Posts Tagged ‘Näringsliv’

Småskalighet och naturvärden på väg in i näringslivsplanen

tisdag, juni 3rd, 2014

Idag har handlingarna kommit ut för kommunstyrelsemötet denna månad. Ärende 15 (ärendebilaga) handlar om näringslivsplanen. I år har besöksnäringen hittat in i planen fast bara på sista stycket. I praktiken finns ingen konkret plan, men äntligen lyfter man fram det regionala samarbetet Tourism in Skåne, som jag pekade på i debatterna i Fullmäktige angående tursitbolaget.

Man konstaterar i planen att “Småskaligheten och naturvärdena har möjlighet att utvecklas och skalas upp”. Om nu småskaligheten är en tillgång så skall man väl inte skala upp den. Än mer besynnerligt är skrivningen om att det “finns några större anläggningar som med rätt stöd kan fungera som dragare”. Är det så att större företag skall särbehandlas eller varför letar sig den denna skrivning in i planen? Alla företag har rätt till samma stöd på ett jämlikt sätt.

Men jag får inte skrivningarna att gå ihop med de andra aktiviteterna som pågår i kommunen angående landsbygden. Centern har tidigt och tydligt värnat landsbygden mot den industriella exploatering som planeras men hur kan andra rösta för näringslivsplanen när man samtidigt stödjer vindkraftsparken?

Positivt är även att Folkpartiet i dagens tidning går ut och värnar de tysta områdena. Äntligen är det fler som vågar ta bladet från munnen om vansinnet som pågår i vindkraftsparken i de östra kommundelarna. Både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har även de tidigare konstaterat olämpligheten.

Så trots att vindkraftsparken är ett uppenbart felaktigt projekt så misslyckas både Miljö-Moderaterna och Socialdemokraterna att avbryta projektet. Varför är det så att dessa tre betongpartier framhärdar i skapandet av ett gigantiskt industriområdet i de tidigare orörda delarna i kommunen?

Tillsammans har Socialdemokraterna och Moderaterna majoritet. Så länge dessa partiet klart och tydligt inte sätter stop för  vindkraftsäventyret så är det farligt att lägga sin röst där i höst. Fast även om folkopinionen mot projektet skulle nå partibunkrarna i betongpartierna, vad skulle då ett vändande under galgen vara värt? Sannolikheten att populistiska ställningstagande håller sig över en mandatperiod är tämligen låg.