Posts Tagged ‘vård’

Regionpolitikerna pudlar å tjänstemännens vägnar

tisdag, mars 2nd, 2010

Diskussionerna om mödravårdens vara eller icke vara i Hörby har varit en pinsam historia. I dagarna har verksamhetschefen Göran Lingman kommit på att man skall forsätt med verksamheten, men först skall han hitta pengarna till den (SkD).

Dessutom kommer vårdförbundets representant med besynnerliga argument om ensamarbete och fortbildning. Det borde väl inte vara svårare att det åker barnmorskor mellan mödravårdcentralerna (för en halv barnmorska kan väl inte åka?) i Höör och Hörby efter behov. Så kan man säkerställa att ensamarbete inte inträffar och fortbildning kan genomföras. Hur svårt kan det vara? Är det inte samma landsting? Var finns den organisatoriska fingerfärdigheten och entreprenörsandan?

Hade man kunna fatta ett korrekt beslut för två år sedan och att tjänstemännen hade följt det fattade beslutet, då hade hela denna snurra kunnat undvikas. Vad kostar inte alla dessa småpåvars klåfingrighet när de agerar nyttigiga idioter. Konsekvensen blir att personal och patienter kommer i kläm och upplever otrygghet.

Hörby kommun skall även i framtiden vara bland de bästa kommunerna att starta en familj i, så vi får hoppas att landstingspolitikerna och tjänstemännen har lärt sig en läxa om vad som är viktigt ute i verkligheten. Det är ju trots allt vi som betalar deras löner, så ett visst mått av intresse borde man kunna förvänta sig av dem.

Länkar till artiklar i Skånska Dagbladet

HÖRBY 2010-02-17 Hörby kan luras på mödravården igen
HÖRBY 2010-02-09 Mödravård blir kvar
HÖRBY 2009-12-31 Namnlistor ska rädda mödravården
HÖRBY 2009-12-29 Personal kritisk till flytt
HÖRBY 2009-12-21 Mödravården i Hörby stänger
LOKALT 2008-01-16 Mödravården kvar efter hot om upphandling
LOKALT 2008-01-06 Oklart när och vart mödravården flyttar
Pingat på intressant.se