Posts Tagged ‘Mittskåne’

En kommun i Meijeri-branschen

tisdag, maj 26th, 2015

Så har det studsande ärendet om vad man skall göra för att stötta turismverksamheten i kommunen kommit tillbaka till kommunfullmäktige. Det var ett år sedan senast när det dåvarande kommunalrådet lanserade högtflygande planer på ett turismbolag som skulle syssla med att skapa cykelstigar och campingplatser.

20130329_111943

Låt komunen fokusera på kärnverksamheten

Fullmäktige ansåg då att det var en dålig idé. Den gången, liksom årets version av turismsamarbete hade stora problem med att faktiskt kunna visa att man har en ekonomisk plan.

De handlingar som delades ut på fullmäktige saknade i princip en budget samt vilka mätbara effektmål som samarbetet har. I år var det dock ingen i församlingen som ansåg att det utgjorde några problem.

Inte heller var det någon som ställde frågan om vad en kommun skall hålla på med. Är det en kommunal angelägenhet att hålla på med tursimverksamhet?

I en tid när kommunen blöder kommittar kommunen 900 000 kronor till samarbetet och man tänker anställa tre personer samt ett antal sommarjobbare. Då om någon gång är det dags att ifrågasätta om turismverksamhet är något man skall ägna sig åt.

Faktum är att det föreslagna samarbetet fortsätter att delvis duplicera de funktioner som Tourism in Skåne tillhandahåller. Är det ett effektivt utnyttjande av de kommunala resurserna och är det ett gott ansvarstagande av vår samlade politikerkår?

Den sammanräknade notan för ytterligare ett finansiellt kalas, den kommer att skickas till skattebetalarna 2016. Var så säker – trots att Regnbågen i sitt program inte hade några skattehöjningar för att finansiera ökande verksamhet och åtaganden.

Ideologiskt försökte jag för ett år sedan beskriva i ett tal i fullmäktige vad det är man håller på med genom att ta liknelsen med ett kommunalt mejeri. Alla inser lätt att det inte är en kommunal angelägenhet att organisera mjölknäringen och distributionen. Om ni tänker efter så är det inte speciellt stor skillnad mot den föreslagna turismverksamheten.

Det är inte så att man bara skall låta näringen gå vind för våg, men att etablera sig som en central spelare är inte rätt – det är en roll för våra innovativa företagare, deras nätverkande och infrastrukturen som finns på regional nivå.

På kommunal nivå är det kommunens roll att vara en företagscoach så att vår lokala besöksnäring kommer upp på de plattformar som redan finns för att nå ut till sina kunder.

Min vision är en smalare och vassare kommun.

Det är inget som uppnås när Meijeribranschen får ställa och styra i kommunen. Än ses ingen ända på socialiseringen när de liberala och konservativa delarna i startfältet i Hörbys kommunfullmäktige sitter tysta och ser på när kommunen blir större och större. Detta genom att ta på sig fler åtaganden och därmed utöka sina finansiella risker.

En allians utan ledare, en ledare utan reträttväg

tisdag, april 1st, 2014

Så då har förnuftet segrat i Hörby. I debatten i fullmäktige igår märktes det att valrörelsen hade startat. Talare som inte har synts till de senaste tre åren masade sig upp i talarstolen för att bidra till debatten.

Kommunalrådets argumentation stod sig slätt igår inför det bombardemang av motargument. Men inget tycktes bita på ledaren eller så lyssnade han inte alls på sina alliansbröder och systrars argumentation.

Tillsammans med Socialdemokraterna och La Famiglia framhärdade han i att MittSkåne-äventyret var en briljant idé. Öppenhet, bolagsbildning, finansiering – inget bet på Ahlkvisten.

Inte ens när Marie Keismar pekade på den dunkla tavlan på väggen och påminde om den lika dunkla finansieringen sågs några problem. Allt hade gått rätt till väga – hemlighetsmakeriet institutionaliserat och det vara bara bra det med. Detta utan att en sekund reflektera om risken för korruption eller blott misstanken därom.

Själv valde jag att anlägga ett ideologisk perspektiv, om hur ett fritt och fungerande näringsliv kan sköta marknadsföring och organisation utan det offentligas inblandning. Jag förstår att Sossarna inte hade några problem med bolaget. Mer förvånande är då att vårt moderata kommunalråd med anhang fann det vara irrelevant.

Den marknadsliberal samhällssyn som jag och många andra borgerliga har, hade fullständigt tappats bort i projektet.

Läs mitt tal till fullmäktige här.

Så nu har vårt kommunalråd gått ut på sin egen väg och slutat lyssna på den allians som han säger sig leda. Vad har det lyssnande ledarskapet tagit vägen som det pratades om så många gånger 2011 när han försöket upplösa Socialnämnden?

Kontentan är att alliansen i Hörby inte har något ledarskap längre, och kanske aldrig haft det heller. Det minsta man kan hoppas på är att Moderaterna en gång för alla löser problemet med det trilskande kommunalrådet som jobbar närmare med Socialdemokratin än med sitt eget parti.

Fast å andra sidan kanske det moderata förbundet i Malmö hellre har Ahlkvist i Hörby än på kansliet i Malmö. Det är inget önskescenario att bli infiltrerade av en Socialdemokrat under ett supervalår. Den som lever får se…

Länk till artikel i Skånskan 2014-04-01

 

Uppdaterad:M förbundet kräver Ahlkvistens avgång.

Finns det en femklöver kvar i Hörby?

söndag, mars 30th, 2014

Diskussionerna om hur man skall organisera besöksnäringen i kommunen väcker fler frågetecken än bara själva samarbetet. Frågan som nu svävar som ett moln över fullmäktige är om Femklöversamarbetet finns kvar?

Efter att diskuterat Mittskåne inom mitt eget parti Centern och nu efter att ha hört Göte Andersson, Folkpartist, tillika kommunens högste politiker, uttala sig i tidningen känns det mer tveksamt om femklövern har fungerat under dess nuvarande ledning. Göte Andersson säger i tidningen 2013-03-30:

“Förslaget är inte politiskt förankrat i Hörby. De som har förhandlat för Hörbys räkning har inte lyssnat på opinionen.” … “Han  [Ahlkvist] hade bara 11 av 24 ledamöter i Femklövern med sig när fullmäktige beslutade om en återremiss för en månad sedan.”

När jag efter fullmäktigebeslutet i februari pratade med två kristdemokratiska politiker var de heller inte positiva till samarbetet.

Så här har det, enligt Ahlkvist själv, pågått en process under två år utan att han bemödat sig med att blanda in Alliansen över huvud taget. I stället har han lierat sig med socialdemokraterna och kört sitt eget race.

Vi kunde även läsa i tidningen att trycket från de andra två kommunerna har ökat. De anser att Hörby skall fatta “rätt beslut” och gå med i bolaget för att hjälpa till med betalningen. Men då är det viktigt att förstå deras utgångspunkt.

Höör till exempel har ingen turismorganisation efter att deras bolag gått i konkurs. Detta efter ekonomiska förehavande som inte var “långsiktigt hållbara” om man skall uttrycka det milt. För Anna Palm (M) är problemet akut inför sommaren 2014. Därför skräder hon inte orden  när hon säger att åsikter från den ena sida i den demokratiska debatten i Hörby är “motpropaganda”. Det är med ett visst mått av desperation överorden tas i bruk.

För Eslövs del kommenterar socialdemokraten Cecilia Lind “jag tror att de har tagit sitt förnuft till fånga och insett fördelarna”. En socialists vädjan till förnuft, och den påtryckning det eventuellt skulle utgöra, kan man ta lätt på. Stora gemensamma strukturer finns i socialistens blod och naturligtvis finns passar Mittskåne turism in i detta.

Det är inte för inte Socialdemokraterna i Hörby är det parti som är odelat positiva till projektet. Samtidigt är Sossarna det parti som dragit in huvudet mest i debatten. Dels har man ett alldeles för slappt förhållande till skattepengar (ref Tommy Halls “vi får se vart det barkar hän”) och dels passar de stora strukturera i deras Socialistiska samhällssyn. Vad som det inte passar med är Hörbys småföretagaranda.

I vissa mått är det imponerande att se hur vårt kommunalråd Lars Ahlkvist har lyckats triangulera sig fram till en position där stödet endast kommer från

  1. den socialistiska oppositionen,
  2. andra kommuner samt
  3. från det nepotistiska La Famiglia* i Miljöpartiet.

Vem är det Lars Ahlkvist företräder egentligen? Finns Femklövern bara när det passar Ahlkvists egna syften eller spelar den någon roll även när man skall visa på regeringsduglighet? Samarbetspartier är ingen dörrmatta men torkar skorna på och sedan klampar vidare. Jag hoppas att Moderatgruppen i Hörby beaktar detta på det utlysta gruppmötet på måndagen.

* La Famiglia har nu även utökats med Lars Ahlkvists vigda fru Helen. Så förutom tuppen själv finns nu alla hönsen samlade under ett och samma tak i Miljöpartiet.

Få beslutsmässiga om turistsammarbetet trots hot om konsekvenser

måndag, februari 24th, 2014

När jag gick in i Hörbysalen i kommunhuset på måndagen hade jag redan bestämt mig – jag tror inte på att man kommer uppnå intentionerna med turistsamarbetet “Mittskåne”.

Det finns mycket lite i det material som delades ut inför sammanträdet som tydligt visar hur ekonomin i bolaget skall fungera. På fullmäktige tog jag som exempel att VD lönen brutto ligger på 80-90kkr/månad. Dessutom har man tvingats att kompromissa tillbaka turistbyrån utan att budgeten förändrats… och den kostade 900 kkr/år. Var skall alla de pengarna komma ifrån – inte från de 700 000 i service avgifter i alla fall som man kalkylerar med.

20140224_194947

Ahlkvist hotade vitt och brett men utan effekt

Alla som gick upp talade vitt och brett för att det skall vara en turistbyrå i centrum. Majoriteten av dem som talade hade varit med i KSAU och beslutat att den skulle flyttas från centrum upp till biblioteket, däribland kommunalrådet. Ja, ja, så kan vindarna svänga i Hörbypolitiken.

Ahlkvisten försökte sig på en rövare med att Skerup var jävig och hotade med att det kunde kosta kommunen massor med pengar om man inte skickade ut Skerup.

Skerup själv kontrade med att Ahlkvisten var jävig för att han sitter i Leaderstyrelsen och varit med och lagt ut beställningsjobbet om företaget “Mittskåne”.

Ordförande Göte Andersson slog snabbt och effektivt ner på de båda kombattanterna. Det ska bli spännande och se om Ahlkvisten vågar anmäla beslutet att låta Skerup vara kvar eller om det i vanlig ordning var massa varm luft från det hållet. Vi som varit med ett tag känner igen taktiken, bland annat på ett kommunstyrelsesammanträde november 2012 där kommunalrådet hotade med att man begick brottet urkundsförfalskning om man inte röstade som han.

Nästa hot var att ungdomsjobb för en halv miljard skulle försvinna från Hörby om man inte röstade för förslaget. Tredje hotet var att Hörby skulle bli ifrånseglat av Eslöv och Höör om vi inte sa ja ikväll.

Ingen utom de vanliga vapendragarna går på dessa angrepp längre. Trots det fortsätter de komma.

Som enda fullmäktigeledamot (om jag hörde ordförandens uppläsning rätt) hade jag beslutat mig för att yrka avslag till förslaget. Nu kom vi aldrig till det stadiet eftersom det blev omröstning om en återremiss som slutade 19-19 till “återremiss”-sidans fördel.

Jag vet inte riktigt vad som skall utredas ytterligare. Det är ett riktigt dåligt toppstyrt förslag och det kan man inte fixa till med lite ompaketering.

Nåja, skall man in och ändra i bolagsordningen så måste processen i Eslöv och Höör göras om igen så då blir det varken ifrånsegling, försvunna ungdomsjobb eller överklaganden.

Uppdaterad: Skd 2014-02-26