Kunskaper om brister i översiktsplanearbetet förbisågs

Arbetet med det tematiska tillägget för vindkraft i kommunen har pågått under många år i kommunen. Det tematiska tillägget jobbas parallellt med till arbetet med översiktsplanen. Där andra kommuner har en integrerad dokumentation tar Hörby fram två av varandra oberoende dokument.

lansstyrelsenSå då frågar man sig hur detta gick till? En av de tyngsta remissinstanserna är Länsstyrelsen för den kommunala översiktliga planeringen. Har inte Länsstyrelsen varit inblandad och kunnat stödja arbetet?

Jo, visst har det varit så. I en minnesanteckning från länsstyrelsen (som kan läsas här) har Länsstyrelsen explicit uttryckt att översiktsplanen och vindkraftsplanen skall koordineras. Detta skall koordineras för att den översiktliga planeringen skall besitta den tyngd som krävs.

Så här avslutas möte på Länsstyrelsen den 30/1 2014 om det tematiska tillägget i Hörby:

Förhållande till gällande ÖP

Länsstyrelsen frågar om förhållningen till gällande ÖP med tanke på frågan om det pågående arbetet med ny kommunomfattande ÖP. Länsstyrelsen ger rådet att invänta nya ÖP och inbegripa vindkraftstillägget i denna. Detta skulle ge en stor vinst i tydlighet att få ett dokument att följa. Kommunens ställningstagande skulle också få en betydligt större tyngd, då i ÖP det görs avvägning mellan alla allmänna intressen.

Det borde varit tydligt för alla inblandade efter detta yttrande att samordningen måste ske. Men icke, processerna med de olika dokumenten har malt på och i juni kom samrådshandlingar för översiktsplanen ut utan att vindkraften tas upp.

Moderater och Socialdemokrater har varit drivande i utredningen som nu ingen av dessa vill kännas vid. All information har funnits tillgänglig om olämpligheten i processen, men ändå har man struntat i detta.

Hur det svänger är tydligt hos Moderaterna som helt plötsligt vill etablera ett naturreservat på åsen. Detta från att för bara någon månad sedan argumenterat för en vindkraftspark.

Lika orealistiskt som en vindkraftspark är på åsen, lika orealistiskt är det att förklara hela Linderödsåsen som ett naturreservat. Hur seriösa är Moderaterna egentligen?

Centerpartiet har till fullmäktige lämnat in en motion om att bringa ordning i utredningsarbetet och att införliva vindkraftspolicyn i översiktsplanen. Tråkigt för kommunen att Moderater och Sossar styrt skutan så långt upp på land att fullmäktige måste komma och dra loss den.

20140911_091114

Vindkraft utmed bron över Stora Bält i torsdags. Exempel på bra placering, till och med lite vackert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.