Posts Tagged ‘Turism’

Småskalighet och naturvärden på väg in i näringslivsplanen

tisdag, juni 3rd, 2014

Idag har handlingarna kommit ut för kommunstyrelsemötet denna månad. Ärende 15 (ärendebilaga) handlar om näringslivsplanen. I år har besöksnäringen hittat in i planen fast bara på sista stycket. I praktiken finns ingen konkret plan, men äntligen lyfter man fram det regionala samarbetet Tourism in Skåne, som jag pekade på i debatterna i Fullmäktige angående tursitbolaget.

Man konstaterar i planen att “Småskaligheten och naturvärdena har möjlighet att utvecklas och skalas upp”. Om nu småskaligheten är en tillgång så skall man väl inte skala upp den. Än mer besynnerligt är skrivningen om att det “finns några större anläggningar som med rätt stöd kan fungera som dragare”. Är det så att större företag skall särbehandlas eller varför letar sig den denna skrivning in i planen? Alla företag har rätt till samma stöd på ett jämlikt sätt.

Men jag får inte skrivningarna att gå ihop med de andra aktiviteterna som pågår i kommunen angående landsbygden. Centern har tidigt och tydligt värnat landsbygden mot den industriella exploatering som planeras men hur kan andra rösta för näringslivsplanen när man samtidigt stödjer vindkraftsparken?

Positivt är även att Folkpartiet i dagens tidning går ut och värnar de tysta områdena. Äntligen är det fler som vågar ta bladet från munnen om vansinnet som pågår i vindkraftsparken i de östra kommundelarna. Både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har även de tidigare konstaterat olämpligheten.

Så trots att vindkraftsparken är ett uppenbart felaktigt projekt så misslyckas både Miljö-Moderaterna och Socialdemokraterna att avbryta projektet. Varför är det så att dessa tre betongpartier framhärdar i skapandet av ett gigantiskt industriområdet i de tidigare orörda delarna i kommunen?

Tillsammans har Socialdemokraterna och Moderaterna majoritet. Så länge dessa partiet klart och tydligt inte sätter stop för  vindkraftsäventyret så är det farligt att lägga sin röst där i höst. Fast även om folkopinionen mot projektet skulle nå partibunkrarna i betongpartierna, vad skulle då ett vändande under galgen vara värt? Sannolikheten att populistiska ställningstagande håller sig över en mandatperiod är tämligen låg.

Turismsamarbete med ett regionalt perspektiv – vad är det mer som enfalden borde låta mångfalden debattera?

torsdag, maj 15th, 2014

De turbulenta vindarna om turismsamarbetet i Mittskåne har mojnat. Utan samma buller och bång har ett annat turismsamarbete avstannat. Det gäller samarbetet mellan näringsidkare och kommunerna i Ystad och Österlen. Skd rapporterar om skilsmässan 2014-05-15.

Skulle vi extrapolera retoriken från kommunfullmäktige i Hörby kommer nu syd-ost regionen drabbas av massarbetslöshet. Logiken i kopplingen är lika befängt som argumenten som framfördes i fullmäktige i Hörby från de som vurmade om bolaget. Naturligtvis kommer varken turistbolaget eller massarbetslösheten inte inträffa.

I Ystad är det näringen som kastar in handduken efter en misslyckad upphandling av turistbyråerna. Men det verkar inte vara någon som gråter speciellt mycket för det. Jag kan bara konstatera att turistbyrån i Ystad har varit en stjärna när jag varit på besök. Således gjuter inte ens jag en tår över detta.

Dock då är det kanske mest intressanta är hur man resonerar inför framtiden.  Så här skriver Skånskan:

Både han [Anders Johansson (M)] och Ystads kommunalråd Kristina Bendz (M) berättar att kommunerna bland annat sneglar på möjligheten att ingå ett samarbete med det regionala turismbolaget Tourism in Skåne.

Jag kommer ihåg en talare i fullmäktige som som påtalade den möjligheten om att jobba med det regionala organet Tourism i Skåne. Naturligtvis hade Mittskåne projektet inte utrett den möjligheten – de hade bara utrett ett alternativ.

Nåja, kontentan av detta är att det finns ett behov av att öppet prata och debattera ärenden långt innan de skall upp i fullmäktige för att ta beslut. Mittskåne är ingalunda det enda ärendet – ta bara översiktsplanen som det inte finns någon som helst offentlig information om vad man håller på med i toppen.

Ett annat exempel är vindkraftsutredningen om vindkraftsparken på Linderrödsåsen. Det är tyst som i graven. Frågan är nu om den planen lyckas överleva Ahlkvists frånfälle från Moderaterna. Ingen vettig Moderat skulle våga att stanna kvar på Ahlkvists snabbt sjunkande skepp.

Det är hög tid att tidplanen offentliggörs om vilka ärenden som kommer framgent. Kommunen har inte råd med ett Mittskåneäventyr till. Vad skall vi med demokratin till om makten utövas genom enfaldigt tisslande och tasslande hos kommunalrådet?

Vad vi har råd med, och som ger mångfald och mångfalt tillbaka. är en sund och offentlig debatt om riktningen för kommunen.

 

Få beslutsmässiga om turistsammarbetet trots hot om konsekvenser

måndag, februari 24th, 2014

När jag gick in i Hörbysalen i kommunhuset på måndagen hade jag redan bestämt mig – jag tror inte på att man kommer uppnå intentionerna med turistsamarbetet “Mittskåne”.

Det finns mycket lite i det material som delades ut inför sammanträdet som tydligt visar hur ekonomin i bolaget skall fungera. På fullmäktige tog jag som exempel att VD lönen brutto ligger på 80-90kkr/månad. Dessutom har man tvingats att kompromissa tillbaka turistbyrån utan att budgeten förändrats… och den kostade 900 kkr/år. Var skall alla de pengarna komma ifrån – inte från de 700 000 i service avgifter i alla fall som man kalkylerar med.

20140224_194947

Ahlkvist hotade vitt och brett men utan effekt

Alla som gick upp talade vitt och brett för att det skall vara en turistbyrå i centrum. Majoriteten av dem som talade hade varit med i KSAU och beslutat att den skulle flyttas från centrum upp till biblioteket, däribland kommunalrådet. Ja, ja, så kan vindarna svänga i Hörbypolitiken.

Ahlkvisten försökte sig på en rövare med att Skerup var jävig och hotade med att det kunde kosta kommunen massor med pengar om man inte skickade ut Skerup.

Skerup själv kontrade med att Ahlkvisten var jävig för att han sitter i Leaderstyrelsen och varit med och lagt ut beställningsjobbet om företaget “Mittskåne”.

Ordförande Göte Andersson slog snabbt och effektivt ner på de båda kombattanterna. Det ska bli spännande och se om Ahlkvisten vågar anmäla beslutet att låta Skerup vara kvar eller om det i vanlig ordning var massa varm luft från det hållet. Vi som varit med ett tag känner igen taktiken, bland annat på ett kommunstyrelsesammanträde november 2012 där kommunalrådet hotade med att man begick brottet urkundsförfalskning om man inte röstade som han.

Nästa hot var att ungdomsjobb för en halv miljard skulle försvinna från Hörby om man inte röstade för förslaget. Tredje hotet var att Hörby skulle bli ifrånseglat av Eslöv och Höör om vi inte sa ja ikväll.

Ingen utom de vanliga vapendragarna går på dessa angrepp längre. Trots det fortsätter de komma.

Som enda fullmäktigeledamot (om jag hörde ordförandens uppläsning rätt) hade jag beslutat mig för att yrka avslag till förslaget. Nu kom vi aldrig till det stadiet eftersom det blev omröstning om en återremiss som slutade 19-19 till “återremiss”-sidans fördel.

Jag vet inte riktigt vad som skall utredas ytterligare. Det är ett riktigt dåligt toppstyrt förslag och det kan man inte fixa till med lite ompaketering.

Nåja, skall man in och ändra i bolagsordningen så måste processen i Eslöv och Höör göras om igen så då blir det varken ifrånsegling, försvunna ungdomsjobb eller överklaganden.

Uppdaterad: Skd 2014-02-26