Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som kokas i översiktsplanen. Vad som har sipprat ut är dock av mycket oroande slag. Bland annat kommer vindkraftsparken på Linderödsåsen att vara en del av förslaget. Om det informerades det om på fullmäktige i Askeröd.

Politikerkåren har inte fått möjlighet att debattera klokheten i detta förslag. Den begränsade kretsen som tillåts vara med och diskutera innehållet är mycket liten. Jag har sökt information om vad som pågår men inga offentliga handlingar finns att tillgå. Detta trots att planen under upprepade gånger varit under politisk behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Min begäran att få ut översiktsplanen avslogs.

Nu tvivlar jag på att man kan bedriva en politisk process på ett arbetsmaterial, så jag har överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg. Det är orimligt att locket skall vara på under en så viktig process som översiktsplanen.

Därför var det extra roligt och intressant att Miljöpriset vanns av Helena Olofsson för sina kulturvandringar på just Linderödsåsen. Här delar kommunen ut ett pris för kulturverksamhet som har sin jordmån i det gamla kulturlandskapet på Linderödsåsen. Detta samtidigt som en annan del av kommunen planerar för att exploatera densamma med en vindkraftspark.

20131216_190045

Helena Olofsson är först ut på banan från talarstolen om Linderödsåsen.

Med ett slag skulle man slå undan benen för den belönade verksamheten. Hur många av fullmäktigeledamöterna var det som tänkte på det när man applåderade för Helena Olofsson insatsen?

Och som om inte den paradoxen vore nog. Samma topp-politiker som jobbar med vindkraftsplanerna jobbar samtidigt för en turistsatsning tillsammans med Eslöv och Höör. Vad är det man skall komma till Hörby och titta på om vi bygger bort besöksnäringen i kommunen med en vindkraftspark?

Helena Olofsson var en pionjär i ämnet i talarstolen. Hon lyckades på ett alldeles utmärkt sätt framföra ett av de starkaste argumenten mot vindkraftsparken – inte bara i det hon sa, utan vad hon representerade.

Vi politiker måste mangrant stå vid hennes sida som en kraft. Vi måste värna den småskaliga besöksnäringen gentemot storskalig vindkraftsutbyggnad i kulturlandskapet på Linderödsåsen.

Artikel i Skd 2013-12-17

8 svar på ”Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

 1. Katrine

  Gode pointer, Per. Jeg vil blot minde om, at det er andet år i træk, at miljøprisen gives til en person som bor på Linderödsåsen og driver virksomhed med udgangspunkt i det unikke landskab. I 2012 var det Berith Cavallin (http://www.skanskan.se/article/20121108/HORBY/711089934/-/kommunens-miljopris-kom-med-storken). ”Hon har genom sitt arbete med storkhägnet och landskapet i Stänkelösa gjort en särskilt förtjänstfull insats inom miljö- och naturvårdsområdet”.

  Svara
 2. Åsa

  Ja, var finns den från Ahlkvist sida omtalade dialogen? Den har många av oss berörda kommuninvånare efterlyst vid flera tillfällen de senaste två åren men ännu ej sett röken av! Processen har dessutom fortlöpt utan dialog politikerna emellan. Skrämmande!

  Svara
 3. Lars Ahlkvist

  Det tematiska tillägget om vindkraft har varit föremål för många diskussioner; inom partierna, mellan partierna och med medborgarna.

  Bakgrunden är som bekant att vår nuvarande vindkraftspolicy inte är tillräckligt stark för att kommunen ska kunna bestämma var vindkraft får etableras. Därför behövs ett starkare instrument. Därför har arbetet på det tematiska tillägget startats. Länsstyrelsen/Staten är tydliga med att kommuner inte kan undanta stora omtåden utan hållbara skäl, och det är också en kritik mot utkastet som det ser ut nu. Vi har haft en samrådsomgång, där några mycket begränsade områden pekas ut som möjligen lämpliga efter ytterligare utredning. (Detta har partierna ställt sig bakom att samråd ska ske på detta material). Efter synpunkter har ytterligare material tagits fram bl a olika fågel- och fladdermössarter och konsekvenserna för dem. När det har bearbetats kommer processen att hå vidare.

  Dialogen finns, partierna arbetar med frågan och allmänheten har lämnat och lämnar synpunkter.

  Jag vill än en gång dementera osanningen som sprids om ”vindkraftspark”. Det finns ingen ansökning om en sådan. Det handlar om att hitta områden, som efter ytterligare utredning, vid ev. ansökan område för område under ett antal år, kanske kan vara lämpliga. Har Hörby en sån plan kan vi styra undan från alla andra platser. Annars är det fritt fram att söka var som helst, och sannolikt kommer det att leda till ett stort antal etableringar över hela kommunen.

  Svara
 4. Debattvillig

  Dialog med medborgarna?
  Menar du dina grannar? För inte har det diskuterat med andra.

  Samt varför satsa på vindkraft i Hörby? Det är en förkastlig källa. Får ni betalt för det?

  Kanske göra en Solna? 😉

  Svara
 5. Debattvillig

  Jag dricker cola ivf.
  Grattis till att du lärt dig källbelägga saker och ting.

  Dock kvarstår faktum jag initialt nämnde.
  Att det är hopplöst fall, doktorn grät, tio magnecyl i veckan. Vindkraften är inget kommunen vinner på. Snarare skapar politikerförakt. Har ni gjort analys på hur stödet ligger i befolkningen?

  Svara
 6. Åsa Malmgren

  Vindkraftverk på Linderödsåsen förstör de ursprungliga och lugna kulturmiljöerna, raderar ut det sista tysta området i Skåne och tar bort förutsättningarna för en växande besöksnäring.

  Din förklaring Lars köper jag inte – dags att tänka om. Ingen kommun tvingas väl att upplåta mark till vindkraft? Vem skulle tvinga mig att sätta upp vindkraftverk på Lavendelgården?

  Ny ansökan om vindkraftverk på Henset 1:3 är inlämnad till Kommunen. Vi är många som kommer att protestera.
  Vad har kommunen för krav på inventeringar när det gäller flora och fauna???? Här pratar vi om hävdad mark, med gott om fåglar, insekter och groddjur. På sådan mark ska aldrig vindkraftverk byggas.
  I detta fallet är inventeringen skrattretande.Den ene inventeraren är markägaren – vad har han för kompetens?

  Vindkraftverk ger snabba pengar till markägaren men är förödande för alla oss andra. Men vissa försöker muta grannarna med viss % på avkastningen.

  Glöm inte att ni politiker har ett ansvar även utanför centralortens gräns.

  Skulle någon ens drömma om att investera där ingen vill bo och husen förfaller.
  Många har redan investerat inom turismen – Kulturstråket är ett bra exempel – ska detta raseras nu pga vissa maktfullkomliga politiker?

  Demokrati = Folkstyre, Därför är det politikernas skyldighet att ta hänsyn till folkviljan i alla sammanhang.
  Åsa

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.