En bättre debatt och förankring krävs

Kommunstyrelsen föreslås i morgon torsdag allokera ytterligare 200 000 kronor till vindkraftsparken på Linderödsåsens Hörby-sida. Denna penning-rulling fortsätter trots att det inte har varit någon som helst debatt om huruvida vi över huvud taget skall ha vindkraft på åsen eller inte.

Här är min och Torbjörn Malvås insändare:

En viktig principiell fråga
De nationella målen till 2020 om 30TWh vindkraft är antagna av riksdagen. 2012 nådde Sverige upp till 7TWh produktion. Vi har en fortsatt kraftig utbyggnad framför oss. I Hörby har vi att förhålla oss till detta i översiktsplaneringen.

Att nå de nationella målen kommer med nödvändighet att innebära en förändring av miljön. Var denna förändring skall ske är av stor principiell vikt för kommunen. Trots det har fullmäktige inte tillåtits fatta något beslut i frågan. Frågan hanteras inom en liten grupp i kommunledningen med begränsad insyn för väljarna.

Toppstyrningen av vindkraftsplaneringen måste sluta. Fullmäktige är en viktig demokratisk instans, inte ett rundningsmärke som skall ställas inför fullbordat faktum. Alternativen skall tas fram, beredas och diskuteras. Detta skall ske med total öppenhet och full transparens.

På torsdag 11/4 föreslås kommunstyrelsen att ge ytterligare 200 000 kronor till fortsatta detaljerade utredningar angående vindkraftsetableringarna på Linderödsåsen. Innan det beslutet fattas måste  fullmäktige först ta ett inriktningsbeslut i demokratisk anda var etableringen skall ske.

Egenintressen och toppstyrning måste stå tillbaka för den demokratiska debatten om en fråga som kommer att påverka många människor under årtionden framöver.

Torbjörn Malvå (Mp)
Per Elis Jansson (M)

Är det inte dags att ta ett steg tillbaka och släppa in lite ljus i verksamheten. Det är viktigt att få ha en offentlig genomlysning av olika alternativ. Det är ett viktigt ämne och att fullmäktige får tillfälle att debattera de olika alternativen om inriktning ser jag som en självklarhet. Som det ser ut nu finns bara ett alternativ och konsekvensen blir, om man fortsätter den enda vägens politik, är att man kastar utredningspengarna i sjön.

Om jag förstår den stora processen med översiktsplanen korrekt, så tänker man sig att köra igenom allt på en gång. Vindkraften är en central del i översiktplanen, så för att inte äventyra processen borde man hantera vindkraftens placering på ett mer framträdande sätt.

Det finns inget som säger att man inte kan genomföra en debatt om vindkraft redan nu. Möjligheten finns att förekomma ett fallerande översiktplansarbete som havererar på grund av en dålig förankring av vindkraftsplanen.

Så här står det i kommunallagen om fullmäktiges arbete:
3 Kap 9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…

Läs mer om konsekvenserna på Linderödsåsen i SkD 2013-04-09.

4 svar på ”En bättre debatt och förankring krävs

 1. Tomas

  Sverige exporterar dessutom nästan tre gånger så mycket el som vindmöllorna producerar. Elen från varje nyuppsatt vindmölla går alltså rätt ut till våra grannländer på export. Är det rätt att Sverige blir en industrikraftpark till resten av Norden?
  Ska man sätta upp fler möllor är det väl rimligt att vi börjar avveckla reaktorer.

  Svara
 2. Debattvillig

  Snarare bygga nya reaktorer men det är en helt annan fråga som inte hör till detta inlägg.

  Jo 7 TWh stämmer fast hur mycket får vi?
  Det som inte sägs att det är installationskraft.

  Se vindstat.nu hur mycket vi egentligen får.

  Sen att vi allokerar 200K till något som är något ineffektivt och som förmodligen gynnar den elitistiska toppstyrningen i kommunen är absurt. Särskilt när vi dras med skulder upp över öronen.

  Svara
  1. Tomas

   Man får hålla isär installerad effekt och den sammanlagda producerade energin.

   Den installerade effekten är cirka 3,7GW vilket är den sammanlagda kapaciteten på alla verk, den produktionen uppnås givetvis aldrig eftersom det aldrig blåser optimalt på alla verk samtidigt.

   Den producerade energin är 7TWh. Det är det faktiska slutavläsningvärdet på hur mycket energi vindkraftverken producerade.

   Svara
 3. Åsa

  Jag tycker att det är olyckligt och en smula märkligt att processerna med det tematiska tillägget för vindkraft och ÖP 2013 verkar fortlöpa var för sig. En rimlig ordning för antagande vore 1) ÖP och 2) tematiskt tillägg eller i bästa fall att samköra det hela.
  Har också funderat över hur de synpunkter som allmänheten hade möjlighet att lämna fram t o m den siste januari i år, i översiktsplansarbetets sk dialogfas genom att göra markeringar på kartor i kommunhusets entré, beaktas när man nu ska ta ytterligare beslut kring det tematiska tillägget.
  Ska vi medborgare ha någon chans att vara delaktiga, såsom femklöverns plattform säger? I så fall borde man arbeta vidare med ÖP innan man rusar vidare och lägger skattepengar på en artinventering i detta läget!

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.