat flyktingmottagande, hur stora är egentligen är förutsättningarna, utan ett gediget arbete, att integrationen skall lyckas? Rätt så liten skulle jag vilja hävda.

Man kan jämföra med ändringar som Centerpartiet transformering innebar. På kort tid gick man från ett konservativt bondeparti till ett marknadsliberalt parti. Det är med nödvändighet att man lämnar många efter sig i en sådan fundamental förändring. Samma analogi blir det när politikerkåren i Hörby springer före och lämnar befolkningen efter. Som enskild medborgare, långt från allt tal om vad politisk korrekthet är, står denne kvar med sitt perspektiv efter förändringen. Förflyttningen av retorikens referensram gör att medborgaren har blivit fullfjädrad rasist över en natt, vilket gäller speciellt för den stereotypiska Hörbybon ovan. På så vis lyckas de etablerade partierna leverera väljare till Sverigedemokraterna på silverfat.

Skall man beträda denna väg, med ett positivt flyktingmottagande, är det viktigt att man grundar utgångspunkten i fakta. Speciellt på kostnadssidan behöver man göra grundjobbet ordentligt, men även på intäktssidan. Detta är fundamentalt om man skall bygga ett motsvarande politiskt projekt som når hela vägen fram.

Så länge vi inte vet den totala kostnaden för flyktingmottagningen kommer vi att föra en förlorande kamp, både i argumentationen men också i vår effektivitet i jobbet att göra de nya medborgarna till en del av vårt samhälle. Jag säger “ge mig kostnaderna”, men ingen sida i debatten kan svara med fakta.

Inte heller på intäktssidan kommer vi i förlängningen, med trovärdigheten i behåll, kunna föra en diskussion om vinsterna i projektet. Vinsterna med immigrationen levereras nu på en bas som grundar sig på tro, hopp och kärlek om man är positivt inställd. Skeptikernas kalkyl däremot baseras på fördomar om  bidragsberoende. “Sluta snacka och ge mig siffrorna på det”, säger jag.

Om projektbudgeten så uppenbart inte går ihop, om osäkerheterna i indatan är så stora, kan man inte genomföra planeringen ordentligt för projektet. Gång på gång misslyckas man när man försöker. Varje gång man misslyckas står det någon där och säger ” – Vad var det vi sa” och man har delat ut gratispoäng i SIFOs mätningar. Gratispoängen tillfaller Sverigedemokraterna för att i deras argument spelar fakta ingen stor roll – verklighetsbeskrivningen i deras politiska projekt ligger fast.

Nog teoretiserat, vad är det som händer på marken? På förra socialnämndsmötet var ärende uppe om att öka antalet planerade flyktingar till Hörby. Det hela handlar om bidrag från staten för individer som flyttar till kommunen ändå. Samtidigt som vi inte har en planerad mottagning på grund av bostadsbrist. Trots det byråkratiska siffertrillandet kan jag redan nu se hur debatten kommer spela ut sig där reptilhjärnan styr tillställningen. Så därför är det nu dags att dyka ner i fakta.

Konkret så har jag (jag försökte för mer än ett år sedan utan resultat) bett socialnämndens nya ordförande att initiera arbetet inom förvaltningen att ta fram de historiska faktiska omkostnaderna både från Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden för integrationen.

Som styrande i kommunen måste vi veta kostnaderna för att kunna avgöra om rätt resurser läggs på rätt problem. Med rätt information kommer vi kunna vidtaga rätt åtgärder och vi kommer kunna sänka kostnaderna för den socialverksamheten och utbildningsverksamheten. Dessutom kommer vi kunna göra informerade val när vi säger ja eller nej till de schablonersättningar som erbjuds från staten.

Hörby skulle kunna visa med fakta vad som krävs för en vinnande lösning – inte bara massa önsketänkande om att de två första årens bidrag täcker integrationen, vilket så uppenbart inte är fallet. Även om vi flyttade fram positionerna skulle Hörby inte vara först ut att kräva full kostnadskompensation även efter de två första årens introduktion; kommunpolitiker från hela det politiska spektrat i Sverige är inne på samma resonemang.

Långsiktigt är ekonomistyrning rätt väg att gå, precis som alla de andra projekt om ekonomisk långsiktighet inom Socialförvaltningen i Hörby. Gör vi det med kvalitet kommer vi dessutom att dra undan mattan från okunskapen och dess konsekvens att grupper ställs mot varandra.

En helt annan tydlighet krävs från Sveridemokraterna

lördag, juli 7th, 2012

Det är med förfäran jag läser om de uttalanden som Ronny Esbjörnsson skall ha gjort i olika kommentarsfält om statsministern och immigrationsministern. Läs om dem på nyhetssiten nyheter24.se.

Vad som dessutom är än värre är det officiella svaret från SD i Hörby som glider på tydligheten. Uno Johansson är ordförande i SD i Hörby och säger till nyheter24.se om Ronny Esbjörnsson:

– Han är lite försynt. Han menade inget illa med det alls med hoten, säger Uno Johansson.

Det är en överslätande attityd som är fullständigt oacceptabel. Det skall vara en nolltolerans mot ett språkbruk som förråar politiken. En extrapolering av detta beteende och man hamnar hos Breivik och dennes föreställningsvärld.

Det finns ingen som har någonting att vinna på detta beteende, speciellt inte Sverigedemokraterna själva. Demokrati är en långsamt malande kvarn för att insynen och klokheten skall beredas utrymme i beslutsprocessen. Revolutionära tankegångar med våldsamma annotationer hör inte hemma i det svenska systemet.

Vår värld här i Hörby och i Sverige är som kommunicerande kärl med utlandet och andra kulturer. Det har varit så genom alla tider och kommer fortsätta vara det. Jag är ingen patriot eller nationalist, men det som vi har här i Sverige och som vi varje dag måste kämpa för att behålla, är att demokrati och transparens går segrande ut från varje diskussion och varje beslut.

Det är djupt bekymmersamt att SD i Hörby inte är med på den båten.

Läs artiklar om detta i SkD: “Hotfulla SD-inlägg mot Reinfeldt” och SDs svar “SD-politiker kan få sitta kvar trots dödshot

20 stycken individer

måndag, november 7th, 2011


I vanlig ordning blev det debatt om invandringen när avtalet mellan länsstyrelsen och Hörby kommun skulle godkännas av fullmäktige förra måndagen. Diskussionen gick som ett spjut till intagandet av de sedvanliga och förväntade positionerna. Och visst är det enkelt att göra så – som politiker riskerar man ingenting, snarare tvärt om; risken att säga fel saker, om man ryggradsmässig rabblar upp samma kommentarer som vi har hört innan, är minimal. Men inget fel med det, förutom att det tar en viss tid i debatten.

Dock var Sverigedemokraterna inne och snuddade vid ett intressant ämne; varför har vi landat på just 20 stycken invandrare? Det finns som bekant miljoner människor i världen som i praktiken kvalificerar till flyktingmottagning i Hörby. Trots det har vi landat på 20, inte 5, inte 50, utan just 20 stycken. Jag undrar var den siffran kommer ifrån – gissar att detta är en lagom siffra.

Missförstå mig inte, jag är inte i opposition till avtalet som vi tecknar, det verkar rimligt att vi i Hörby hjälper till med flyktingmottagningen – jag har både i socialnämnden och i fullmäktige röstat “ja” till avtalet.

Idag på socialnämndens arbetsutskott fick vi en dragning av förvaltningsekonomen om kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn – de första två åren är det ett nollsummespel – mer oklart hur kostnaderna fördelar sig när individerna kommer ut i samhället och utsätts för det åtgärdsbatteri som finns tillgängligt där. Sätter man det i perspektivet till vårt budgetunderskott är det logiska svaret att vi inte har pengar.  Vi har brist på pengar, vi har brist på bostäder och vi har brist på jobb – ändå kommer vi med stor majoritet fram till en lagom siffra, och vi är rätt nöjda med det.

Konkret gissar jag att siffran initieras från Länsstyrelsen (rätta mig om jag har fel) och är baserat på förväntat antal kommande asylbehövande. Intressant nog verkar det stämma väl överens med vad Hörbypolitikerna tycker är lagom. Det verkar som att det finns en etik om att man tar emot flyktingar (vilket även Vellinge kommun har insett) men det är svårt att definiera etiken. Ser man till den stora bilden får man i praktiken ett omoraliskt handlande, då man inte tar emot de miljoner flyktingar som finns där ute. Men jag skulle nog kunna lova, att inte en enda Hörbypolitiker kände sig omoralisk när man sa “ja” till 20 stycken.

Jag kommer nog inte längre här i resonemanget, men att definiera en etik som innefattar begreppet “lagom” låter sig svårligen göras.

Revision, bygglovsavgifter, invandring och energihandlingsplan

tisdag, april 26th, 2011

På dagens fullmäktigemöte diskuterades det vitt skilda ämnen. Personligen tycker jag att det var ett mycket roligt fullmäktigemöte med många intressanta ämnen, många som yttryckte en åsikt och en del dramatik.

Själv var jag mest aktiv i debatten om revisionen. Jag ser inte att kommunstyrelsen har någon mindre skuld till socialnämndens underskott än socialnämnden själv. De jag har pratat med från den gamla socialnämnden ger vid hand att man försökte påtala problemet med ramens storlek, men fick inte det stödet från kommunstyrelsen att gå vidare.  Efter sommaren skenade kostnaderna och ingen bra lösning med controller fanns att tillgå – ett problem som underläts att lösas av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Detta saknas i revisionsberättlesen, men är en viktig del i att förstå vad som hände.

Tommy Hall försökte göra partipolitik av det hela, hävadandes att socialdemokraterna i nämnden inte var ansvariga för de hade varit aktiva i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen [sic]. Några vidare noteringar i protokollen från Socialnämnden fanns där dock inte. Det är svårt att hålla alliansregeringen ansvarig på riksnivå om den sjunkande mortaliteten i Hörby lokalt och världsrecissionen globalt – kändes inte riktigt som argumentationen bottande.

Nästa ärende som vållade huvudbry var den nya bygglovstaxan. En formel används med värden hämtade från en tabell. Väldigt komplexa uträkningar och processer. Anders Malmgren påpekade helt riktigt att det är bäst att tjänstemannens (vågar inte skriva vad hon heter) presentationen bifogas till protokollet så att en vanlig dödlig kan begripa hur uträkningen går till.

Kamer Bytyqi

Ärende 7 handlade om socialnämndens budget, där Sverigedemokraterna föreslår att kommunen säger upp avtalet med invandrarverket.  Visst har vi problem med integrationen av en del av de som vi tar emot, det skall vi inte sticka understol med. Men att inte kasta solidariteten med utsatta grupper överbord, fanns det en stark konsensus bland alla övriga partier om. Starkast upplevelse blir det när partikollegan Kamer Bytyqi går upp och berättar sin historia. En spontan applåd fick han och jag blev så rörd att en tår var nära.

Efter Kamers inlägg var diskussionen överflödig och fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Kvällens politiska tango bjöd socialdemokraterna upp till. Med ett passionerat och tydligt inlägg av Anita Ullman Kradjian fick kommunstyrelsens förslag på nöten. Lars Ahlkvist insåg vart det barkade. Till Percy Hallquist’s stigande irritation, genomförde Lars Ahlkvist under debatten en omvändelsens two-step; Socialdemokraterna fick igenom sitt mer omfattande förslag.

Att vara driven av oppinionen är inte ledarskap

söndag, januari 23rd, 2011

Det är slående att ursprungsdokumentet i ambassadrapporten om mötet mellan firma Bildt-Billström och den Amerkanska ambassadören i Irak, att det som är problemet är inte Irakierna utan oppinionen.

Några citat:

The 26 percent not approved (nekade asylsökande) were the reason Iraqi immigration had become a Swedish domestic issue and that concluding a return agreement was critically important for the GOS.

Hur kan dessa rättsliga processer vara en domestic issue.

Bildt and Billstrom also mentioned several high profile honor killings as prompting more calls for stronger immigration policies from the Swedish public.

Det är tydlig (igen om rapporten är sann) att SD kan påverka beteendet.

I sammanfattningen av rapporten kan läsas:

His focus on immigration and the fact that he did not mention the European Union at all suggests that domestic political imperatives drove his mission.

En kommentar som är intressant eftersom Carl Bildt inte bara är hallänning utan även Europé.

Jag tolkar detta som att regeringen inte är intresserad av att visa ledarskapet i integrationsfrågan och att man försöker anpassa sig till den politiska verkligheten de råkar befinna sig i.  Detta är mycket svagt och jag är besviken.