En blind leder en döv

Av | 2012-01-27


Har idag läst kallelsen till extra kommunstyrelsemötet 2012-01-30. Detta skall hållas precis innan nästa kommunfullmäktigemöte då det uppstått en akut likviditetskris i kommunen.

När jag läser får jag en känsla av att man från kommunledningssidan inte klarar av att hålla foten nog fast på investeringsbromsen. Så, förutom att redan idag ta ut en buffert för kommanden glidningar, inför man lite extra hängslen och livremmar för att hålla koll. Så här står det i förslag till beslut:

  1. Investeringsprövning från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella beslut om igångsättning rapporteras till kommunstyrelsen.
  2. Pågående investeringar (ca 12 mkr) finansieras inom 2012 års investeringsanslag.
  3. Plan på att minska kommunens låneskuld inom planperioden. Kommunstyrelsen återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  4. Arbetsutskottet återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående ev. möjligheter att minska den totala investeringsbudgeten för innevarande år.
  5. Inga investeringsanslag överförs mellan åren.
  6. Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2012 med upptill 45 mkr (varav 5 mkr. redan är beslutat i budget 2012, KF § 155, 2011-11-28)

Varför dessa hängslen och livremmar, undrar jag då? Varför behövs dessa extra kontroller? Vad hade 2011 års resultat blivit om investeringarna förts till rätt år? Är det så att den normala styrningen inte fungerar?

Majoriteten i kommunstyrelsen önskar lugn i Socialnämnden samtidigt som det är panik på hemmaplan. Hur tryggt känns kommunstyrelsens lösning att dra in Socialnämnden i denna cirkus i form av ett utskott under sig själv – det vore som om en blind blir utsedd att ledsaga en döv.

Att tillsynen från kommunledningen över Socialnämnden historiskt har varit undermålig är känt. Jag efterlyste t.ex. från revisionen i fullmäktigedebatten om socialnämnden förra året att hårdare granska av just denna tillsyn. Men kan det vara så att kommunstyrelsen inte ens har koll på sin egen tillsyn?  Socialnämndens miss i kalkylen var runt -28Mkr, kommunledningens -40Mkr…

På förra KS 2012-01-09 var jag förvånad och förvirrad när extralånet om 15 Mkr fördes på tal, Kjell-Åke Persson(C) yrkade rättmätigt och korrekt på återremiss. Idag, tre veckor och 25Mkr senare, är jag mer orolig.

Socialnämnden dras i örat av kommunstyrelsen, men vem skall dra i örat på örondragarna? Får se om hängselknåparna och livremsmakarna kan hjälpa till…  

Artikel i Skd 2012-01-26

Ett svar på ”En blind leder en döv

  1. Pingback: En los desperados fäktar alltid illa « perelis.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.