Posts Tagged ‘Kommunstyrelsen’

“Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

fredag, augusti 15th, 2014

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall “växa av egen kraft”.

Vad denna “egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man läsaren klura ut. Jag menar att Åsa Sandgren är sinnebilden av vad denna egna kraft är – en företagare inom besöksnäringen som ser möjligheterna i de naturresurser vi har i kommunen.

Är det så att det finns ett intellektuellt problem att frånvaron av något kan ses som en resurs. Att frånvaron av ljud varken kan mätas eller värderas. På samrådsmötet under sommaren i fullmäktigesalen så dök frågan upp varför de tysta områdena inte fanns upptagna. Svaret var då att man inte kunde definiera vad ett tyst område var.

Samtidigt säger kommunalrådet i tidningen att skyddet för detta odefinierbara kommer stärkas med vindkraftsplanen. Tillåt mig att tvivla.

Vidare är det praktiskt att benämna en “vindkraftspark” som just en “vindkraftspark”. Vårt högt ärade kommunalråd Lars Ahlkvist(M) slirar på orden och säger i Skånskan 2014-08-15 att vindkraftsparken inte alls är en vindkraftspark. Det gör ju inte trovärdigheten för styrgruppen för översiktsplanen större när man skriver att landsbygden skall växa av egen kraft.

Plangruppen består av

 • Lars Ahlkvist(M)
 • Pelle Skerup(M)
 • Birger Torkilsson(M)
 •  Thommy Hall(S)
 • Gunnar Bergkvist(S)
 • Ruben Ström(Kd)
 • Brita Larsson(Fp)
 • Kjell-Åke Persson(C)

Centerpartiet och jag har tydligt kommunicerat att denna hållning i översiktsplanen är inte acceptabel.

Men den starka representationen av Moderater och Socialdemokrater har ett tyst område inom politiken uppstått i alla fall.  I en ohelig allians fortsätter dessa att sitta tysta i frågan om vindkraftsparken och vad vi skall använda våra naturresurser till.

Det enda som man från styrgruppens håll gör är att skicka fram avgående Lars Ahlkvist som målvakt för planen.

 • Har förstanamnet på Moderatlistan Eva Lindholm i Önneköp ens en åsikt om hur hennes grannar kommer påverkas av utbyggnaden? Troligtvis inte.
 • Sossarna drar in huvudet förutom Anita Ullman som inte heller hon ser utbyggnaden som en vindkraftspark.  Tycker Tommy Hall något om exploateringen? I alla fall ingen åsikt som lämpades att framföras på samrådsmötet där han var närvarande.

Den plankarta över utbyggnadsområdet, och som i detalj utreds till stora kostnader, har verken utplacerade. När Ingemar Tykesson frågades ut i den Moderata gruppen om just detta så var svaret att det var positionen för att kunna klämma ner optimalt antal vindsnurror på området.Låt oss en gång för alla undanröja ordtrixandet: Det är en vindkraftspark som utreds och som planeras.

Den kommer att ta bort områdets unika särart som ett naturskönt tyst område med möjlighet till besöksnäring. Kommunen tar utredningskostnader som vindkraftsbolagen skulle stå för.Som enda representant i kommunstyrelsen ville jag i april förra året bryta den inslagna vägen om ytterligare detaljerade utredningar i utbyggnadsområdet. Resten av kommunstyrelsen fortsatte i full vetskap om att man kommer slå undan benen för besöksnäringen i området.

Det är fortfarande ett demokratiskt problem att fullmäktige har inte någon gång under processen tillfrågats i ärendet. Detta ger möjlighet till att det politiskt tysta området kan fortsätta att existera. Frågan måste upp på fullmäktiges bord och det fort!

Om nu skrivningen “växa av egen kraft” skall ha någon som helst trovärdighet så måste väl i all rimlighet planeringen inte motverka den kraft som faktiskt finns i området. Vindkraftspolicyn och översiktsplanen måste fungera tillsammans för att orden skall vara mer än bara ord.

Jag kan bara säga det en gång till – rösta på Centern i valet för att höja ambitionsnivån för landsbygden från industriell bakgård till ett attraktivt område för boende och näringsliv. Visst skulle du som väljare kunna rösta på notoriska oppositionspartier, men vill du göra skillnad med din röst krävs ett mer noggrant övervägande.

Med Centerpartiet kommer landsbygden få möjligheter att  växa just av egen kraft. För Centern är det inte bara ord.

tur i oturen

 

Avslagen boksluts- och revisionsdebatt

tisdag, april 29th, 2014
DSC_0055

En diger lunta men mycket läsvärd

Igår på fullmäktige diskuterades bokslutet och revisionsrapporten. Notabelt är att utgifterna ökar i större omfattning än inkomsterna. Utan AFA pengarna hade kommunen gått plus-minus noll i år så det var ren tur att det inte blev en brakförlust. I år 2014 kan det vara fatalt att ha en gökunge i boet. Speaking of the devil; notabelt är även att Socialnämnden fick en anmärkning för underskottet på 30 miljoner.

Jag håller med om anmärkningen, men inte på samma grundvalar som revisionen. Jag pekar på att majoriteten av underskottet i nämnden var okänt för nämnden självt och att det låg dolt i ekonomisystemet.

Min argumentation var att det är kommunstyrelsen som inte gör jobbet när ekonomifunktionen som supportar Socialförvaltningen är underbemannad och rapporterar fel beslutsunderlag. Trots att nämnden kommunicerat behovet av mer hjälp till kommunstyrelsens arbetsutskott ser vi ingen upprampning av supporten.

Kritiken som jag riktar mot oss i Socialnämnden är av naturen att vi har misslyckats att se till så att hemmaplanslösningarna sätter igång att spara pengar. Trots att vi har ökat bemanningen så köper vi fortfarande platser i lika stor utsträckning som innan.

Det betyder att vi har både kostnader för de köpta platserna OCH för vår ökade organisation. Socialförvaltningen måste börja leverera på denna punkt – vi kan inte ha handläggare som inte utnyttjar de interna strukturer som vi byggt upp.

När jag i Fullmäktige framför detta så kommer Susanne Meijer upp och är förvånad över min kritik över hemmaplanslösningarna som hon tycker funkar bra. I bokslutet kommenteras under årets resultat för Socialnämnden (s. 47):

“Väsentliga avvikelser mot budget är ökade kostnader för placeringar med 12,4Mkr.”

Visst är det dåligt genomfört, men med tanke på förvåningen och frågan kanske vi skall vara glada för att Socialdemokraterna och Susanne Meijer hålls långt bort från den kommunala kassakistan.

Men allt är inte dåligt med Susanne. Susanne Meijer visar sig vara en integrerad del i kommunikationsvägarna i kommunen genom att få ut budskapet om underskottet först på sin blogg där hon skrev:

“När jag är på badet i Hörby brukar det ofta ge möjlighet till bra samtal med intresserade vänner och bekanta. Senast ett långt samtal om just det som folk talar om, tillståndet i Socialnämnden. Det är ett digert arbete att lyfta Socialnämnden och få struktur på den …..nu flödar informationen om minussiffror som är 10 miljoner mer än för 4 veckor sedan och vi landar på mellan 20-25 minus.”

Attans att Meijers blogg, via bastun på Lågedammsbadet, är en sådan integrerad del i kommunikationsflödena i kommunen.

En stor del av kritiken i mitt tal handlade om koordineringen från KSAU beredning. Faktum var att denna beredning hade ett andra äskande att ta ställning till från Socialnämnden men att det släpptes aldrig fram från kommunstyrelsens ordförandes sida.

Kan tyckas vara en detalj, men faktum kvarstår att ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande vars intresse vid det laget gick ut på att hänga Pelle Skerup från en lyktstople nere på gatukontoret. Förutom korståget mot partibrodern så var Mittskåne-äventyret högt på agendan vilket fullständigt förblindade ärendehanteringen i kommunen.

En annat ärende verkar även det förblinda och det är de oändliga utredningarna för att lyckas etablera en industriell bakgård i form av vindkraftspark i den småbrutna terrängen i de östliga delarna av kommunen.  Birger Torkildsen hjälpte mig att peka ut kommunstyrelsens arbetsutskott som drivande även i den processen när jag felaktigt i mitt tal associerade byggnadsnämnden med fladdermusinventeringarna. Tack för den Birger!

Det är förvånande att inte fler av ledamöterna i KSAU väljer att ta avstånd från den destruktiva agendan som har sin utgångspunkt i det avgående kommunalrådets agerande. Varför är det så tyst från KSAU ledamöterna? Vad är man rädd för?

Läs mitt tal här.

Bra fnurr på magnolian – den enes död den andres bröd

söndag, april 27th, 2014

Våren har tagit ytterligare stormsteg efter den starka öppningen vid påsktid. Det var så varmt vid påsk att mina dahlior planterades ut redan då.

Ett antal frostnätter senare synes inget liv från dessa. Möjligen har jag tagit död på dem genom min vårentusiasm. Får se om situationen ändrar sig några veckor framåt.

Min granne förgror dahliorna på altanen och rapporterade retsamt att hans är flera decimeter höga nu. Nåja, jag får glädja mig åt andra saker, bland annat min Magnolia.

DSC_0051

Magnolia

Min Magnolia blommar som den aldrig gjort förr. Stor del på grund att att rådjuren inte har beskurit knopparna under den tidigare våren. Jag hoppas dock att min gödsling för dahliorna (som bor i samma rabatt) har hjälp till att få ordentlig fnurr på magnoliablommorna. Den enes död den andres bröd, kanske.

Nu är det dags för att få ordning på dammen. Vattnet är lite brunskimrande så att börja med filtreringen känns prioriterat. Som ett lite för-jobb har jag rensat brunnen där det trycksatta filtret är placerat på sommaren.

Rensningen består av att plocka upp löven och annat som ramlat ner däri sedan hösten. Under löven är botten full av salamandrar och grodor som inte för egen maskin orkat hoppa upp ur hålet. I återkommande maner känns det som en Indiana Jones-film att sticka ner handen i det mörka hålet som är fullt av kräldjur.

Ett mörkt hål fullt med slamkrypare känns som revisionsrapporten från kommunen som jag roade mig med att läsa på lördagskvällen. Det känns så otroligt tråkigt att man måste läsa mellan raderna om den skandal son inträffade när kommunens ekonomisystem missade att 15 miljoner hade försvunnit utan att detta noterats.

I revisionsrapporten står det skrivet

“Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för kommunens samlade ekonomiska förvaltning varför vi är kritiska mot att socialnämndens underskott inte upptäckts under 2013”

Så kritiken mot att Socialnämnden inte upptäckte 15 miljonershålet, vilket renderade i en anmärkning mot nämnden, renderar i kritik mot kommunstyrelsen. Kritik trots att det är kommunstyrelsen som håller med ekonomer och ekonomisystem som matar socialnämnden med beslutsinformation.

Det har mer än en gång framförts att myndighetsenheten behövt mer ekonomiskt stöd för att bättre förstå vad som hände redan i september. Trots det så ökades inte head counten från kommunstyrelsen/ekonomifunktionen för att hjälpa till.

Ingen notering om detta faktum står att läsa i revisionsrapporten, trots att vi här har nyckeln till att faktiskt komma till rätta med problemet. Jag konstaterar att man gör det väldigt lätt för sig när man i vanlig ordning bankar på Socialnämnden men låter resten behandlas med silkesvantarna.

Ta bara Byggnadsnämndens avvikelse på 20%. Revisionen noterar avvikelsen. Konsult för bygglov, nytt ärendehanteringssystem och översiktlig planering. Noteras bör att vi väntar fortfarande med spänning på den omarbetade översiktsplanen som vi inte sett röken av. Enligt kommunallagen skall översiktsplanen uppdateras en gång per mandatperiod och i september är det val.

Socialnämndens avvikelse är på 11% vilket ger en anmärkning. Jag står bakom anmärkningen, men det får inte vara så att problemen inom Socialnämnden låter överskugga andra problem som det nu verkar göra. Det får inte vara så att en enes död blir den andres bröd, precis som i Magnolia rabatten.

Konsten att säga nej när man menar ja

måndag, december 2nd, 2013

Idag har det varit en lång dag med möten. Först så har vi i Socialnämnden haft ett arbetsutskott mellan 0800 och 1550. Därefter var det kommunstyrelsemöte från klockan 1600. I vanlig ordning är det ingen som är besviken på dramatiken på kommunstyrelsen.

Först så får vi reda på, lite i förbigående, att Hörbybostäder håller på och utreder att bygga lägenheter här i Ludvigsborg. Det kommer för mig lite som en överraskning så jag frågade hur man visste att det finns ett behov? På frågan blev svaret att markägaren har presenterat att det finns en kö för att få lägenheter i Ludvigsborg.

Utifrån detta har Hörbybostäder satt igång en planering att bygga bostäder… Samtidigt som 2% av beståndet står tomt och nyproduktionen på Slånggatan går inte att hyra ut för att det är för dyra hyror. Varför får jag inte detta att gå ihop?

Eftersom det är en sådan jätteefterfrågan på hyresbostäder i Ludvigsborg står väl de privata entreprenörerna på kö för att börja sina projekt, månntro?

Nästa dramatiska ärendet handlade om Nattis. Socialdemokraternas motion som har varit under utredning sedan den 8 mars 2012 har nu kommit till kommunstyrelsen. Man bara undrat vart den har varit hittills i den kommunala kvarnen?

Barn och utbildningsnämnden ger bifall i sitt remissyttrande om man bara får pengar till det. Oj, så olägligt att denna motion kommer upp en vecka efter att budgeten har tagits…

Alla höll med om att det var en viktig sak att få till stånd, men vissa krängde sig som masken på kroken för att inte behöva bifalla motionen. För att jämka ihop alla bifallsyttrandena inom femklövern till ett avslag så behövdes det en ajournering.

Vårt kommunalråd, som enligt egen utsago står för det inkluderande ledarskapet, hävdade att jag inte är med i femklövern och bad mig lämna rummet. Nu blev det inte så…

De delar som uppenbarligen tillhör femklövern kommer tillbaka och tycker att visst skall det vara nattis men inte utan “dröjsmål” utan “skyndsamt” och att man skall ta en sväng till via BUN för att utreda behovet lite till. Man tar sig för pannan och är förvånad över att 6 stycken ville vara med på den piruetten!

7-6 till detta förslag blev det och för andra gången på kort tid har jag röstat på Socialdemokratiska förslag. Jag känner en viss hudirritation eller rodnad på vänster sida…

Det är som Socialdemokraterna säger att det är ett viktigt rättviseperspektiv och alla som har barn förstår detta. Problemet är att ärendehanteringen i KSAU och budgetberedningen verkar ha havererat i det överdrivna trixandet med ärendehanteringen i hopp om billiga taktiska poäng.

Ny utdrivning på gång?

lördag, oktober 12th, 2013

Den kommunala farsen under dagens “ledarskap” fortsätter. När jag slår upp tidningen idag läser jag om en ny akt i dramat. Nu är det tekniska nämnden som skall frälsas ifrån ondo.

Fader Ahlkvist är en erfaren utdrivare

Konflikten mellan Skerup och Ahlkvist går så långt tillbaka man kan minnas, men den manifesterades när vårt kommunalråd i raseri stegade upp på en byggarbetsplats och drog ner en valbanderoll för Skerup. Och så har det hållit på under snart tre och ett halvt år.

Egentligen skall man väl inte vara förvånad över initiativet sett från den kontexten. Inte heller över de exorcistiska metoderna heller. Fader Ahlkvist provade dem på Socialnämnden när han och Jane Cimmerbeck förlorade kontrollen och styrningen över nämndens ledamöter.

Hade vi inte vetat faktum att kommunstyrelsen uppsiktsplikt bara är en täckmantel för den interna moderata konflikten mellan Skerup och Ahlkvist skulle en granskning vara sund. Nu vet vi att uppsiktsplikten inte är något som ligger Fader Ahlkvist varmt om hjärtat.

För inte så länge sedan kritiserade revisionen honom för att inte utöva den uppsikt som ankommer på kommunstyrelsen. Numera konstateras explicit att så fort den minsta lilla tentakel sticks ut utanför KSAU bunkern så är det uppsiktsplikten som gör sig gällande – inte ett genuint intresse att visa ledarskap i det kommunala arbetet.

Men det finns fler saker som borde granskas, men på grund av toppstyrningen och de dubbla stolarnas metod är det svårt att komma tillrätta med uppsiktspliken – i alla fall före valet.

Uppdaterad: Artikel i Skd 2013-10-12

Vet huvudet vad handen håller på med?

söndag, mars 18th, 2012


På kommande Socialnämndsmöte den 22/03 skall nämnden fatta beslut om organisationen. Men när jag läser kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott dagen innan, den 21/3, ser jag att även arbetsutskottet är inne och tassar på samma område.

Utdrag från kallelse till KSAU 2012-03-21, organisation även där

Så när båda organen inom kommunen pratar om samma organisation samtidig, då tycker jag det tyder på bristande organisation.

Hur kan det komma sig att när vi i socialnämnden skall fatta årets viktigaste beslut på torsdag, har kommunstyrelsens arbetsutskott varit inne och skall fatta beslut om delar av den verksamheten som socialnämnden beslutar om? Det känns inte som att vi har en linjär beslutsprocess inom kommunen.

Nej, jag förutsätter att ovan ärende i KSAU är ett informationsärende för orientering och att inga beslut skall tas i kommunstyrelsens arbetsutskott innan socialnämnden och partigrupperna har diskuterat situationen.

Det råder ingen tvekan om att socialnämndens beslut är synnerligen prioriterat. Det är helt fundamentalt att snabbt komma igång med det nya arbetsgången och då har vi inte tid med några beslutssnurror.

En blind leder en döv

fredag, januari 27th, 2012


Har idag läst kallelsen till extra kommunstyrelsemötet 2012-01-30. Detta skall hållas precis innan nästa kommunfullmäktigemöte då det uppstått en akut likviditetskris i kommunen.

När jag läser får jag en känsla av att man från kommunledningssidan inte klarar av att hålla foten nog fast på investeringsbromsen. Så, förutom att redan idag ta ut en buffert för kommanden glidningar, inför man lite extra hängslen och livremmar för att hålla koll. Så här står det i förslag till beslut:

 1. Investeringsprövning från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella beslut om igångsättning rapporteras till kommunstyrelsen.
 2. Pågående investeringar (ca 12 mkr) finansieras inom 2012 års investeringsanslag.
 3. Plan på att minska kommunens låneskuld inom planperioden. Kommunstyrelsen återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 4. Arbetsutskottet återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående ev. möjligheter att minska den totala investeringsbudgeten för innevarande år.
 5. Inga investeringsanslag överförs mellan åren.
 6. Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2012 med upptill 45 mkr (varav 5 mkr. redan är beslutat i budget 2012, KF § 155, 2011-11-28)

Varför dessa hängslen och livremmar, undrar jag då? Varför behövs dessa extra kontroller? Vad hade 2011 års resultat blivit om investeringarna förts till rätt år? Är det så att den normala styrningen inte fungerar?

Majoriteten i kommunstyrelsen önskar lugn i Socialnämnden samtidigt som det är panik på hemmaplan. Hur tryggt känns kommunstyrelsens lösning att dra in Socialnämnden i denna cirkus i form av ett utskott under sig själv – det vore som om en blind blir utsedd att ledsaga en döv.

Att tillsynen från kommunledningen över Socialnämnden historiskt har varit undermålig är känt. Jag efterlyste t.ex. från revisionen i fullmäktigedebatten om socialnämnden förra året att hårdare granska av just denna tillsyn. Men kan det vara så att kommunstyrelsen inte ens har koll på sin egen tillsyn?  Socialnämndens miss i kalkylen var runt -28Mkr, kommunledningens -40Mkr…

På förra KS 2012-01-09 var jag förvånad och förvirrad när extralånet om 15 Mkr fördes på tal, Kjell-Åke Persson(C) yrkade rättmätigt och korrekt på återremiss. Idag, tre veckor och 25Mkr senare, är jag mer orolig.

Socialnämnden dras i örat av kommunstyrelsen, men vem skall dra i örat på örondragarna? Får se om hängselknåparna och livremsmakarna kan hjälpa till…  

Artikel i Skd 2012-01-26