Posts Tagged ‘BUN’

Konsten att säga nej när man menar ja

måndag, december 2nd, 2013

Idag har det varit en lång dag med möten. Först så har vi i Socialnämnden haft ett arbetsutskott mellan 0800 och 1550. Därefter var det kommunstyrelsemöte från klockan 1600. I vanlig ordning är det ingen som är besviken på dramatiken på kommunstyrelsen.

Först så får vi reda på, lite i förbigående, att Hörbybostäder håller på och utreder att bygga lägenheter här i Ludvigsborg. Det kommer för mig lite som en överraskning så jag frågade hur man visste att det finns ett behov? På frågan blev svaret att markägaren har presenterat att det finns en kö för att få lägenheter i Ludvigsborg.

Utifrån detta har Hörbybostäder satt igång en planering att bygga bostäder… Samtidigt som 2% av beståndet står tomt och nyproduktionen på Slånggatan går inte att hyra ut för att det är för dyra hyror. Varför får jag inte detta att gå ihop?

Eftersom det är en sådan jätteefterfrågan på hyresbostäder i Ludvigsborg står väl de privata entreprenörerna på kö för att börja sina projekt, månntro?

Nästa dramatiska ärendet handlade om Nattis. Socialdemokraternas motion som har varit under utredning sedan den 8 mars 2012 har nu kommit till kommunstyrelsen. Man bara undrat vart den har varit hittills i den kommunala kvarnen?

Barn och utbildningsnämnden ger bifall i sitt remissyttrande om man bara får pengar till det. Oj, så olägligt att denna motion kommer upp en vecka efter att budgeten har tagits…

Alla höll med om att det var en viktig sak att få till stånd, men vissa krängde sig som masken på kroken för att inte behöva bifalla motionen. För att jämka ihop alla bifallsyttrandena inom femklövern till ett avslag så behövdes det en ajournering.

Vårt kommunalråd, som enligt egen utsago står för det inkluderande ledarskapet, hävdade att jag inte är med i femklövern och bad mig lämna rummet. Nu blev det inte så…

De delar som uppenbarligen tillhör femklövern kommer tillbaka och tycker att visst skall det vara nattis men inte utan “dröjsmål” utan “skyndsamt” och att man skall ta en sväng till via BUN för att utreda behovet lite till. Man tar sig för pannan och är förvånad över att 6 stycken ville vara med på den piruetten!

7-6 till detta förslag blev det och för andra gången på kort tid har jag röstat på Socialdemokratiska förslag. Jag känner en viss hudirritation eller rodnad på vänster sida…

Det är som Socialdemokraterna säger att det är ett viktigt rättviseperspektiv och alla som har barn förstår detta. Problemet är att ärendehanteringen i KSAU och budgetberedningen verkar ha havererat i det överdrivna trixandet med ärendehanteringen i hopp om billiga taktiska poäng.

Utmaningen av driften av Skogsgläntan

söndag, oktober 2nd, 2011

Det är sällan man läser så mycket desinformation på Facebook och i tidningsartiklar som i samband med utmaningen av driften av Skogsgläntans förskola i Ludvigsborg.

Man kan läsa i den vänsterskruvade webb-tidningen Efter Arbetet (del av ETC) följande:

Risken finns att ”fel” företag tar över. Men Hörbys ledande femklöver har bestämt sig. Den kommunala förskolan Skogsgläntan läggs på entreprenad.

Skånska dagbladet hävdar att kommunen skall sälja ut trots att invånarantalet skall växa i Ludvigsborg. Det finns ingen sådan koppling – det är ren och skär oppinionsbildning i redaktionell text.

Det finns inget beslut om att Skogsgläntan skall läggas ut på entreprenad. Vad är det för desinformation som tidningarna ängar sig åt?

Det som har hänt, är att en intressent, i detta fallet Friskolan i Ludvigsborg, tycker sig kunna erbjuda bättre kvalitet och bättre ekonomi än kommunen i driften av förskolan. Eftersom vi har utmaningsrätt i kommunen kan man, BUN i detta fallet, välja och se om det är lämpligt att undersöka om marknaden kan driva verksamheten på ett sätt som är billigare och med högre kvalitet. Barn och utbildningsnämnden har funnit att det är intressant. Just nu håller barn och utbildningsnämnden på att ta fram upphandlingsunderlaget för en kommande budgivning på verksamheten.

Det finns inget beslut taget på att man kommer gå vidare med att anta ett eventuellt bud.

Skånska Dagbladet skriver (2011-09-26) att det råder en bräckligt politisk vilja att pröva detta enligt utmaningsrätten. Vad får man det ifrån? Att Socialdemokraterna säger nej är ju inte så förvånanden då de inte ser fördelarna med privat verksamhet över huvud taget. Inom femklövern i Hörby har vi i programmet, att vi bejakar utmaningsrätten. Så sent som förra måndagen blev det tydligt att majoriteten står bakom utmaningsrätten i en votering i Fullmäktige.

Det är lite förvånande att Centerpartiets representant så tydligt går ut i ett kapp-vändarutttalande. Nog är det så att jag gärna ser lite mer ledarskap från Centern för att leva upp till de principer som de nationellt bejakar , däribland privat förtagandes vitalisering. Är det så att man är så rädd för utveckligen att man backar vi minsta lilla oppinionstyttring. Då är det inte förvånande att man som parti ligger och skvalpar runt 4% spärren tillsammans med de andra missnöjespartierna. Jag förväntar mig mer av ett alliansparti! Per Erik Andersson (C) säger i tidningen:

Centern står för verkligheten och verkligheten ska på bordet först innan vi fattar några beslut. Jag vill veta vad det här handlar om, och få en fullständig redovisning från förvaltningen. Vi är till för kommuninvånarna och måste lyssna på vad de har att säga.

Hur kan man vara del i BUNs presidium utan att veta vad utmaningen handlar om – det är smått otroligt. Visst skall upphandlingsunderlaget fram innan man tar beslut, men om pricipen och värderingen är det bara så att man står upp för. Är det inte så, att de är valda av dem som man är så rädda för att köra över – har man varit så otydlig i sin kommunikation, och dessutom vet om det, att man inte vågar leda?

Personalen säger i artikel i Skånska dagbladet att det inte finns något att spara på eller göra något bättre, ändå så är man oroliga för en kommande privat drift av verksamheten – det går i mitt huvud inte riktigt ihop – antingen är verksamheten optimal och då kommer ingen att kunna bräcka kommunen, eller så går det driva verksamheten bättre och billigare och då kommer en privat entreprenör in och optimerar.

Själv skulle jag med spänning se att ett kooperativ med de anställda på Skogsgläntan lämna in ett anbud. Min dotter har gått på dagiset och jag vet att personalen på Skogsgläntan är mycket kompetent och engagerad. Det är två grundstenar för att just denna lösning skulle vara mycket tilltalande. 

Det som är det verkligt intressanta är inte vem som kör verksamheten utan vilka kvalitetsregler som gäller för densamma. Är det så att personalen har fått in all kvalitet i upphandlingsunderlaget och man har optimerat så gott man kunnat, då borde det inte finnas utrymme för en privat entreprenör. Tiden kommer att utvisa vad som gäller.